Valmieras Ziņas

Valmieras novadā veic padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu

Lasīšanas laiks: 6 min

Tuvojas 15. novembris, datums, līdz kuram paredzēta padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu vai to elementu demontāža Latvijas teritorijā. Atbilstoši likumam “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” arī Valmieras novadā jau 2022. gada vasarā uzsākta objektu apzināšana un izvērtēšana.

Šī gada augustā Valmieras novada pašvaldība izveidoja darba grupu sešu cilvēku sastāvā padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu izpētes un izvērtēšanas procesa virzībai. 

Izvērtēšanai sarakstā apkopoti 19 objekti Valmieras novadā:

 1. Sarkanās armijas karavīra izlūka B.Slosmaņa bojāejas vieta Skaņkalnes pagastā;
 2. Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā;
 3. Piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5, Mazsalacā;
 4. V.Grozīša atdusas vieta, Mazsalacā;
 5. Kino Gaisma fasādes un interjera elementi;
 6. Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 7. Piemineklis cīnītājiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 8. Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā;
 9. Piemineklis Naukšēnos;
 10. Piemiņas plāksne Nr.1 Strenču kapos;
 11. Piemiņas plāksne Nr.2 Strenču kapos;
 12. Sedas kultūras centra fasāde, Sedā;
 13. Piemiņas akmens Vaidavas centrā, Skolas iela 1, Vaidavā;
 14. Piemiņas akmeni 1905. gada revolucionāriem, 2 km no Trikātas centra;
 15. Ekspozīcijas kultūrvietā Vaidavā;
 16. Ekspozīcijas kultūrvietā Zilākalnā;
 17. Ekspozīcijas kultūrvietā Sedā;
 18. Memoriāla zvaigzne, Dīvaliņa iela 10, Valmierā;
 19. Memoriāla mūžīgās uguns vieta, Dīvaliņa ielā 10, Valmierā.

Objektus apsekojuši apvienību pārvalžu darbinieki, veicot fotofiksācijas, daļu arī komisijas pārstāvji.

Divi no tiem – Sarkanās armijas karavīra izlūka B. Slosmaņa bojāejas vieta, Skaņkalnes pagastā un Sarkanās armijas karavīra M. Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā, ir iekļauti Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumu sarakstā Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu saraksts”, un jādemontē līdz 15. novembrim. Abi šie objekti jau ir demontēti. 

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību, pašvaldībām ir jākonsultējas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par objektu saglabājamām oriģinālajām detaļām vai fragmentiem, kas tiek iekļauti Latvijas Okupācijas muzeja krājumā. Pēc Krājuma komisijas izvērtējuma pieminekļa fragmenti vai detaļas no B.Slosmaņa bojāejas vietas Okupācijas muzeja krājumā netika iekļauti. Savukārt stēla(Akmens stabs vai stāvus novietota akmens plāksne ar sakrālu, memoriālu vai informatīvu uzrakstu, reljefu attēlu) no Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vietas Kocēnu pagastā tiek iekļauta šī muzeja krājumā.

Valmieras novada pašvaldības domē pieņemts lēmums daļēji demontēt arī zvaigzni un mūžīgās uguns vietu objektā – Memoriāls II Pasaules karā kritušajiem Valmierā. Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādes tehniskais risinājums ir saskaņots ar objekta autoriem. Objekts tiks papildināts ar skaidrojošu informāciju par II Pasaules kara gaitu Valmierā un objekta tapšanu.

Šobrīd komisija izvērtē katru objektu individuāli pēc būtības, pirmkārt ņemot vērā, vai konkrētā vietā ir vai nav apbedījumi. Tālāk tiek izvērtēti tekstuālie vēstījumi, padomju režīmu slavinošie uzraksti, simboli, objektu mākslinieciskā vērtība.

Pirms gala lēmuma pieņemšanas visa apkopotā informācija tiek nosūtīta izvērtēšanai divām institūcijām – Latvijas Okupācijas Muzejam un Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.

Faktiski visus Valmieras novadā esošos objektus var nosacīti iedalīt vairākās grupās:

1) Padomju vai nacistisko režīmu slavinošie objekti, par kuru demontāžu jautājums jau tiek virzīts uz pašvaldības domes sēdi.

Šai grupā – piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5 un piemineklis cīnītājiem, kas atrodas Beātes ielā 22, Valmierā.

2) Piemiņas vietas, kur tiek pieņemts, ka ir, vai arī ir iespējami apbedījumi, tātad pirms lēmuma pieņemšanas vēl jāveic pētnieciskais darbs.

Jāpiezīmē, ka likums neattiecas uz piemiņas zīmēm, plāksnēm un arhitektoniskiem un mākslinieciskiem veidojumiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās. Valmieras novadā ir vairākas vietas, kas prasa papildus izpēti:

Viļa Grozīša atdusas vieta Mazsalacā. Atdusas vieta atrodas Skaņākalna parkā pie Rūķu takas, uz pieminekļa ir informācija par apbedīto un zvaigzne. Lēmumu par demontāžu šobrīd pieņemt nevar, jo tā dokumentēta kā kapavieta. Valmieras muzejs, saziņā ar Mazsalacas muzeju, meklē detalizētāku informāciju, jo ilglaicīgi Mazsalacā dzīvojošo domas, par to, vai šeit patiešām ir apbedījums, vai tikai piemiņas zīme bojāejas vietā, dalās. Nav zināmi arī piederīgie.

Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņā, Valmierā, Dzirnavu ezeriņa krastā, Beātes ielas malā. Turpmākajā izpētē precizējama apbedījumu vieta, jāapzina apbedīto tuvinieki, lai varētu noskaidrot viņu viedokli par iespējamu pārapbedīšanu uz kapsētu teritoriju.

3) Piemiņas zīmes, pieminekļi, objekti, vietas ar precizējamu vēsturisko kontekstu:

Piemiņas akmens 1905.gada revolucionāriem Strenču silā, vecā lielceļa Trikāta-Strenči malā, apmēram 2 km no Trikātas centra Pie mežsarga Kalniņa mājas 1906. gada 5.janvārī nošauti 4 vijciemieši, revolucionāri. Par apbedījumiem ziņu nav. Teksts uz akmens nav salasāms. Šobrīd tiek skaidrots teksts, kas iegravēts akmenī un akmens uzstādīšanas gads, lai varētu pieņemt lēmumu.

Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā, Valmierā. Ķelderlejā nav padomju karavīru atdusas vieta, te diskusija uzsākta par  iegravētajām zvaigznēm, kas daļā sabiedrības tiek saistītas ar padomju simboliku. Arī par šo piemiņas vietu, precīzāk par simboliskajiem elementiem, nolemts sazināties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai saņemtu viedokli un izvērtējumu.

4) Objekti, kas uzstādīti, saistībā ar padomju perioda notikumiem, bet nesatur padomju režīmu slavinošus vēstījumus vai simboliku.

Tāds ir piemineklis Naukšēnos , akmens uz kura iegravēti gadskaitļi 1942.-1945. Kā arī piemiņas akmens Vaidavā, Skolas ielā 1, kurā atspoguļoti II Pasaules karā bez vēsts pazudušo Vaidavas iedzīvotāju vārdi.

Šai gadījumā komisija lēmusi, ka jautājums nav virzāms izskatīšanai domes sēdē, jo objekti neatbilst nevienam no kritērijiem – neslavina un nesatur PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, vardarbību, totalitārismu, karu, ideoloģiskas personības vai simbolus.

5) Piemiņas zīmes, kas uzstādītas kapsētās:

Pulkveža Zemitāna ielā 36, Strenčos atrodas divas piemiņas plāksnes, iegravēti apbedīto vārdi, uzvārdi un zvaigznes. Precīzas informācijas, vai minētie cilvēki tur arī apbedīti, vai tās ir tikai piemiņas zīmes nav. Šai gadījumā pagaidām pieņemts lēmums – nevirzīt jautājumu par piemiņas plāksnēm Strenču kapos, izskatīšanai pašvaldības domes sēdē.

6) Ēku fasādes, kurās ir iekļauti PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu raksturojoši simboli

Valmieras novadā tādas apzinātas divas – kinoteātra “Gaisma” fasāde (fasādes dekoros – sirpis un āmurs), Valmierā un Sedas kultūras centra fasāde (Staļina laika pilsētbūvniecības piemērs), Sedā.

Jau 2021. gadā par kino Gaisma ēkas Rīgas iela 19 fasādes simboliku lūgta uzziņa Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldei. Pārvaldes viedoklis, kaut arī minētā ēka nav kultūras piemineklis un neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, ēka ir spilgts 20. gadsimta 50. gadu arhitektūras piemērs. Autentiskums  definēts Konvencijā par Pasaules dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, ko Latvija ir ratificējusi 1997.gadā. Pie nosacījuma, ka ēka tiek saglabāta, tika rekomendēts saglabāt arī šo celtni raksturojošos dekora elementus.

Sedas kultūras centrs atrodas Parka iela 21. Ar šo ēkas fasādi ir līdzīga situācija kā ar kino Gaisma fasādi. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas, komisija sazināsies ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

7) Padomju un nacistisko režīmu slavinošās liecības ekspozīcijās kultūrvietās Vaidavā, Zilākalnā un Sedā:

Likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” nosaka, ka ārtelpās, publiskajās būvēs un  iekštelpās, padomju un nacistisko režīmu slavinošas piemiņas zīmes, objektus un liecības eksponēt aizliegts, izņemot akreditētos muzejus. Šobrīd informatīvās vēstules nosūtītas skolām, kultūras namiem, bibliotēkām, ar aicinājumu sniegt informāciju par savām ekspozīcijām.

Novembra sākumā plānots, ka Valmieras muzeja darbinieki apsekos ekspozīciju vietas Vaidavā, Zilākalnā un Sedā, lai saprastu, kādi būtu turpmākie risinājumi.

Vai arī Tev ir viedoklis par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu Valmieras novadā? Raksti mums uz redakcija@valmieraszinas.lv.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uzStrenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatu(uz nenoteiktu laiku)Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī. “Minkānā” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam. Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” kolektīvam – 110 bērniem un 25 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam! Ja Tev ir vēlme: • plānot un vadīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” (turpmāk – Iestāde) darbu; • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās; • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi; • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem; • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu; • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām; • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā; • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas; • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (no 1203 līdz 1400 EUR); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas; • īstenot radošas idejas. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Ar nolikumu "Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatam" varat iepazīties šeit. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 8B, Strenči, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-19 Kontaktpersona: CV, motivācijas vēst. un izgl.dok.kopiju sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv, t. 64207148.

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri