Valmieras Ziņas

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbildi par Tiesībsarga 2021. gada 1. decembrī publiskoto informāciju

Lasīšanas laiks: 3 min

Valmieras novada pašvaldības sniegusi atbildi plašsaziņas līdzekļiem par Tiesībsarga 2021. gada 1. decembrī publiskoto informāciju.

Izglītojamā interesēs ir nodrošināt viņa vajadzībām piemērotu izglītības programmu. Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) rīcībā nav dokumentu, kas apliecina, ka izglītojamā vajadzībām piemērotākā ir 2. posma (7.–9. klase) apguve vispārējā pamatizglītības programmā, jo iepriekš kā izglītojamā vajadzībām piemērotākā tika noteikta “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”. Redzot pozitīvu dinamiku programmas apguvē, vecākiem ir iespēja sadarbībā ar skolas atbalsta komandu rosināt pārvērtēšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 6. punktā ietvertajam regulējumam Valmieras PMK pienākumos ietilpst sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmām, kas ir spēkā no 1. līdz 4. klasei. Ja pašvaldību PMK izsniegtais atzinums ir bez termiņa un nav konstatēta nepieciešamība atkārtoti apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad izglītojamais var turpināt mācīties speciālās izglītības programmā līdz tās pabeigšanai, ja tas atbilst viņa veselības stāvoklim un spējām, vai vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai saņemtu jaunu atzinumu. Savukārt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (Valsts PMK) kompetencē ir sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem no 5. līdz 9. klasei.

Saņemot atzinumu, izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” punktam  5.1. izstrādā individuālo izglītības plānu;  7. punktam –  izglītības iestādes administrācija nosaka atbildīgo par plāna izpildi, dinamiku;  8. punktam – plāna īstenošanas gaitu ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā kopīgi izvērtē izglītojamais, izglītojamā likumiskie pārstāvji un plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi.   

Izglītojamajam beidzot 6. klasi, izglītības iestādes atbalsta komanda informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus par pozitīvu dinamiku un iespēju veikt izglītojamā izglītības programmas pārvērtēšanu, lai atbilstoši esošajai likumdošanai (pievienojot nepieciešamo dokumentu paketi – neirologa slēdzienu, psihologa atzinumu un izglītības iestādes izglītojamā zināšanu izvērtējumu atbilstoši izglītības standartam) piemērotu atbilstošu izglītības programmu. Tās ir vecāku tiesības un pienākums sekot līdzi bērna izglītības programmas satura apguvei.

Vecākiem tika dota iespēja 2021. gada augustā veikt izglītojamā pārvērtēšanu Valsts PMK Rīgā, uz kuru izglītojamais ar likumiskajiem pārstāvjiem neieradās un nepaziņoja par neierašanos.

Likumdošanā paredzētā pārvērtēšana nav ekvivalenta sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem izglītības iestādē. Līdz ar to Valmieras PMK nav likumā noteiktā pamatojuma, ka ir mainīta izglītojamā vajadzībām nepieciešamā izglītības programma. Ja tā nav mainīta, tad saprotams, ka Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija izglītojamajam nevar piedāvāt “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, ja šāda programma izglītības iestādē nav licencēta un valsts ģimnāziju darbībai ir citi valstī noteikti uzstādījumi. Turklāt konkrētā izglītības iestāde izglītojamā dokumentus un iesniegumu par mācību uzsākšanu nav saņēmusi.

Atbilstoši Izglītības likuma 28. pantā noteiktajai izglītības iestādes patstāvībai un Izglītības likuma 30. panta pirmajā daļā noteiktajai izglītības iestādes vadītāja atbildībai skola ir atbildīga par pamatizglītības programmas īstenošanu un izglītojamiem nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu.

Valmieras novada pašvaldības pienākums ir nodrošināt izglītības programmas apguvi atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām. Valmierā speciālo 2. posma  (7.–9. klasei) pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem var apgūt trīs izglītības iestādēs: Valmieras 5. vidusskolā, Valmieras 2. vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā, kur katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālais izglītības plāns, noteikts atbildīgais par plāna izpildi, dinamiku u.c.  

"Valmieras ziņas" jautā

Vai jūs tumsā lietojat atstarotāju vai atstarojošu apģērbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Palīgstrādniece/ Palīgstrādnieks kokapstrādē BEST WOOD EUROPE, SIA Darba apraksts • Palīgdarbs pie kokmateriālu iekārtām, kokmateriāla apstrādi: materiāla uzlikšana uz iekārtas padošanas līnijas, materiāla šķirošana pēc kvalitātes prasībām, materiāla marķēšana, materiāla pakošana. • Darba procesi ir automatizēti ar liftu pacelšanas iekārtām, kas nodrošina ērtu un vieglu materiāla padošanas un pakošanas procesu. • Darba specifiku raksturo vienveidīgas, vieglas, bet intensīvas roku kustības. Prasības kandidātiem: • Pareiza un precīza ražošanas uzdevumu izpilde; • Darbs komandā; • Izteikta lojalitātes, kārtības un pienākuma sajūta. Nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. Uzņēmums piedāvā: • Darba veikšanai nepieciešamo apmācību. • Atalgojums no 1143 EUR bruto. Atalgojumu nosaka ieguldītā darba intensitāte noteiktā apjoma sasniegšanai un lojalitāte pret uzņēmumu. • Veselības apdrošināšanu. • Izaugsmes iespējas attiecīgi ieguldītajam darbam un sasniegtajam rezultātam, kā arī lojalitātei un attieksmei pret darba uzdevumiem. Informācija par darba sludinājumu Atrašanās vieta: “Zālītes”, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245 Darba amata apraksts: pilna slodze, pastāvīgs darbinieks Darba laiks: 8:00-17:00, iespējams periodisks maiņu darbs 10 vakances Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t. 29529902. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs tikuši 2.atlases kārtā. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Zālītes, Brenguļu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 10 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-14 Kontaktpersona: Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t. 29529902. Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Autokāra vadītājs /-a BEST WOOD EUROPE, SIA Darba apraksts: - Darbs ar autoiekrāvēju uzņēmuma teritorijā. - Materiāla iekraušana un izkraušana no kravas mašīnām un jūras konteineriem, materiāla iekraušana un izkraušana kaltī. - Sekmīga materiāla pārvietošana, nogādāšana uz ražošanas un glabāšanas vietām. - Nodrošināt drošu materiāla pārvietošanu un novietošanu, neapdraudot cilvēkus un materiālās vērtības. - Sekot līdz un uzturēt autoiekrāvēju labā tehniskā stāvoklī un par tehniskajām neatbilstībām nekavējoties ziņot mehāniķim. Prasības kandidātiem: Uzņēmums piedāvā apmācības iespējas; Darba izpildes disciplīna; Spēja strādāt komandā. Nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. Atrašanās vieta: “Zālītes”, Brenguļi, Beverīnas novads, LV-4245. Darba laiks: 8:00-17:00. Alga: no 500 - 1200 EUR (BRUTO), atbilstoši paveiktā darba daudzumam un kvalitātei. Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t.: 29529902. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs tikuši 2.atlases kārtā. Profesija: AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS Algas izmaksas veids: Akordalga Darba vietas adrese: LATVIJA, Zālītes, Brenguļu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-14 Kontaktpersona: Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t. 29529902. Izglītības līmenis: Profesionālā vidējā izglītība

Kokapstrādes operatori /-es BEST WOOD EUROPE, SIA Darba apraksts: - Noteikt izmantojamo iekārtu parametrus un atbilstoši noregulēt. - Pārzināt iekārtā notiekošos procesus, mainīt tos un sekot procesu pareizai norisei. - Vadīt iekārtas un rūpēties par to apkopi. - Uzstādīt, nomainīt un regulēt nažus, zāģus, urbjus vai griezējgalviņas. - Sekot līdz, lai materiāla apstrāde notiek bez sarežģījumiem un saskaņā ar darba uzdevumiem. - Koordinēt palīgstrādnieka darbu pie kokapstrādes iekārtām. - Nodrošināt materiāla atbilstību ražošanas pasūtījuma prasībām pēc pārstrādes procesa. Prasības kandidātiem: Pieredze kokapstrādē un zināšanas par tehnoloģisko apstrādes procesu; Precizitāte un augsta atbildības sajūta; Spēja strādāt komandā. Nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. Atrašanās vieta: “Zālītes”, Brenguļi, Beverīnas novads, LV-4245. Darba laiks: 8:00-17:00. Alga: no 500 - 1200 EUR (BRUTO), atbilstoši paveiktā darba daudzumam un kvalitātei. Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t. 29529902. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs tikuši 2.atlases kārtā. Profesija: KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS Algas izmaksas veids: Akordalga Darba vietas adrese: LATVIJA, Zālītes, Brenguļu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-14 Kontaktpersona: Kontaktinformācija: e-pasts bwe@bwe.lv, mob.t. 29529902. Izglītības līmenis: Profesionālā vidējā izglītība

Mūsu partneri