Valmieras Ziņas

Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā ēka 80.jubileju sagaidīs jaunā kvalitātē

Turpinās Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves darbi, kas tika sākti 2018.gada jūlija vidū. Būvniecības process notiek skolas ēkas vēsturiskajā korpusā, sporta zālē un pieguļošajā teritorijā. Darbus veic SIA “Ekers” un SIA “SANART” pilnsabiedrība “E&S”.

“Vēsturiskajai ēkai šogad apritēs 80 gadu jubileja. Tādēļ bija pienācis pēdējais laiks pārbūvei, lai turpmāk varētu nodrošinātu skolēniem drošu un mūsdienīgu mācību vidi,”

atzīst skolas direktors Uldis Jansons.

Var teikt, ka būvniekiem vēsturiskās ēkas pārbūve dod unikālu iespēju iepazīties ar celtniecības vēsturi – trīsdesmitajos gados veidotām celtniecības konstrukcijām, jo vēsturiskā Valmieras Viestura vidusskolas ēka atklāta 1939.gadā.

Kā informē Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistare,

veicot darbus, tika atsegtas nesošās konstrukcijas un konstatēts, ka atsevišķās vietās ir būtiski bojājumi, tāpēc tika pieņemts lēmums pārbūvēt 4.stāva pārsegumu.

Tāpat arī atsevišķās vietās tika konstatēti mitruma radīti bojājumi. Darba apjoms palielinājās par aptuveni 14%, bet plānots, ka darbi tiks pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā līdz 2019.gada 1.septembrim. Pašreiz vecākajā skolas daļā sarežģītākie konstruktīvie darbi ir pabeigti.

Vēsturiskajā ēkā uzlabota drošība un telpu izkārtojums. Skolā tiek mainīta elektroinstalācija un gaismekļi, sakārtota apkures sistēma un ūdens apgāde, izbūvēta pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kā arī jaunas ugunsdrošības sistēmas.

Nepieciešamais aprīkojums – mēbeles, informācijas komunikāciju tehnoloģijas, aprīkojums sporta stundām – tiks iegādāts, būvniecības darbiem tuvojoties noslēgumam. Daļa mācību kabinetu tiks aprīkoti ar mūsdienīgām ergonomiskām mēbelēm un jauniem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem. Tā kā skolā tiek īstenota teātra mākslas programma, skolas 3.stāvā plānots izveidot arī teātra mākslas mācību telpu. Lai skolas vidi padarītu pieejamu ikvienam, no 1. līdz 3.stāvam tiks izbūvēts lifts.

Rekonstrukcijas gaitā tiek pārbūvēta esošā sporta zāle.

„Tā kā skolā ir vairāk par 800 skolēniem, šī nelielā sporta zāle bija ļoti noslogota. Visas dienas garumā tajā norisinājās sporta stundas, tādēļ skolai nebija iespēja īstenot papildus aktivitātes, piemēram, projektu “Sporto visa klase””,

skaidroja U.Jansons

Pārbūves ietvaros pie skolas top plaša, jauna sporta zāle ar diviem laukumiem un manēžas zonu. Tādējādi, izmantojot abas zāles, vienlaikus varēs notikt trīs sporta stundas un būs iespēja organizēt arī citas aktivitātes ārpus mācību procesa.

Jaunās sporta zāles būvdarbus veic SIA “Bazalts”. Līgumsumma ir 2.65 miljoni eiro (ieskaitot PVN). Šobrīd monolītā dzelzsbetona izbūves darbi tuvojas nobeigumam un tiek veikti sagatavošanas darbi koka karkasa un sendvičpaneļu montāžai. Padarīts ir viena piektā daļa no kopējā darba apjoma. Pēc darbietilpīgās betonēšanas darbi ritēs raitāk, un būvnieki ir pārliecināti, ka jaunajā mācību gadā skolēni varēs sportot jau jaunajā hallē.

Labiekārtota tiks arī skolas apkārtējā teritorija – uzstādītas velonovietnes aptuveni 168 velosipēdiem un 33 motorolleru statīviem, ierīkotas autostāvvietas personām ar speciālām vajadzībām un četras vietas autobusiem.

Skolas direktors pastāstīja, ka skolēni, viņu vecāki un arī skolotāji ar izpratni izturas pret pagaidu grūtībām un neērtībām, kas saistās ar mācību procesa norisi.

Šajā mācību gadā izglītības process tiek organizēts divās ēkās. Valmieras 2.vidusskola atvēlējusi  divus stāvus vakarskolas korpusā, kur mācās 7. līdz 12.klases skolēni, savukārt 1. līdz 6. klases skolēni izvietoti VVV sākumskolas korpusā.

U.Jansons atklāja, ka vecāko klašu skolēni mācību procesa organizēšanas un arī sadzīvisku ērtību ziņā ir labākā situācijā, jo 2.vidusskolā ir diezgan plašas telpas un tiek nodrošinātas pusdienas skolas ēdnīcā, taču jaunākajiem skolēniem nākas „saspiesties” sākumskolas korpusā, kas paredzēts pirmajām četrām klasēm. Turklāt šajā ēkā izvietota ar daļa no skolas administrācijas darbiniekiem. Tāpēc klases tiek izvietotas arī foajē, garderobē un saimniecības korpusā. Savukārt administrācija atrodas norobežotā telpā gaitenī. Lai varētu organizēt mācību procesu pārbūves laikā, sākumskolas ēkā jau iepriekšējos divos gados tika veiktas pārbūves.

„Pirmajās nedēļās bija grūti. Piemēram, ja klasei ir jāmācās foajē, kur stundas laikā gadās kādam iziet cauri, skolēni, protams, pievērsa viņam uzmanību un mazāk koncentrējās mācībām. Tagad skolēni un skolotāji ir apraduši ar situāciju, un tas netraucē mācību procesam,”

stāsta direktors. Kā liecina statistika, izmaiņas nav negatīvi ietekmējušas mācību rezultātus. Pirmajā semestrī pat ir vērojams sekmju uzlabojums, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.

Lielu paldies direktors saka uzņēmumam „Kantīne B”, kas nodrošina pusdienu piegādi. U.Jansons atzīst, ka tas ir ļoti grūts uzdevums ik dienu safasēt vienreizējos traukos 400 porcijas un tās siltas atvest skolēniem.

“Esam pavadījuši „izsūtījumā” divas trešdaļas no pārbūves laika un ceram ar šī gada 1.septembri atsākt mācības atjaunotajās telpās,”

piebilst direktors.

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves darbu 1. un 2.kārta notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros.

Pirmās un otrās kārtas būvdarbus saskaņā ar SIA “REM PRO” izstrādāto būvprojektu un SIA “ARHIGRAY ARHITECTURE” interjera projektu veic pilnsabiedrība “E&S”. Izmaksas – 2,82 miljoni eiro (ieskaitot PVN).

Projekta kopējās izmaksas plānotas 9,46 miljoni eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 5,33 miljoni eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 3,72 miljoni eiro, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības un valsts finansējums – 1,6 miljoni eiro. Neattiecināmās izmaksas, ko finansēs pašvaldība – 4,13 miljoni eiro.

Valmieras Viestura vidusskola ir lielākā Valmieras vispārizglītojošā izglītības iestāde, kur mācās 834 skolēni, tai skaitā 416 no citiem novadiem – visvairāk no Burtnieku novada.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Mūsu partneri