Valmieras Ziņas

Vienoti mūzikā

Lasīšanas laiks: 2 min

Muzikāli krāsains un ievziedu smaržā tīts Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē izskanēja Universum mūzikas skolas un Nõo mūzikas skolas draudzības koncertsportālu “Valmieras Ziņas” informēja Mūzikas skolas Universum skolotāja Ritma Pētersone-Cepīte.

Jaunie mūziķi ar savu uzstāšanos radīja svētku sajūtu un priecēja klausītājus. Jāuzteic visi koncerta dalībnieki.

Koncertu atklāja Universum mūzikas skolas audzēkņi – Emīls Čečiņš, brāļi Džonatans un Kristiāns Vētras, māsas Amālija un Polianna Vatuļinas, Ketija un Vikija Petrovas, Līva un Lote Miķelsones, Tobias Vatuļins un Pēteris Ciršs, koncertmeistares Gunta Siliņa un Anitra Rause. Audzēkņus koncertam sagatavoja skolotāji Anna Spalviņa, Ilze Petrovska, Ritma Pētersone-Cepīte, Vigo Račevskis/Daniēls Groza un Aivars Cepītis. Koncerta turpinājumā muzicēja viesi – Nõo mūzikas skolu pārstāvēja orķestris, saksofonu ansamblis un solisti.

Nõo mūzikas skolas direktore un orķestra diriģente Kälin Virgo priecājās par saulaino pavasara dienu un atzina, ka šī orķestrim ir pirmā Eiropas tūre un tik lielā zālē viņi spēlē pirmo reizi. Klausītājus patiešām aizkustināja saksofona ansambļa atskaņotā ukraiņu komponista Miroslava Skorika elēģiskā un emociju raisošā Melodija, orķestra atskaņotie skaņdarbi no filmām, kā arī jauno pianistu pārliecinošā uzstāšanās.

Sociālā uzņēmuma Izglītības un attīstības centrs Universum valdes priekšēdētājs, ilggadējs skolas direktors Andis Apsītis klātesošajiem pastāstīja par Latviju, atklājot dažādus interesantus faktus par garīgām vērtībām, kas vienojušas un joprojām vieno abas kaimiņvalstis, draudzes un skolas kopīgo ceļu izglītībā, kā arī izskaidroja skolas devīzi – dievbijība, raksturs, izcilība.

Igauņu draugi pirms koncerta gida, Valmieras Drāmas teātra aktiera Janusa Johansona pavadībā, apskatīja Valmieras vecpilsētu un Sv.Sīmaņa baznīcu. Paldies Janusam Johansonam par atsaucību!

Pēc koncerta bija sadraudzības brīdis, kurā, baudot cienastu, risinājās draudzīgas sarunas. Satikšanās mūzikā turpināsies, nākamgad tiksimies atkal. Paldies skolas direktoram Andim Apsītim, visiem koncerta dalībniekiem un organizatoriem – direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Danielam Mednim, metodiķei Anitrai Rausei un tikšanās idejas autoram skolotājam Aivaram Cepītim par muzikālo pavasara dienu!

Lai visiem skaists pavasaris!

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri