Valmieras Ziņas

Top Valmieras novads: intervija ar domes priekšsēdētāju Jāni Baiku (2.daļa) (5)

Lasīšanas laiks: 6 min

Pagājis pusotrs mēnesis, kopš strādā jaunizveidotā Valmieras novada pašvaldība. Lai uzzinātu, kā līdz šim ir veicies pašvaldības struktūras izveides procesā un kādi izaicinājumi gaidāmi, portāls “Valmieras Ziņas” aicināja uz sarunu Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju JĀNI BAIKU. Publicējam intervijas 2.daļu. 

Valmieras novadā ir viens no lielākajiem Latvijas ezeriem – Burtnieks. Kā daudzi uzskata, tas līdz šim ir slikti apsaimniekots. Kādi ir jaunās administrācijas plāni par ezera nākotni?

Šo jautājumu esam sākuši operatīvi risināt. Lai runātu par ezera nākotni, jūlijā uzaicinājām uz Valmieru zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Vēsturiski sarežģītas attiecības ir bijušas starp zvejniekiem un makšķerniekiem. Taču pašlaik ir izveidojusies situācija, ka makšķernieku tūrisma plūsma ir apstājusies, jo zivis noķert ir ļoti sarežģīti. It kā zivju atražošanās notiek, taču tās nepaspēj izaugt pietiekami lielas, jo tiek nozvejotas. Plēsējzivis nav pietiekamā daudzumā, tādēļ ir savairojušās baltās zivis, līdz ar to radot izmaiņas ekosistēmā – ezera aizaugšanu un citas problēmas. Tieši tādēļ deputāti lēma par rūpnieciskās zvejas limitu samazināšanu Burtnieku ezerā – līdaku rūpnieciskās nozvejas apjoma limitu samazināt no 12 tonnām uz četrām tonnām, zandarta limitu – no 26 tonnām uz sešām tonnām, nemainot kopējo 49 tonnu nozvejas apjomu. Pašvaldība arī ierosina samazināt zivju tīklu limitu Burtnieku ezerā no 2500 metriem līdz 1000 metriem, kā arī pastiprināt nozvejas un makšķerēšanas lomu kontroli.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” mēneša laikā jāveic pašvaldības priekšlikuma izvērtēšana, kā arī jāsagatavo zinātnisks pamatojums ar secinājumiem un ieteikumiem. Tas jāiesniedz izvērtēšanai Zemkopības ministrijā, kas to jau kā atbilstoši tiesību akta projektu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Tātad rūpnieciskā zveja pilnībā netiks aizliegta. Šis ir kompromisa variants, kas ļaus atjaunot plēsīgo zivju populāciju ezerā. Nākotnē rūpnieciskā zveja varētu saglabāties ļoti limitētā apjomā, lai vietējos restorānus varētu nodrošināt ar līdakām un Burtnieka zandartu, kas jau ir kļuvis par zīmolu. Aizliedzot zveju pilnībā, šīs delikateses vairs nebūtu pieejama gardēžiem, jo makšķernieki nevarētu nodrošināt nepieciešamo apjomu. Turklāt atpūtas zvejā iegūtu zivju tirdzniecība ir aizliegta.

Pašvaldība arī vērtē situāciju Ķiruma ezerā, kur arī ir atļauta rūpnieciskā zveja. Sākotnējais novērtējums liecina, ka zivju resursi tur ir izsmelti. Tādēļ dome varētu lemt par ierosinājumu valdībai par rūpnieciskās zvejas pilnīgu aizliegšanu šajā ezerā.

Kā tiks nodrošināta satiksme starp plašā novada teritorijām un centru?

Pašlaik valsts pārziņā esošais sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nodrošina satiksmi starp Valmieru un lielākajām apdzīvotajām vietām novadā. Šobrīd risinām jautājumu par vienotu pieeju skolēnu pārvadājumos novada ietvaros. Esam sākuši arī pārskatīt prioritātes ceļu tīkla attīstībā, lai nākamā gada budžetā varētu paredzēt līdzekļus atsevišķu posmu atjaunošanai, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

Vai ir gaidāmas pārmaiņas novada izglītības iestāžu tīklā?

Šie jautājumi ir vērtēšanas procesā. Katrā ziņā izglītības jomā šogad reformas nav plānotas. Tas nav iespējams no juridiskā viedokļa, jo reformas ir jāizziņo 6 mēnešus iepriekš. Viena no aktuālajām problēmām ir vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs, ko esam jau sākuši risināt, plānojot PII “Varavīksne” un PII “Burtiņš” paplašināšanu. Par izmaiņās skolu tīklā gaidīsim speciālistu ierosinājumus. Jau pašlaik process ir noticis dabiskā veidā. Valmierā aizvadītajā mācību gadā ap 40% skolēnu bija no citām pašvaldībām, lielākoties no tagadējā Valmiera novada. Domājot izmaiņām skolu tīklā, uzskatu, ka sākumskolas ir jāsaglabā maksimāli skolēnu dzīvesvietām.

Vai plānots nodrošināt vienotus komunālo pakalpojumu tarifus novadā?

Šis ir jautājums, kas nav viegli un ātri atrisināms. Valmierā visus tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pašvaldība tos nevar ietekmēt. Savukārt novada teritorijās, kur tos līdz šim ir noteikusi pašvaldība, tarifi ir atšķirīgi, jo ir dažāds pakalpojumu lietotāju skaits, patēriņa apjoms, komunālo uzņēmumu juridiskais statuss un darbības modeļi. Nosakot tarifus, jāņem vērā ne tikai izmaksas. Katram pakalpojumam cena var būt tāda, ko iedzīvotāji spēj samaksāt. Komunālie pakalpojumi nedrīkst būt kaut kas ekskluzīvs. Kā liecina ZAAO pieredze, tarifu vienādošana ir iespējama, ja ir liels apjoms un daudz klientu, jo uzņēmums strādā visā Vidzemē. Tas būs liels izaicinājums jaunajai pašvaldībai panākt tarifu izlīdzināšanu Valmieras novada ietvaros un nodrošināt visiem iedzīvotājiem zemāko iespējamo cenu.

Kā sokas ar lielajiem projektiem Valmierā?

Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas celtniecība beidzot ir pabeigta. Gan manēža, gan stadions saņēmis World Athletics sertifikātu. Tas liecina par vieglatlētikas infrastruktūras kvalitāti un atbilstību tehniskajām prasībām. Atklāšana notika 13.augustā. Stadionā aizvadītās pirmās nozīmīgās sacensības – Latvijas Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Stadiona komplekss ir pieejams gan profesionāliem sportistiem, gan ikvienam interesentam.

Turpinās Valmieras rūpniecības un eksporta parka izveides projekts bijušā gaļas kombināta teritorijā. Esam tikuši pie pirmā nomnieka, kurš ir paudis vēlmi darboties esošajās telpās, ieguldot līdzekļus to atjaunošanā.

Pašlaik gatavojamies jaunu īres namu būvniecībai. Ļoti ceram uz valsts atbalsta instrumentiem no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Programma vēl nav izsludināta, bet mēs cenšamies sagatavoties, lai uz “starta šāvienu” būtu gatavi izsludināt iepirkumu un sākt vēl 150 dzīvokļu būvniecību.

Vai tiek apzināts esošais dzīvojamais fonds Valmieras novadā, ko varētu atjaunot un piedāvāt īres tirgū?

Mēs apzināmies, ka šie papildus 150 dzīvokļi Valmierā neatrisinās dzīvojamā fonda problēmu pilsētā, tādēļ ir jādomā par citiem risinājumiem. Pašlaik tiek apkopota informācija par brīvajiem dzīvokļiem un citiem īpašumiem novadā. Tā kā ir pieaugusi interese par dzīvojamo fondu ārpus Valmieras, pašvaldība apsver iespēju nākotnē būvēt jaunus namus un rekonstruēt esošos arī citviet novadā. Vienlaikus ir jādomā par mobilitātes iespēju nodrošināšanu, lai cilvēki varētu palikt savās esošajās dzīvesvietās, kā arī ātri un ērti nokļūt uz darbu Valmierā. Kā liecina statistika, 62% darbavietu jaunajā novadā ir Valmieras pilsētā. Šī tendence noteikti saglabāsies, jo uzņēmējiem ir izdevīgāk veidot vai paplašināt uzņēmumus, kur ir pieejama visa infrastruktūra – elektrības, gāzes, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, optiskais internets, pieeja dzelzceļam un galvenajiem autoceļiem.

Priekšvēlēšanu kampaņā Latvijas zemnieku savienība savā programmā izvirzīja mērķi pabeigt Valmieras apvedceļa būvniecību, kas paredz arī vēl viena tilta būvniecību pāri Gaujai. Vai šāds projekts ir reāls un nepieciešams?

Šī ideja pastāvēja padomju laikā, kad tapa Valmieras apvedceļa pirmā kārta. To būvēja kā militāras nozīmes objektu PSRS armijas vajadzībām. Pašlaik situācija ir kardināli mainījusies. Novads saviem spēkiem šādu projektu īstenot nevar. Pastāv arī virkne šķēršļu, kas ļoti sadārdzinātu Valmieras apvedceļa pabeigšanu. 5 km garajā trasē, kas savulaik bija iezīmēta apvedceļa izbūvei no DUS “Valdeko” cauri Pilātiem līdz Baiļiem Gaujas otrajā krastā, būtu jāatpērk aptuveni 30 privātīpašumi ar ēkām. Diezgan ticami, ka vajadzētu atpirkt arī kaimiņu īpašumus, jo diez vai kāds gribētu nomainīt klusu vietu meža ielokā pret atrašanos trokšņainas šosejas malā. Pie Ķelderlejas vajadzētu uzcelt tiltu, ko padomju laikā neuzbūvēja, jo projekta izmaksas bija pārāk lielas. Mūsdienās papildus problēmas rada apstāklis, ka šī vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Natura 2000”. Visbeidzot nāktos arī izbūvēt dzelzceļa šķērsojumu, visticamāk – tuneli.

Varu diezgan droši apgalvot, ka šim mērķim Eiropas Savienības fondu finansējumu iegūt nebūtu iespējams, ņemot vērā Valmieras izmēru, iedzīvotāju skaitu un transporta plūsmu. Pašlaik Valmierā jau ir divi autotransporta tilti 4 km attālumā. Valstī ir daudz nozīmīgāki transporta jomas projekti, kas ir nekavējoties jāīsteno, piemēram, Rīgas apvedceļa paplašināšana. Tālākā nākotnē Valmierai un visam reģionam daudz nepieciešamāk būtu izbūvēt četrjoslu šoseju līdz “Sēnītei”, kā arī attīstīt dzelzceļa satiksmi.

Intervijas 1.daļu lasiet šeit!

  Pareizais - 19.08.2021

  Nu gan lej par to satiksmi,derētu nopietnāk iepazīt situāciju pagastos.Ko runāt pr nokļūšanu novada centrā,ja pat pagasta centrs atrodas 9 km tālu un turp nokļūt var tikai kājām.Tiešām skaiti lej!.

  Valsts atbalsts un EU nauda īres mājokļiem ir jau kādu laiku izsludināta un projekts ēkai gatavs, ko velk garumā?

  rokers ar spēļu zāļu bertām - 20.08.2021

  lai uzceļ bērnudārzu, jo ceļot lievveikalus var iemācītes celt, savādā visa valsts ir viens liels bērnudārzs, apkopēja ar ebrtas stāžū izraksta pavadzīmi alitai un tāpati vēl sastāda protokolu, ka tu štimmī, tā teikt pakļaujams, kaut viens ir uzrakstijis iesniegumsu, kādēl blakuss skolai leituviešu komersants tirgo zeķes nevis adām piederumus, jo viena tante vēl jo projām domā, sēžot uz palodzes ar garā mor spalīšu metodi var uzadīt džemperi, ko vēl medmāsas liks bez bikšelēm doties uz operāciju, ja ņem vērā https://www.youtube.com/watch?v=cXTiIDiFqIU

   onkols - 21.08.2021

   Ej dirst pamuļķi, tu bazāram savam seko?😁😁😁😁😁😁😁

  ir tirgus - 21.08.2021

  un ir darbnica, kur nāk tie, kas grib darīt, bet ja vaicā par sevi civilajiem komerctantiešiem, tev vienkārši nomet klausuli, pasaka, nezinu un kādā sakarā, tas nav bērnudārzs, tas ir posms pirms piedzimšanas

Aktuālais jautājums

Kā, jūsuprāt, jaunais luksofors Valmierā, Cēsu ielā ietekmē pilsētas satiksmi?     

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Nacionālie Bruņotie Spēki Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde (reģ.Nr. 90000040549) VALMIERĀ un GULBENES NOVADA STĀMERIENĀ aicina pieteikties pievienoties dienestam KAREIVJUS Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē tiek veidota jauna profesionālā dienesta apakšvienība. Apakšvienības sastāvs tiek komplektēts ar kandidātiem, kuri ir beiguši vismaz pamatizglītību, arodskolas un citas profesionālās izglītības iestādes bruņotajiem spēkiem nepieciešamajās specialitātēs. Latvijas armija aicina: Esi viens no mums - kļūsti karavīrs! PAMATPRASĪBAS: Latvijas Republikas pilsonis/-e vecumā no 18 līdz 40 gadiem; Valsts valodas zināšanas; Nav kriminālās sodāmības; Atbilstošs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība; Vismaz pamatizglītība. PIEŅEMŠANA: Iesniedz atlasei nepieciešamos dokumentus; Nokārto atlasi (medicīnisko un fiziskās sagatavotības pārbaudes, psiholoģisko izpēti); Paraksti līgumu un uzsāc profesionālo dienestu. PIEDĀVĀJAM: Dažādu speciālistu amatus kareivju, instruktoru vai virsnieku profesijās; Bezmaksas apmācību un karjeras izaugsmi; GARANTIJAS: Motivējošu atalgojumu sākot no 900 EUR un piemaksas karavīrs saņem mēnešalgu atkarībā no viņa dienesta pakāpes, izdienas un militārās izglītības; mēnešalgu nosaka arī atbilstoša kvalifikācijas kategorija, kas to var palielināt līdz pat 30%; karavīrs saņem piemaksas par dienestu starptautiskajās operācijās, pedagoģisko darbu, par apmācību vadību, kā arī naudas balvas. Plašas sociālās garantijas Veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojumus, optisko redzes korekciju līdzekļu iegādes kompensāciju; Atvaļinājuma pabalstu, apmaksātu papildatvaļinājumu, apmaksātu mācību atvaļinājumu; Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju; Mantisko apgādi (formas tērpi, apavi un apakšveļa, speciālais apģērbs, apavi un aizsargierīces); Kompensāciju mācību izdevumu segšanai, ja karavīrs mācās valsts akreditētā izglītības iestādē; Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs; Garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma,  Atvaļināta karavīra veselības aprūpi, PIETEIKŠANĀS: Zvani – 26317364. Profesija: KAREIVIS /MATROZIS (JŪRAS SPĒKOS) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Cēsu iela 54, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-09-12 Kontaktpersona: Zvani uz Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljonu – 26317364. Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras sākumskola uz noteiktu laiku no 01.09.2022. aicina darbā sociālo pedagogu.   Ja Jūs vēlaties: • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņu un pagasttiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmējot bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties izglītības iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vs@valmiera.edu.lv ar norādi „Sociālā pedagoga amatam” līdz 2022.gada 31.augustam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 64224237. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-08-31

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras sākumskola (turpmāk – Skola) uz noteiktu laiku no 01.09.2022. aicina darbā izglītības psihologu/-i uz 0.5 likmēm Ja Jūs vēlaties: • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības un audzināšanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši Skolas mērķim un uzdevumiem; • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti, sagatavot atzinumus un ieteikumus izglītojamo atbalsta procesam mācībās un adaptācijas periodā; • plānot un realizēt Skolas atbalsta komandas darbu; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • zināšanas par izglītības jomas un psihologa darbības reglamentējošiem tiesību aktiem; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; prasme strādāt komandā, atbildība, elastība un iniciatīva; mēs piedāvājam: • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Skolas izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vs@valmiera.edu.lv ar norādi „Psihologa/-es amatam” līdz 2022.gada 31.augustam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 64224237. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-08-31

Mūsu partneri