Valmieras Ziņas

“Atkal jaunas prasības grāmatvežiem un citiem speciālistiem - jaunās datu aizsardzības prasības.” 16. maijā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante Semināra programmā: 1. ES regula (GDPR) par personas datiem, kas stāsies spēkā ar 25.05.2018. un to ietekmē uz uzņēmuma darbību. 2. Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija. 3. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija. 4. Personas datu apstrādes principi: klienti, piegādātāji, darbinieki. 5. Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. 6. Amatpersonu tiesības saņemt personas datus. 7. Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi. 8. Datu subjekta tiesības. 9. Personas datu nodošana. 10. Personas datu glabāšana. 11. Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums. 12. Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība. 13. Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi. 14. Dokumentu formas / veidlapas, kādiem jābūt uzņēmumā sakarā ar datu aizsardzību. 15. Izplatītākie datu aizsardzības pārkāpumi. 16. Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā. 17. Atbildes uz jautājumiem. Dalības maksa: EUR 69.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 75.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

“Atkal jaunas prasības grāmatvežiem un citiem speciālistiem - jaunās datu aizsardzības prasības.” 16. maijā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante Semināra programmā: 1. ES regula (GDPR) par personas datiem, kas stāsies spēkā ar 25.05.2018. un to ietekmē uz uzņēmuma darbību. 2. Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija. 3. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija. 4. Personas datu apstrādes principi: klienti, piegādātāji, darbinieki. 5. Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. 6. Amatpersonu tiesības saņemt personas datus. 7. Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi. 8. Datu subjekta tiesības. 9. Personas datu nodošana. 10. Personas datu glabāšana. 11. Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums. 12. Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība. 13. Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi. 14. Dokumentu formas / veidlapas, kādiem jābūt uzņēmumā sakarā ar datu aizsardzību. 15. Izplatītākie datu aizsardzības pārkāpumi. 16. Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā. 17. Atbildes uz jautājumiem. Dalības maksa: EUR 69.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 75.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

Mūsu partneri