Valmieras Ziņas

Mācīties un iedvesmoties

Pedagogiem piemīt viena kopīga īpašība – viņiem patīk ne vien mācīt, bet arī mācīties. Tāpēc divu gadu garumā (no 2017.g. septembra līdz  2018.g.decembrim) Valmieras 2.vidusskolas un struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi devās 12 dažādās mācību mobilitātēs programmas Erasmus+ ietvaros. Skolas izstrādātais un iesniegtais projekts “More Languages = More Possibilities” (Vairāk valodu=vairāk iespēju) tika apstiprināts un ieguva finansējumu Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā projektu konkursā.

Ko mēs mācījāmies?

Skola nepārtraukti mainās, rodas jaunas vajadzības un nostādnes valstī un apkārtējā sabiedrībā, un skolai jāspēj visam pielāgoties, pie tam veikt to operatīvi un kvalitatīvi. Tāpēc izvēlējāmies tādus kursus, kuru satura apguve būtu noderīga ikdienas darbā.

Pēdējos gados ir ļoti aktuāli iegūt Eiropas valstu pieredzi un labāko, vērtīgāko no apgūtā ieviest savā ikdienas darbā. Tomēr, lai kvalitatīvi apgūtu kursu saturu un varētu līdzdarboties, ir nepieciešamas svešvalodu – angļu un vācu – zināšanas. Mūsu skola jau gadiem veiksmīgi strādā ar CLIL metodiku, tāpēc vairākas mobilitātes bija veltītas angļu valodas kā svešvalodas padziļinātai apguvei un CLIL metodikai. Tas nozīmē, ka skolēns nevis mācās tikai katru valodu atsevišķi, bet apgūtās zināšanas izmanto pārējos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, matemātikā u.c.

Tāpat arī ir aktuāli apgūt kultūras projektu vadību skolā. Šis ir veids, kā skolēniem uzlabot starppersonu prasmes – spēju sadarboties un iesaistīties – un paplašināt savu kā kultūras personības redzesloku.

Kad tika sagatavots projekta pieteikums, tāda mācību priekšmeta kā “Drāma” vēl nebija skolu mācību programmās. Taču mūsu skolotāji, izpētot izglītības politikas dokumentus, secināja, ka šīs tēmas aktualitāte tikai pieaugs, un izdarīja pareizo izvēli. Tagad skolā ir speciālists, kas ir apguvis drāmas metodes pielietojuma iespējas dažādās klašu grupās un mācību priekšmetos.

IKT lietojums arī ir joma, kura nepārtraukti attīstās; šeit nekad nevar teikt, ka viss ir jau apgūts pietiekami labi, jo ik sekundi pasaulē dzimst desmitiem jaunu tehnoloģisku risinājumu un ideju. Tāpēc viena mobilitāte tika veltīta tam, lai iepazītos un apgūtu papildus zināšanas darbam ar tehnoloģiju izmantojumu skolā – gan mācību stundās (ne tikai informātikā vien), gan administratīvajā darbā.

Nevarētu teikt, ka skolas ikdiena ir mierpilna un klusa. Katru dienu notiek daudz dažādu aktivitāšu, viss norit strauji, ātri, reizēm neprognozējami. Kā šajā virpulī nepazaudēt būtisko? Kā koncentrēties un saprast, ka pats svarīgākais tomēr ir cilvēks, nevis saturs, un kā respektēt ikvienas personas iespējas izaugsmei? Kā šajā procesā var izmantot brīvdabas pedagoģijas iespējas? Arī uz šādiem jautājumiem varēja gūt atbildes mobilitātēs.

Kādus secinājumus izdarījām?

Visbiežāk uzdotais jautājums – kāpēc šo pašu saturu nevar apgūt tepat, Latvijā? Var jau. Taču Eiropas kursu pievienotā vērtība ir plašāka redzesloka veidošanās, iespēja saskatīt savu un savas valsts vietu un lomu kopējās norisēs, iespēja kursu laikā tiešām iedziļināties apgūstamās tēmas saturā, dzīvot un darboties vidē, kur vienkārši nepieļauj nedarboties.

Bieži uzskata, ka pedagogam pietiek ar pēc iespējas biežāku un kvalitatīvāku profesionālo zināšanu apguvi. Tomēr jāatceras, ka jebkurš pedagogs vispirms ir cilvēks ar savām šaubām, bailēm, pārliecībām. Jāpilnveido arī šī – personības cilvēciskā – puse, jābaro arī dvēsele, lai būtu, ko sniegt citiem. Un ir ļoti svarīgi, ka kursos var papildināt abas mūsu personības puses – gan to, kurā jūtamies kā profesionāļi, gan to, kurā esam cilvēciskas, radošas  būtnes.

Un, protams, visbiežākais noslēguma secinājums – mūsu pedagogi ir ļoti profesionāli un Eiropas pedagogu aprindās konkurētspējīgi. Mums ir ļoti daudz, ar ko lepoties; mūsu viedoklī mobilitāšu laikā labprāt ieklausās; ar mums vēlas sadarboties. Tad kālab gan mūsu skolēnu sasniegumi nav starptautiski tik augstā līmenī, kā mēs vēlētos? Daudz jautājumu, daudz vielas pārdomām, un dalība mobilitātēs varētu veicināt šo procesu ātrāku izpratni.

Skolotāju atsauksmes

Kursi bija interesanti, 5 dienas intensīvi strādājām un apguvām un lielu vārdu apjomu. Ļoti liels pozitīvisms. (L.Ledovskiha, “Intensive German Course and CLIL for Teachers”, Vācija)

Atgriežoties savā klasē, man uzreiz sagribējās izmēģināt dažus paņēmienus. (T.Koziņeca, “Intensive German Course and CLIL for Teachers”, Vācija)

Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes mūsu skolā, paplašināt pedagogu profesionālās zināšanas un kompetenci, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi izmantosim savā ikdienas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem (V.Piskunovs, “Intensive German Course and CLIL for Teachers”, Vācija)

Šie kursi deva ļoti daudz tieši valodas apguvei, pielietošanas praksei un drāmas metodes apguvei. (V.Sniķere, “Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques”, Grieķija)

Kursos guvu atbildes par atbildes par brīvdabas pedagoģijas nozīmi pilsētvidē, radās pārliecība par mūsu katra personības vajadzību piepildīšanu skolā (D.Ramata, “Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development”, Itālija)

Apguvu jaunas metodes, kā mācīt angļu valodas gramatiku bez gramatikas likumiem, un jau esmu  pārbaudījusi un izmantojusi zināšanas darbā (O.Karaļčuka, “Fluency & Language Development for Educational Staff”, Malta)

Nekad neesmu gaidījusi no kursiem gatavu, skolā izmantojamu materiālu, tāds katram skolotājam ir jāveido pašam, kursi ir vispārīgai pilnveidei un attīstībai, un šie kursi pilnībā atbilda manām vēlmēm un vajadzībām. (I.Eglīte, “Practicing Culture at School”, Grieķija)

Pārliecinājos, cik vērtīgi šie instrumenti var būt prasmīga lietotāja rokās (D.Ramata, “How to Make School More Digital”, Spānija)

Profesionālais ieguvums noteikti ir ātrā pielāgošanās darba vietā un tās straujajam darba tempam.(O.Suharževska, “Fluency & Language Development for Educational Staff”, Malta)

Profesionālais ieguvums ir ļoti liels, iegūtās zināšanas labprāt izmantoju ikdienas darbā.

(Ņ.Sokolova, “CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL”, Malta)

Apmācības notika pozitīvā gaisotnē, jau pēc pirmās nodarbības sapratu, ka nenervozēju. Uz nodarbībām gāju ar pozitīvu noskaņu. Pasniedzēji ļoti augstā līmenī. Loti noderīgas bija organizētās ekskursijas, kuru laikā mēs iepazināmies ar valsti un praktizējām angļu valodu. (O.Šarlāne, “Fluency & Language Development for Educational Staff”, Malta)

Šis kurss ir ideāls, ja vēlaties uzlabot un attīstīt savas angļu valodas zināšanas. Tāpat arī apguvām metodes darbam ar CLIL. (N.Šilde, “Fluency & Language Development for Educational Staff”, Malta)

Plāni turpmākajam darbam?

Pašu un citu paveiktais un apgūtais iedvesmo. Spānija, Itālija, Malta, Grieķija, Vācija… Bet vienas zināšanas izraisa vēlmi apgūt nākamās, un tā šis lavīnas efekts turpinās, cerams, iesaistot arvien jaunus un jaunus dalībniekus, iedvesmojot pedagogus uz pārmaiņām un inovāciju ieviešanu skolā.

Tuvojas jaunā  – 2019.gada – projektu iesniegšanas kārta. Vēl var pagūt! Var jautāt VIAA, bet var jautāt arī mums – atbalstīsim, dalīsimies, ieteiksim, parādīsim, konsultēsim.

Uz sadzirdēšanos un sarakstīšanos!

P.S. Paldies visiem dalībniekiem par augsto atbildības sajūtu projekta mērķu realizēšanā!

Projekts ”More Languages = More Possibilities” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā Pirmsskolas izglītības iestādes “BURTIŅŠ” vadītāju  (UZ NENOTEIKTU LAIKU) Prasības pretendentam: · Augtākā pedagoģiskā izglītība; · vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā; · vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā; · spēja noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus; · zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos; · labas zināšanas darbam ar Microsoft Office; · labas zināšanas personālvadības jomā; · labas zināšanas lietvedībā; · labas komunikācijas un sadarbības prasmes; · pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valsts valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; · uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Galvenie pienākumi pretendentam: · vadīt iestādi atbilstoši normatīviem aktiem; · vadīt iestādes darbiniekus un pedagogus; · nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu; · radīt apstākļus veiksmīgai iestādes saimnieciskai un finansiālai darbībai. Dokumentus: motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas iesūtīt līdz 2019.gada 10.februārim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 27338859, 29388422. Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts. Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija Personas datu kategorijas: Pretendenti. Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi. Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai. Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Profesija: Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-02-10 Kontaktpersona: Kontaktpersona (personāla dienests)

Mūsu partneri