Valmieras Ziņas

5. Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā

Lasīšanas laiks: 2 min

10. decembrī plkst. 16.00 Valmieras novada Sēļu pagasta Tautas namā (Sēļu muižā) notiks 5. Tautas muzikantu saiets, kur kopā muzicēs Ziemeļvidzemes novadu individuālie muzikanti, kapelas un muzikantu grupas, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Tautas muzikantu biedrības pārstāve Maija Upeniece.

5. Tautas muzikantu saietā Sēļu muižā muzicēs Nikolajs Zaharovs (Rīga), Uģis Vītiņš (Valmieras novads, Sēļi), Jānis Gipters (Daugavpils novads, Vabole), Valters Reiznieks (Limbaži), Juris Slaucītājs (Jaungulbene), Visvaldis Bačinskis (Gulbenes novads, Sinole), Vilis Grasis (Gulbenes novads, Stāķi) u.c. individuālie muzikanti, kā arī tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” (Valmieras novads, Sēļi), kapela “Ziemeļmala” (Limbaži), muzikantu grupa “Retro” (Gulbene), tālākie dalībnieki no Latgales – Līvenhofas muzikanti (Līvāni), kā arī citas muzikantu grupas.

5. Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā ir Tautas muzikantu biedrības un Valmieras novada Sēļu pagasta Tautas nama sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados, īpaši to popularizējot Ziemeļvidzemē. Šobrīd tas ir vienīgais pasākums Ziemeļvidzemē, kurā sadzīves muzicēšanas formātā piedalās tautas muzikanti un muzikantu grupas.

Līdz 20. gadsimta 50.–60. gadiem tautas muzicēšanas tradīciju lauku kultūrvidē pārmantoja no paaudzes paaudzē. Senais muzikants savas amata prasmes – instrumenta spēles tehniku, manieri un repertuāru – nodeva mutvārdu ceļā, balstoties uz paša muzikanta ieinteresētību apgūt kāda noteikta instrumenta spēli. Visbiežāk instrumenta spēlēt prasmi apguva no vectēva, tēva vai kāda cita radinieka, tā balstījās tikai uz muzikālo atmiņu bez nošu pieraksta. 21. gadsimta sākumā muzicēšanas tradīcijas pārmantošanas process no paaudzes uz paaudzi vairs nav aktuāls ikdienas lietojumā, jo visbiežāk muzicēšanas pamatus apgūst mūzikas izglītības iestādēs un tradīcija vai nu tiek restaurēta pēc pierakstītajiem avotiem vai “izdomāta”, kas ne vienmēr ir garants izpratnei par tautas muzicēšanu. Tautas muzikantu saieti novados jaunajiem muzikantiem vai muzikantu grupām ir pirmie publiskās uzstāšanās pasākumi.

Ieeja pasākumā: 2,00 EUR. Pasākumu atbalsta: Valmieras novada pašvaldība, Sēļu pagasta Tautas nams, Tautas muzikantu biedrība.

FOTO: Sēļu muižas muzikanti festivālā “Ant Rubežiaus 2022” Lietuvā ar iegūto “Mūziķu eņģeli”, foto Tautas muzikantu biedrība.

Kontakti:

  • Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska, tālr. 20019452, ivetadukalska@inbox.lv,
  • Sēļu pagasta Tautas nama vadītāja Ināra Blūma, tālr. 26321158, inara_bluma@inbox.lv

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri