Valmieras Ziņas

“Valmieras Ziņas” meklē atbildi: Kāpēc pilsētā ir tik dārga apkure?

Jau informējām, ka gada laikā Valmierā būtiski pieaudzis siltumenerģijas tarifs. Lielākais pieaugums bija 2017.gada 1.decembrī, kad tarifs palielinājās par 25% – no 46,98 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdz 58,72 eiro par megavatstundu bez PVN. Pēc tam sekoja vēl pieaugums 2018.gada jūlijā, bet no 2018.gada 1.septembra siltumenerģijas apgādes galatarifs Valmierā tika paaugstināts līdz 62,08 EUR/MWh. Salīdzinājumam centralizētās siltumapgādes pakalpojuma tarifs Limbažos šobrīd ir 56,02 EUR/MWh, Smiltenē – 58,31 EUR/MWh, Cēsīs – 62,27 EUR/MWh.

Līdz ar to šajā apkures sezonā Valmierā būtiski pieauguši arī rēķini par apkuri, kas izraisīja lielu neapmierinātību iedzīvotājos. Augstās apkures cenas tiek aktīvi apspriestas sociālajā vietnē “Facebook”.

Lai gan pirms siltumenerģijas tarifa palielināšanas pilsētas pašvaldība informēja iedzīvotājus par pieauguma iemesliem, tomēr, spriežot pēc komentāriem internetā, daudziem nav saprotams, kāpēc Valmierā, kur iepriekš bija viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstīs, tagad apkure ir kļuvusi par vienu no dārgākajām.

Kā izrādās, pie vainas ir daudz lamātais un peltais OIK – obligātā iepirkuma komponente, kas deva iespēju desmit gadus valmieriešiem baudīt lētāku siltumenerģiju. Taču agri vai vēlu “Leiputrija” beidzas un tagad nākas maksāt par apkuri tik, cik tā patiesībā maksā.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa portālam “Valmieras Ziņas” pastāstīja:

“Vairākus gadus Valmierā siltumapgādes tarifs bija viens no zemākajiem Latvijā. Tas bija iespējams, jo laikā no 2007. līdz 2017.gadam Valmieras siltumenerģiju ražojošais uzņēmums AS “Valmieras Enerģija” pārdeva koģenerācijā* saražoto elektroenerģiju par dubultu tarifu un tādējādi nosedza daļu no patērētās dabasgāzes izmaksām, kas nepieciešama siltumenerģijas ražošanai.

Kopš 2017.gada koģenerācijā saražotā elektroenerģija vairs netiek iepirkta par dubultu tarifu, kā rezultātā tās pārdošana vairs nav ekonomiski izdevīga. Tādēļ vairs nav iespējams kurināmā izmaksas daļēji nosegt ar koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanā gūtajiem ienākumiem. Visas izmaksas sedz siltumenerģijas galapatērētājs. Tādēļ apkures izmaksas 2018.gadā Valmierā ir pieaugušas.

Taču SIA “Valmieras ūdens”, kas valmieriešus nodrošina ar siltumapgādes pakalpojumu, ir veicis investīcijas siltumapgādes sistēmas atjaunošanā un uzlabošanā, tādējādi sekmējot siltumapgādes sistēmas maksimālu efektivitāti un izmaksu stabilitāti.

Lai sekmētu nākotnes siltumapgādes izmaksu stabilitāti un radītu iespējas izvēlēties un nodrošināt siltumapgādi par ekonomiski izdevīgākajiem tarifiem, AS “Valmieras Enerģija” 2019.gadā uzsāks jaunas katlu mājas būvniecību Dakstiņu ielā 1.

Katlumāja nodrošinās siltumapgādes avotu diversifikāciju – siltumenerģiju būs iespējams ražot, izmantojot gan šķeldu, gan dabasgāzi kā kurināmos. Tā ļaus gan pārņemt Rīgas ielā 25 esošās katlu mājas ar siltumenerģiju apgādāto teritoriju, gan apgādāt ar siltumenerģiju teritoriju abpus Matīšu šosejai.

Šie pasākumi ļaus nākotnē elastīgāk reaģēt un pielāgoties enerģijas izmaksu svārstībām. Taču nav iespējams prognozēt, vai apkures izmaksas Valmierā nākotnē samazināsies. Apkures izmaksas ietekmē dažādi faktori.

Tie ir siltumenerģijas patēriņa apjoms, apbūves blīvums, teritorijas reljefs un teritoriālais izvietojums, infrastruktūras lielums, veiktās investīcijas un tehnoloģijas, izmantotais kurināmais (šķelda, gāze, ogles, malka, granulas vai visu kurināmo komplekts). Kurināmā iepirkuma cenu nākotnē ir grūti prognozēt, tādēļ grūti prognozēt ir arī apkures izmaksas nākotnē. Taču kopumā šo faktoru atšķirību dēļ arī dažādās vietās Latvijā ir atšķirīgi siltumenerģijas tarifi.

Siltumapgādes pakalpojuma tarifā tiek ietvertas tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas un siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam, tas ir, izmaksas par siltumapgādes izveidi, uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu. Tādējādi galatarifu veido siltumenerģijas ražošanas izmaksas, siltumenerģijas pārvade un sadale un siltumenerģijas tirdzniecība.

Lai nodrošinātu, ka siltumapgādes pakalpojuma tarifs būtu ekonomiski pamatots, siltumapgādes tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tā veic tarifu projekta izmaksu ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanu. Regulatora statistika liecina, ja komersants, kurš ražo siltumenerģiju, pamatā izmanto dabasgāzi, tad kurināmā izmaksas vidēji ir 60-80% no kopējām izmaksām. Ja siltumenerģijas ieguvei galvenais kurināmais ir biomasa (malka, šķelda, granulas), tad izmaksu struktūrā kurināmā izmaksas ir salīdzinoši mazākas, taču ražošanas procesā nepieciešams vairāk resursu darbaspēka un remontdarbu nodrošināšanai.

Individuālajai maksai par siltumapgādi būtiska ir ne tikai aprēķinātā maksa par apkuri uz m2, bet arī maksa par karstā ūdens uzsildīšanu un maksa par karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu konkrētajā mājā. Tādējādi maksu par siltumenerģijas patēriņu ietekmē gan gaisa temperatūra, gan ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība, gan iedzīvotāju komforta prasības telpām un karstajam ūdenim.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Valmierā nosaka un centralizēto siltumapgādi Valmierā nodrošina SIA “Valmieras ūdens”.

*Koģenerācija ir enerģijas ražošanas tehnoloģiskais process, kurā vienlaikus tiek ražota gan stiltumenerģija, gan elektroenerģija, tā nodrošinot maksimālu energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem amatam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība – sertificēts ārsts specialitātē; latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"); datorprasmes; labas komunikācijas prasmes; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu, darba samaksa norādīta par pilnu slodzi; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas; papildatvaļinājums – ja darbs saistīts ar īpašu risku – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu; veselības apdrošināšana; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: PSIHIATRS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-10-31 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv,  valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma; latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS VECĀKAIS INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (maģistra grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv , valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama vismaz vidējā izglītība un izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā; latviešu valodas zināšanas vismaz B līmeņa 1.pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS UZRAUGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 3 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri