Valmieras Ziņas

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA jauna pieeja darba drošības veicināšanā: darba aizsardzības risku izvērtēšanas spēle darbiniekiem

Lasīšanas laiks: 2 min

Vai esi kādreiz kritiski paraudzījies uz savu darba vietu un izvērtējis, cik droša tā ir? Šogad AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pilotprojekta veidā tika rīkota Darba aizsardzības risku izvērtēšanas spēle, kurā darbinieki kopā ar sevis izvēlētu komandu atpazina darba riskus speciāli ierīkotās telpās, izmantojot spēļošanas elementus. Galvenais ieguvums – saredzēt un novērst potenciālos riskus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja Marika Upnere.

Spēle uzņēmumā norisinājās no 20. februāra līdz 3. martam. Tās dalībniekiem 20 minūšu laikā bija jāidentificē un jānosaka pēc iespējas lielāks skaits darba vides risku situācijas – elektrotraumu gūšanas, sagriešanās, sasišanās, uzkrišanas un paklupšanas, sadursmes, paslīdēšanas, saindēšanās, putekļu ieelpošanas, piespiedu pozas, karstuma, trokšņu un citus riskus.

“Spēles formātu saskatījām kā lielisku veidu tam, kā nepiespiestā un brīvā atmosfērā runāt par darba drošības aspektiem. Nevienam nav noslēpums, ka vieglāk atceramies un iemācāmies no praktiskām dzīves situācijām un tad, ja mūs aizrauj pasniegšanas metode. Spēle kvalitatīvā un ļoti saprotamā veidā sniedz darbiniekiem izpratni par darba vides riskiem, kā arī iesaista tos risku preventīvā saskatīšanā un novēršanā. Uzņēmuma darbinieki improvizētās darba stacijās – ofisā, laboratorijā un darbnīcā – mēģināja noteikt 164 darba vides riskus. Acīgākā komanda atrada 130 no tiem, kas ir vērtējams kā ļoti labs sniegums. Spēles laikā radīto situāciju fotofiksācijas kalpos kā labs mācību materiāls arī citiem darbiniekiem,” norāda uzņēmuma Vides, darba un veselības aizsardzības daļas vadītāja Pārsla Dance. 

Izaicinājumā kopumā piedalījās 33 komandas ar 134 dalībniekiem. Par dalību katrs dalībnieks saņēma piemiņas balvu – atstarojuši iepirkumu somu ar uzrakstu “Drošība nesāp”, kā atgādinājumu, ka drošā darba vidē ir daudz mazākas iespējas gūt traumas. Savukārt komandas – pirmo trīs vietu ieguvējas –  saņēma saliedēšanās balvu – iespēju apmeklēt kinoteātri, boulingu vai restorānu. 

Foto: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA labākie darba drošības risku pazinēji, 1.-3.vietas ieguvēji, ar Vides, darba un veselības aizsardzības daļas komandu.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri