Valmieras Ziņas

Valmieras novadā veic padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu

Lasīšanas laiks: 6 min

Tuvojas 15. novembris, datums, līdz kuram paredzēta padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu vai to elementu demontāža Latvijas teritorijā. Atbilstoši likumam “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” arī Valmieras novadā jau 2022. gada vasarā uzsākta objektu apzināšana un izvērtēšana.

Šī gada augustā Valmieras novada pašvaldība izveidoja darba grupu sešu cilvēku sastāvā padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu izpētes un izvērtēšanas procesa virzībai. 

Izvērtēšanai sarakstā apkopoti 19 objekti Valmieras novadā:

 1. Sarkanās armijas karavīra izlūka B.Slosmaņa bojāejas vieta Skaņkalnes pagastā;
 2. Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā;
 3. Piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5, Mazsalacā;
 4. V.Grozīša atdusas vieta, Mazsalacā;
 5. Kino Gaisma fasādes un interjera elementi;
 6. Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 7. Piemineklis cīnītājiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 8. Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā;
 9. Piemineklis Naukšēnos;
 10. Piemiņas plāksne Nr.1 Strenču kapos;
 11. Piemiņas plāksne Nr.2 Strenču kapos;
 12. Sedas kultūras centra fasāde, Sedā;
 13. Piemiņas akmens Vaidavas centrā, Skolas iela 1, Vaidavā;
 14. Piemiņas akmeni 1905. gada revolucionāriem, 2 km no Trikātas centra;
 15. Ekspozīcijas kultūrvietā Vaidavā;
 16. Ekspozīcijas kultūrvietā Zilākalnā;
 17. Ekspozīcijas kultūrvietā Sedā;
 18. Memoriāla zvaigzne, Dīvaliņa iela 10, Valmierā;
 19. Memoriāla mūžīgās uguns vieta, Dīvaliņa ielā 10, Valmierā.

Objektus apsekojuši apvienību pārvalžu darbinieki, veicot fotofiksācijas, daļu arī komisijas pārstāvji.

Divi no tiem – Sarkanās armijas karavīra izlūka B. Slosmaņa bojāejas vieta, Skaņkalnes pagastā un Sarkanās armijas karavīra M. Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā, ir iekļauti Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumu sarakstā Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu saraksts”, un jādemontē līdz 15. novembrim. Abi šie objekti jau ir demontēti. 

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību, pašvaldībām ir jākonsultējas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par objektu saglabājamām oriģinālajām detaļām vai fragmentiem, kas tiek iekļauti Latvijas Okupācijas muzeja krājumā. Pēc Krājuma komisijas izvērtējuma pieminekļa fragmenti vai detaļas no B.Slosmaņa bojāejas vietas Okupācijas muzeja krājumā netika iekļauti. Savukārt stēla(Akmens stabs vai stāvus novietota akmens plāksne ar sakrālu, memoriālu vai informatīvu uzrakstu, reljefu attēlu) no Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vietas Kocēnu pagastā tiek iekļauta šī muzeja krājumā.

Valmieras novada pašvaldības domē pieņemts lēmums daļēji demontēt arī zvaigzni un mūžīgās uguns vietu objektā – Memoriāls II Pasaules karā kritušajiem Valmierā. Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādes tehniskais risinājums ir saskaņots ar objekta autoriem. Objekts tiks papildināts ar skaidrojošu informāciju par II Pasaules kara gaitu Valmierā un objekta tapšanu.

Šobrīd komisija izvērtē katru objektu individuāli pēc būtības, pirmkārt ņemot vērā, vai konkrētā vietā ir vai nav apbedījumi. Tālāk tiek izvērtēti tekstuālie vēstījumi, padomju režīmu slavinošie uzraksti, simboli, objektu mākslinieciskā vērtība.

Pirms gala lēmuma pieņemšanas visa apkopotā informācija tiek nosūtīta izvērtēšanai divām institūcijām – Latvijas Okupācijas Muzejam un Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.

Faktiski visus Valmieras novadā esošos objektus var nosacīti iedalīt vairākās grupās:

1) Padomju vai nacistisko režīmu slavinošie objekti, par kuru demontāžu jautājums jau tiek virzīts uz pašvaldības domes sēdi.

Šai grupā – piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5 un piemineklis cīnītājiem, kas atrodas Beātes ielā 22, Valmierā.

2) Piemiņas vietas, kur tiek pieņemts, ka ir, vai arī ir iespējami apbedījumi, tātad pirms lēmuma pieņemšanas vēl jāveic pētnieciskais darbs.

Jāpiezīmē, ka likums neattiecas uz piemiņas zīmēm, plāksnēm un arhitektoniskiem un mākslinieciskiem veidojumiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās. Valmieras novadā ir vairākas vietas, kas prasa papildus izpēti:

Viļa Grozīša atdusas vieta Mazsalacā. Atdusas vieta atrodas Skaņākalna parkā pie Rūķu takas, uz pieminekļa ir informācija par apbedīto un zvaigzne. Lēmumu par demontāžu šobrīd pieņemt nevar, jo tā dokumentēta kā kapavieta. Valmieras muzejs, saziņā ar Mazsalacas muzeju, meklē detalizētāku informāciju, jo ilglaicīgi Mazsalacā dzīvojošo domas, par to, vai šeit patiešām ir apbedījums, vai tikai piemiņas zīme bojāejas vietā, dalās. Nav zināmi arī piederīgie.

Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņā, Valmierā, Dzirnavu ezeriņa krastā, Beātes ielas malā. Turpmākajā izpētē precizējama apbedījumu vieta, jāapzina apbedīto tuvinieki, lai varētu noskaidrot viņu viedokli par iespējamu pārapbedīšanu uz kapsētu teritoriju.

3) Piemiņas zīmes, pieminekļi, objekti, vietas ar precizējamu vēsturisko kontekstu:

Piemiņas akmens 1905.gada revolucionāriem Strenču silā, vecā lielceļa Trikāta-Strenči malā, apmēram 2 km no Trikātas centra Pie mežsarga Kalniņa mājas 1906. gada 5.janvārī nošauti 4 vijciemieši, revolucionāri. Par apbedījumiem ziņu nav. Teksts uz akmens nav salasāms. Šobrīd tiek skaidrots teksts, kas iegravēts akmenī un akmens uzstādīšanas gads, lai varētu pieņemt lēmumu.

Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā, Valmierā. Ķelderlejā nav padomju karavīru atdusas vieta, te diskusija uzsākta par  iegravētajām zvaigznēm, kas daļā sabiedrības tiek saistītas ar padomju simboliku. Arī par šo piemiņas vietu, precīzāk par simboliskajiem elementiem, nolemts sazināties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai saņemtu viedokli un izvērtējumu.

4) Objekti, kas uzstādīti, saistībā ar padomju perioda notikumiem, bet nesatur padomju režīmu slavinošus vēstījumus vai simboliku.

Tāds ir piemineklis Naukšēnos , akmens uz kura iegravēti gadskaitļi 1942.-1945. Kā arī piemiņas akmens Vaidavā, Skolas ielā 1, kurā atspoguļoti II Pasaules karā bez vēsts pazudušo Vaidavas iedzīvotāju vārdi.

Šai gadījumā komisija lēmusi, ka jautājums nav virzāms izskatīšanai domes sēdē, jo objekti neatbilst nevienam no kritērijiem – neslavina un nesatur PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, vardarbību, totalitārismu, karu, ideoloģiskas personības vai simbolus.

5) Piemiņas zīmes, kas uzstādītas kapsētās:

Pulkveža Zemitāna ielā 36, Strenčos atrodas divas piemiņas plāksnes, iegravēti apbedīto vārdi, uzvārdi un zvaigznes. Precīzas informācijas, vai minētie cilvēki tur arī apbedīti, vai tās ir tikai piemiņas zīmes nav. Šai gadījumā pagaidām pieņemts lēmums – nevirzīt jautājumu par piemiņas plāksnēm Strenču kapos, izskatīšanai pašvaldības domes sēdē.

6) Ēku fasādes, kurās ir iekļauti PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu raksturojoši simboli

Valmieras novadā tādas apzinātas divas – kinoteātra “Gaisma” fasāde (fasādes dekoros – sirpis un āmurs), Valmierā un Sedas kultūras centra fasāde (Staļina laika pilsētbūvniecības piemērs), Sedā.

Jau 2021. gadā par kino Gaisma ēkas Rīgas iela 19 fasādes simboliku lūgta uzziņa Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldei. Pārvaldes viedoklis, kaut arī minētā ēka nav kultūras piemineklis un neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, ēka ir spilgts 20. gadsimta 50. gadu arhitektūras piemērs. Autentiskums  definēts Konvencijā par Pasaules dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, ko Latvija ir ratificējusi 1997.gadā. Pie nosacījuma, ka ēka tiek saglabāta, tika rekomendēts saglabāt arī šo celtni raksturojošos dekora elementus.

Sedas kultūras centrs atrodas Parka iela 21. Ar šo ēkas fasādi ir līdzīga situācija kā ar kino Gaisma fasādi. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas, komisija sazināsies ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

7) Padomju un nacistisko režīmu slavinošās liecības ekspozīcijās kultūrvietās Vaidavā, Zilākalnā un Sedā:

Likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” nosaka, ka ārtelpās, publiskajās būvēs un  iekštelpās, padomju un nacistisko režīmu slavinošas piemiņas zīmes, objektus un liecības eksponēt aizliegts, izņemot akreditētos muzejus. Šobrīd informatīvās vēstules nosūtītas skolām, kultūras namiem, bibliotēkām, ar aicinājumu sniegt informāciju par savām ekspozīcijām.

Novembra sākumā plānots, ka Valmieras muzeja darbinieki apsekos ekspozīciju vietas Vaidavā, Zilākalnā un Sedā, lai saprastu, kādi būtu turpmākie risinājumi.

Vai arī Tev ir viedoklis par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu Valmieras novadā? Raksti mums uz redakcija@valmieraszinas.lv.

Aicinām pievienoties AS "Latvijas valsts meži" komandai  mežsaimniecisko darbu strādnieku/-ci Rietumvidzemes sēklkopības iecirknī  darbam Limbažu un Valmieras novada teritorijā Ja tev ir • vispārējā vidējā izglītība • pieredze meža atjaunošanā un kopšanā • augsta atbildības sajūta pret uzticēto darbu, tā izpildes termiņu • teicama latviešu valodas prasme • laba saskarsmes un sadarbības prasme • B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlams) Uzticēsim tev • veikt mehanizētos un nemehanizētos darbus sēklkopības iecirkņa meža sēklu plantācijās (vainagu veidošana, zāles un atvašu pļaušana, grāvju un žoga trašu izpļaušana, zaru savākšana kaudzēs, čiekuru un sēklu ievākšanu, žoga uzturēšanu un remontu) • veikt darbus meža sēklu plantāciju atjaunošanai (plantāciju marķēšanu, stādīšanu, papildināšanu, jauno stādījumu kopšanu, “mežeņu” izgriešanu u.c.) • ievākt sēklu ražošanai nepieciešamo čiekuru un sēklu materiālu LVM platībās un citos meža reproduktīvā materiāla ieguves avotos • veikt meža atjaunošanas un kopšanas darbus Piedāvājam • zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu • drošu un mūsdienīgu darba vidi • akorda darba algu no 1118 EUR (bruto) mēnesī atbilstoši padarītā darba apjomam, kā arī iespēju saņemt atalgojuma mainīgo daļu par labu darba sniegumu, kas kopā var veidot gada kopējo darba samaksu līdz 18 257 EUR (bruto) • atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram • iespēju apvienot darbu ar meža nozares studijām • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, papildu brīvdienas, rūpējoties par veselību un darba spēju uzturēšanu Piesakies līdz š.g. 20. decembrim LVM mājas lapā Latvijas valsts meži - mežsaimniecisko darbu strādnieks/-ce Rietumvidzemes sēklkopības iecirknī darbam Limbažu un Valmieras novada teritorijā (lvm.lv) vai sūtot pieteikumu uz epastu vakance@lvm.lv Uzziņas pa tālruni 67610015. Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajām atlases kārtām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām. Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt AS “Latvijas valsts meži” personāla atlases konkursa norisi. Pretendenta/-es dati tiks uzglabāti 5 mēnešus pēc to iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents/-e piekrīt savu personas datu apstrādei citos AS “Latvijas valsts meži” personāla atlases konkursos, lūdzam to norādīt pieteikumā. Šādā gadījumā personas dati tiks uzglabāti 7 mēnešus pēc to iesniegšanas brīža. Personas datu pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr. +371 67610015, e-pasta adrese: lvm@lvm.lv . Papildu informācija, tostarp kā iebilst pret datu apstrādi, pieejama Privātuma politikā. Profesija: SAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Kokaudzētava "Valmiera", Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Lauksaimniecība / Vide Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-20 Kontaktpersona: Lauma Māliņa Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri