Valmieras Ziņas

Uzsāks rotācijas apļa izbūvi Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojumā. Gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi

Lasīšanas laiks: 3 min

Drīzumā Valmierā uzsāks rotācijas apļa izbūvi Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojumā. Darbu laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi – būs daļēji slēgts pārbūvējamais krustojums, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Stērste.

Tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 302 “Braukt aizliegts” posmā no autoceļa A3 līdz Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumam. Ieteicamais apbraucamais ceļš ir pa A3, Andreja Upīša ielu un Rubenes ielu. Krustojuma zonā būs slēgta viena virziena braukšanas josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm. Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, lai organizētu iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minēto ielu posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, operatīvā transporta satiksmi, kā arī sabiedriskā transporta satiksmi.

Apļveida krustojuma izbūve ir sarežģītāka nekā krustojuma pārbūve, kā arī būvniekiem ir īpašs izaicinājums to darīt pilsētvidē ar lielu satiksmes intensitāti. Tāpēc autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļazīmēm, izvēlēties apbraucamos ceļus un ievērot noteiktos ierobežojumus! Projekta īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma var tikt mainīta atkarībā no būvdarbu virzības.

Esošajā situācijā transporta kustība Raiņa, Valkas, Rubenes ielas krustojumā nav droša, un krustojums ir nepārredzams, sastrēgumstundās satiksme ir ļoti apgrūtināta. Līdztekus intensīvai vieglo automašīnu satiksmei krustojumā ir arī ievērojama gājēju satiksme, kā arī regulāra satiksmes autobusu kursēšana. Kustība krustojumā ir atļauta visos virzienos, priekšroka krustojumā ir pa Rubenes – Valkas ielu braucošajiem. Nevienā no virzieniem nav izveidotas kreisās un labās nobraukšanas joslas, taču krustojuma asfaltētā platība ir liela, kas veicina kustības dezorganizāciju tajā. Satiksmes organizēšanas infrastruktūras projektēšanas eksperti, izvērtējot apstākļus, ir secinājuši, ka optimālākais risinājums šajā krustojumā ir rotācijas apļa izbūve. Lēmums par rotācijas apļa izbūvi šajā krustojumā pieņemts jau 2016. gadā.

Rotācijas aplim paredzēta vienjoslas brauktuve ar ārmalas rādiusu 15 metri. Brauktuves platums būs 6 metri, paredzot arī 1,5 metru platu bruģēto paplašinājumu apļa brauktuves iekšmalā, lai nodrošinātu kravas transporta izbraukšanu. Uz visām pieslēguma ielām paredzētas drošības saliņas, kas sadala aplī iebraucošās un no tā izbraucošās satiksmes plūsmas.

Atbrīvojot teritoriju rotācijas apļa izbūvei, nepieciešams nocirst 12 kokus. Koki atrodas ļoti tuvu brauktuvei un, pēc ekspertu atzinuma,  6 ozoli ir stipri bojāti – stumbri ir izpuvuši no iekšpuses un ārpusē redzamas gareniskas plaisas. Lai izveidotu jaunu iebrauktuvi stāvlaukumā no Valkas ielas puses, nepieciešams nocirst 6 bērzus.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”. Pārbūves darbus īstenos par Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot arī Valsts kases aizņēmumu. Būvdarbu izmaksas ir 783 338,95 EUR ar PVN. Darbu izpildes laiks noteikts desmit mēnešus – līdz 2024. gada 30. augustam.

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku/-ci mācību procesa organizācijā (profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku Piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (40 stundas) Stabilu atalgojumu (pēc pārbaudes termiņa EUR 2439,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam) Papildus sava amata pienākumiem iespēja veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā (grupas audzināšana, mācību stundu vadīšana), saņemot par to papildu samaksu Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes termiņa) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Galvenie darba pienākumi Nodrošināt izglītības iestādes mācību procesa organizāciju, mācību procesa sasniegumu vērtēšanu Plānot un prognozēt izglītības iestādes pedagogu resursus, piesaistīt un atlasīt izglītības iestādei pedagoģiskā darba veikšanai profesionālus pedagogus Veikt izglītības iestādes pedagogu slodžu sadali un tarifikāciju Vadīt un pārraudzīt centralizēto eksāmenu norisi izglītības iestādē Vadīt izglītojamo ikmēneša stipendiju piešķiršanas un izmaksu procesu, organizēt izglītības iestādes padomes sēdes, valsts stipendiju komisijas sēdes un citas sanāksmes Veikt teorētisko un praktisko mācību stundu vērošanu, nodrošināt praktisko darbu norises kvalitāti Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmu satura kvalitatīvai apguvei Sastādīt, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam, katras mācību grupas konkrētā mācību gada individuālo mācību plānu Pārraudzīt, izvērtēt un koordinēt izglītības iestādes pedagogu mācību stundu darbu Periodiski pārbaudīt izglītības iestādes pedagogu ierakstus mācību nodarbību uzskaites e-žurnālā Piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā Izstrādāt anketas un veikt anketēšanu, lai noskaidrotu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu viedokli par izglītības iestādes mācību darbu Izstrādāt dažādus izglītības iestādes normatīvos dokumentus un nodrošināt to aktualizāciju Prasības pretendentam: Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību) Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, normatīvo aktu izstrādē Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Office, informācijas sistēmām (VIIS u.c.), interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša, 29194941 CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Direktora vietnieka vakancei” līdz 2024.gada 31.jūlijam. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: Guna Čečiņa* Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri