Valmieras Ziņas

Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi

Lasīšanas laiks: 6 min

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu. Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021.gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–Ogres Grants seguma atjaunošana Darbu uzsākšana:  septembrī.
Brenguļu pagasts
Brenguļi Atjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju celiņš līdz piestātnei.
Maršruts no autobusa pieturas līdz mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei Brenguļos Pabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.
Cempi Asfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa posmiem.
Pašvaldības autoceļi Turpinās ceļu virskārtas atjaunošana, kur nepieciešams
Dikļu pagasts
Autoceļš Ausekļi–Sautēni Apauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–Dauguļu darbnīca Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Ēveles pagasts
Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu pagasta robeža un Vecsucēni–Zeltiņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1km un 1,1 km garumā.
Jērcēnu un Plāņu pagasti
Pašvaldības autoceļi Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju tīrīšana.
Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļi Autoceļu ikdienas uzturēšana
Kocēnu pagasts
Bērzu iela Kocēnos Tiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Dārza un Arāju iela Kocēnos Tiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272km un 0,25km garos posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums un augusta beigas.
Liepu iela, Kocēnos Pabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.
Kalna iela, Rubenē Tiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un Jumaras–Gaujas–slimnīca Asfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Draņķi–apvedceļš–Valmiera Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Sprosti–Lielvējiņi Grants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļā.
Gravas, Zemeņu un Parka iela Kocēnos un autoceļš Palēni–Aizupes Asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūlijā.
Ķoņu pagasts
Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni 0,67km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi pabeigti.
Autoceļš Plēsumi–Alejas 0,4km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Autoceļš Mūlas–Ķipi–Naukšēni Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”.
Autoceļš Celtnieki–Miglas Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–Zemgaļi Pabeigta 2.kārtas pārbūve 1,26km garā autoceļa posmā. 

Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45km garā posmā.

Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmi Pabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4km un 0,1km garos ceļa posmos
Autoceļš Ķire–Alēni Atsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Naukšēnu ciems Tiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde
Autoceļš Dronas–Purapuķes Naukšēnu ciemā Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
Pašvaldības autoceļi Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni un Sauļi–Sīleņi Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4km un 1,71km garumā.
Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas tilts–Rencēni Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85km un 0,5km garumā, ceļa apauguma noņemšana.
Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļi Autotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar autoceļu malām, kur nepieciešams.
Vaidavas pagasts
Dārza iela, Vaidava Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.
Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un Ceriņi–Zvirgzdi Ūdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas. Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.
Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag. 1.kārtas izbūve.
Zilākalna pagasts
Parka iela, Zilaiskalns Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Imanta iela, Zilaiskalns Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.
Mazsalaca
Baznīcas iela Ielu apgaismojuma izbūve.
Parka iela Stāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.
Muižas iela Seguma virskārtas atjaunošana.
Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes iela Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve, ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas transporta kustībā šajās ielās.
Muižas iela Ietves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.
Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve un gājēju ietves atjaunošana
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Pārbūve
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas ielai Pārbūve
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz Raiņa ielai

Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai

Kronvalda iela

Dubultā virsmas apstrāde
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera iela Turpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās, notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve turpinās Miera ielā.
Strenči
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Miera ielai Turpinās ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.
Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas ielā 1A Ir noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā plānots uzsākt pārejas izbūvi.
Rīgas un Valkas iela Kanalizācijas aku vāku nomaiņa
Valmiera
Dārza un Mālu iela

Apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš Rubenes un Valkas ielā

2020.gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā nodoti ekspluatācijā. 
Ziloņu iela Pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve. Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.  
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela  Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās teritorijas labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 
Industriālās teritorijas (Rūpniecības – Eksporta – Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība Dzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots noslēgt šī gada beigās. Sākušies būvdarbi Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
 Alvila Freimaņa iela Ielai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām. 
Lucas ielu un estrādi savienojošais gājēju ceļš Veikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segumu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz 

  • autoceļa P18 (Valmiera – Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi; 
  • uz autoceļa P16 (posmā Matīši – Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir braukšanas ātruma ierobežojumi  50 un 70km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums – 3 m;
  • no 25.augusta līdz 8.septembrim tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu Strenčos, lai veiktu pagaidu tilta upes balstu izbūvi. Tilts satiksmei būs slēgts darba dienās no plkst. 06.00 līdz plkst. 22.00.  Objektā atradīsies satiksmes regulētāji, kuri novirzīs satiksmi pa apbraucamo ceļu Strenči (Gaujas labais krasts) – Valmiera (apvedceļš) – Jaunvāle – Trikāta – Strenči (Gaujas labais krasts). Plašāka informācija šeit.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Zvanu centrs, kurš veiksmīgi darbojas jau 9 gadus un ir: PAR ētisku pārdošanu, PAR ambiciozu mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu, PAR sadarbību ar fleksibliem, zinošiem, radošiem un atsaucīgiem darbiniekiem, PAR darbinieku attīstību, izaugsmi un labbūtību. Aicina pievienoties savai strauji augošajai komandai Pārdošanas speciālista amatā un sākt mācības unikālā darbinieku personiskās attīstības programmā - BPO AKADĒMIJA! BPO Akadēmijā padziļināti tiek apgūti tādi temati kā, bet ne tikai,- stresa vadība, efektīva plānošana, emocijas un to pārvaldība, konfliktu vadība, deleģēšana, motivēšana, vadība, utt. Šis noteikti IR ceļš uz panākumiem!  Pie mums Tu saņemsi: Profesionālas apmācības pārdošanā un klientu apkalpošanā Nenovērtējamas studijas BPO Akadēmijā Regulāru atgriezenisko saiti no vadītāja Personīgo izaugsmi un vēl neapzināto talantu apzināšanu Spēju izprast lietas padziļinātāk Analizēt dažādas situācijas un, iespējams, veiksmīgāk sakārtot savu dzīvi arī ārpus darba Apziņu, ka Tavām spējām nav robežu Draudzīgu kolēģu atbalstu jebkurā sarežģītā situācijā Apziņu, ka pārdošana ir Dāvana Rezultātiem atbilstošu atalgojumu no 700 Eur līdz 1400 Eur Tas no Tevis prasīs: Spēju ātri apgūt jaunas lietas Spēju aktīvi un ilgtermiņā strādāt ar sevi Spēju uzņemties atbildību par sevi Spēju tikt galā ar savām un citu emocijām Spēju analizēt, RĪKOTIES un mainīties Spēju sadzirdēt Spēju objektīvi izanalizēt atgriezenisko saiti Spēju iedziļināties un spēju risināt situācijas pēc būtības Spēju brīvi komunicēt vismaz vienā svešvalodās Labas datorprasmes obligātas! Darba laiks 08:30-17:00 Svarīgi! Attālinātā darba veicējiem nepieciešams aktīvs elektroniskais paraksts vai Smart-ID. Attālinātā darba veicējiem nodrošinām darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. (dators, austiņas u.c.) Ja Tu esi gatavs jauniem izaicinājumiem, saņemt kolēģu atbalstu un iegūt stabilitāti, PIEVIENOJIES mūsu komandai! Sazināsimies ar visiem kandidātiem, kas iesūtīs savus pieteikumus. Piesakoties, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā. Jums ir iespēja atsaukt piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei. Dati tiks saglabāti 2 mēnešus skaitot no saņemšanas brīža. CV sūtīt uz e-pastu: vakances@bposervices.lv Tālr.23079063 Profesija: PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Uzņēmuma līgums Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Uzņēmuma līgums Aktuāla līdz: 2022-12-30 Darba sākšanas datums: 2022-12-15 Kontaktpersona: E-pasts: liepaja@bposervices.lv, tālr. 23079063 Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri