Valmieras Ziņas

“Valmieras Ziņas” meklē atbildi: Kad beidzot tiks sakārtota teritorija starp Vanšu tiltu un Stacijas ielu? (1)

Šī gada sākumā portāls “Valmieras Ziņas” informēja, ka Valmierā tiks izstrādāts Vanšu gājēju tilta renovācijas tehniskais projekts, bet remontdarbi varētu notikt 2018.gadā. Šogad Atpūtas parkā tika atjaunots gājēju celiņš, kā arī netālu no Vanšu tilta izveidotas atpūtas vietas, taču Gaujas pretējā pusē jau gadu desmitiem teritorija starp Vanšu tiltu un Stacijas ielu 11 ir aizaugusi un piegružota. Par to esam vairākkārt saņēmuši ziņas no mūsu lasītājiem un rakstījuši par to portālā.

Vērsāmies pilsētas pašvaldībā, lai noskaidrotu, kam pieder šī teritorija un uzzinātu, vai īpašniekam ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, lai mudinātu sakopt īpašumu. Tāpat uzdevām arī jautājumu, kādus vēl pasākumus pašvaldība ir veikusi, lai piespiestu sakārtot un regulāri kārtībā uzturēt šo teritoriju.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa informēja, ka teritorija starp Vanšu tiltu un Stacijas ielu 11 ir privātīpašums. Par zemes gabalu sakopšanu Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji ar zemes īpašnieku periodiski ir sazinājušies jau agrāk. Taču, tā kā starp Vanšu tiltu un Stacijas ielu 11 esošais zemes gabals nav ticis sakopts, ar īpašnieku sazinājās arī Valmieras pilsētas pašvaldības policija.

Ir panākta vienošanās, ka īpašnieks uzsāks teritorijas sakopšanas darbus. Valmieras pilsētas pašvaldības policija sekos līdzi turpmākai īpašuma sakopšanas virzībai. 

 

Pašvaldības pārstāve skaidroja, ka Valmieras pilsētas pašvaldības (25.09.2014.) saistošie noteikumi Nr. 218 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” paredz ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi aplikt īpašumus, kuros atrodas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves.

Taču tā, kā teritorija starp Vanšu tiltu un Stacijas ielu 11 nav apbūvēta, paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme tai netiek piemērota.

Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldības (19.12.2013.) saistošie noteikumi Nr. 195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija. Atbilstoši šiem noteikumiem zemes gabalu īpašniekiem nepieciešams nodrošināt teritorijas sakopšanu, zāliena pļaušanu, apstādījumu uzturēšanu. Par šo saistību nepildīšanu īpašniekam var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Taču mēdz būt situācijas, kad īpašnieks ilgstoši ignorē šos noteikumus un piemērotos sodus.  Rīgas dome ar graustiem cīnās, tos nojaucot par saviem līdzekļiem un pēc tam piedzenot izdevumus no īpašnieka. Vai šo metodi varētu izmantot, lai sakārtotu nekoptās teritorijas?

L. Bieziņa skaidroja, ka Likums “Par pašvaldībām” neparedz tiesības pašvaldībai ieguldīt līdzekļus svešā īpašumā. Tādēļ, ja pašvaldība šādu īpašumu sakopj, iztērētos līdzekļus tai vajadzētu pieprasīt atmaksāt zemes īpašniekam. Gadījumā, ja īpašnieks nevēlētos atlīdzināt pašvaldības izdevumus par īpašuma sakopšanu, pašvaldībai būtu jālemj par administratīvā akta piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.  

“Izdevumu piedzīšana no īpašnieka ir dārgs un sarežģīts process, ko Valmieras pilsētas pašvaldība nemēdz izmantot kā instrumentu nekoptas teritorijas sakopšanai,”

skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika. “Jau vairākus gadus Valmieras pilsētas pašvaldība dažādu pilsētas sakopšanas darbu veikšanai piesaista algotus pagaidu sabiedrisko darbu veicējus. Šie cilvēki saskaņā ar pašvaldības dotajiem uzdevumiem mēdz uzkopt un vākt atkritumus dažādās Valmieras vietās, mežos, nekoptās teritorijās. Taču, ņemot vērā, ka šādas vietas Valmierā ir vairāk, nekā šie cilvēki spēj uzturēt, privātīpašumu sakopšanai šis darbaspēks netiek piesaistīts,” turpina Rita Jemšika.

Savukārt pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai ainavu bojājošas būves sakārtošana vai nojaukšana ir jāveic, ja būves lietošana atbilstoši Būvniecības likuma prasībām vairs nav droša, mehāniski stipra un stabila, un tas ir būves īpašnieka pienākums. Taču atbilstoši (19.08.2014.) Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, ja īpašnieks būves nojaukšanu vai sakārtošanu neveic tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, pašvaldības dome lemj par administratīvā akta piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam. Šajā gadījumā pašvaldībai ir tiesības veikt būves sakārtošanas darbus, taču tikai tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai.

“Valmierā ir vairāki īpašumi ar degradētām būvēm, par kuru nesakopšanu un bīstamības nenovēršanu šobrīd ir ierosināts Administratīvais process. Valmieras pilsētas pašvaldība lems par nepieciešamību ieguldīt savus līdzekļus, lai atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem novērstu būvju bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai,”

skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja Jolanta Brūniņa. 

“Pašvaldība novērtē Valmieras iedzīvotāju ieinteresētību pilsētas sakopšanā, kas kopīgiem spēkiem palīdz Valmieru padarīt tīrāku un skaistāku,” pauda L.Bieziņa.

Portāls “Valmieras Ziņas” turpinās sekot līdzi šai tēmai. Aicinām lasītājus dalīties ar saviem novērojumiem un pieredzi. Sūtiet komentārus, sūdzības, ierosinājumus, foto un video materiālus uz e-pastu reportieris@valmieraszinas.lv, un mēs Jums palīdzēsim!

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

    Sanas virsaitis - 29.11.2017 Atbildēt

    Nav laika darbiem Valmiera doma un rada :)

Mūsu partneri