Valmieras Ziņas

Vidzemei ir augsts potenciāls SEG emisiju samazināšanai

Lasīšanas laiks: 3 min

Līdz šī gada nogalei tiks sagatavots Vidzemes reģiona ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2030. gadam, kas ietvers rīcības gan SEG emisiju samazināšanai, gan klimata pārmaiņu radīto risku novēršanai. Veicinot vairāku pušu iesaisti plāna sagatavošanā, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizēja diskusijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem un interesentiemportālu “Valmieras Ziņas” informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Kaķe.

Viena no diskusijām notika jūlija sākumā Cēsīs, kurā uzsvars tika likts tieši uz SEG emisiju samazināšanas potenciālu Vidzemē, identificējot pasākumus dažādos sektoros – mājsaimniecības, lauksaimniecība, mežsaimniecība, rūpniecība, transports, atkritumu apsaimniekošana, enerģijas ražošana un pārvaldība.

Ar ievadprezentāciju pieredzē un idejās dalījās Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks. J.Ikaunieks stāstīja par Rīgas pašvaldības izvirzīto mērķi kļūt par klimatneitrālu viedpilsētu līdz 2030.gadam. Tā kā mērķis ir gana ambiciozs un tas ietver vairākus pasākumus, J. Ikaunieks uzsvēra: “Klimatneitralitāte ir stāvoklis, kur cilvēka darbība rada “nulles” neto ietekmi uz klimata sistēmu. Tā ietver racionālu enerģijas patēriņu; atjaunīgo resursu izmantošanu; aprites ekonomikas principu ieviešanu produktu ražošanā, patēriņā un atkārtotā izmantošanā; energodrošību; tautsaimniecības veicināšanu; gaisa piesārņojuma mazināšanu; pielāgošanos klimata pārmaiņām.” Vēl joprojām būtisks instruments enerģētikas mērķu izvirzīšanai ir energopārvaldības sistēma, kas ļauj pārvaldīt esošo enerģijas patēriņu, identificēt un priotizēt nepieciešamos pasākumus un investīcijas izvirzīto mēķu sasniegšanai, stāstīja J.Ikaunieks.

Vidzemē vairākos sektoros ir augsts SEG emisiju samazināšanas potenciāls. Tā, piemēram, – mežsaimniecībā. Vidzeme ir mežiem visbagātākais reģions Latvijā, procentuāli tie aizņem 54,1% no reģiona teritorijas. Reģiona līmenī pievienotā vērtība var tikt radīta, izveidojot un uzstādot modernas koksnes apstrādes iekārtas un veidojot ražotnes, kas ļautu koksnes atlikumus vai pārpalikumus pārveidot augstas pievienotās vērtības produktos, piemēram, koksnes ķīmijā. Turklāt ekonomiskā izaugsme reģiona līmenī var tikt veicināta, veidojot investīcijām un investoriem pievilcīgu vidi un izglītojot sabiedrību. Diskusiju dalībnieki grupu darbā uzsvēra, ka ir jāveicina mežsaimniecības profesijas prestižs, svarīgas ir zināšanas mežu ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

Diskusijā uzmanība tika pievērsta arī mājokļu fondam un tā atjaunošanai, kur ir milzīgs potenciāls energoefektivitātes veicināšanai. Starp rīcībām un idejām izskanēja vienas pieturas aģentūru esamība reģionos, kur saņemt informatīvo atbalstu par ēkas atjaunošanas soļiem. Jāuzsver, ka Vidzemes plānošanas reģionā šāds atbalsta punkts ir izveidots kopš šī gada aprīļa – Vidzemes EnergoGids. Kā būtisks šķērslis tika pieminēts viļnveidīgais ES finansējums ēku atjaunošanai, un pieteikšanās process iedzīvotājiem šķiet sarežģīts.

Savukārt, runājot par rūpniecību un atkritumu apsaimniekošanu, diskusijas dalībnieki uzmanību vērsa uz biogāzes ražošanu no organiskajiem atkritumiem.  Šis process ir ne tikai efektīvs atkritumu apsaimniekošanas veids, bet arī svarīgs solis ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un ceļā un enerģētisko neatkarību.

Diskusijā tika uzsvērti vēl citi pasākumi, kuriem ir augsts SEG emisiju samazināšanas potenciāls –  bioogļu izmantošana aramzemēs; dabiskie zālāji privātmāju pagalmos un koku stādīšana daudzīvokļu māju pagalmos; viedo tehnoloģiju izmantošana neefektīva energopatēriņa mazināšanai; atjaunīgās enerģijas izmantošana sabiedriskajā transportā; precīzās lauksaimniecības tehnoloģiju un bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana.

Vidzemes reģiona ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā tiks definētas prioritātes, mērķi, uzdevumi un pasākumi reģiona līmenī, kas vērsti uz reģiona enerģijas sistēmu, klimata pārmaiņu radīto negatīvo seku mazināšanu un ilgtspējīgiem enerģētikas attīstības virzieniem. Pirmā šāda veida darba grupa notika maija beigās, vērtējot klimata riskus Vidzemē tuvāko gadu laikā. Tiklīdz dokuments tiks sagatavots, to paredzēts iesniegt diskusijas dalībniekiem, VPR pašvaldībām un citiem interesentiem priekšlikumu iesniegšanai.

Diskusiju organizēja EUROPE DIRECT VIDZEME centrs kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenoto Eiropas Savienības “Life” programmas projektu “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienības reģionālo pārvalžu iniciatīvu izstrāde un ieviešana taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai enerģētikas nozarē” (CEESEU-DIGIT) un Apvārsnis 2020 programmas projektu “Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā” (StarGate).

Visu atbildību par saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.

Aktuālais jautājums

Kas, jūsuprāt, ir Valmieras sports nr.1?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Naukšēnu vidusskola (ar 01.08.2024. – Naukšēnu pamatskola) (turpmāk – Iestāde) 2024./2025.m.g. aicina darbā fizikas skolotāju 8.-9.klasēm (4 kontaktstundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot fizikas programmu pamatskolā (izglītības programma 21011111) atbilstoši Valsts izglītības standartam; • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; un ja Tev ir: • izglītība, kvalifikācija un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītības dokumenta kopiju/-as lūdzam iesniegt personīgi (adrese: Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads) vai e-pastā nauksenu.vidusskola@valmiera.edu.lv līdz 2024.gada 12.augustam. Tālrunis informācijai: 28677285. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-12 Kontaktpersona: nauksenu.vidusskola@valmiera.edu.lv 28677285

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde) ar 2024.gada 1.septembri aicina darbā speciālo pedagogu (1,0 likme jeb 30 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot pirmsskolas izglītības programmas apguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam; • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem; • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; • aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālas garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 23.augustam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 64231434. Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SPECIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-23 Kontaktpersona: spriditis@valmiera.edu.lv 64231434

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ar 2024.gada 1.septembri aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju (1,0 likme jeb 40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme:  plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;  veikt bērna attīstības traucējuma korekciju, konsultēt bērnu vecākus bērnu fiziskās attīstības jautājumos, apmācīt vienkāršu vingrinājumu veikšanai mājās;  radīt labvēlīgu vidi un apstākļus katra bērna vispusīgai personības attīstībai, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas, veselības stāvokli un sniegt īpašu atbalstu bērniem, kuriem ir valodas traucējumi;  plānot savu darbību, sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju e-vidē; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālas garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 23.augustam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 64231434. Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-23 Kontaktpersona: spriditis@valmiera.edu.lv 64231434

Mūsu partneri