Valmieras Ziņas

Valodas diena Kauguros – veltījums valodai un Jāņa Endzelīna dzimtajam pagastam

Lasīšanas laiks: 4 min

2023. gada 15. septembrī pulksten 12.30 Valmieras novada Kauguru Kultūras namā notiks pirmā novadu Valodas diena, ko rīko Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolu un divām Kauguru pagasta bibliotēkām. Jāņa Endzelīna dzimtajā pagastā valodnieki kopā ar novadpētniekiem vāks vietvārdus un apvidvārdus, stāstīs par to vērtību un neparasto skaistumu, pārbaudīs pagastļaužu zināšanas valodas viktorīnā, aicinās piedalīties vārdu talkās un piedāvās izgatavot vārdu piespraudītes, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare.

Ideja par Valodas dienu ir izaugusi no līdz šim rīkotajām Vietvārdu dienām, kas ik gadu tika rīkotas kādā no Latvijas novadiem (2018. gadā Valkas novada Turnā, 2019. gadā Viesītē, 2020. gadā Gaiķos, 2022. gadā – Galēnos). Godinot Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienu, LU Latviešu valodas institūts šogad ir nolēmis to rīkot valodnieka dzimtajā pagastā, nosaukt par Valodas dienu un paplašināt ar trīs dienu lauka pētījumiem, izzinot ne tikai vietvārdus un vietu stāstus, bet arī apvidvārdus un vēl dzīvās izlokšņu iezīmes. Divas dienas pirms Valodas dienas (13.–14. septembrī) zinātnieki Kauguru pagastā dosies lauka pētījumos, vācot vietvārdus, vietu stāstus un apvidvārdus. Valodas datus iecerēts savākt, ne tikai uzklausot vietējos iedzīvotājus, bet arī aicinot novada pārstāvjus reģistrēt sev zināmos vārdus vietvārdu un apvidvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnēs (https://apvidvardi.lu.lv/; https://vietvardi.lu.lv) un ekscerpējot LU Latviešu valodas  institūta un novada arhīvu datus visa turpmākā gada garumā.

Gan lauka pētījumos, gan Valodas dienā savāktie vārdi un stāsti tiks reģistrēti, salīdzināti un papildināti ar pagājušajā gadsimtā iegūtajiem datiem un zinātniski aprakstīti. Nākamajā posmā 2024. gadā plānots tos publicēt nelielā izdevumā, ar Kauguru pagasta valodas kopumu aizsākot sēriju „Tēvzemes atlants”, ko savulaik bija iecerējis Imanta Ziedoņa vadītais „Kultūras fonds”. Katrs vācējs un datu papildinātājs tiks iekļauts krājuma veidotāju sarakstā. Savāktie, apkopotie un zinātniski aprakstītie Kauguru pagasta valodas dati ļaus iepazīt neliela Latvijas reģiona valodas vēsturiskos un reģionālos aspektus – tie palīdzēs ieraudzīt latviešu valodas dialektālās atšķirības, daudzveidību un dinamiku. Tā kā vidus dialekts (īpaši apvidū ap Jāņa Endzelīna dzimto Kauguru pagastu) ir pamatā latviešu literārajai valodai, pēc iegūtajiem datiem, iespējams, varēs veikt vispārīgākus secinājumus par latviešu valodu kopumā.

Valodas diena – 15. septembris – būs kā apkopojošs valodnieku ekspedīcijas noslēgums, kurā varēs ne tikai uzklausīt zinātnieku un novadpētnieku pieredzi valodas datu vākšanā un izpētē, bet arī iesaistīties ar valodu saistītās aktivitātēs. Pasākums tiks veidots divās daļās. Pirmajā daļā par vietvārdiem un apvidvārdiem, to nozīmi, daudzveidību un neparasto skaistumu stāstīs LU Latviešu valodas institūta pētnieces Sanda Rapa un Anta Trumpa, ar senajiem Kauguru vietu nosaukumiem un mūsdienu vietvārdu atspoguļošanu kartē iepazīstinās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas pārstāves Vita Strautniece un Ineta Rušmane, bet par Jāni Endzelīnu pastāstīs Mūrmuižas bibliotēkas vadītāja Gundega Lapiņa. Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem būs iespēja piedalīties Kauguru vietvārdu un apvidvārdu viktorīnā un izgatavot vietvārdu piespraudītes, kā arī klausīties Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas meiteņu ansambļa, 8. klases skolnieka Laura Ādamsona un skolotāja Sandra Dubova priekšnesumu.

Uzkrājot, saglabājot un aprakstot vēl dzīvo novadu valodu – reģionālās identitātes elementus, valodnieki cenšas rūpēties un aizsargāt Latvijas nemateriālo mantojumu, kā arī dot ieguldījumu latviešu vēsturisko zemju izpētē, jo vietvārdi un apvidvārdi ir ne tikai noturīgi valodas liecību glabātāji gadsimtu ilgumā, bet arī vieni no visspēcīgākajiem nacionālās identitātes sargātājiem un stiprinātājiem. To lakoniskajā formā ietvertā enciklopēdiskā informācija (ziņas par valodas iezīmēm, vietas ģeogrāfiju, folkloru, kontaktiem, notikumiem, kultūru utt.) veido tautas kopīgo atmiņu.

Lauka pētījumi un Valodas diena tiek organizēta ar Valsts kultūrkapitāla fonda un valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr.VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu.

Kauguru Kultūras nams atrodas Kauguros, Kauguru pagastā, Valmieras novadā.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Rūjienas apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku (Ipiķu pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā esošo Pašvaldības īpašumu un dzīvojamo māju, to teritoriju vispārējo saimniecisko uzturēšanu un remontdarbus; • veikt ikdienas saimnieciskos darbus Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā; • veikt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus t.sk. pļaušanas un sniega attīrīšanas darbus; • uzraudzīt un apkopt apkures iekārtas; un ja Tev ir: • vismaz pamata izglītība; • labas latviešu valodas zināšanas; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu EUR 620 pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas. CV un izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz rujienasapvieniba@valmierasnovads.lv vai personīgi Rūjienas apvienības valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka amatam”, līdz 2023.gada 4.oktobrim. Tālrunis papildu informācijai: 25662217. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-10-04

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos; • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; • kārtot dokumentāciju atbilstoši Iestādes noteiktajām prasībām; un ja Tev ir: • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci. mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilnu darba likmi; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā “Varavīksne”; Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Psihologa/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskola aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (profesijas kods 2359 15) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese; Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu; • konsultēt, informēt un izglītot izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos; • nodrošināt informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei; • meklēt un sadarboties ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos; • veikt pētniecisko un metodisko darbu; • koordinēt, organizēt un vadīt karjeras attīstības atbalsta pasākumus dažādām mērķa grupām; • veidot dokumentāciju karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai; • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos; un ja Tev ir: • bakalaura vai maģistra grāds karjeras konsultanta profesionālajā kvalifikācijā, vai augstākā pedagoģiskā izglītība un profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants ar individuālās konsultēšanas tiesībām” (karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā); • tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (maģistra grāds karjeras konsultēšanā vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts); • vēlama pieredze karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un vadīšanā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: augsta saskarsmes kultūra, pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilna vai pilna darba slodze – 1.-12.klasēm; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā. Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi skolā (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Pedagoga karjeras konsultanta/-es vakancei”. Tālrunis informācijai: 64207543 (direktora vietnieks), 64207163 (direktors). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Mūsu partneri