Valmieras Ziņas

Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi

Lasīšanas laiks: 6 min

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu. Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021.gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–Ogres Grants seguma atjaunošana Darbu uzsākšana:  septembrī.
Brenguļu pagasts
Brenguļi Atjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju celiņš līdz piestātnei.
Maršruts no autobusa pieturas līdz mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei Brenguļos Pabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.
Cempi Asfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa posmiem.
Pašvaldības autoceļi Turpinās ceļu virskārtas atjaunošana, kur nepieciešams
Dikļu pagasts
Autoceļš Ausekļi–Sautēni Apauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–Dauguļu darbnīca Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Ēveles pagasts
Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu pagasta robeža un Vecsucēni–Zeltiņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1km un 1,1 km garumā.
Jērcēnu un Plāņu pagasti
Pašvaldības autoceļi Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju tīrīšana.
Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļi Autoceļu ikdienas uzturēšana
Kocēnu pagasts
Bērzu iela Kocēnos Tiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Dārza un Arāju iela Kocēnos Tiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272km un 0,25km garos posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums un augusta beigas.
Liepu iela, Kocēnos Pabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.
Kalna iela, Rubenē Tiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un Jumaras–Gaujas–slimnīca Asfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Draņķi–apvedceļš–Valmiera Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Sprosti–Lielvējiņi Grants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļā.
Gravas, Zemeņu un Parka iela Kocēnos un autoceļš Palēni–Aizupes Asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūlijā.
Ķoņu pagasts
Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni 0,67km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi pabeigti.
Autoceļš Plēsumi–Alejas 0,4km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Autoceļš Mūlas–Ķipi–Naukšēni Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”.
Autoceļš Celtnieki–Miglas Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–Zemgaļi Pabeigta 2.kārtas pārbūve 1,26km garā autoceļa posmā. 

Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45km garā posmā.

Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmi Pabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4km un 0,1km garos ceļa posmos
Autoceļš Ķire–Alēni Atsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Naukšēnu ciems Tiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde
Autoceļš Dronas–Purapuķes Naukšēnu ciemā Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni un Sauļi–Sīleņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4km un 1,71km garumā.
Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas tilts–Rencēni Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85km un 0,5km garumā, ceļa apauguma noņemšana.
Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļi Autotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar autoceļu malām, kur nepieciešams.
Vaidavas pagasts
Dārza iela, Vaidava Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.
Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un Ceriņi–Zvirgzdi Ūdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas. Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.
Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag. 1.kārtas izbūve.
Zilākalna pagasts
Parka iela, Zilaiskalns Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Imanta iela, Zilaiskalns Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.
Mazsalaca
Baznīcas iela Ielu apgaismojuma izbūve.
Parka iela Stāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.
Muižas iela Seguma virskārtas atjaunošana.
Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes iela Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve, ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas transporta kustībā šajās ielās.
Muižas iela Ietves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.
Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve un gājēju ietves atjaunošana
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas ielai Pārbūve
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz Raiņa ielai

Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai

Kronvalda iela

Dubultā virsmas apstrāde
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera iela Turpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās, notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve turpinās Miera ielā.
Strenči
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Miera ielai Turpinās ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.
Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas ielā 1A Ir noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā plānots uzsākt pārejas izbūvi.
Rīgas un Valkas iela Kanalizācijas aku vāku nomaiņa
Valmiera
Dārza un Mālu iela

Apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš Rubenes un Valkas ielā

2020.gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā nodoti ekspluatācijā. 
Ziloņu iela Pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve. Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.  
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela  Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās teritorijas labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 
Industriālās teritorijas (Rūpniecības – Eksporta – Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība Dzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots noslēgt šī gada beigās. Sākušies būvdarbi Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
 Alvila Freimaņa iela Ielai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām. 
Lucas ielu un estrādi savienojošais gājēju ceļš Veikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segumu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz 

  • autoceļa P18 (Valmiera – Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi; 
  • uz autoceļa P16 (posmā Matīši – Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir braukšanas ātruma ierobežojumi  50 un 70km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums – 3 m;
  • no 25.augusta līdz 8.septembrim tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu Strenčos, lai veiktu pagaidu tilta upes balstu izbūvi. Tilts satiksmei būs slēgts darba dienās no plkst. 06.00 līdz plkst. 22.00.  Objektā atradīsies satiksmes regulētāji, kuri novirzīs satiksmi pa apbraucamo ceļu Strenči (Gaujas labais krasts) – Valmiera (apvedceļš) – Jaunvāle – Trikāta – Strenči (Gaujas labais krasts). Plašāka informācija šeit.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai jūs tumsā lietojat atstarotāju vai atstarojošu apģērbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SPOLĒŠANAS OPERATORS / -E TAVA DARBA PIEREDZE NAV IZŠĶIROŠA: Citur Latvijā līdzīgu darba pieredzi iegūt nevar, tāpēc visu nepieciešamo darbam mēs iemācīsim. TAVOS IKDIENAS PIENĀKUMOS IETILPS: · Uzraudzīt ražošanas iekārtu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību; · Ražot produkciju, ievērojot kvalitātes prasības; · Pareizi, korekti un precīzi marķēt, pakot un svērt produkciju; · Savlaicīgi iekārtot darba vietu ar izejmateriāliem un palīgmateriāliem; · Vizuāli novērtēt produkcijas kvalitāti, kā arī veikt attiecīgo kvalitātes rādījumu pierakstus; · Nepieļaut neatbilstoša produkta ražošanu; · Regulāri, rūpīgi un savlaicīgi veikt iekārtu plānveida tīrīšanu; · Sadarbība ar kolēģiem ražošanas mērķu sasniegšanai. TU BŪSI PIEMĒROTS ŠIM DARBAM, JA TEV PIEMĪT: · Vēlme mācīties un prasme strādāt komandā; · Augsta atbildības sajūta; · Akurātība un precizitāte; · Spēja strādāt fizisku aktīvu darbu; · Noturīga uzmanība; · Noturība saspringtos darba apstākļos. MĒS TEV PIEDĀVĀJAM: Apmaksātu profesionālo apmācību darbavietā; Paredzamu maiņu grafiku, kas zināms visam gadam (darbs 12 h maiņās - dienas maiņas 06:00-18:00 un naktsmaiņas 18:00-06:00); Atalgojumu jau apmācību laikā ap 900 EUR pirms nodokļu nomaksas; Atalgojumu pēc apmācību pabeigšanas sākot no 1200-1400 EUR pirms nodokļu nomaksas; Attīstību un karjeras izaugsmes iespējas; Organizētu transports uz-no darba 5 maršrutos; Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 6 mēnešiem un labumu grozu atbilstoši koplīgumam; Darbu stabilā ražošanas uzņēmumā ar 58 gadu pieredzi. Darbavietas adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads. CV* ar norādi SPOLĒŠANAS OPERATORS / -E sūti uz e-pasta adresi darbs@valmiera-glass.com. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu. *Piesakoties darbā, es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti darba atlases vajadzībām. Profesija: SPOLĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-01-07 Kontaktpersona: Ieva Laktiņa

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā uz noteiktu laiku Valmieras novada Izglītības pārvaldē SPECIĀLISTU/-I VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS Ja Tev ir vēlme:   • pārraudzīt un analizēt pedagoģiskā procesa organizāciju vispārējās izglītības iestādēs; • sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa nodrošināšanai; • uzraudzīt Pašvaldības kompensāciju piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē; • plānot un organizēt pētījumus, datu ievākšanu un analīzi par mācīšanas darba kvalitāti, sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai; • izveidot un uzturēt izglītības kvalitātes datu monitoringa sistēmu; • nodrošināt izglītības kvalitātes monitoringu izglītības iestādēs; un ja Tev ir: • otrā līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā; • darba pieredze pedagoģijā ne mazāk kā trīs gadi; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; • izpratne un pieredze jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā; • kompetences: ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus, spēja analizēt liela apjoma datus; precizitāte un augsta atbildības sajūta; vēlme strādāt komandā un sasniegt mērķus; • teicamas datorlietošanas prasmes; • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; • labus darba apstākļus sakārtotā darba vidē; • stabilu atalgojumu (10.mēnešalgu grupa no 1015 EUR līdz 1135 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • profesionālās pilnveidošanās iespējas; • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi „Speciālists/e vispārējās izglītības jautājumos amatam” līdz 2021.gada 13.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2021-12-13

Mūsu partneri