Valmieras Ziņas

Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi

Lasīšanas laiks: 6 min

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu. Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021.gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–Ogres Grants seguma atjaunošana Darbu uzsākšana:  septembrī.
Brenguļu pagasts
Brenguļi Atjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju celiņš līdz piestātnei.
Maršruts no autobusa pieturas līdz mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei Brenguļos Pabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.
Cempi Asfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa posmiem.
Pašvaldības autoceļi Turpinās ceļu virskārtas atjaunošana, kur nepieciešams
Dikļu pagasts
Autoceļš Ausekļi–Sautēni Apauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–Dauguļu darbnīca Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Ēveles pagasts
Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu pagasta robeža un Vecsucēni–Zeltiņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1km un 1,1 km garumā.
Jērcēnu un Plāņu pagasti
Pašvaldības autoceļi Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju tīrīšana.
Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļi Autoceļu ikdienas uzturēšana
Kocēnu pagasts
Bērzu iela Kocēnos Tiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Dārza un Arāju iela Kocēnos Tiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272km un 0,25km garos posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums un augusta beigas.
Liepu iela, Kocēnos Pabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.
Kalna iela, Rubenē Tiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un Jumaras–Gaujas–slimnīca Asfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Draņķi–apvedceļš–Valmiera Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Sprosti–Lielvējiņi Grants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļā.
Gravas, Zemeņu un Parka iela Kocēnos un autoceļš Palēni–Aizupes Asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūlijā.
Ķoņu pagasts
Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni 0,67km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi pabeigti.
Autoceļš Plēsumi–Alejas 0,4km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Autoceļš Mūlas–Ķipi–Naukšēni Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”.
Autoceļš Celtnieki–Miglas Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–Zemgaļi Pabeigta 2.kārtas pārbūve 1,26km garā autoceļa posmā. 

Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45km garā posmā.

Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmi Pabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4km un 0,1km garos ceļa posmos
Autoceļš Ķire–Alēni Atsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Naukšēnu ciems Tiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde
Autoceļš Dronas–Purapuķes Naukšēnu ciemā Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni un Sauļi–Sīleņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4km un 1,71km garumā.
Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas tilts–Rencēni Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85km un 0,5km garumā, ceļa apauguma noņemšana.
Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļi Autotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar autoceļu malām, kur nepieciešams.
Vaidavas pagasts
Dārza iela, Vaidava Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.
Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un Ceriņi–Zvirgzdi Ūdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas. Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.
Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag. 1.kārtas izbūve.
Zilākalna pagasts
Parka iela, Zilaiskalns Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Imanta iela, Zilaiskalns Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.
Mazsalaca
Baznīcas iela Ielu apgaismojuma izbūve.
Parka iela Stāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.
Muižas iela Seguma virskārtas atjaunošana.
Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes iela Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve, ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas transporta kustībā šajās ielās.
Muižas iela Ietves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.
Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve un gājēju ietves atjaunošana
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas ielai Pārbūve
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz Raiņa ielai

Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai

Kronvalda iela

Dubultā virsmas apstrāde
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera iela Turpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās, notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve turpinās Miera ielā.
Strenči
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Miera ielai Turpinās ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.
Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas ielā 1A Ir noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā plānots uzsākt pārejas izbūvi.
Rīgas un Valkas iela Kanalizācijas aku vāku nomaiņa
Valmiera
Dārza un Mālu iela

Apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš Rubenes un Valkas ielā

2020.gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā nodoti ekspluatācijā. 
Ziloņu iela Pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve. Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.  
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela  Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās teritorijas labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 
Industriālās teritorijas (Rūpniecības – Eksporta – Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība Dzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots noslēgt šī gada beigās. Sākušies būvdarbi Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
 Alvila Freimaņa iela Ielai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām. 
Lucas ielu un estrādi savienojošais gājēju ceļš Veikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segumu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz 

  • autoceļa P18 (Valmiera – Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi; 
  • uz autoceļa P16 (posmā Matīši – Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir braukšanas ātruma ierobežojumi  50 un 70km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums – 3 m;
  • no 25.augusta līdz 8.septembrim tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu Strenčos, lai veiktu pagaidu tilta upes balstu izbūvi. Tilts satiksmei būs slēgts darba dienās no plkst. 06.00 līdz plkst. 22.00.  Objektā atradīsies satiksmes regulētāji, kuri novirzīs satiksmi pa apbraucamo ceļu Strenči (Gaujas labais krasts) – Valmiera (apvedceļš) – Jaunvāle – Trikāta – Strenči (Gaujas labais krasts). Plašāka informācija šeit.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat ielu un ceļu uzturēšanas kvalitāti Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA „Firma Madara’89”- viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā, piedāvā darbu pārdevējam (-ai) veikalā “top!” Valmierā,Rīgas ielā 64. Galvenie darba pienākumi: Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība; Pircēju apkalpošana pie kases; Preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecības zālē; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības kandidātiem: Vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā; Precizitāte, atbildības sajūta. Piedāvājam: Interesantu darbu stabilā uzņēmumā,mūsdienīgu darba vidi; Papildus sociālās garantijas pēc nostrādāta gada; Svētku dāvanas; Atmaksātus papildatvaļinājumus; Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas; Darba alga no EUR 740-800 (bruto); Darba laiks maiņās no plkst. 8.00-22.00. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv, ar norādi – pārdevējs Valmierā,Rīgas ielā,vai pieteikties WhatsApp +371 22307468. Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 64, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv vai pieteikties sūtot ziņu uz WhatsApp +371 22307468 Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Ugunsdzēsības aparātu korpusu un metāla degvielas kannu ražošanas uzņēmums Valmierā, SIA VALPRO, aicina darbā: Pārdošanas asistentu/-i (uz noteiktu laiku) Galvenie pienākumi: Klientu pasūtījumu apstrāde Informācijas un dokumentācijas apstrāde un uzturēšana Ikdienas atbalsts pārdošanas komandai Sagaidām kandidātu ar: interesi par pārdošanas un ražošanas procesiem labām angļu valodas zināšanām/ vēlamas krievu valodas zināšanas labām datorlietošanas prasmēm (MS Office) vēlama augstākā izglītība atbilstošā jomā vēlama augstākā izglītība vai atbilstošas specialitātes pēdējā kursa students pieredzi pārdošanā un tehniskas zināšanas uzskatīsim par priekšrocību loģisko domāšanu, analītiskām spējām un prasmi strādāt ar lielu informācijas apjomu precizitāti, atbildību un iniciatīvu darbā aktīvu, komunikablu ,uz sadarbību un rezultātu orientētu personību Piedāvājam: Interesantu un dinamisku darbu stabilā, uz attīstību orientētā Latvijas kapitāla uzņēmumā Iespēju mācīties, gūt profesionālu pieredzi un realizēt sevi dinamiskā darba vidē un darbā ar starptautiskiem tirgiem Darba rezultātiem, prasmēm un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu no EUR 900 mēnesī Dažādus papildu labumus un bonusus Sakārtotu, ērtu darba vidi draudzīgā kolektīvā E-pasts pieteikuma nosūtīšanai: darbs@valpro.lv Tālrunis papildus informācijai: 64207235. Pateicamies par atsaucību un informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks aicināti uz pārrunām! Nosūtot pieteikumu, Jūs piekrītat, ka personas datu pārzinis SIA "VALPRO" (Reģ. nr. 40003058280) iekļauj Jūsu personas datus savā datubāzē un uzglabā 1 gadu no pieteikuma saņemšanas brīža. Piekrišanu Jums ir tiesības atsaukt, rakstot uz norādīto e-pasta adresi. VALPRO ir viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Latvijā. Jau vairāk kā 50 gadus piedāvājam augstākās kvalitātes metāla produktus un metāla apstrādes pakalpojumus klientiem visā pasaulē. 91% saražoto produktu piedāvājam vairāk kā 30 valstīs. Uzņēmuma produkti ir iemantojuši atpazīstamību un lietotāju atzinību civilajā un militārajā sektorā ne vien Eiropā, bet arī Austrālijā, Ziemeļamerikā, Āzijā un Āfrikā. Profesija: PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTA ASISTENTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Linarda Laicena iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-08-01 Kontaktpersona: E-pasts: darbs@valpro.lv; Tālr.: 64207235; Adrese:Alejas iela 12A,Valmiermuiža,Valmieras pag.

Aicina darbā IT PROJEKTU VADĪTĀJU DARBA PIENĀKUMI: apzināt un dokumentēt informācijas sistēmu lietotāju prasības izstrādāt datu analīzes sistēmas modeli, veikt tā ieviešanu un uzturēšanu veikt atskaišu prasību izzināšanu, analīzi un izstrādi, pārskatu veidošanu un datu modelēšanu, tehniskās dokumentācijas izstrādi ieviest esošo informācijas sistēmu uzlabojumus (sadarbībā ar iekšējiem/ārējiem partneriem) pārstāvēt uzņēmuma intereses grāmatvedības uzskaites sistēmas jaunas versijas izstrādē, veikt lietotāju prasību apzināšanu un koordinēt sadarbību ar izstrādātāju PRASĪBAS PRETENDENTIEM: izglītību IT vai finanšu jomā un pieredzi līdzvērtīgu projektu izstrādē pieredzi darbā ar Microsoft Power BI vai līdzvērtīgu risinājumu izstrādi Microsoft piedāvāto tehnoloģiju un pakalpojumu pārzināšana un pielietošana teicamas zināšanas datu bāzu tehnoloģijās, vēlams SQL vēlamas zināšanas datu izgūšanā no Microsoft Dynamics NAV un Horizon analītisku domāšanu un spēju proaktīvi risināt problēmsituācijas labas sadarbības un komunikācijas prasmes ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas precizitāti un augstu atbildības sajūtu prasmi efektīvi apgūt jaunas tehnoloģijas spēju efektīvi strādāt gan individuāli, gan komandā UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: darbu stabilā uzņēmumā darba samaksu 1550 EUR (bruto) pilnas sociālās garantijas veselības apdrošināšanas iespējas dinamisku un profesionālu darba vidi CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei „IT projektu vadītājs” līdz š.g. 12. jūlijam (ieskaitot) iesniegt: sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: PROJEKTA VADĪTĀJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-12 Kontaktpersona: CV un piet. vēstuli ar vakances norādi sūtīt uz info@vtu-valmiera.lv

Mūsu partneri