Valmieras Ziņas

Uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE 2023 finansējums piešķirts 18 projektiem

Lasīšanas laiks: 3 min

Jau sesto gadu Valmieras novada uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem ir iespēja pieteikties uzņēmējdarbības atbalsta programmai ZĪLE. Šogad ar ZĪLE atbalstu tiks īstenoti 18 uzņēmēju un biznesa ideju autoru projekti: 9 projekti ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā un 9 projekti ZĪLE Startam apakšprogrammā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras Attīstības aģentūras Biznesa atbalsta projektu vadītāja Justīne Skrastiņa.

Pateicoties pašvaldības finansējumam, šogad uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE ir pieejami 60 tūkstoši eiro: 45 tūkstoši eiro ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā, 13 tūkstoši eiro ZĪLE Startam apakšprogrammā un 2 tūkstoši eiro tiks novirzīti projektu īstenotāju apmācībām un tīklošanās pasākumiem. Konkursā tika saņemts 31 projekta pieteikums par kopējo atbalsta summu 152 612,90 eiro, tai skaitā 133 304,00 eiro ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā un 19 308,90 eiro ZĪLE Startam apakšprogrammā. Pilnībā vai daļēji atbalstot 18 projektus, tiks izmantots viss programmā pieejamais finansējums. 

Uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā ir Andris Klepers, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts, Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja, Sandis Svarinskis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks un Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs, Juris Čeičs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatora vadītājs, un Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja. Konkursa pretendenti tika aicināti klātienē prezentēt savu projektu un sniegt atbildes uz komisijas jautājumiem.

ZĪLE komisija ļoti pozitīvi vērtē šī gada konkursa pretendentus. Iesniegtie projekti ir daudzpusīgi, interesanti un perspektīvi, tāpēc arī konkurence finansējuma saņemšanai bija liela. 

Atbalsts tika piešķirts šādiem ZĪLE Inovācijām apakšprogrammas projektiem:

 1. Zīmola, komunikācijas un mārketinga inovācijas uzņēmuma eksporta apjoma palielināšanai, SIA “PWF”;
 2. Ciparu vadības ražošanas iekārtas modernizācija, SIA “Echotechno”;
 3. Ūdens apgādes sistēmas izveidošana, Jurģis Pēteris Maniks;
 4. Pulverkrāsošanas un kvalitātes kontroles procesu uzlabošana un digitalizācija SIA “Lat Met”, SIA “Lat Met”;
 5. Zāģētu finierējumu malu apstrādes modernizācija, SIA “WoodHeart”;
 6. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas paplašināšana Mazsalacā, SIA “Ēdiendaris”;
 7. Uzņēmuma iekšējo procesu optimizācija un automatizācija, palielinot pieejamību valodu apguvei, SIA “Valodu mape”;
 8. Brīvdienu “UzKūko” bufete, Anete Ādamsone;
 9. Jauna dzērienu segmanta attīstīšana un virzīšana tirgū, SIA “Bauņu sēta”.

ZĪLE Startam apakšprogrammā atbalsts tika piešķirts šādiem projektiem:

 1. Tīmekļa lietotne angļu valodas apguvei tiešsaistē, SIA “Blumut”;
 2. Dabīgu bezalkoholisko kokteiļu izbraukumu tirdzniecības racionalizēšanas ar kegu mucu sistēmas ieviešanu un tirdzniecības vietas optimizēšanu, SIA “Livo”;
 3. Hydrosprout vertical, SIA “Hydrosprout”;
 4. Jaunuzņēmuma izaugsmes veicināšanas projekts, SIA “Vija Creative”;
 5. Tehniskā nodrošinājuma uzlabojums tālākai attīstībai, Rūdolfs Švēde;
 6. Hotdogu ēstuves jaunais inventārs, SIA “RR8”;
 7. Āžu pajūgs, Dace Šulce;
 8. Autosport parts, Matīss Meinards Puķulauks;
 9. Iekārtas produkta uzlabošanai, Aiva Jurciņa.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Valmieras novadā. Apakšprogramma ZĪLE Inovācijām ir lieliska iespēja uzņēmumiem, kas savā darbībā vēlas izstrādāt jaunus produktus vai ieviest inovatīvus risinājumus. ZĪLE Startam apakšprogramma paredzēta jaunuzņēmumiem un biznesa ideju autoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras Attīstības aģentūra. Vairāk informācijas par uzņēmējdarbības atbalsta programmu ZĪLE: https://developvalmiera.lv/zile/

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri