Valmieras Ziņas

Uzsākti biotopu kvalitātes uzlabošanas pasākumi dabas liegumā “Zilaiskalns”

Lasīšanas laiks: 3 min

Šonedēļ dabas liegumā “Zilaiskalns” tiek uzsākti meža darbi, to mērķis – uzlabot biotopu kvalitāti un palielināt bioloģisko daudzveidību, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vides komunikācijas projektu vadītāja Lita Dudele-Krastiņa.

Šobrīd notiek egļu zāģēšana veco priežu audzēs, lai atēnotu bioloģiski veco priežu stumbrus, kuriem dabiski nepieciešams daudz saules gaismas. Tiks zāģētas tās otrā stāva un paaugas egles, kas noēno šīs priedes vai ir ieaugušas to vainagos. Nozāģētie koki no meža tiks izvesti, lai samazinātu barības vielu uzkrāšanos, kas attiecīgajos biotopos nav vēlama. Tāpat pēc žāvēšanas perioda tiks savākti un izvesti ciršanas darbu atlikumi, galvenokārt egļu zari un galotnes. Darbus organizē AS “Latvijas valsts meži”. Darbi saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un koku ciršanai saņemts ciršanas apliecinājums no Valsts meža dienesta.

Novembra vidū Valmieras novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu arī pārējiem plānotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, kas tiks veikti nākamā gada ziemā un vasaras beigās – krūmu paaugas retināšanai, audzes struktūras dažādošanai, mirušās koksnes apjoma palielināšanai un zemsedzes virskārtas noņemšanai, kā arī apsaimniekošanas darbu veikšanas laikā radīto augsnes bojājumu novēršanai un zaru vai krūmu atlieku izvākšanai pēc visu darbu veikšanas. Mirušās koksnes apjoma palielināšana ilgtermiņā radīs jaunas dzīvotnes speciālajām biotopu sugām. Zemsedzes virskārtas noņemšana un mineralizētas augsnes laukumu veidošana radīs piemērotu vidi meža silpurenei. Lai arī dabas liegumā “Zilaiskalns” šī suga šobrīd nav konstatēta, biotopi ir uzskatāmi par piemērotiem silpurenes augšanai.

Projekta gaitā dabas liegumā “Zilaiskalns” mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti 38,40 hektāru platībā. Visu projektā plānoto darbību antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai izstrādāts sertificēta dabas eksperta atzinums.

Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums “Zilaiskalns“  dibināts 2004. gadā meža biotopu – nogāžu, gravu mežu un boreālo mežu – saglabāšanai, tā platība ir 118,2 ha. Dabas liegums vienlaikus ir arī “Natura 2000” teritorija un iekļaujas ĪADT Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Teritorija ir nozīmīga Eiropas nozīmes meža biotopu saglabāšanā – “Veci vai dabiski boreāli meži”, “Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)” un “Veci jaukti platlapju meži”.

Dabas lieguma “Zilaiskalns” teritorijā līdz šim reģistrētas 20 īpaši aizsargājamas vai speciālās biotopu sugas. Tajā ir prioritāri aizsargājamas teritorijas arī vairākām putnu sugām — bikšainajam apogam, apodziņam, trīspirkstu dzenim, vidējam dzenim un baltmugurdzenim. 2004. gadā te izveidoti trīs mikroliegumi biotopu aizsardzībai.

Aktivitātes tiek veiktas projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” ietvaros. Projektā plānotas arī citas aktivitātes. Paredzēts demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Jaunā skatu torņa plānotajā atrašanās vietā šobrīd aktīvi noris arheoloģiskās izpētes darbi un to laikā atrastie apbedījumi nodoti tālākai antropoloģiskai izpētei. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošo ceļu, taku un stāvlaukuma segumu sakārtošana.

Projekta Nr.5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” aktivitātes plānots veikt laikā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. Tas tiek īstenots, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu.

SIA „FIRMA MADARA 89” - viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā, piedāvā darbu REMONTSTRĀDNIEKAM - TEHNIĶIM ar atrašanās vietu VALMIERĀ. Galvenie darba pienākumi: • Veikt visa veida saimnieciskos darbus veikalos, īpašumos un teritorijās: - inženierkomunikāciju apsaimniekošana; - ēku un konstruktīvo elementu uzturēšana; - telpu, to aprīkojuma, mēbeļu u.c. sīkie remontdarbi; - teritoriju uzkopšanas darbus – zāles pļaušanu ar dārza traktoru, zāles pļāvēju, trimmeri; - citus darbus, pēc vadītāja rīkojuma. Prasības pretendentiem: • Pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • Zināšanas par darbā lietojamo instrumentu darbības principiem, lietošanas noteikumiem; • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā; • “B” kategorijas autovadītāja apliecība; • Precizitāte, augsta atbildības sajūta. Piedāvājam: • Veselības apdrošināšanu; • Papildus sociālās garantijas pēc nostrādāta gada; • Svētku dāvanas; • Atmaksātus papildatvaļinājumus; • Dinamisku darbu stabilā uzņēmumā ar profesionālām pilnveides iespējām; • Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas; • Summētais darba laiks; • Darba alga pārbaudes laikā 6.50 EUR/h, pēc pārbaudes laika 7.00 EUR/h. Sūti CV vai pieteikumu ar norādi REMONTSRĀDNIEKS – TEHNIĶIS Valmierā uz e-pastu cv@madara89.lv vai zvani, sūti ziņu WhatsApp +371 26 659 016. Profesija: REMONTSTRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-02-10 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv vai pieteikties sūtot ziņu uz WhatsApp:+371 26659016

Mūsu partneri