Valmieras Ziņas

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA: uzņēmums, kas vieno trīs paaudzes

Lasīšanas laiks: 7 min

Indra Prancāne, viņas meita Agnese Avotiņa un mazdēls Endijs Avotiņš ir ģimene, kuras stāsts jau trīs paaudzēs saistās ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA. Katrs savā laikā un dzīves posmā viņi atraduši savu vietu uzņēmumā, palīdzot to izveidot tādu, kāds tas ir šodien. Skaidrs ir viens – visos laikos uzņēmuma spēcīgais kodols bija un ir vienota komanda. Arī Prancānu-Avotiņu ģimenes stāstā tieši kolēģi kļuva par tik svarīgo atbalsta plecu, kas cauri pārmaiņām, izaicinājumiem un grūtībām palīdzēja augt. 

Ikdienas darbs – jauno operatoru sagatavošana 

Indru Prancāni jau vidusskolas laikā aizrāva ķīmija. Kad apstākļu sakritības dēļ pēc vidusskolas absolvēšanas viņu neuzņēma iecerētajā universitātē, Indra kopā ar draudzeni nolēma iestāties Valmieras 36. arodskolā (tagad – Valmieras tehnikums), kur viņa apguva operatora amatu, un pēcāk uzsāka darbu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kā operatore elektrokrāšņu cehā. Indra uzņēmumā pavadīja 33 gadus, no kuriem 25 gadus veltīja, sagatavojot un apmācot jaunos operatorus. 1990. gados, kad mainījās gan laiki un valsts iekārta, gan automatizācijas ceļā arī rūpnīcas darba specifika, Indra 45 gadu vecumā devās pensijā. 

Indras ikdienas pienākumi paredzēja sagatavot darbaspēku. Šajā ziņā uzņēmums sadarbojās ar Valmieras 36. arodskolu, kur tika sagatavoti jaunie speciālisti, tāpat tika pieņemti arī darbinieki bez iepriekšējās pieredzes un zināšanām. Šādu cilvēku sagatavošana prasīja pusgadu, lai darbinieks spētu patstāvīgi strādāt un apgūt profesijas pamatus. Atminoties tālaika ikdienu uzņēmumā, Indra izceļ, ka darba kolektīvs bijis saliedēts un visi savstarpēji sadarbojušies – piemēram, vienā maiņā strādājis gan tehnologs un instruktors, gan arī palīgmeistars, kurš apkalpoja operatorus un palīdzēja, ja ar krāsnīm atgādījās kāda tehniska ķibele. Ņemot vērā, ka tas bija padomju laiks, modē, protams, bija pildīt tā saucamās “piecgades normas”, tāpēc visi centās, cik varēja, lai sasniegtu mērķus, jo no tā bija atkarīga peļņa. Kā saka Indra – tolaik visa pamatā vienmēr bija materiālā puse un iespēja nopelnīt. 

Indra atceras uzņēmumu kā ļoti internacionālu – savulaik uz to brauca strādnieki no dažādām valstīm, piemēram, Baltkrievijas, Čehijas un Polijas. Visi savā starpā bijuši ļoti draudzīgi – kopā devušies ekskursijās, apceļojot Latviju, kā arī baudījuši kultūras pasākumus un paši dziedājuši un dejojuši uzņēmuma deju kolektīvā un korī. “Darbs maiņās un ražošanā nebūt nebija viegls – tolaik, ik dienu strādājot smagu fizisku darbu, cilvēki pasauli uztvēra nedaudz citādāk. Mēs bijām priecīgi, ka varam pavadīt laiku kopā,” stāsta Indra Prancāne. 

Indra AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA raksturo kā radošu un pārmaiņu pilnu, īpaši izceļot gan pozitīvo pienesumu reģiona iedzīvotājiem, gan starptautisko vērienu. “AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA nodrošina ne tikai darbavietas, bet arī palīdz mūsu pilsētas vārdam izskanēt visā pasaulē. Satiekoties mani paziņas bieži vien saka – cik labi, ka jums ir tāds uzņēmums un cilvēkiem ir, kur strādāt. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ļauj mums, valmieriešiem, dzīvot,” uzsver uzņēmuma bijusī darbiniece. Viņa aicina arī šodienas uzņēmīgos jauniešus par savu darbavietu izvēlēties AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, jo šeit tie varēs darboties dažādos virzienos un iegūt jaunu skatienu uz pasauli. 

Suminot uzņēmumu 60. jubilejā, Indra novēl: “Lai uzņēmums pastāv mūžīgi, ir radošs, idejām bagāts un nes slavu Latvijai!”

Pārmaiņu laiks: modernizācija, tehnoloģijas un pielāgošanās jauno laiku izaicinājumiem

Pēc 11 gadiem, kas pavadīti tirdzniecības jomā, Agneses Avotiņas dzīvē notika pārmaiņas un viņa nolēma pamēģināt darbu, kas saistīts ar studiju laikā apgūto jomu, proti, ekonomiku. Tolaik laikrakstā “Liesma” tieši bija ievietots sludinājums, kas aicināja pieteikties ekonomista darbam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA. Tā kopš 2005. gada 21. februāra viņas ikdiena rit uzņēmumā – sākumā kā ekonomistam, vēlāk jau kā analītiķim. Kopš 2019. gada oktobra Agnese ir arī uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētāja, piedaloties sociālā dialoga uzturēšanā ar uzņēmuma vadību. 

No tirdzniecības pārnākot uz ražošanas uzņēmumu, pārmaiņas bijušas ļoti izteiktas. Sākotnēji daudz kas bijis nezināms un visu nācās mācīties no jauna, kas bija izaicinoši, jo tolaik nebija izstrādāta šodien tik ierastā atbalsta sistēma, kas jaunos darbiniekus adaptē uzņēmuma ikdienas dzīvē un nodrošina tiem apmācības. Tādēļ svarīgs atbalsts bija kolēģi un nodaļas vadītāji, kuri iepazīstināja ar ražošanas procesu un produkcijas veidiem, kā arī kopīgiem spēkiem palīdzēja samazināt manuālo darbu, digitalizējot datu vākšanas un apkopošanas procesu ar datu uzskaites programmu palīdzību. Šo laiku Agnese raksturo kā saspringtu, jo 2000. gadu sākums ne tikai uzņēmumā vien, bet visur Latvijā bija pārmaiņu laiks. 

Stāstot par savu ikdienu uzņēmumā, viņa uzsver, ka būt analītiķim ir ļoti atbildīgs darbs, kas prasa precizitāti, jo nepieciešams apkopot un analizēt uzņēmumam svarīgus datus. Tie palīdz ieviest skaidrību uzņēmuma darbībā un pieņemt izsvērtus lēmumus par tālākajiem attīstības soļiem. Līdztekus nopietnajam darbam ar datiem un aprēķiniem svarīga loma ikdienā ir arī kolēģiem. “Mana darba diena nebūtu iedomāja bez kolēģu humora pie kafijas tases vai kāda “spārnota” izteiciena, kas saprotams vien kolektīva ietvaros. Kolēģu klātbūtnes trūkums īpaši bija izjūtams pandēmijas laikā, kad nācās strādāt attālināti. Arī tagad mēs pāris dienu nedēļā varam strādāt attālināti, bet darba dienas klātienē ir neatsveramas. Mēs esam vienota un spēcīga komanda,” par ikdienu darbā stāsta Agnese Avotiņa. Viņa atminas arī kādu kuriozu atgadījumu no darba pirmsākumiem, kad ekonomisti strādājuši ražotnes, nevis administrācijas ēkā. Proti, kolēģes viņu kā jaunpienācēju mīlējušas izjokot, katru reizi uz ēdnīcu (tolaik uzņēmumā tādas bija divās vietās) vedot pa citu ceļu, lai viņa nedaudz apjuktu. Tad bijusi sajūta, ka uzņēmums ir viens milzīgs labirints. 

Ritot 19. darba gadam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, Agnese atklāj – nekad nebija domājusi, ka vienā darbavietā var nostrādāt tik ilgi. “Es vienmēr apbrīnoju cilvēkus, kuri vienā uzņēmumā nostrādājuši 20 vai pat 30 gadus, bet tagad jau esmu kļuvusi par vienu no tiem. Man patīk, ka šeit neviens gads nav vienāds. Uzņēmums nemitīgi attīstās, mainās, mēs pastāvīgi radām jaunus produktus un tehnoloģijas, kā rezultātā attīstās arī datu uzskaite. Nekad nav garlaicīgi, jo straujais attīstības temps liek mācīties līdzi un apgūt jaunas zināšanas.” Atskatoties pagātnē, viņa secina, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA bijusi viņas dzīvē jau kopš mazotnes. Šeit strādājusi viņas mamma Indra, Agnese kā maza meitene bijusi ekskursijā uz ražotni, piedalījusies uzņēmuma rīkotajos sporta svētkos un pat gājusi uzņēmuma bērnudārzā. 

“Manuprāt, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA būs īstā vieta tiem jaunajiem speciālistiem, kuri labprāt strādā komandā un nebaidās no izaicinājumiem, jo strādāt ražotnē nav viegli. Rūpējoties par darbinieku labbūtību un karjeras attīstību, uzņēmums piedāvā plašas profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas, kā arī arī dažādas sociālās garantijas, kas mūsdienu jauniešiem varētu būt papildu motivācija,” uzskata Agnese Avotiņa. 

Viņa uzņēmumam 60. jubilejā novēl spēt iet līdzi laikam, kā arī labu veselību un izturību uzņēmuma darbiniekiem. 

Uzņēmuma dinamika neļauj apstāties 

Indras Prancānes mazdēls, Agneses Avotiņas dēls Endijs Avotiņš AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA par savu darbavietu sauc jau 7 gadus. Darba gaitas uzņēmumā viņš sācis kā skolēns vasaras brīvlaikā, strādājot par pakotāju apdares nodaļā. Ikdienas pienākumi paredzēja pakot audumus, kā arī reizēm pakot un pārpakot stikla šķiedras sietu. Vēlāk ceļš viņu atkal atveda atpakaļ uz AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA – Endijs pieteicās uzņēmuma izsludinātajai vakancei un pēc veiksmīgas intervijas saņēma piedāvājumu kļūt par ražošanas plānošanas inženieri.

Pārcilājot spilgtākās atmiņas no pirmajiem darba gadiem, Endijs uzsver, ka darbs bijis un vēl aizvien turpina būt gana aizraujošs. Kaut gan sākotnēji piešķirto produktu grupu ražošanas procesu un to plānošanas iepazīšana šķita visai sarežģīta, ar atsaucīgo kolēģu palīdzību un paša iniciatīvu izdevās to veiksmīgi apgūt. Gluži kā mamma Agnese, arī Endijs atzīst, ka šis noteikti nav rutīnas darbs un katra diena ir notikumiem piepildīta, augstu vērtējot uzņēmuma dinamiku, kas liek pielāgoties jaunām situācijām. Savu ikdienas darbu uzņēmumā viņš raksturo kā atbildīgu un izaicinājumiem pilnu, jo klientu vajadzību nodošana uzņēmuma ražošanas nodaļām veido daļēju uzņēmuma ikdienas darba ritmu.

Vērtējot, kā uzņēmums mainījies kopš tikko uzsāktas darba gaitas, Endijs atzīst, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir turpinājusi attīstīties, arvien palielinot savas ražošanas jaudas un meklējot jaunus tirgus. Viņu šeit mudinājusi palikt stabilitāte, kā arī uzņēmuma pieaugošā interese un rūpes par darbinieku labbūtību.

Domājot par šodienas jauniešiem, kuri vēl tikai prāto, vai par savu darbavietu izvēlēties AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, Endijs saka – ja karjera tiek plānota ražošanas jomā, šī noteikti ir vieta, kur var gūt vērtīgu pieredzi nākotnei.

Aktuālais jautājums

Kas, jūsuprāt, ir Valmieras sports nr.1?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīca „Sports Hotel” aicina pievienoties savai komandai  viesu uzņemšanas dienestā  ADMINISTRATORU/-I uz nenoteiktu laiku Mēs sagaidām: labas latviešu un angļu valodas zināšanas; teicamas iemaņas darbā ar datoru  augstu atbildības sajūtu, iniciatīvu un entuziasmu;  elastīgu domāšanu, spēju veltīt uzmanību vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi, nezaudējot kvalitāti;  vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu un POS terminālu;  citu valodu zināšanas, izglītība viesmīlības jomā, kā arī iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Tavi pienākumi: viesu uzņemšana;  zvanu pieņemšana, darbs rezervēšanas sistēmā;  rēķinu izrakstīšana;  maksājumu pieņemšana;  informācijas sniegšana. Mēs piedāvājam: pilnas slodzes darbu; summēto darba laiku, darbu maiņās (arī nakts maiņās); dinamisku darbu draudzīgu un profesionālu kolēģu komandā;  iespēju katru dienu sastapt interesantus cilvēkus, kas dod labu pieredzi profesionālajā izaugsmē; stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;  studentiem viesmīlības jomā iespēja apvienot prakses vietu ar darbavietu;  atalgojums: Stundas tarifa likme pārbaudes laikā – 5.00 EUR/h (pēc pārbaudes laikā 6.00 EUR/h); darba vieta: viesnīca “Sports Hotel”, Vaidavas ielā 15, Valmierā, Valmieras nov. Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu – monta.martinsone@sportshotel.lv Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuros būs gan CV, gan motivācijas (pieteikuma) vēstules. Informācija par piedāvāto amatu pa tālruni: 25464433 Kontaktpersona: Monta Martinsone Informācija par viesnīcu: www.sportshotel.lv Pieteikumus uz vakanci iesniegt līdz 30.06.2024. Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā termiņa beigām, pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 54103025871, adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. Profesija: ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-30 Kontaktpersona: Monta Martinsone

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīca „Sports Hotel” aicina pievienoties savai komandai uz nenoteiktu laiku BROKASTU VIESMĪLI Galvenās prasības klandidātiem: augstu atbildības izjūta un precizitāte darbā; uzturēt tīru un kārtīgu darba vidi un aprīkojumu; higiēnas un paškontroles normu ievērošana un to kontrolēšana; spēja patstāvīgi plānot savu darba laiku; labas latviešu valodas zināšanas; angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī; pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Amata apraksts: plānot un organizēt viesu apkalpošanu brokastīs; organizēt pasūtījumu izpildi; pagatavot un sagatavot brokastu produkciju; nodarboties ar viesu uzņemšanu; pasūtīt produktus un citus materiālus, kontrolēt to izlietošanu un uzgalbāšanu; piedalīties saimniecības struktūrvienības darba organizēšanā; brokastu zāles un virtuves sagatavošana brokastīm. Piedāvājam: pilnas slodzes darbu; draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu; stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; atalgojums: stundas tarifa likme pārbaudes laikā 4,50 EUR/h, pēc pābaudes laika 5.00 EUR/h (pirms nodokļu nomaksas); summēto darba laiku, darbu maiņās (06.00-14.30); dažāda veida “bonusus” pēc pārbaudes laika; darba vieta: viesnīca "Sports Hotel", Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras novads. Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu –egita.kise@sportshotel.lv Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuros būs gan CV, gan motivācijas (pieteikuma) vēstule. Informācija par piedāvāto amatu pa tālruni +371 25464433 Kontaktpersona Egita Ķīse, Informācija par viesnīcu www.sportshotel.lv Pieteikumus uz vakanci iesniegt līdz 30.06.2024. Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā termiņa beigām, pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 54103025871, adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. Profesija: VIESMĪLIS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-30 Kontaktpersona: Egita Ķīse

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola ar 2024.gada 1.septembri aicina darbā datorikas skolotāju uz nenoteiktu laiku (10 kontaktstundas nedēļā). Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Jūs vēlaties: • sniegt individuālu un diferencētu atbalstu izglītojamajiem mācību priekšmetā; • veicināt izglītojamo individuālo sasniegumu attīstību; • sekot līdzi jaunākajām tendencēm pedagoģijas nozares attīstībā; • izstrādāt piedāvājumu mācību priekšmeta, skolas radošai un inovatīvai izaugsmei; un ja Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: komunikācijas un sadarbības prasmes; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, kā arī motivēt izglītojamos darbam; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 28.jūnijam e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 20364920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-28 Kontaktpersona: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv 20364920

Mūsu partneri