Valmieras Ziņas

Valmieras novada vizuālās identitātes pamatā – virzība uz izaugsmi

Lasīšanas laiks: 3 min

Lai stiprinātu un veidotu vienotu Valmieras novada tēlu un veicinātu piederības sajūtu, vienlaikus saglabājot novada pilsētu, pagastu un ikvienas apdzīvotas vietas lokālpatriotiskās vērtības un individualitāti, izstrādāta Valmieras novada grafiskās identitātes simbolu sistēma jeb vadlīnijas. Novada identitātes pamatā ir saglabāts izaugsmes medaļas simbols, kas stiprināts ar katras novada teritorijas lokālajām vērtībām, tas simbolizē lepošanos ar līdz šim sasniegto un motivē jauniem mērķiem. Grafiskās identitātes vadlīnijas apstiprinātas 24. augusta Valmieras novada pašvaldības domes sēdē, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas Digitālās komunikācijas un mārketinga speciāliste Laura Moča.

“Valmieras novadu veido piecas pilsētas un 26 pagasti, kopīgi nodrošinot daudzveidīgu un pilnvērtīgu vidi, kurā katrs var mācīties, augt un pilnveidoties, dzīvot, strādāt un piedalīties sava pagasta, pilsētas un visa novada attīstības veidošanā. Valmieras novads ir bagāts ar dabas vērtībām, šeit darbojas uzņēmumi, kas ražo un savu produkciju piedāvā pasaules tirgos, novada laukos tiek audzēta pārtika ne vien Latvijas, bet arī Baltijas iedzīvotājiem un eksportēta uz daudzām pasaules valstīm. No Valmieras novada nākuši augstas klases sportisti, kuri iedvesmo. Mazsalacā dzimis slavenais velosipēdu meistars Gustavs Ērenpreiss, Rūjienā ražo saldējumu, ko ēd arī Gvatemalā, Strenči kā plostnieku galvaspilsēta turpina stiprināt seno arodu prasmes, Sedas vērtība ir tās izveides vēsture, kas piešķir mazpilsētai neparastu šarmu, Dikļi ir latviešu Dziesmu svētku tradīcijas šūpulis, savukārt Sēļos vasaras izskaņā tradicionāli pulcējas opermūzikas cienītāji. Tā varētu turpināt vēl un vēl. Valmieras cilvēki un vietas ir pelnījuši medaļu, tādēļ medaļas simbols ietverts arī novada un katras vietas vizuālajā identitātē, lai varam lepoties ar Valmieras novadu un to, ka esam Valmieras novada iedzīvotāji,” stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Valmieras novada vizuālās identitātes pamatā ir simbols – Valmieras novada izaugsmes medaļa – un novada vai vietas nosaukums, apliecinot ideju, ka katrs, kurš ar savu darbu, idejām, enerģiju nesis ieguldījumu Valmieras novada attīstībā, ir pelnījis saņemt izaugsmes medaļu un kopīgi svinēt panākumus. Medaļas grafiskais simbols – rombs – ietverts kā visa novada logo, tā arī atsevišķo vietvārdu logotipos, tādējādi iedzīvotājiem ļaujot lepoties ar savu izcelsmes vietu, vienlaikus saredzot sevi kā daļu no Valmieras novada. Lai popularizētu Valmieras novadu kā tūrisma galamērķi Latvijā un arī ārpus tās, pēc līdzīga principa izveidota vizuālā identitāte “visitValmiera”.

Valmieras novadam ir radīta arī īpaša preču zīme “Radīts Valmieras novadā” vai angliski “Origin – Valmiera region”, ko kā kvalitātes un izcelsmes vietas apliecinājumu var izmantot jebkurš preču ražotājs un pakalpojumu sniedzējs Valmieras novadā. “Vienmēr esam lepojušies ar uzņēmējiem, kuri ir radoši un darbīgi, kuri iegulda savas prasmes, izdomu un enerģiju kopējā novada izaugsmes stiprināšanā. Pateicoties preču zīmei, tagad būs vēl viena iespēja atpazīt un izvēlēties vietēji ražotos produktus kā Latvijas, tā Baltijas un pat Eiropas un pasaules tirgos,” uzsver J. Baiks.

“Grafiskās identitātes risinājumi ļauj katram no mums precīzi un pārliecinoši pastāstīt savas vietas stāstu – kas mēs esam, ar ko mēs lepojamies, ko svinam, kādus mērķus izvirzām nākotnei, kādā virzienā ejam. Lai gan katra no Valmieras novadā esošajām pilsētām vai pagastiem ir individuāla, esam vienoti Valmieras novadā. Arī iedzīvotāji un novada uzņēmēji var izmantot grafiskās identitātes elementus, lai izceltu un parādītu savu izaugsmes vietu,” norāda Kristīne Melece, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Ar Valmieras novada grafiskās identitātes vadlīnijām iespējams iepazīties Valmieras novada mājaslapā https://www.valmierasnovads.lv/novads/valmieras-novada-simbolika/

Valmieras novada grafiskās identitātes vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar aģentūru “Overpriced”, kas ir arī Valmieras pilsētas vizuālās identitātes autori.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri