Valmieras Ziņas

Profesionālajai izglītībai Valmierā 65 gadi

Lasīšanas laiks: 2 min

Valmierā, 8. jūnijā, svinēja ievērojamu jubileju – 65 gadus profesionālajai izglītībai, šo gadu laikā profesionālās izglītības iestādes ir mainījušās un attīstījušās, tās ir bijušas zināmas ar dažādiem nosaukumiem: Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, Valmieras 28. un 36. arodvidusskola, Valmieras Profesionālā vidusskola, Valmieras tehnikums un citas. Katrs no šiem posmiem ir devis savu ieguldījumu mūsu pilsētas, reģiona izglītībā un profesionālajā attīstībā. Svinības tika atzīmētas ar Valmieras tehnikuma salidojumu, kas pulcēja gan pirmajos gados skolojušos, gan mūsdienu Valmieras tehnikuma audzēkņus, absolventus un darbiniekus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras tehnikuma Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Linda Riba.

Vakara gaitā izskanēja daudzi stāsti par to, kā profesionālā izglītība Valmierā ir mainījusies un attīstījusies no pirmajiem absolventiem līdz mūsdienu tehnoloģijas apgūstošajiem studentiem. Valmieras tehnikums ir bijis un joprojām ir būtisks izglītības un profesionālās attīstības centrs reģionā, mūsdienās nodrošinot arī pieaugušo izglītību un veiksmīgi apliecinot savu veiktspēju starptautiskajā izglītības ekosistēmā.

Vēsturiski, atsaucoties Valmieras un Vidzemes uzņēmēju pieprasījumam, profesionālās izglītības iestādēm ir bijusi iespēja attīstīties un tās ir sagatavojušas kvalificētus speciālistus. AS “VALMIERAS STIKLAŠĶIEDRA”, SIA “VALPRO” un citi reģionālie uzņēmumi ir veicinājuši profesionālās izglītības attīstību Vidzemē.

Mūsdienās profesionālajai izglītībai ir nozīmīga loma vietējās ekonomikas stiprināšanā, nodrošinot darba tirgū pieprasītus speciālistus dažādās nozarēs – metālapstrādē, atjaunīgajā enerģijā, mehatronikā, programmēšanā un citās jomās. Tehnikuma absolventi ir pieprasīti un augsti novērtēti darbinieki, kas veicina inovāciju un ilgtspējīgu attīstību Valmierā un Vidzemē.

Pasākumā satikās gan esošie, gan bijušie darbinieki ,profesionālo izglītības iestāžu absolventi, kuri jau kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem vai talantīgiem sportistiem,  sadarbības partneri, kas dalījās atmiņās un pieredzē, stiprinot kopības sajūtu un veidojot jaunas draudzības saites.

Paldies, mūsu sadarbības partneriem par sirsnīgajiem sveicieniem un ilggadējo, auglīgo sadarbību, kas ir palīdzējusi mums augt un attīstīties – Valmieras Attīstības aģentūrai, Vidzemes Augstskolai un Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”!

Vakara gaitā viesi varēja izkalt savu piemiņas monētu, pusnaktī klātesošos priecēja uguns šovs “Fire Studio” izpildījumā, par ballītes atmosfēru un dejām  rūpējās “Ballīšu orķestris”.

Paldies, ka bijāt uz tikšanos nākamajos svētkos !

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri