Valmieras Ziņas

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbildi par Tiesībsarga 2021. gada 1. decembrī publiskoto informāciju

Lasīšanas laiks: 3 min

Valmieras novada pašvaldības sniegusi atbildi plašsaziņas līdzekļiem par Tiesībsarga 2021. gada 1. decembrī publiskoto informāciju.

Izglītojamā interesēs ir nodrošināt viņa vajadzībām piemērotu izglītības programmu. Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) rīcībā nav dokumentu, kas apliecina, ka izglītojamā vajadzībām piemērotākā ir 2. posma (7.–9. klase) apguve vispārējā pamatizglītības programmā, jo iepriekš kā izglītojamā vajadzībām piemērotākā tika noteikta “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”. Redzot pozitīvu dinamiku programmas apguvē, vecākiem ir iespēja sadarbībā ar skolas atbalsta komandu rosināt pārvērtēšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 6. punktā ietvertajam regulējumam Valmieras PMK pienākumos ietilpst sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmām, kas ir spēkā no 1. līdz 4. klasei. Ja pašvaldību PMK izsniegtais atzinums ir bez termiņa un nav konstatēta nepieciešamība atkārtoti apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad izglītojamais var turpināt mācīties speciālās izglītības programmā līdz tās pabeigšanai, ja tas atbilst viņa veselības stāvoklim un spējām, vai vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai saņemtu jaunu atzinumu. Savukārt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (Valsts PMK) kompetencē ir sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem no 5. līdz 9. klasei.

Saņemot atzinumu, izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” punktam  5.1. izstrādā individuālo izglītības plānu;  7. punktam –  izglītības iestādes administrācija nosaka atbildīgo par plāna izpildi, dinamiku;  8. punktam – plāna īstenošanas gaitu ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā kopīgi izvērtē izglītojamais, izglītojamā likumiskie pārstāvji un plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi.   

Izglītojamajam beidzot 6. klasi, izglītības iestādes atbalsta komanda informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus par pozitīvu dinamiku un iespēju veikt izglītojamā izglītības programmas pārvērtēšanu, lai atbilstoši esošajai likumdošanai (pievienojot nepieciešamo dokumentu paketi – neirologa slēdzienu, psihologa atzinumu un izglītības iestādes izglītojamā zināšanu izvērtējumu atbilstoši izglītības standartam) piemērotu atbilstošu izglītības programmu. Tās ir vecāku tiesības un pienākums sekot līdzi bērna izglītības programmas satura apguvei.

Vecākiem tika dota iespēja 2021. gada augustā veikt izglītojamā pārvērtēšanu Valsts PMK Rīgā, uz kuru izglītojamais ar likumiskajiem pārstāvjiem neieradās un nepaziņoja par neierašanos.

Likumdošanā paredzētā pārvērtēšana nav ekvivalenta sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem izglītības iestādē. Līdz ar to Valmieras PMK nav likumā noteiktā pamatojuma, ka ir mainīta izglītojamā vajadzībām nepieciešamā izglītības programma. Ja tā nav mainīta, tad saprotams, ka Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija izglītojamajam nevar piedāvāt “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, ja šāda programma izglītības iestādē nav licencēta un valsts ģimnāziju darbībai ir citi valstī noteikti uzstādījumi. Turklāt konkrētā izglītības iestāde izglītojamā dokumentus un iesniegumu par mācību uzsākšanu nav saņēmusi.

Atbilstoši Izglītības likuma 28. pantā noteiktajai izglītības iestādes patstāvībai un Izglītības likuma 30. panta pirmajā daļā noteiktajai izglītības iestādes vadītāja atbildībai skola ir atbildīga par pamatizglītības programmas īstenošanu un izglītojamiem nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu.

Valmieras novada pašvaldības pienākums ir nodrošināt izglītības programmas apguvi atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām. Valmierā speciālo 2. posma  (7.–9. klasei) pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem var apgūt trīs izglītības iestādēs: Valmieras 5. vidusskolā, Valmieras 2. vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā, kur katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālais izglītības plāns, noteikts atbildīgais par plāna izpildi, dinamiku u.c.  

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat ielu un ceļu uzturēšanas kvalitāti Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Burtnieku apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku/-ci (Valmieras pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt saimnieciskos darbus Valmieras pagasta teritorijā: • apsekot Pašvaldības autoceļus, veikt neliela apjoma remontdarbus, ceļmalu apkopšanu, pļaušanu, krūmu izciršanu, zāģēšanu, novākšanu; • palīdzēt kopt, formēt un izzāģēt kokus un krūmus, palīdzēt likvidēt vēja vai citādā veidā nodarītos postījumus un novākt bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus; • piedalīties teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā; • rūpēties par Pārvaldes atbildībā esošo ēku un telpu tehnisko stāvokli; un ja Tev ir: • pamatizglītība un pamatiemaņas vai pamata pakāpes profesionālā izglītība; • teicamas latviešu valodas zināšanas; • zināšanas par ēku, telpu, teritoriju un autoceļu ikdienas uzturēšanas un remontu darbiem, to apjomu noteikšanu; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • iemaņas darbā ar traktortehniku, dārza tehniku, dažādiem mehānismiem un iekārtām; mēs piedāvājam: • stabilu atalgojumu (atbilstoši 2. mēnešalgu grupai no 515 EUR līdz 521 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu burtniekuapvieniba@valmierasnovads.lv, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka/-ces Valmieras pagastā amatam”, līdz 2022.gada 15.jūlijam. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29388422 vai 26434663. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Burtnieku apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā dārznieku/-ci Valmieras pagastā uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • rūpēties par Valmiermuižas parka un Valmieras pagasta publisko teritoriju apstādījumiem: • veikt apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, atjaunošanu; • piedalīties dekoratīvo augu, koku un krūmu stādīšanā, kopšanā, formēšanā; • uzraudzīt teritorijas kopšanas darbu kvalitāti; • sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus; ja Tev ir: • pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība dārzkopībā; • labas latviešu valodas zināšanas; • zināšanas par ainavas ierīkošanas arhitektūru, plānošanu, augu stādīšanu; • darba pieredze parka dārznieka, dārzkopības jomā; • prasme organizēt savu darbu; • spēja strādāt komandā, precīzi, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu, labām komunikācijas un saskarsmes prasmēm; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu (atbilstoši 7.mēnešalgu grupai no 690 līdz 865 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu burtniekuapvieniba@valmierasnovads.lv, ar norādi „Pieteikums dārznieka/-ces Valmieras pagastā amatam”, līdz 2022.gada 15.jūlijam. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29388422 vai 26434663. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.   Profesija: DĀRZNIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Kultūras darba ORGANIZATORU Burtnieku kultūras centrā uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • plānot, organizēt un veidot kultūras, atpūtas un izglītojošus pasākumus, koncertus, izstādes un citus notikumus; • koordinēt un organizēt kultūras pasākumus Burtnieku apvienībā, izstrādāt un īstenot šo pasākumu radošos konceptus; • izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus; • vadīt un koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību; • administrēt viesmākslinieku koncertu un pasākumu norisi; un ja Tev ir: • augstākā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība kultūras jomā); • iepriekšēja darba pieredze kultūras jomā, projektu vadībā, pasākumu organizēšanā; • zināšanas par kultūras procesiem; • valsts valodas prasme augstākā līmenī, labas svešvalodu zināšanas; • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un sociālajiem tīkliem); • kompetences: teicamas organizatoriskās prasmes, radošs skatījums, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus; atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības prasmes; mēs piedāvājam: • stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 850 EUR līdz 1035 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespējas īstenot radošo potenciālu un kultūras projektu idejas; • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Kultūras darba organizators/-e Burtnieku kultūras centrā” līdz 2022.gada 15.jūlijam. Tālrunis papildu informācijai 64207148, 27891656, 26119906. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Kultūra / Māksla Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Mūsu partneri