Valmieras Ziņas

Skanēs Helmera Pavasara mūzikas koncerts

Lasīšanas laiks: 3 min

Viņa mūzika ir skanējusi Dziesmu svētkos 1990. gadā, viņš šo saviļņojošo mirkli arī klātienē piedzīvojis. Komponists, ērģelnieks, vijolnieks, diriģents, mūzikas pedagogs un publicists Helmers Pavasars (1903–1998) sakomponējis ap 80 kora dziesmu, četras kantātes un apmēram 40 solo dziesmu, instrumentālo mūziku stīgu kvartetiem, vijolei un klavierēm, simfonisko mūziku vijolei un orķestrim. Viņš mācījies Valmieras Mūzikas skolā un vēlāk tur pasniedzis arī vijoles spēli. Atzīmējot komponista 120 gadu jubileju, Valmieras Mūzikas skola aicina uz Helmera Pavasara mūzikas koncertu 21. maijā plkst. 14.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare.

Koncerta klausītājus uzrunās Valmieras Mūzikas skolas absolvents, muzikologs, Helmera Pavasara piemiņas fonda (Lielbritānija) pārstāvis Latvijā Arvīds Bomiks.

Koncertā skanēs Helmera Pavasara 1935. gadā tapušā skaņdarba “Andante con moto” pirmatskaņojums Latvijā pianista Venta Zilberta izpildījumā. Dzirdēsim flautas un vijoles duetu, izpildīs Liene Denisjuka-Straupe un Paula Šūmane, duetu klavierēm un vijolei Paulas Šūmanes un Venta Zilberta izpildījumā. Helmera Pavasara fantāziju par latviešu tautas dziesmu “Karavīri bēdājās” izpildīs ērģelniece Līga Ivāne.  

Uzstāsies kori: latviešu tautas dziesmu “Skaisti, skaisti meitas dzied” Helmera Pavasara apdarē un skaņdarbu “Latvijai” izpildīs Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”. Helmera Pavasara “Zaķīšu pirtiņa” ar Viļa Plūdoņa vārdiem dziedās Valmieras Mūzikas skolas koris “SolLaRe”, savukārt dziesmas “Vasarai” un “Bērīts manis kumeliņš” – Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera” un Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”. “Spīdolām” ar Raiņa vārdiem izpildīs Valmieras Kultūras centra sieviešu koris “Jumara”. Visi kori koncerta beigās apvienosies latviešu tautas dziesmā Helmera Pavasara apdarē “Mazs bij’ tēva novadiņis”. 

Skanēs skaņdarbi vijolei no krājuma “Mazais vijolnieks” Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. 

“Mēs aicinām uzzināt vairāk par ievērojamiem cilvēkiem mūzikā, kuriem bijusi saistība ar Valmieras Mūzikas skolu. Pērn iznāca Ingas Jērumas grāmata “Komponists Helmers Pavasars un viņa laiks”. Tās tapšanā piedalījās arī mūsu skolas absolvents, muzikologs Arvīds Bomiks, kurš strādājis kopā gan ar komponistu, gan viņa meitu Daci un darījis daudz, lai iemūžinātu dzimtas stāstu. Viņš rosināja, lai komponista 120. jubilejas gadā arī Valmierā par viņu stāstām vairāk. Tādējādi sadarbībā ar Valmieras muzeja Novadpētniecības un apmeklētāju centra vadītāju Ingrīdu Zīriņu tapusi izzinoša izstāde par Helmera Pavasaru un viņa dzimtu. To aicinājām apskatīt Muzeju naktī, bet tagad tā ir skatāma Valmieras Mūzikas skolā. Iesaistījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi Ineses Jercumas-Jurjānes vadībā, mūzikas skolu pārvēršot par izstāžu zāli – tagad skolā ir skatāmi darbi, kuros atainoti dažādi mūzikas instrumenti. Manuprāt, par Helmeru Pavasaru zinām pārāk maz, bet viņa atstātais mantojums Latvijai noteikti ir lepošanās vērts stāsts. Helmers Pavasars Valmieru apmeklēja 1990. gadā. Esam gandarīti, ka pēc tik daudz gadiem viņš atkal ir klātesošs valmierietis mūzikā,” stāsta Valmieras Mūzikas skolas direktore Inese Sudraba.

Aicinot uzzināt vairāk par ievērojamiem cilvēkiem mūzikā, kuri mācījušies Valmieras Mūzikas skolā, jau notikusi meistarklase un koncertlekcija, kas veltīta komponistam, diriģentam un pianistam Jānim Ķepītim (1908–1989). “Ar bērniem tikās muzikoloģe Nora Lūse, atklājot, cik daudz Jāņa Ķepīša kompozīciju joprojām ir rokrakstā un nav iespiestas, tādējādi nav pieejamas plašākai publikai. Viņa bija atradusi un spēlēja īstus dimantiņus. Jāpiemin, ka Jānis Ķepītis ir mūsu skolas pirmais absolvents. Vēloties turpināt šādu īpašo stāstu atklāšanu, šajā nedēļā ikvienu gaidīsim Helmeram Pavasaram veltītā koncertā,” aicina Inese Sudraba.

Tāpat arī, gaidot XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkus, mūzikas skolas audzēkņiem bija iespēja uzzināt vairāk par pedagogu, kordiriģentu, folkloras vācēju un komponistu, kurš centies profesionālajā mūzikā ieviest kokli un citus tautas instrumentus, Artūru Salaku (1891–1984). Viņa meita Ausma Dzintare stāstīja par tēvu, ģimeni, latviešu paražām, tēva gatavotajām koklēm, pēdējo tēva darināto kokli uzdāvinot Valmieras Mūzikas skolai. 

Komponists Helmers Pavasars mūžībā devās 1998. gadā Londonā, 1999. gadā pārapbedīts Valmieras Centra kapos.    

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri