Valmieras Ziņas

Valmieras novadā veic padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu

Lasīšanas laiks: 6 min

Tuvojas 15. novembris, datums, līdz kuram paredzēta padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu vai to elementu demontāža Latvijas teritorijā. Atbilstoši likumam “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” arī Valmieras novadā jau 2022. gada vasarā uzsākta objektu apzināšana un izvērtēšana.

Šī gada augustā Valmieras novada pašvaldība izveidoja darba grupu sešu cilvēku sastāvā padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu izpētes un izvērtēšanas procesa virzībai. 

Izvērtēšanai sarakstā apkopoti 19 objekti Valmieras novadā:

 1. Sarkanās armijas karavīra izlūka B.Slosmaņa bojāejas vieta Skaņkalnes pagastā;
 2. Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā;
 3. Piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5, Mazsalacā;
 4. V.Grozīša atdusas vieta, Mazsalacā;
 5. Kino Gaisma fasādes un interjera elementi;
 6. Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 7. Piemineklis cīnītājiem, Karātavu kalniņš, Valmierā;
 8. Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā;
 9. Piemineklis Naukšēnos;
 10. Piemiņas plāksne Nr.1 Strenču kapos;
 11. Piemiņas plāksne Nr.2 Strenču kapos;
 12. Sedas kultūras centra fasāde, Sedā;
 13. Piemiņas akmens Vaidavas centrā, Skolas iela 1, Vaidavā;
 14. Piemiņas akmeni 1905. gada revolucionāriem, 2 km no Trikātas centra;
 15. Ekspozīcijas kultūrvietā Vaidavā;
 16. Ekspozīcijas kultūrvietā Zilākalnā;
 17. Ekspozīcijas kultūrvietā Sedā;
 18. Memoriāla zvaigzne, Dīvaliņa iela 10, Valmierā;
 19. Memoriāla mūžīgās uguns vieta, Dīvaliņa ielā 10, Valmierā.

Objektus apsekojuši apvienību pārvalžu darbinieki, veicot fotofiksācijas, daļu arī komisijas pārstāvji.

Divi no tiem – Sarkanās armijas karavīra izlūka B. Slosmaņa bojāejas vieta, Skaņkalnes pagastā un Sarkanās armijas karavīra M. Kovaļova bojāejas vieta Kocēnu pagastā, ir iekļauti Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumu sarakstā Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu saraksts”, un jādemontē līdz 15. novembrim. Abi šie objekti jau ir demontēti. 

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību, pašvaldībām ir jākonsultējas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par objektu saglabājamām oriģinālajām detaļām vai fragmentiem, kas tiek iekļauti Latvijas Okupācijas muzeja krājumā. Pēc Krājuma komisijas izvērtējuma pieminekļa fragmenti vai detaļas no B.Slosmaņa bojāejas vietas Okupācijas muzeja krājumā netika iekļauti. Savukārt stēla(Akmens stabs vai stāvus novietota akmens plāksne ar sakrālu, memoriālu vai informatīvu uzrakstu, reljefu attēlu) no Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vietas Kocēnu pagastā tiek iekļauta šī muzeja krājumā.

Valmieras novada pašvaldības domē pieņemts lēmums daļēji demontēt arī zvaigzni un mūžīgās uguns vietu objektā – Memoriāls II Pasaules karā kritušajiem Valmierā. Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādes tehniskais risinājums ir saskaņots ar objekta autoriem. Objekts tiks papildināts ar skaidrojošu informāciju par II Pasaules kara gaitu Valmierā un objekta tapšanu.

Šobrīd komisija izvērtē katru objektu individuāli pēc būtības, pirmkārt ņemot vērā, vai konkrētā vietā ir vai nav apbedījumi. Tālāk tiek izvērtēti tekstuālie vēstījumi, padomju režīmu slavinošie uzraksti, simboli, objektu mākslinieciskā vērtība.

Pirms gala lēmuma pieņemšanas visa apkopotā informācija tiek nosūtīta izvērtēšanai divām institūcijām – Latvijas Okupācijas Muzejam un Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.

Faktiski visus Valmieras novadā esošos objektus var nosacīti iedalīt vairākās grupās:

1) Padomju vai nacistisko režīmu slavinošie objekti, par kuru demontāžu jautājums jau tiek virzīts uz pašvaldības domes sēdi.

Šai grupā – piemineklis Mazsalacā, Gustava Ērenpreisa ielā 5 un piemineklis cīnītājiem, kas atrodas Beātes ielā 22, Valmierā.

2) Piemiņas vietas, kur tiek pieņemts, ka ir, vai arī ir iespējami apbedījumi, tātad pirms lēmuma pieņemšanas vēl jāveic pētnieciskais darbs.

Jāpiezīmē, ka likums neattiecas uz piemiņas zīmēm, plāksnēm un arhitektoniskiem un mākslinieciskiem veidojumiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās. Valmieras novadā ir vairākas vietas, kas prasa papildus izpēti:

Viļa Grozīša atdusas vieta Mazsalacā. Atdusas vieta atrodas Skaņākalna parkā pie Rūķu takas, uz pieminekļa ir informācija par apbedīto un zvaigzne. Lēmumu par demontāžu šobrīd pieņemt nevar, jo tā dokumentēta kā kapavieta. Valmieras muzejs, saziņā ar Mazsalacas muzeju, meklē detalizētāku informāciju, jo ilglaicīgi Mazsalacā dzīvojošo domas, par to, vai šeit patiešām ir apbedījums, vai tikai piemiņas zīme bojāejas vietā, dalās. Nav zināmi arī piederīgie.

Piemineklis komjauniešiem, Karātavu kalniņā, Valmierā, Dzirnavu ezeriņa krastā, Beātes ielas malā. Turpmākajā izpētē precizējama apbedījumu vieta, jāapzina apbedīto tuvinieki, lai varētu noskaidrot viņu viedokli par iespējamu pārapbedīšanu uz kapsētu teritoriju.

3) Piemiņas zīmes, pieminekļi, objekti, vietas ar precizējamu vēsturisko kontekstu:

Piemiņas akmens 1905.gada revolucionāriem Strenču silā, vecā lielceļa Trikāta-Strenči malā, apmēram 2 km no Trikātas centra Pie mežsarga Kalniņa mājas 1906. gada 5.janvārī nošauti 4 vijciemieši, revolucionāri. Par apbedījumiem ziņu nav. Teksts uz akmens nav salasāms. Šobrīd tiek skaidrots teksts, kas iegravēts akmenī un akmens uzstādīšanas gads, lai varētu pieņemt lēmumu.

Piemineklis Ēbreju kapos, Ķelderlejā, Valmierā. Ķelderlejā nav padomju karavīru atdusas vieta, te diskusija uzsākta par  iegravētajām zvaigznēm, kas daļā sabiedrības tiek saistītas ar padomju simboliku. Arī par šo piemiņas vietu, precīzāk par simboliskajiem elementiem, nolemts sazināties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai saņemtu viedokli un izvērtējumu.

4) Objekti, kas uzstādīti, saistībā ar padomju perioda notikumiem, bet nesatur padomju režīmu slavinošus vēstījumus vai simboliku.

Tāds ir piemineklis Naukšēnos , akmens uz kura iegravēti gadskaitļi 1942.-1945. Kā arī piemiņas akmens Vaidavā, Skolas ielā 1, kurā atspoguļoti II Pasaules karā bez vēsts pazudušo Vaidavas iedzīvotāju vārdi.

Šai gadījumā komisija lēmusi, ka jautājums nav virzāms izskatīšanai domes sēdē, jo objekti neatbilst nevienam no kritērijiem – neslavina un nesatur PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, vardarbību, totalitārismu, karu, ideoloģiskas personības vai simbolus.

5) Piemiņas zīmes, kas uzstādītas kapsētās:

Pulkveža Zemitāna ielā 36, Strenčos atrodas divas piemiņas plāksnes, iegravēti apbedīto vārdi, uzvārdi un zvaigznes. Precīzas informācijas, vai minētie cilvēki tur arī apbedīti, vai tās ir tikai piemiņas zīmes nav. Šai gadījumā pagaidām pieņemts lēmums – nevirzīt jautājumu par piemiņas plāksnēm Strenču kapos, izskatīšanai pašvaldības domes sēdē.

6) Ēku fasādes, kurās ir iekļauti PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu raksturojoši simboli

Valmieras novadā tādas apzinātas divas – kinoteātra “Gaisma” fasāde (fasādes dekoros – sirpis un āmurs), Valmierā un Sedas kultūras centra fasāde (Staļina laika pilsētbūvniecības piemērs), Sedā.

Jau 2021. gadā par kino Gaisma ēkas Rīgas iela 19 fasādes simboliku lūgta uzziņa Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldei. Pārvaldes viedoklis, kaut arī minētā ēka nav kultūras piemineklis un neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, ēka ir spilgts 20. gadsimta 50. gadu arhitektūras piemērs. Autentiskums  definēts Konvencijā par Pasaules dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, ko Latvija ir ratificējusi 1997.gadā. Pie nosacījuma, ka ēka tiek saglabāta, tika rekomendēts saglabāt arī šo celtni raksturojošos dekora elementus.

Sedas kultūras centrs atrodas Parka iela 21. Ar šo ēkas fasādi ir līdzīga situācija kā ar kino Gaisma fasādi. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas, komisija sazināsies ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

7) Padomju un nacistisko režīmu slavinošās liecības ekspozīcijās kultūrvietās Vaidavā, Zilākalnā un Sedā:

Likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” nosaka, ka ārtelpās, publiskajās būvēs un  iekštelpās, padomju un nacistisko režīmu slavinošas piemiņas zīmes, objektus un liecības eksponēt aizliegts, izņemot akreditētos muzejus. Šobrīd informatīvās vēstules nosūtītas skolām, kultūras namiem, bibliotēkām, ar aicinājumu sniegt informāciju par savām ekspozīcijām.

Novembra sākumā plānots, ka Valmieras muzeja darbinieki apsekos ekspozīciju vietas Vaidavā, Zilākalnā un Sedā, lai saprastu, kādi būtu turpmākie risinājumi.

Vai arī Tev ir viedoklis par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu Valmieras novadā? Raksti mums uz redakcija@valmieraszinas.lv.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri