Valmieras Ziņas

Balsojumā noskaidro šogad vidzemniekiem svarīgākos virzienus kultūrā

Lasīšanas laiks: 3 min

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) gada nogalē organizētā aptauja, lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā nākamajam gadam, ir kļuvusi par tradīciju. Gandrīz mēnesi, tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu, vidzemnieki varēja balsot par to, kas, viņuprāt, būtu svarīgs kultūras jomā Vidzemē 2024. gadā. Trīs vislielāko balsotāju atbalstu saņēmušie kultūras virzieni tiks iekļauti Kultūras programmas projektu konkursa nolikumā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Kaķe.

Aptaujā atbildes sniedza 445 cilvēki. Atbildes apliecina, ka vidzemnieki par svarīgāko kultūras dzīvē ir atzinuši, pirmkārt, Vidzemei raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (220 jeb 17,5 % respondentu), otrkārt, sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu veidošanai (208 jeb 16,5% respondentu), treškārt, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē (171 jeb 13,6 % respondentu). Aptaujas respondenti pārstāv gandrīz visu Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritoriju, tomēr visaktīvāk viedokli pauduši cilvēki no Valmieras novada (94 jeb 21,1%), tad seko Gulbenes (58 jeb 13%) un Limbažu (50 jeb 11,2 %) novadi.

Respondenti varēja arī brīvā formā rakstīt par to, kam, viņuprāt, būtu jāpievērš uzmanība un kas būtu jānosaka par prioritātēm kultūrā šogad. Vidzemnieki uzsvēra, ka jādomā par kultūrvides attīstību – lauku teritoriju kultūrtelpu aktīva darbība, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, novadpētniecība, kultūras un valstiskuma apziņa, kultūras procesu nozīme sabiedrības un teritorijas ilgtermiņa attīstībā. Vidzemnieki aktīvi piedalījās aptaujā, un paustie viedokļi bija pārdomāti.

Aptaujas respondenti labprāt atbildēja uz jautājumu, kāda kultūras aktivitāte Latvijā viņus iedvesmoja vai iepriecināja 2023. gadā. Nenoliedzami, aizgājušais gads aizritēja Dziesmu un Deju svētku noskaņās. 2023. gads bija arī Lībiešu mantojuma gads ar tematiskajiem notikumiem, izdevumiem un pētījumiem. Tāpat tika pamanīti un izcelti neskaitāmi 2023. gadā notikušie kultūras pasākumi Latvijā, kuri atstāja lielu iespaidu gan uz apmeklētājiem, gan organizētājiem. Tika pieminēta virkne starptautisko un vietējo festivālu, pilsētas svētku notikumi, grāmatu izdošana, nelieli un lieli kvalitatīvi koncerti, izstādes un tikšanās ar māksliniekiem, izrādes, priekšlasījumi, kino vakari, mājas kafejnīcu dienas, konferences, seno amatu prasmju apzināšana un apguve, neierastu kultūrtelpu un kultūraktivitāšu mijiedarbība un citi. Kāds no atbilžu sniedzējiem kā ierosinājumu rakstīja: “Ikdienā noslēgtu vietu atdzīvināšana kultūras pasākumos.” Cilvēki skaidri izteica savas domas, piemēram – “Bet man patīk tikšanās un sarunas ar kultūras cilvēkiem.” Viņi pauda arī sajūtas –  “Kādi feini festivāli, tirdziņi, pilsētas svētki un vienkārši dažādi nelieli pasākumi kā gaismiņas parkos.” Izskanēja rosinājums domāt par Vidzemes kultūras vērtībām –  “Popularizēt budēļus/ķekatas/bluķa vilkšanu Helovīna vietā” – un  ierosinājums organizēt –  “Kultūrvēsturisku objektu apskates ekskursijas pa vienas dienas maršrutiem vietējiem un citiem interesentiem visos novados.” Atbildēs varēja lasīt, ka kultūras procesi cilvēkus – pārsteidza, iedvesmoja, lika novērtēt un aizdomāties, iepriecināja un iesaistīja. Jāsecina, ka vidzemnieks ir gan prasīgs, gan spēj novērtēt kultūras piedāvājumu. Izteiktie viedokļi saskan ar 2024. gada Valsts kultūrkapitāla fonda “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” mērķiem: 1) veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs; 2) veicināt latviešu vēsturisko zemju savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un aptaujas pildīšanu! Paustie viedokļi, ierosinājumi un raksturojumi ir svarīgs materiāls, lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajam Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas projektu konkursam, kura izsludināšana iecerēta 2024. gada marta sākumā. Aicinām potenciālos projektu sagatavotājus sākt laicīgi domāt par projektu idejām, sadarbības modeļiem un paredzamajiem rezultātiem!

Jau iepriekš ziņots, ka “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” konkursā tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo finansējuma summu 525 998,20 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 59 projekti, to realizācijai tika sadalīti 172 050,00 eiro. Vienam projektam pieprasītais finansējums nedrīkstēja pārsniegt 5% no “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursa pieejamā finansējuma, t.i., 8602,5 EUR.

Aktuālais jautājums

Kas, jūsuprāt, ir Valmieras sports nr.1?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri