Valmieras Ziņas

Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi

Lasīšanas laiks: 6 min

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu. Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021.gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–Ogres Grants seguma atjaunošana Darbu uzsākšana:  septembrī.
Brenguļu pagasts
Brenguļi Atjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju celiņš līdz piestātnei.
Maršruts no autobusa pieturas līdz mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei Brenguļos Pabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.
Cempi Asfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa posmiem.
Pašvaldības autoceļi Turpinās ceļu virskārtas atjaunošana, kur nepieciešams
Dikļu pagasts
Autoceļš Ausekļi–Sautēni Apauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–Dauguļu darbnīca Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Ēveles pagasts
Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu pagasta robeža un Vecsucēni–Zeltiņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1km un 1,1 km garumā.
Jērcēnu un Plāņu pagasti
Pašvaldības autoceļi Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju tīrīšana.
Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļi Autoceļu ikdienas uzturēšana
Kocēnu pagasts
Bērzu iela Kocēnos Tiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Dārza un Arāju iela Kocēnos Tiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272km un 0,25km garos posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums un augusta beigas.
Liepu iela, Kocēnos Pabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.
Kalna iela, Rubenē Tiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un Jumaras–Gaujas–slimnīca Asfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Draņķi–apvedceļš–Valmiera Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Sprosti–Lielvējiņi Grants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļā.
Gravas, Zemeņu un Parka iela Kocēnos un autoceļš Palēni–Aizupes Asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūlijā.
Ķoņu pagasts
Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni 0,67km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi pabeigti.
Autoceļš Plēsumi–Alejas 0,4km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Autoceļš Mūlas–Ķipi–Naukšēni Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”.
Autoceļš Celtnieki–Miglas Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–Zemgaļi Pabeigta 2.kārtas pārbūve 1,26km garā autoceļa posmā. 

Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45km garā posmā.

Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmi Pabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4km un 0,1km garos ceļa posmos
Autoceļš Ķire–Alēni Atsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Naukšēnu ciems Tiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde
Autoceļš Dronas–Purapuķes Naukšēnu ciemā Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni un Sauļi–Sīleņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4km un 1,71km garumā.
Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas tilts–Rencēni Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85km un 0,5km garumā, ceļa apauguma noņemšana.
Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļi Autotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar autoceļu malām, kur nepieciešams.
Vaidavas pagasts
Dārza iela, Vaidava Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.
Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un Ceriņi–Zvirgzdi Ūdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas. Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.
Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag. 1.kārtas izbūve.
Zilākalna pagasts
Parka iela, Zilaiskalns Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Imanta iela, Zilaiskalns Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.
Mazsalaca
Baznīcas iela Ielu apgaismojuma izbūve.
Parka iela Stāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.
Muižas iela Seguma virskārtas atjaunošana.
Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes iela Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve, ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas transporta kustībā šajās ielās.
Muižas iela Ietves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.
Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve un gājēju ietves atjaunošana
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas ielai Pārbūve
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz Raiņa ielai

Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai

Kronvalda iela

Dubultā virsmas apstrāde
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera iela Turpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās, notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve turpinās Miera ielā.
Strenči
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Miera ielai Turpinās ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.
Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas ielā 1A Ir noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā plānots uzsākt pārejas izbūvi.
Rīgas un Valkas iela Kanalizācijas aku vāku nomaiņa
Valmiera
Dārza un Mālu iela

Apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš Rubenes un Valkas ielā

2020.gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā nodoti ekspluatācijā. 
Ziloņu iela Pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve. Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.  
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela  Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās teritorijas labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 
Industriālās teritorijas (Rūpniecības – Eksporta – Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība Dzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots noslēgt šī gada beigās. Sākušies būvdarbi Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
 Alvila Freimaņa iela Ielai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām. 
Lucas ielu un estrādi savienojošais gājēju ceļš Veikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segumu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz 

  • autoceļa P18 (Valmiera – Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi; 
  • uz autoceļa P16 (posmā Matīši – Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir braukšanas ātruma ierobežojumi  50 un 70km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums – 3 m;
  • no 25.augusta līdz 8.septembrim tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu Strenčos, lai veiktu pagaidu tilta upes balstu izbūvi. Tilts satiksmei būs slēgts darba dienās no plkst. 06.00 līdz plkst. 22.00.  Objektā atradīsies satiksmes regulētāji, kuri novirzīs satiksmi pa apbraucamo ceļu Strenči (Gaujas labais krasts) – Valmiera (apvedceļš) – Jaunvāle – Trikāta – Strenči (Gaujas labais krasts). Plašāka informācija šeit.

SIA „Firma Madara 89” - viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā un ēdināšanā, piedāvā darbu PAVĀRAM (-EI) ēdināšanas uzņēmumā “Pasēdnīca”, Rīgas ielā 64, Valmierā. Prasības kandidātiem: vēlama atbilstoša izglītība vai darba pieredze pavāra amatā; godīgums un augsta atbildības sajūta; pozitīva attieksme pret darbu; spēja strādāt komandā un maiņu darbā. Galvenie darba pienākumi: garšīga un kvalitatīva ēdiena gatavošana saskaņā ar kalkulācijām; tehnoloģisko procesu pārzināšana un ievērošana; sekot produkcijas kvalitātei, produktu glabāšanas un gatavās produkcijas realizācijas termiņiem. Piedāvājam: mūsdienīgu darba vidi; papildus sociālās garantijas pēc nostrādāta gada; svētku dāvanas; atmaksātus papildatvaļinājumus; profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas; darba alga no EUR 950-1000 (bruto). CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv, ar norādi – PAVĀRS VALMIERĀ vai pieteikties personīgi pie veikala vadītājas WhatsApp vai zvanot pa mob.tel.nr. +371 26 167 218. Profesija: PAVĀRS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 64, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-04-14 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv Vai pieteikties WhatsApp: +371 26167218

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas arhitekta palīgu uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • būt daļai no Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas komandas un līdzdarboties Valmieras novada līdzsvarotas pilsētvides un teritorijas veidošanā; • identificēt problēmjautājumus novada telpiskajā attīstībā un sniegt priekšlikumus to risināšanā; • sagatavot projektēšanas uzdevumus Pašvaldības ēku un labiekārtojuma projektēšanai; • koordinēt Pašvaldības pasūtītos būvprojektus; • izskatīt un sniegt vērtējumu būvprojektiem, kuriem nepieciešams Pašvaldības skaņojums; • organizēt plenērus, metu un citus ar telpisko attīstību saistītus konkursus; un ja Tev ir: • pirmā līmeņa augstākā izglītība arhitektūrā (otrā līmeņa profesionālā vai augstākā izglītība arhitektūrā, vai pietuvinātā specialitātē, arhitekta prakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību); • darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz divus gadus (zināšanas un pieredze pilsētplānošanā un būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana; • valsts valodas prasme augstākā līmenī un labas svešvalodu zināšanas; • kompetences: ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes; prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus; analītiskās spējas; augsta atbildības sajūta; precizitāte; spēja strādāt komandā; pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;; • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku un CAD programmatūru (ZwCAD, AutoCAD vai citas). Prasmes darbā ar grafiskajām programmām (Adobe), 3d modelēšanas programmām un GIS programmatūru tiks uzskatītas par priekšrocību; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • atbildīgu un dinamisku darbu uz attīstību vērstā Pašvaldībā, ar iespēju rosināt un īstenot pārmaiņas Pašvaldības procesos; • pamatalgu pārbaudes laikā 1189 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 1399 EUR pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas zinošu un atsaucīgu kolēģu komandā. Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Arhitekta palīga amatam”, līdz 2023.gada 11.aprīlim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: ARHITEKTA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-04-11

Mūsu partneri