Valmieras Ziņas

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles sienā iemūrēta laika kapsula

Lasīšanas laiks: 2 min

Šī gada jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtētos augstas gatavības pašvaldību mērķdotāciju investīciju projektus par kopējo summu 37 137 265 eiro apmērā.

Starp šiem projektiem bija arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecības iecere, kas nu jau no ieceres rezultējas reālos būvdarbos. Otrdienas rītā topošās sporta zāles ēkas sienā iemūrēta kapsula ar nākotnes vēstījumu.

Kapsulā ievietota skola avīze, laikraksta “Liesma” numuru, kurā rakstīts par Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru, skolas kopbilde no šī mācību gada 1. septembra un vēstījums nākamajām paaudzēm, kurā aprakstīta informācija par skolu, būvniecības procesu un, kurā ietverts arī novēlējums nākotnes skolēniem. Vēstījumu klātesošajiem skolēniem un viesiem nolasīja Jānis Elmārs Liniņš – Valmieras Gaujas krasta vidusskolas skolēns, kurš ar izciliem panākumiem startē spēka trīscīņas sacensībās.

Svarīgo brīdi atklāja Iveta Kļaviņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas–attīstības centra direktore:

’’Mūsu mērķis ir dot bērniem iespēju ērti piekļūt un izmantot sporta infrastruktūru, lai skolēni iemīlētu fiziskās aktivitātes. Sportu uzlūkojam ka instrumentu ar kuru nojaukt barjeras un to vietā radīt iespējas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzības. Sportu uzlūkojam kā iespēju izaugsmei.’’

Skolā top ne tikai jauna sportā zāle, bet tiks izbūvēts arī jauns rotaļu un ārā aktivitāšu laukumu, bruģēti celiņi, ērti soliņi, velo novietnes, āra apgaismojums, kā arī nodalīta skolēnu un piegādes transporta plūsma.

Būvniecībā izmantoti universālā dizaina risinājumi, skolai būs jauna centrālā ieeja, uzbrauktuve pie tās, pacēlājs uz skolas otro stāvu, atbilstošas labierīcības, tādējādi nodrošinot līdzvērtīgas iespējas arī personām ar fiziskās attīstības traucējumiem.

Domāts, protams, būs arī par skolēnu drošību, uzlabota ugunsdrošības sistēma, videonovērošana, ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēma, papildus evakuācijas izeja un, kā uzsver skolas direktore – galu galā mūsdienīga infrastruktūra.

Pasākumā piedalījās arī Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže, Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes būvinženieris Egīls Jansons, teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vecākais arhitekta palīgs Marta Katana, kā arī būvuzņēmēji – SIA “Ekers” valdes loceklis Uldis Bošs un būvdarbu vadītājs Mārtiņš Bošs.

Pasākuma noslēgumā klātesošie tika iepazīstināti ar nupat izbūvēto vingrošanas telpu skolā. Tur skolēniem pieejams ne tikai sporta inventārs, bet arī modernās tehnoloģijas – interaktīvā grīda. Valmierā, kā jau sporta un futbola galvaspilsētā, grīda tika iemēģināta ar futbola spēli, bet ikdienā skolēniem pieejamas dažādas attīstošas un izglītojošas aktivitātes.

Vairāk par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra būvdarbiem lasi ŠEIT.

VALSTS DARBA INSPEKCIJA izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Valmieras sektora INSPEKTORA valsts civildienesta ierēdņa amata vietu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku – Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 ar iespēju veikt darbu daļēji attālināti) Valsts darba inspekcija piedāvā: iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā; gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā; mēnešalgu no 842 euro līdz 1093 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī profesionālo kvalifikāciju un kompetences; veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem; interesantu un dinamisku darbu; profesionālo apmācību un atbalstu darbā; draudzīgu kolektīvu; atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, tajā skaitā iespēju vienoties par elastīgu darba laiku un/vai strādāt daļēji attālināti. Būtiskākie amata pienākumi: uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu; atbilstoši Administratīvā procesa likumam un Valsts darba inspekcijas darbību regulējošiem tiesību aktiem sagatavot administratīvos aktus; atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma izpildi; atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem; izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus; sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus; konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; augstākā izglītība; vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba tiesībās un darba aizsardzībā; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas prasmes; teicamas plānošanas un kontroles prasmes, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; klientorientētas saskarsmes prasmes; labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām; B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu; Iesniedzamie dokumenti: motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu atbilstību izvirzītajām prasībām; CV; izglītības dokumentu kopijas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā. Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts darba inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts. Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi “Valmieras sektora inspektors”. Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija (adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331). Profesija: INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-02-18

Mūsu partneri