Valmieras Ziņas

Vidzemes slimnīcā iesvētīta jaunizveidotā kapela

Lasīšanas laiks: 2 min

Jau ziņojām, ka jūlija beigās Vidzemes slimnīcā no jauna tika atvērta kapela pacientu un viņu tuvinieku garīgai aprūpei. Šodien, 6.oktobrī, piedaloties četru kristīgo konfesiju garīdzniekiem, kapela tika iesvētīta.

Kapela iekārtota speciāli tai paredzētā telpā un ērti sasniedzamā vietā 1. stāvā pirms ieejas Hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Īpašu noskaņu rada kristietības simbols pie sienas. Krusts ar ērkšķu vainagu tapis pēc Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Ineses Andersones ieceres un ar viņas aktīvu līdzdalību tās realizēšanā.

Valmieras Sv.Sīmaņa evaņģēliski luteriskās draudzes virsmācītājs Edijs Kalekaurs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka ikvienā mājā un arī iestādē, jo sevišķi slimnīcā, ir jābūt kādai vietai, kur cilvēkiem ikdienas steigā pabūt vienam un veltīt laiku sarunai ar Dievu. Viņaprāt, kapela ir svarīga ne tikai slimniekiem un viņu tuviniekiem, bet arī slimnīcas darbiniekiem. Viņš novēlēja, lai šī būtu vieta, kur ikviens var gūt garīgo stiprinājumu.

Īpaši priecīga un gandarīta par kapelas izveidi ir kapelāne Dace Soldāne. Viņu sveica SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un citi kolēģi.

Kapelāne D. Soldāne piedāvā un nodrošina sarunu konfidencialitāti, atbalstu un klātbūtni uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos, pieņemšanu un iekļaušanu, palīdzību noteiktas konfesijas/reliģijas garīdznieka apmeklējuma organizēšanā, dievkalpojumu, piemiņas svētbrīžu, kristību un citu rituālu organizēšanu un koordinēšanu slimnīcas nodaļās un kapelā.

Kapelānes apmeklējumu var pieteikt dažādi: iestājoties slimnīcā, jautājot ārstam, māsai, māsas palīgam vai klientu apkalpošanas speciālistam, piezvanot kapelānei D. Soldānei, mob.t. 26323168 vai ierodoties kapelānes kabinetā A korpusā, 1. stāvā (pretim kapelai) pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 08.00-16.00.

D. Soldāne ir sertificēta veselības aprūpes kapelāne, ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un savā darbībā ievēro Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu ētikas kodeksu.

Mūsu partneri