Valmieras Ziņas

VPR rosina izstrādāt vienotu Latvijas-Igaunijas pierobežas teritoriju attīstības stratēģiju; notikusi pirmā abu valstu pārstāvju tikšanās

Lasīšanas laiks: 2 min

Lai izvirzītu kopīgus mērķus pierobežas teritorijas attīstībai Latvijā un Igaunijā, 28. oktobrī Vidzemes plānošanas reģions iniciēja tikšanos ar Igaunijas pierobežas apriņķu pārstāvjiem un Igaunijas Finanšu ministrijas darbiniekiem, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Āboliņa.

Sanāksmē Latviju pārstāvēja Vidzemes plānošanas reģiona administrācija, pārstāvji no Valkas novada pašvaldības un Valmieras novada pašvaldības, savukārt Igauniju –  pārstāvji no Valgas pašvaldības un Mulgi pašvaldības, kā arī  Vīlandes, Veru un Pērnavas apriņķa attīstības centriem un Igaunijas Finanšu ministrijas.

Abu valstu pārstāvji izrādījuši interesi par kopīgas pierobežas teritoriju attīstības stratēģijas izstrādi, kas ļautu stratēģiski un strukturēti virzīt abu valstu redzējumu par pierobežas teritoriju attīstību, kā arī piesaistīt valstu un Eiropas Savienības finansējumu kopīgo plānu realizēšanai.

Pirmo reizi tiekoties, klātesošie iepazinās ar abu valstu vietējo un reģionālo pārvalžu struktūru pēc administratīvi teritoriālās reformas, kas notikusi gan Latvijā, gan Igaunijā – vietējo un reģionālu pārvalžu struktūra ir mainījusies, tāpat nomainījušies arī darbinieki.

Sanāksmes laikā iezīmējās arī pirmās kopīgās intereses Via Baltica un Rail Baltica kontekstā, tāpat tika izcelti potenciālie sadarbības virzieni sabiedriskā transporta attīstībā un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā. Papildus,  igauņu kolēģus interesē arī uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumi Vidzemes reģionā, sanāksmes laikā norādīts, ka būtu vērtīgi organizēt pieredzes apmaiņas vizītes, lai iepazītos detalizētāk ar tūrisma pārvaldības jautājumiem Latvijā.

Plānots, ka nākamā sanāksme tiks organizēta š.g. novembra beigās.

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku/-ci mācību procesa organizācijā (profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku Piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (40 stundas) Stabilu atalgojumu (pēc pārbaudes termiņa EUR 2439,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam) Papildus sava amata pienākumiem iespēja veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā (grupas audzināšana, mācību stundu vadīšana), saņemot par to papildu samaksu Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes termiņa) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Galvenie darba pienākumi Nodrošināt izglītības iestādes mācību procesa organizāciju, mācību procesa sasniegumu vērtēšanu Plānot un prognozēt izglītības iestādes pedagogu resursus, piesaistīt un atlasīt izglītības iestādei pedagoģiskā darba veikšanai profesionālus pedagogus Veikt izglītības iestādes pedagogu slodžu sadali un tarifikāciju Vadīt un pārraudzīt centralizēto eksāmenu norisi izglītības iestādē Vadīt izglītojamo ikmēneša stipendiju piešķiršanas un izmaksu procesu, organizēt izglītības iestādes padomes sēdes, valsts stipendiju komisijas sēdes un citas sanāksmes Veikt teorētisko un praktisko mācību stundu vērošanu, nodrošināt praktisko darbu norises kvalitāti Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmu satura kvalitatīvai apguvei Sastādīt, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam, katras mācību grupas konkrētā mācību gada individuālo mācību plānu Pārraudzīt, izvērtēt un koordinēt izglītības iestādes pedagogu mācību stundu darbu Periodiski pārbaudīt izglītības iestādes pedagogu ierakstus mācību nodarbību uzskaites e-žurnālā Piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā Izstrādāt anketas un veikt anketēšanu, lai noskaidrotu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu viedokli par izglītības iestādes mācību darbu Izstrādāt dažādus izglītības iestādes normatīvos dokumentus un nodrošināt to aktualizāciju Prasības pretendentam: Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību) Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, normatīvo aktu izstrādē Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Office, informācijas sistēmām (VIIS u.c.), interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša, 29194941 CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Direktora vietnieka vakancei” līdz 2024.gada 31.jūlijam. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: Guna Čečiņa* Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri