Valmieras Ziņas

Valmierā atklāta Ģīmes dabas taka (+VIDEO)

Ceturtdien, 12. jūlijā, pie Ģīmes dzirnavu dīķa Valmierā atklāta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu veidotā Ģīmes dabas taka. Atklāšanā piedalījās projekta idejas autors Jānis Zemļickis, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors Jānis Rudzītis, projekta plānotāji un realizētāji, vēstures un dabas pētnieki, vides izglītības entuziasti un ikviens, kurš vēlējās iepazīt dzīvās dabas daudzveidību, uzzināt vairāk par kukaiņiem, zivīm, putniem un citām dzīvības formām, kas atrodas mums visapkārt.

“Dabas daudzveidība ir mūsu bagātība. Valmiera vienmēr ir centusies saglabāt balansu starp pilsētas strauju attīstību un dabas līdzāspastāvēšanu. Esmu gandarīts, ka Valmierā ir aizrautīgi cilvēki ar lielām un interesantām idejām, kas atrod īstos ceļus, īstos sadarbības partnerus, un idejas tiek realizētas. Ģīmes dabas taka ir ieguvums ne tikai skolēniem un vides entuziastiem, bet ikvienam valmierietim, lai paplašinātu savu redzesloku, kā arī iepazītu pārsteidzošo pasauli, kas pastāv mums līdzās,”

saka Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Takas koncepcijas, satura, dizaina un maketu autori ir hidrobiologi Loreta Urtāne un Andris Urtāns. Loreta Urtāne “Valmieras Ziņām” pastāstīja, ka ideja par takas veidošanu radusies pirms septiņiem gadiem toreizējam Valmieras Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Zemļickim. Viņam bija doma blakus skolai izveidot modeļu ekosistēmu, lai uzskatāmi parādītu, kāds ir augstais un zemais purvs, kas ir dīķis, kas ir upe ar to iemītniekiem. Toreiz ideja netika īstenota, jo līdzekļus neizdevās atrast. Pērn tika rasts finansējums un ideja atdzima jaunā veidolā, jo gadu gaitā bija nākušas klāt arī jaunas ieceres.

Takas koncepcijas pamatā ir doma, ka pasaule pastāv no trim elementiem – zemes, gaisa un ūdens. Atspoguļojot šos elementus, uzsvars ir likts uz to, kā jūtas būtnes un kā tās pielāgojas apkārtējai video, dzīvojot gaisā, ūdenī un uz zemes.

Dabas izziņas taka savieno Leona Paegles un Smilšu ielas. Visā takas garumā ir izbūvēti dažādi labiekārtojuma elementi – virs Ģīmes upītes slūžām Leona Paegles ielā atrodas skatu platforma, gar Ģīmes dzirnavu dīķa malu stiepjas ūdens dzīves izziņas laipa, laipas galā, ievērojot universālā dizaina principus, ir izbūvēta laivu piestātne. Takā atrodas arī skatu paviljons, brīvdabas klase un skatu platforma. Takā ir izvietoti informācijas stendi ar dažādiem interaktīviem elementiem un interesantiem uzskates materiāliem. Lai takas apmeklētājiem būtu iespējams iepazīties ar dīķa zemūdens pasauli, uz laipas margām izvietoti 48 Ģīmes upītē un Ģīmes dzirnavu dīķī sastopamu zivju un ūdensorganismu 3D telpiski ciļņi – mulāžas.

Takā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, QR kodi, ko noskenējot ar viedierīci, var iegūt plašāku informāciju par takā redzamo, dzirdamo un taustāmo. Tāpat divos stendos iespējams iesniegt paša savākto informāciju.

Pašlaik stendā ir informācija par Ģīmes dīķī sastopamo zivju rekordiem Latvijā, taču makšķernieki, noķerot zivis Ģīmes dīķī, var informāciju par to svaru un izmēru nodot takas veidotājiem. Tādējādi drīzumā stenda informāciju par Latvijas rekordistēm varēs nomainīt ar informāciju par Ģīmes dīķa zivju rekordiem. Vēl atgriezenisko saiti paredzēts izmantot arī putnu stendā. Latvijā kopumā sastopamas 379 putnu sugas, no kurām 37% ir redzētas Valmierā. Takas veidotāji aicina cilvēkus vērot putnus pilsētā un dalīties ar informāciju, izmantojot stendā atrodamo QR kodu vai aizpildot anketu Valmieras Tūrisma informācijas centrā.

Ģīmes takā ieviesta Latvijā vēl nebijusi informācija par skaņas ainavām. Šo jomu pasaulē pēta atsevišķa zinātnes nozare. Tās mērķis ir izzināt dažādu skaņu rašanās iemeslus un kā tās ietekmē cilvēkus un apkārtējo vidi. Noskenējot QR kodu, var noklausīties viedierīcē trīs skaņu ainavu ierakstus un pēc tam arī baudīt Ģīmes dīķa apkārtnes skaņu ainavu.

Īpaša uzmanība daba Ģīmes dīķa takā veltīta izcilajam komponistam Jāzepam Vītolam, kurš 1863.gadā dzimis Ģīmes dzirnavās, kas pašlaik vairs dabā neeksistē. Stendā dabas takas sākumā L.Paegles ielas malā var uzzināt par komponista saistību ar Valmieru un noklausīties viņa veltīto skaņdarbu mūsu pilsētai. Skaņdarbu “Valmieras suvenīrs” ierakstā izpilda pianiste Aiva Tauriņa-Šariņa.

Savukārt putnu stendā var uzzināt arī par ievērojamiem putnu pētniekiem, kuri dzīvojuši Valmieras apkārtnē. Tie ir baltvācieši Haralds fon Loudons un Nikolajs fon Tranzē, kuri darbojušies Latvijas dabas izpētes un latviešu izglītošanas jomā, un putnu pētnieks Kārlis Vilks.

Loreta Urtāne uzsvēra, ka taka ir veidota ar skatu nākotnē. Jau pašlaik ūdensdzīvnieku un zivju ciļņus redzes invalīdi var aptaustīt un gūt ieskatu dabas daudzveidībā, taču nākotnē taku var papildināt ar stendiem Braila rakstā, lai neredzīgie varētu iegūt pilnīgāku informāciju. Jau pašlaik taka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tostarp arī laivu piestātne, kas pielāgota, lai cilvēks no ratiņkrēsla varētu pārsēties laivā.

Pavisam tuva nākotnes iecere tiks īstenota pilsētas svētkos. Pie brīvdabas klases tiks izvietota divas skulptūras – mulāžas, kurās anatomiski precīzi cilvēka augumā būs atveidots sikspārnis un divvāku gliemene. Abu skulptūru autore ir Sarmīte Inberga, kas ir veidojusi arī ūdensdzīvnieku un zivju mulāžas.

Paredzēta arī takas saturam atbilstoša metodiskā materiāla sagatavošana. Mācību gada sākumā notiks mācības Valmieras skolu dabaszinību pedagogiem par takas izmantošanu mācību procesā.

Dabas taka būvēta projekta “Vides izglītības infrastruktūras objekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” ietvaros, saņemot 60 000 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības finansējumu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem takas izveidi veica SIA “Būvinženieris”. Jauno vides izglītības konstrukciju saglabāšanai ilgtermiņā taka aprīkota arī ar pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra uzraudzītu videonovērošanas sistēmu.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina darbā direktora vietnieku metodiskajā darbā (speciālās izglītības attīstības centra vadītāju) uz nenoteiktu laiku. Galvenie darba pienākumi: plānot, organizēt, vadīt speciālās izglītības attīstības centra darbu, nodrošinot metodiskā un kosultatīvā atbalsta sniegšanu, izglītojamo ar dzirdes traucējumiem visā Latvijas teritorijā un izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem Vidzemes reģionā izglītošanai un iekļaušanai; izstrādāt projektu pieteikumus, vadīt/koordinēt starptautiskus (piemēram, Erasmus+, Nordplus) un nacionāla mēroga projektus speciālās izglītības jomā; nodrošināt informācijas uzkrāšanu un analīzi par skolas veiktajām darbībām izglītības jomā, sagatavot pārskatu par attīstības centra darbību; popularizēt attīstības centra darbību plašsaziņas līdzekļos un citos informācijas nesējos; piedalīties skolas attīstības plānošanā, mērķu un uzdevumu noteikšanā un īstenošanā. Nepieciešamā izglītība un prasmes: izglītība saskaņā Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju; atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām; ne mazāk kā piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”; pieredze starptautisku vai nacionālu projektu sagatavošanā un vadīšanā/ koordinēšanā; teicamas prasmes brīvi strādāt ar datoru un biroja tehniku; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un sadarbības prasmes. Piedāvājam: atbildīgu, interesantu un sociāli nozīmīgu darbu; vienu pilnu darba likmi (40 stundas nedēļā); atalgojumu saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumiem (tai skaitā papildu piemaksu par darbu īpašos apstākļos); ikgadējo atvaļinājumu 8 nedēļas; sociālās garantijas; profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītības dokumenta/-u kopiju/-as lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 31.jūlijam personīgi (adrese: Leona Paegles iela 5/7, Valmiera) vai e-pastā: iveta.klavina@valmiera.edu.lv . Tālrunis informācijai 28388112 (skolas direktore Iveta Kļaviņa). Profesija: IESTĀDES VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2018-07-31

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena“ struktūrvienība “PIENENĪTE “ aicina darbā uz noteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU. Darba pienākumi: nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām; plānot un organizēt savu darbu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; rūpēties par izglītojamo drošību; pilnveidot savas profesionālās kompetences; sadarboties ar izglītojamā vecākiem, sniedzot atbalstu izglītojamam mācīšanās procesā; veikt darbu saskaņā ar amata aprakstu. Prasības pretendentam: izglītība saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 prasībām par pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme. Piedāvājam: interesantu , atbildīgu un radošu darbu (struktūrvienība “Pienenīte “ Georga Apiņa 5, Valmierā); stabilu un regulāru atalgojumu; sociālās garantijas; profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV: sūtot uz e-pastu: karliena@valmiera.edu.lv; iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas 6.PII “Kārliena “ Rūpniecības ielā 16A. Tālrunis saziņai 29417075 (vadītājas vietnieks izglītības jomā Santa Cara). Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 16A, Valmiera Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2018-07-27

Mūsu partneri