Valmieras Ziņas

Valmieras pilsētas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020.gada 14.aprīlim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām primāri izmantot elektronisku un telefonisku saziņu.

Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde

Sociālo lietu pārvaldes speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā. Kontaktinformācija saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi šeit. Iesniegumu pieņemšana, atstājot iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai nepieciešamības gadījuma klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā, piemēram, mājas aprūpe tiks nodrošināti kā ierasts. Biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” Dienas centrs bērniem būs slēgts, lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai par tā darbības atjaunošanu.

Valmieras bāriņtiesa

Lai saņemtu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar Valmieras bāriņtiesu zvanot: 64207159 klientu apkalpošanas speciālistei Zanei Kapačai, 29107921 Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilzei Polkai vai 26459158 priekšsēdētājas vietniekam Andrim Alpeum. Atgādinām, ka ārpus Valmieras bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju iespējams, zvanot 8484. Valmieras bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2. Valmieras bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc 2020.gada 14.aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Valmieras bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā, tajā skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdarbinieki un dežuranti. Darba kārtība nemainīga arī Operatīvās informācijas centram. Tāpat atgādinām, ka valmieriešu ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Valmieras Izglītības pārvalde

Ņemot vērā aicinājumu savu darbu organizēt iespēju robežās attālināti, Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti savu darbu plāno organizēt gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot pakalpojumu pilnā apmērā un kvalitātē. Aicinām iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējumu nepieciešamību, lūgums sazināties gan telefoniski, gan e-pastā.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi, iestādes vadītājam izvērtējot katru situāciju individuāli,  tiks nodrošināti tikai tiem 12.klases skolēniem, kas piedalās centralizēto eksāmenu kārtošanā. Kontaktinformācija saziņai ar Valmieras Izglītības pārvaldi šeit.

Finanšu dienests

Jautājumu gadījumā par nekustamā īpašuma nodokli pirms ierasties klātienē, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Finanšu dienesta nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem telefoniski vai e-pastā, rakstot ilze.kirse@valmiera.lv, inga.markava@valmiera.lv vai zvanot 64207128, 64207856.

Valmieras pilsētas Būvvalde

Valmieras pilsētas Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras pilsētas Būvvaldi, kontaktinformācija pieejama šeit, tomēr nepieciešamības gadījumā Valmieras pilsētas Būvvalde pieņems apmeklētājus arī klātienē.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sūtīt dokumentus pa pastu, klātienē atstāt iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības. Pārvalde konsultācijas sniedz elektroniski vai telefoniski, arī klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Kontaktinformācija šeit.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Nodrošinās:

  • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi.
  • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams arī reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Papildu informācija laulības reģistrācijai:

  • ja nepieciešams, laulības reģistrēšanas laiku un vietu iespējams pārcelt (laulības var reģistrēt ne ātrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā), par to iepriekš informējot Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu;
  • pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
  • sniegti citi pakalpojumi: vārda, uzvārda un tautības maiņa, arhīva pakalpojumi (atkārtotu apliecību, izziņu, izrakstu izsniegšana) un citi. Aicinām izvērtēt jautājuma aktualitāti un iespējamību atlikt tā risināšanu.
  • sniegtas konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Aicinām iedzīvotājiem izvērtēt klātienes konsultāciju nepieciešamību, un sazināties ar iestādes darbiniekiem attālināti, t.i., izmantojot tālruni, e-pastu, latvija.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrs no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi, neatkarīgi no apmeklētāju skaita. Atcelti arī publiskie pasākumi, kuru norise bija plānota ārpus Valmieras Kultūras centra telpām.

Atsevišķi ieplānotie koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku vai atcelti. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Biļešu atgriešanas gadījumā jārīkojas šādi: ja biļetes iegādātas kādā no “Biļešu Paradīze” kasēm, tur arī biļetes ir iespēja atgriezt, pretī saņemot skaidru naudu. Ja biļete iegādāta “Biļešu Paradīze” interneta veikalā, jāsazinās ar “Biļešu Paradīzi”, rakstot uz info@bilesuparadize.lv. Nauda tiks atgriezta pircēja kontā. Plašāka informācija Valmieras Kultūras centra kasē, tālrunis 64207207 un www.vkc.lv.

Valmieras Kultūras centra darba laiks darba dienās ir no plkst.8.00 līdz 20.00 (dežurants), iestādes kases darba laiks šajās dienās ir no plkst.12.00 līdz 19.00. Nedēļas nogalēs Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līdz 14.aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas centrs būs slēgts klientu apkalpošanai klātienē. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, aicinām rakstīt e-pastu tic@valmiera.lv, zvanīt pa tālruni 26332213 vai meklēt informāciju http://www.visit.valmiera.lv/lv/.

Valmieras integrētā bibliotēka

No 13.marta Valmieras integrētā bibliotēka ir slēgta, tas nozīmē, ka līdz 14.aprīlim atcelti visi bibliotēkā plānotie pasākumi un telpu rezervācijas, tāpat uz mājām netiek izsniegti jauni un saņemti līdz šim izsniegtie lasītavas materiāli. Ir pārtraukta iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina lasīt e-grāmatas:

  • latviešu valodā https://www.3td.lv/;
  • angļu valodā http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/piedavajam-iepazities-ar-plasu-e-gramatu-kolekciju-anglu-valoda.

Ja bibliotēkas klientam nav autorizācijas dati, lūgums rakstīt e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv, lai tos saņemtu elektroniski.

  • izmantot datubāzes.

Plašāka informācija šeit.

Valmieras muzejs

Valmieras muzeja Izstāžu nams un pastāvīgā ekspozīcija apmeklētājiem ir slēgta. Muzejs turpina nodrošināt pētniecisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Aicinām iedzīvotājus par interesējošiem jautājumiem sazināties, zvanot pa tālruni 26514633, 64223620, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv. Klātienes apmeklējums Krājuma, Vēstures, Izstāžu un pasākuma nodaļās iespējams, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku. Kontaktinformācija pieejama šeit.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 no 13.marta ir noteikta karantīna, ierobežojot apmeklējumu trešajām personām.

Sabiedriskā pirts

Publiskā pirts ir slēgta uz nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kapitālsabiedrības:

Lai mazinātu savstarpējos kontaktus, aicinām izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā vai pa tālruni.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu vai kapitālsabiedrību darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.

Lūgums iedzīvotājiem izrādīt sapratni, ja zvana laikā kādam no speciālistiem telefona līnija ir aizņemta un zvanīt atkārtoti vai nosūtītā e-pasta atbilde nav saņemta tik ātri, cik cerēts!

Aktualitātes par Covid-19 pieejamas šeit.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai tu vakcinēsies pret Covid-19?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA “Valmieras Namsaimnieks” uz nenoteiktu laiku aicina darbā SANTEHNIĶI Galvenie darba pienākumi: ūdensvadu, kanalizācijas un centrālapkures sistēmu apkalpošana; ūdensskaitītāju uzstādīšana un apkalpošana; citu santehnisko darbu veikšana. Prasības: profesionālās kvalifikācijas apliecība - inženierkomunikāciju montētājs vai cits specialitāti apliecinošs izglītības dokuments; praktiska darba pieredze santehniķa darbā; B kategorijas autovadītāja apliecība. Piedāvājam: darbu stabilā uzņēmumā; veselības apdrošināšana; sociālās garantijas; atalgojums – stundas tarifa likme no EUR 5.00 un darba algas mainīgās daļas apmērs līdz 30%. Pieteikties līdz 2021.gada 28.februārim, sūtot CV elektroniski uz namsaimnieks@v-nami.lv vai iesniegt personīgi Semināra ielā 2a, Valmierā. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām. Tālrunis informācijai: 27775532. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir SIA “Valmieras Namsaimnieks”, Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201. Profesija: SANTEHNIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Semināra iela 2A, Valmiera Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Cita Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2021-02-28 Kontaktpersona: CV sūtīt uz e-pastu: namsaimnieks@valmiera.lv,

(reģ.Nr.LV90001342592) izsludina konkursu uz vakanto studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” direktora amatu  (uz nenoteiktu laiku; slodze 10 stundas nedēļā) Prasības pretendentam: maģistra līmeņa augstākā izglītība būvniecībā, pieredze studiju kursu un/vai studiju programmu izstrādē un/vai vadīšanā/īstenošanā, kā arī cita veida vadoša administratīvā darba pieredze (t.sk. augstākās izglītības institūcijās) tiks uzskatīta par priekšrocību, pieredze darbā starptautiskā vidē, ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, atbildīgums, precizitāte, labas komunikācijas un vadīšanas prasmes, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un operatīvi risināt problēmas, augstas darba spējas un radoša pieeja darbam, analītiska domāšana, iniciatīva. Galvenie pienākumi: uzturēt, pilnveidot, attīstīt un nodrošināt studiju virziena saturu un realizāciju vadīt studiju virziena padomes darbu · sagatavot studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu un akreditāciju plānot un kontrolēt studiju plāna izpildi veikt studiju procesa kvalitātes kontroli organizēt studentu prakses Mēs piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu, sociālās garantijas, garantētu un regulāru atalgojumu 615,45 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī. Pretendentiem motivācijas vēstuli-studiju virziena attīstības redzējumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV sūtīt uz adresi: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 vai uz e-pasta adresi agrita.somase@va.lv, vai iesniegt personīgi Valmierā, Cēsu ielā 4, kabinetā Nr.C204 ar norādi „Konkursam uz studiju virziena direktora amatu” līdz 2021.gada 7.februārim. Sazināsimies tikai ar nākamās atlases kārtas pretendentiem. Profesija: Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā) Darba vietas adrese: LATVIJA, Cēsu iela 4, Valmiera Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2021-02-07 Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (maģistra grāds)

Mūsu partneri