Valmieras Ziņas

Valmieras Mūzikas skolas simtgadē izdota grāmata “Dzīvesstāsti nošu līnijās”

Lasīšanas laiks: 4 min

Valmieras Mūzikas skola, vecākā mūzikas skola ārpus Rīgas, atzīmējot 100. dzimšanas dienu, iepriecina ar pētnieces Agitas Mačukas veidotu jubilejas grāmatu “Dzīvesstāsti nošu līnijās”.

Tajā iemūžināti skolas simtgadē strādājošo 39 mūzikas skolotāju dzīvesstāsti, atmiņstāstos atklājot muzikālo interešu pirmsākumus, ieskicējot skolas vēstures lappuses, līdzcilvēku dzīves, notikumus. Dzīvesstāstos centrālo lomu ieņem naratīvs – stāstījums.

No 14. decembra grāmatu varēs iegādāties Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10 un lasītāji grāmatu varēs saņemt Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4 un citās bibliotēkās Vidzemē.

14. decembrī plkst.12.00 tiešsaistē no Valmieras Mūzikas skolas lasītājus un Valmieras Mūzikas skolas audzēkņus, vecākus, absolventus un darbiniekus priecīgajā notikumā attālināti sveiks Valmieras Mūzikas skolas direktore Inese Sudraba, grāmatas autore Agita Mačuka un grāmatas galvenā redaktore Daina Sirmā. Tiešsaistē fragmentus no jaunās grāmatas “Dzīvesstāsti nošu līnijās” lasīs aktieris Ivo Martinsons, par muzikālo noskaņu rūpēsies koklētāja Katrīna Mačuka. Aicinām norādītajā datumā interesantus izmantot Valmieras Mūzikas skolas Facebook saiti.

“No Valmieras Mūzikas skolas pasaulē devušies virkne izcilu mūziķu. Šī skola ir izaudzinājusi inteliģentas personības, uzmanīgus mūzikas klausītājus un baudītājus. Skolotājs vienmēr ir bijis nozīmīga personība ikkatra cilvēka dzīvē. Skolotājs spēj aizraut bērnus ar degsmi, veiksmēm un neveiksmēm, savu pieredzi, lai tie ar pilnu krūti spētu darboties mūsu kultūrā. Skolotājs veido šīs skolas pamatus, lai uz tiem atspertos jaunas paaudzes mūzikas laukā. Lepojos, ka Valmieras Mūzikas skolas ģimenei un vēsturei varam pievienot vēl vienu jaunu stāstu – grāmatu “Dzīvesstāsti nošu līnijās”. Šie ir sirdsstāsti, kurus skolas vēstures pārlapotāji varēs aplūkot vēl pēc daudziem gadu desmitiem,”

stāsta Valmieras Mūzikas skolas direktore Inese Sudraba.

Vidēji piecpadsmit lappušu garos Valmieras Mūzikas skolas skolotāju dzīvesstāstus atdzīvina skolotāju un skolas arhīvu bildes. Katrs dzīvesstāsts iesākas ar fotogrāfa Matīsa Markovska mākslas foto, kuros iemūžināts katrs stāsta varonis. Grāmatas noslēgumā ir Valmiera Mūzikas skolas absolventu saraksts.

Grāmatas pirmie lasītāji bija Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Vita Zelče un Valmieras Mūzikas skolas absolvents, komponists Arturs Maskats. “Agita Mačuka, ar pētnieces degsmi un dziļu pietāti uzklausot Valmieras Mūzikas skolas skolotājus, fiksējot un atveidojot tekstā viņu dzīvesstāstus, izcili veikusi milzīgu darbu. Vērienīgais vēstījums ir ne vien nozīmīgs un faktoloģiski bagāts ieskats skolas vēsturē, bet arī monumentāls mūzikas skolotāja profesijas portretējums, kas ļauj izzināt un izprast šī aroda esības kodolu un vērti. Tas liek saredzēt mūzikas vietu cilvēku ikdienā, priekos un bēdās, viņu mūža ritumā un Latvijas kopainā. Šī ir grāmata par mūzikas un dzīves mīlestību,” vērtē profesore Vita Zelče. “Mūsu mūzikas skolas ir visas mūsu muzikālās kultūras pamatu pamats. Tikai pateicoties daudzo brīnišķīgo mūzikas skolotāju entuziasmam, ārkārtīgajai bērnu mīlestībai, apgarotai lielo kultūras vērtību izpratnei un talantam, Latvija ir kļuvusi par Mūzikas lielvalsti, redzamu un dzirdamu visā pasaulē. No šīs grāmatas lappusēm mūs skaisti uzrunā Valmieras Mūzikas skolas dažādo paaudžu skolotāju stāsti – kāds fantastisks kultūras personību mirdzums!” tā komponists Arturs Maskats. “Grāmata apliecina cilvēkmīlestību un dziļu cieņu mūzikas pedagoga profesijai, cilvēka gara skaistumu un spēku. Vēstījums lasītājam ir pirmajā personā. Tas ir aicinājums uz tuvu un personisku sarunu. Es kā literāte šajos sižetos redzu noveles un dzejoļus, vairākas lugas un seriālu, plašu romānu ar virsrakstu “Mūzikas skola”,” saka grāmatas galvenā redaktore Daina Sirmā.

Grāmatas autore Agita Mačuka ir studējusi mūziku jaunībā, bet mutvārdu vēsturei pievērsusies Latvijas Universitātes studiju pētījumos. Agita Mačuka ir Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas koledžas kordiriģēšanas klases absolvente, iegūto vidējo mūzikas izglītību papildinājusi kompozīcijā pie komponista Jāņa Porieša. Latvijas Universitātē pētniece ir absolvējusi Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļu pie profesores Vitas Zelčes un Baltu filoloģijas fakultātē maģistrantūru pie profesores Silvijas Radzobes. Ar naratīvanalīzi aizrāvās Latvijas Universitātes laikā, kad tapa dzīvesstāstu pētījumi par televīzijas vēsturi un Valmieras Drāmas teātri, kurā grāmatas autore nostrādāja 13 gadus par mārketinga direktori. Grāmatā aprakstītās tēmas, kas tuvas arī autores personīgajā dzīvē – mūzika un dzīvesstāsts, ir autores pirmais publiski veidotais darbs.

Valmieras Mūzikas skolas simtgades grāmatu izdod Valmieras pilsētas pašvaldība. Projekta atbalstītājs Valsts Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes plānošanas reģions. Grāmatas galvenā redaktore Daina Sirmā, tekstu korektore Māra Eglāja, tehniskā korektore Kristīne Auziņa, maketētājs Gatis Priednieks-Melnacis, foto portretu autors fotogrāfs Matīs Markovskis.

Valmieras Mūzikas skola ir Latvijā vecākā mūzikas skola ārpus Rīgas. Tā 1920. gada 8. oktobrī apvienoja savus pirmos 40 Annas Sofijas Ķirpītes (Kirpit) klavieru audzēkņus, bet 20. novembrī izskanēja skolas atklāšanas koncerts ar komponista Jāzepa Vītola līdzdalību.

Mūsu partneri