Valmieras Ziņas

Valmieras tehnikums rīko forumu sadarbības partneriem “Sadarbojies. Sagatavo. Strādā. 2019”

Lai uzlabotu sadarbību, diskutētu par aktuāliem jautājumiem un jaunajā mācību gadā kopīgi īstenotu kvalitatīvas mācību prakses, 16.maijā Valmieras tehnikums aicināja uz forumu “Sadarbojies. Sagatavo. Strādā. 2019” uzņēmumu pārstāvjus, Valmieras tehnikuma prakšu vadītājus, profesionālo priekšmetu skolotājus un administrācijas pārstāvjus. Forumā diskutēja par kvalitatīvu praksi, jauniešu sagatavošanu tai un kvalitatīvas mācību prakses īstenošanu uzņēmumos.

Atklājot forumu, tā moderators Ansis Bogustovs aicināja dalībniekus uz Ātro randiņu, kurā tikās Valmieras tehnikuma pārstāvji ar uzņēmējiem. Dialoga veidā visas puses cenās noskaidrot, ko tad katrs klātesošais uzskata par kvalitatīvu praksi.

Ļoti bieži no malas ir vieglāk spriest ko un kā vajadzētu darīt labāk, citādāk, vairāk, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu, tādēļ foruma dalībniekiem tika dota iespēja iejusties pretējās puses lomā un izteikt viedokli. Skolotāji runāja no pozīcijas “Es kā uzņēmējs” un uzņēmumu pārstāvji “Es kā skolotājs”. Šī sadaļa foruma dalībniekiem mudināja diskutēt, rast risinājumus un nākotnē sadarboties arvien vairāk, jo mūsu visu mērķis ir viens – izglītot un sagatavot jaunos profesionāļus, kuri pēc izglītības iestādes beigšanas nonāk darba tirgū.

Mācību prakse ir obligāta profesionālās izglītības sastāvdaļa. Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sagatavot jaunieti darbam noteiktā profesijā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, nepieciešamo attieksmju veidošanos, kas viņam nodrošina atbilstošas profesijas apguvi. Tas nozīmē, ka prakses laikā jaunieši mācās apgūst darba tirgū profesijā pieprasītās prasmes un kompetenci. Ļoti svarīgi, lai prakse tiktu organizēta un īstenota augstā līmenī, lai kā padomdevējs un palīgs būtu labs prakses vadītājs gan izglītības iestādē, gan prakses uzņēmumā. Kvalitatīva prakse ir lielisks veids, kā sevi parādīt un apliecināt darba devējam, tā var vainagoties ar darba piedāvājumu. Šāds starts darba tirgū bijis ne vienam vien jaunietim, tomēr arī tad, ja prakse nepāraug pilnvērtīgās darba attiecībās, zināms darba rūdījums ir gūts, kā arī izpratne par izvēlēto profesiju un jomu.

Ikdienas darbā izglītības iestādē, mācību prakšu laikā uzņēmumā un arī sabiedrībā mēs visi gribam redzēt ideālos jauniešus – mērķtiecīgus, motivētus, zinošus un prasmīgus, tomēr bieži mēs sastopamies ar reālo jaunieti, kurš vēl īsti nezina, ko grib sasniegt, kas grib būt, vai izvēlētā profesija viņam ir īstā. Foruma dalībnieki dalījās pieredzē, meklēja risinājumus, kā reālo jaunieti mācību laikā sagatavot un izaudzināt par ideālo jaunieti, kurš nākotnē nonāks darba tirgū.

Noslēdzot forumu “Sadarbojies. Sagatavo. Strādā. 2019”, Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša pateicās uzņēmējiem, kuri 2018./2019. m.g. Valmieras tehnikuma audzēkņiem nodrošinājuši mācību prakses. Īpašu paldies teicām kvalitatīvas darba vidē balstītas prakses nodrošinātājiem IK “Mazais birojs”, SIA “Mazais Ansis”,  AS “Valmieras piens” un tikpat lielu paldies teicām uzņēmējiem, kuri nodrošinājuši kvalitatīvas mācību prakses šajā mācību gadā SIA “VALPRO”, SIA “BALTMA”, SIA “VALMIERAS PAVILJONS”.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Mūsu partneri