Valmieras Ziņas

Līdz 70 gadiem pagarināts Valmieras Industriālā parka nomas vai apbūves tiesību termiņš

Lasīšanas laiks: 3 min

Saeima ceturtdien, 25. aprīlī, trešajā lasījumā vienbalsīgi apstiprināja grozījumus likumā “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”, ar kuriem radīti jauni, labvēlīgāki ilgtermiņa nosacījumi investīciju piesaistei jaunajā nacionālas nozīmes Valmieras Industriālajā parkā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” nosacījumi paredz, ka nomniekam industriālā parka 1. kārtas teritorijās  jāveic nefinanšu investīcijas vismaz 100 miljonus eiro apmērā. Jāatzīmē, ka, ievērojot starptautiski pieņemto praksi, investors, lai pieņemtu lēmumu par investīciju veikšanu kādā valstī, reģionā vai mazākā administratīvajā vienībā, izvērtē vairākus būtiskus faktorus. Viens no tiem ir iespēja saņemt ilgtermiņa garantijas par veikto tiešo ieguldījumu kopumu noteiktā zemes vienībā. Lai veicinātu potenciālo investoru interesi par iespēju veikt apjomīgus nefinanšu ieguldījumus Valmieras Industriālajā parkā, veikti likuma grozījumi, ņemot vērā principu, jo lielākas investīcijas, jo ilgāks to atmaksāšanās periods.

Likuma grozījumi paredz, ka Valmieras Industriālā parka nomas vai apbūves tiesības termiņu var noteikt:

1) līdz 45 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 30 miljonus eiro;

2) līdz 60 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 70 miljonus eiro;

3) līdz 70 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 100 miljonus eiro.

Grozījumi vēl ir jāizsludina Valsts prezidentam un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Līdzšinējais normatīvais regulējums paredzēja vispārējus publiskas personas mantas iznomāšanas termiņus līdz 30 gadiem.

Informācijai:

2017. gadā Valmieras Industriālā parka izveidei paredzēto teritoriju ar likumu “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsēta pašvaldībai” nodeva pašvaldībai industriālās publiskās infrastruktūras izveidei, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, sekmētu jaunuzņēmumu darbību, dažādotu reģiona ekonomiku.

2024. gada janvārī Valmieras novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaisti 20 miljonu eiro apmērā projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” īstenošanai 1. kārtas 57,5 ha lielai platībai. Īstenojot iepriekš minēto projektu, no pašvaldības puses notiek parka publiskās infrastruktūras izveide (industriālais laukums dzelzceļa kravu pārkraušanai, privātās lietošanas dzelzceļa tīkls, inženiertīklu infrastruktūra, komersantu būvēm paredzēto laukumu labiekārtošana), par kuru pašvaldība izsludinās vairākas nomas un apbūves tiesību izsoles.

Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentos pašvaldība ir definējusi stratēģisko mērķi – plašāku industrializāciju laika periodā no 2022. līdz 2038. gadam. Uzsākot īstenot šo mērķi un koncentrējoties uz jaunā Valmieras Industriālā parka kopējo teritorijas izveidi, tā tehniskais plānojums paredz piesaistīt līdz pieciem stratēģiskiem investoriem (102,54 ha teritorijā), vienlaikus veidojot klāsteru pieejas principu starp minētās teritorijas potenciālajiem, reģiona un pašvaldības komersantiem. 

Likums “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai” – https://likumi.lv/ta/id/291861-par-valsts-meza-zemes-nodosanu-valmieras-pilsetas-pasvaldibai

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 123 “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu” –  https://likumi.lv/ta/id/350978-par-valmieras-industriala-parka-teritorijas-un-publiskas-infrastrukturas-izmantosanu-un-parvaldisanu

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri