Valmieras Ziņas

Vidzemes reģiona pašvaldību speciālisti padziļināti apgūst zināšanas par vēsturisku kūdras ieguves vietu rekultivācijas iespējām

Lasīšanas laiks: 3 min

Lai stiprinātu pašvaldību speciālistu zināšanas un iepazīstinātu ar lēmumu pieņemšanas rīku degradētu kūdras atradņu vietu rekultivācijas iespēju izvērtēšanai, kas izstrādāts Eiropas Komisijas piedāvātās Tehniskās palīdzības (JTP Groundwork) ietvaros, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar uzņēmumu AS COWI un Rīgas Tehnisko universitāti š.g. 21. un 22. augustā Bīriņos organizēja semināru tiem pašvaldību speciālistiem, kuri iesaistīti degradētu kūdras atradņu teritoriju pārvaldībā, portālu “Valmieras Ziņas ” informēja Vidzemes plānošanas reģiona galvenā komunikācijas speciāliste Anita Āboliņa.

Zināms, ka Eiropas Komisija piešķīrusi ievērojamus finanšu līdzekļus, kas mērķēti vēsturisku kūdras ieguves vietu rekultivācijai un izmantošanai dabas aizsardzības, mežsaimniecības un lauksaimniecības vajadzībām. Seminārs uzskatāms par priekšsagatavošanās aktivitāti veiksmīgai projektu pieteikumu izstrādei un ieviešanai Vidzemes reģionā. Pasākumā un diskusijās tika pārstāvēta arī Latvijas kūdras asociācija.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm kūdras nozarē Latvijā, Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kā arī klātesošie iepazina visaptverošu un vienkāršotu lēmumu pieņemšanas rīku degradētu kūdras atradņu vietu rekultivācijas iespēju izvērtēšanai.

Rīks paredz lēmumupieņemšanu dalīt posmos, kas iekļaujas degradēto kūdras purvu novērtēšanas un rekultivācijas veida noteikšanas procesā (datu ieguve, SEG emisiju, ekosistēmu pakalpojumu un socioekonomiskās ietekmes  novērtējums).

Pēc rīka apguves pašvaldību speciālisti tika aicināti uz diskusiju, lai identificētu nepieciešamos rīka uzlabojumus un noskaidrotu, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešams pilnveidot, lai lēmumpieņemšanas rīku veiksmīgi izmantotu un profesionāli pārvaldītu rekultivācijas procesus.

Speciālistu vērtējums tiks ņemts vērā, lai pilnveidotu rīku, un nākamajos darbsemināros plānots to atkārtoti testēt. Tāpat pasākuma organizētāji noskaidroja, kādi kapacitātes paaugstināšanas pasākumi turpmāk pašvaldību speciālistiem ir nepieciešami.

Semināra apmeklētāja, Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa“Pašvaldībai, neapšaubāmi, svarīgi ir zaļā kursa mērķi, tomēr ne vienmēr zinām, kas tieši un kādā apmērā ikdienā ietekmē šo mērķu sasniegšanu. Darbseminārs bija iespēja vispusīgi paplašināt profesionālās zināšanas purvu apsaimniekošanā, kas vērtējama kā gana specifiska joma. Pēc pasākuma gūts priekšstats, kas ir tie dati, ar kuru palīdzību iespējams izvērtēt purva stāvokli, kā novērtēt SEG emisijas, kā identificēt tehnoloģiskos procesus, kas tiek izmantoti purvu izstrādē. Iepazināmies ar vairākiem rekultivācijas paņēmieniem un to priekšrocībām, lai zinātu, kā turpmāk rīkoties, apsaimniekojot teritorijas dažādā to statusā – tādās, kurās patlaban vēl notiek aktīva kūdras izstāde, kurās tā beigusies, vai kur saredzams potenciāls kūdras izstrādei dārzkopības vajadzībām. Rīks, kas šobrīd tiek izstrādāts, būs liels atbalsts pašvaldībai, lai pieņemtu lēmumus un izvēlētos piemērotāko rekultivācijas metodi  – dabai un klimatam draudzīgu, kā arī ekonomiski izdevīgu.”

Semināra ietvaros dalībnieki apmeklēja Laugas purvā esošo dzērveņu audzētavu un teritoriju, kurā “LIFE REstore” projekta ietvaros veikti renaturalizācijas (teritorijas dabiskās vides atjaunošanas) pasākumi, iepazīstoties ar izaicinājumiem, kas rodas, lai, veicot saimnieciskās darbības, vienlaikus ievērotu dabas aizsardzības intereses.

Saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanas teritoriālā plāna 9. pielikumu Vidzemes plānošanas reģionā (atbilstoši teritoriālajam iedalījumam līdz  2021. gada Administratīvi teritoriālajai reformai) nerekultivēto vēsturisko kūdras ieguves vietu platība sasniedz 8900 ha, kas ir augstākais rādītājs Latvijā.

Par projektu “JTP Groundwork”

ES Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir finanšu instruments kohēzijas politikas jomā, kas atbalsta TPF reģionā esošās teritorijas, kuras saskarās ar lielām sociālekonomiskām grūtībām pārejā uz klimatneitralitāti, piedāvājot tām mērķtiecīgu atbalstu.

2022. gada 14. jūlijā tika apstiprināts Latvijas Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, un Eiropas Komisija šī plāna īstenošanai piešķīrusi ES Taisnīgas pārkārtošanās fonda finanšu līdzekļus. Taisnīgas pārkārtošanas teritoriālajā plānā prognozēts, ka, rekultivējot Latvijā esošās degradētās vēsturiskās kūdras ieguves vietas (26 232 ha platībā), var tikt radītas aptuveni 1260 darba vietas.

Taisnīgas Pārkārtošanās platforma (Just Transition Platform – JTP) nodrošina tehnisko palīdzību TPF reģioniem, tai skaitā Vidzemei, lai veicinātu Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna ieviešanu.

“JTP Groundwork” tehniskās palīdzības saņēmēji ir Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums, bet ievieš AS COWI.

Projekta mērķis ir izveidot vienkāršotu un praktisku lēmumu pieņemšanas rīku, lai novērtētu rekultivācijas iespējas degradētajām kūdras atradnes vietām, tai skaitā novērtētu finansiālus ieguvumus dažādām rekultivācijas metodēm.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Rūjienas apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku (Ipiķu pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā esošo Pašvaldības īpašumu un dzīvojamo māju, to teritoriju vispārējo saimniecisko uzturēšanu un remontdarbus; • veikt ikdienas saimnieciskos darbus Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā; • veikt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus t.sk. pļaušanas un sniega attīrīšanas darbus; • uzraudzīt un apkopt apkures iekārtas; un ja Tev ir: • vismaz pamata izglītība; • labas latviešu valodas zināšanas; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu EUR 620 pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas. CV un izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz rujienasapvieniba@valmierasnovads.lv vai personīgi Rūjienas apvienības valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka amatam”, līdz 2023.gada 4.oktobrim. Tālrunis papildu informācijai: 25662217. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-10-04

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos; • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; • kārtot dokumentāciju atbilstoši Iestādes noteiktajām prasībām; un ja Tev ir: • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci. mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilnu darba likmi; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā “Varavīksne”; Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Psihologa/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskola aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (profesijas kods 2359 15) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese; Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu; • konsultēt, informēt un izglītot izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos; • nodrošināt informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei; • meklēt un sadarboties ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos; • veikt pētniecisko un metodisko darbu; • koordinēt, organizēt un vadīt karjeras attīstības atbalsta pasākumus dažādām mērķa grupām; • veidot dokumentāciju karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai; • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos; un ja Tev ir: • bakalaura vai maģistra grāds karjeras konsultanta profesionālajā kvalifikācijā, vai augstākā pedagoģiskā izglītība un profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants ar individuālās konsultēšanas tiesībām” (karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā); • tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (maģistra grāds karjeras konsultēšanā vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts); • vēlama pieredze karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un vadīšanā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: augsta saskarsmes kultūra, pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilna vai pilna darba slodze – 1.-12.klasēm; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā. Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi skolā (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Pedagoga karjeras konsultanta/-es vakancei”. Tālrunis informācijai: 64207543 (direktora vietnieks), 64207163 (direktors). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Mūsu partneri