Valmieras Ziņas

Valmieras 2.vidusskolas Ekopadomei noslēdzas zināšanām bagāts mācību gads

2017./2018. mācību gadā Valmieras 2.vidusskola par savu Ekoskolas tēmu bija izvēlējusies “Skola un tās apkārtne”. Visa mācību gada laikā tika veiktas aktivitātes, kas saistītas ar skolai un tās tuvākai apkārtnei saistošām vides tēmām.

Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu bērni izveidoja filmu par skolu un tās tuvāko apkārtni.

Sākumskolas 3. klase un viņu klases audzinātāja Olga Ševjakova apmeklēja Valmieras tuvumā esošo dabas izglītības centru “Vecupītes”. Bērni apskatīja izstādi par mežu, piedalījās vides spēlēs un dabas pētniecības nodarbībās. Iegūtās zināšanas gan bērni, gan skolotāja izmantos arī mācību stundās.

8.maijā skolas Ekopadomes pārstāvji Marks Lēvis, Alīna Koroļkova, Anna Koziņeca un Viktorija Jefimova piedalījās konferencē, kas  bija veltīta ūdens resursiem. Uzaicinājums tika saņemts no sadarbības partneriem – kaimiņos esošās Valmieras Viestura vidusskolas Ūdens parlamenta un Ekoskolas. Konferencē jaunieši uzzināja par ekosistēmām, kas saistītas ar ūdeni, aktualizēja ūdens ekosistēmu problēmas. Tāpat audzēkņi ar lielu interesi noklausījās Andra Klepera lekciju par putniem, kas ligzdo mūsu zemē. Lielu interesi izraisīja radošais darbs “Āderes un to  ietekme uz  cilvēku”. 

10.maijā Valmieras 2.vidusskolas Ekoskolas aktivitātēs iesaistītie skolēni ar saviem sadarbības partneriem no Valmieras Viestura vidusskolas devās aizraujošā ekskursijā. Ekskursijas organizatore Sarmīte Balode  bija sagatavojusi interesantu maršrutu, lai pētītu ekoloģijas, ģeoloģijas un bioloģijas jomas jautājumus. Ekskursijas laikā tika apskatīts Vaidavas ūdenskritums, apmeklēts Druskukalns (246 m), Dabas labirinti Alūksnes muzejā. Tajā jaunieši uzzināja daudz interesanta par minerāliem un to īpašībām un darbojās meistarklasē par dārgakmeņu atrašanu, kā arī mēģināja tos apstrādāt paši. Bija iespēja labāk iepazīt Alūksni un Gulbeni. Ekskursijas dalībnieki paviesojās arī pie sadarbības partneriem Smiltenes skolā.

Sākoties pavasara darbiem, Valmieras 2.vidusskolas jaunieši sakopa pie skolas esošās puķu dobes un pārstādīja jasmīnus.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā Pirmsskolas izglītības iestādes “BURTIŅŠ” vadītāju  (UZ NENOTEIKTU LAIKU) Prasības pretendentam: · Augtākā pedagoģiskā izglītība; · vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā; · vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā; · spēja noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus; · zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos; · labas zināšanas darbam ar Microsoft Office; · labas zināšanas personālvadības jomā; · labas zināšanas lietvedībā; · labas komunikācijas un sadarbības prasmes; · pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valsts valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; · uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Galvenie pienākumi pretendentam: · vadīt iestādi atbilstoši normatīviem aktiem; · vadīt iestādes darbiniekus un pedagogus; · nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu; · radīt apstākļus veiksmīgai iestādes saimnieciskai un finansiālai darbībai. Dokumentus: motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas iesūtīt līdz 2019.gada 10.februārim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 27338859, 29388422. Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts. Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija Personas datu kategorijas: Pretendenti. Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi. Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai. Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Profesija: Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-02-10 Kontaktpersona: Kontaktpersona (personāla dienests)

Mūsu partneri