Valmieras Ziņas

Valmieras Sporta skolas direktore Līga Dzene saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

Lasīšanas laiks: 3 min

17. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti 12 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā, tajā skaitā arī Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Pinne.

“Saņemt MK Atzinības rakstu ir apliecinājums tam, ka esat darījuši daudz vairāk kā tikai to, ko prasa jūsu tiešie darba pienākumi, veidojot mūsdienu Latvijas izglītības un zinātnes domu, vadot un aiz sevis vedot veselas studentu, docētāju, pētnieku, kā arī izglītības speciālistu paaudzes. Liels paldies katram, kas ir bijis drosmīgs, gājis pa priekšu, darījis vairāk un caur savām vērtībām sasniedzis vairāk,” svinīgā pasākuma atklāšanā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

 MK Atzinības raksts Valmieras Sporta skolas direktorei L. Dzenei pasniegts par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā. L. Dzeni raksturo profesionalitāte un pašaizliedzīgs darbs, ilggadēji un efektīvi vadot Valmieras Sporta skolu, kas šobrīd ir viena no skaitliski lielākajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm valstī un direktores L. Dzenes vadībā ir atvērta pozitīvām pārmaiņām. Šeit L. Dzene kā vieglatlētikas trenere sāka strādāt jau 1981. gadā, bet vadīt Valmieras Sporta skolu uzņēmās 2003. gadā. Paralēli direktores pienākumiem turpina strādāt par vieglatlētikas treneri, piedalās novada sporta dzīves attīstības veidošanā un aktīvi iesaistās dažādu gan valsts, gan novada mēroga sporta pasākumu organizēšanā. Kopumā viņai ir 42 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā. Tāpat L. Dzene 1992. gadā ir bijusi iniciatore Valmieras Vieglatlētikas kluba izveidošanai un joprojām tajā aktīvi līdzdarbojas. Saņēmusi B kategorijas vieglatlētikas tiesneša sertifikātu.

L. Dzene ir Latvijas vieglatlētikas savienības revīzijas komisijas priekšsēdētāja. No 2012. gada darbojas Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdes sastāvā. Ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte sporta jomā un piedalās sporta skolu akreditācijas komisijā.

Jāpiemin, ka Valmieras Sporta skolas direktore L. Dzene 2024. gada 15. februārī ikgadējā Valmieras novada pašvaldības sporta godināšanas pasākumā “Valmieras novada sporta laureāts” par ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā saņēma pateicību. Par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sasniegumiem izglītībā saņēmusi Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2023”. 2022. gadā saņēmusi Eiropas Vieglatlētikas asociācijas apbalvojumu “Women’s leadership awards” – sieviešu līderības balvas tiek pasniegtas par nozīmīgu ieguldījumu, ko sievietes Eiropā ir devušas vieglatlētikas sportā. Tāpat L. Dzene 2019. gadā saņēmusi IZM Atzinības rakstu, pateicoties par daudzveidīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, pedagoģisko ieguldījumu, skolēnu motivēšanu un talantu izkopšanu.

Valmieras Sporta skolā ir 1312 audzēkņi (dati uz 2023. gada 16. oktobri). Valmieras Sporta skola piedāvā apgūt 8 profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas un 5 interešu izglītības sporta programmas, tāpat no 2015. gada 1. septembra ar Latvijas Nacionālā sporta padomes un  IZM  atbalstu  Valmieras Sporta skolā darbojas Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs (AKSSC). 2024. gadā Valmieras AKSSC iekļauti divi sporta veidi – BMX un vieglatlētika, kopā 12 sportistu un 4 treneru sastāvā.

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri