Valmieras Ziņas

Valmieras pilsētas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020.gada 14.aprīlim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām primāri izmantot elektronisku un telefonisku saziņu.

Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde

Sociālo lietu pārvaldes speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā. Kontaktinformācija saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi šeit. Iesniegumu pieņemšana, atstājot iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai nepieciešamības gadījuma klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā, piemēram, mājas aprūpe tiks nodrošināti kā ierasts. Biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” Dienas centrs bērniem būs slēgts, lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai par tā darbības atjaunošanu.

Valmieras bāriņtiesa

Lai saņemtu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar Valmieras bāriņtiesu zvanot: 64207159 klientu apkalpošanas speciālistei Zanei Kapačai, 29107921 Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilzei Polkai vai 26459158 priekšsēdētājas vietniekam Andrim Alpeum. Atgādinām, ka ārpus Valmieras bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju iespējams, zvanot 8484. Valmieras bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2. Valmieras bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc 2020.gada 14.aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Valmieras bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā, tajā skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdarbinieki un dežuranti. Darba kārtība nemainīga arī Operatīvās informācijas centram. Tāpat atgādinām, ka valmieriešu ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Valmieras Izglītības pārvalde

Ņemot vērā aicinājumu savu darbu organizēt iespēju robežās attālināti, Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti savu darbu plāno organizēt gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot pakalpojumu pilnā apmērā un kvalitātē. Aicinām iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējumu nepieciešamību, lūgums sazināties gan telefoniski, gan e-pastā.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi, iestādes vadītājam izvērtējot katru situāciju individuāli,  tiks nodrošināti tikai tiem 12.klases skolēniem, kas piedalās centralizēto eksāmenu kārtošanā. Kontaktinformācija saziņai ar Valmieras Izglītības pārvaldi šeit.

Finanšu dienests

Jautājumu gadījumā par nekustamā īpašuma nodokli pirms ierasties klātienē, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Finanšu dienesta nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem telefoniski vai e-pastā, rakstot ilze.kirse@valmiera.lv, inga.markava@valmiera.lv vai zvanot 64207128, 64207856.

Valmieras pilsētas Būvvalde

Valmieras pilsētas Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras pilsētas Būvvaldi, kontaktinformācija pieejama šeit, tomēr nepieciešamības gadījumā Valmieras pilsētas Būvvalde pieņems apmeklētājus arī klātienē.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sūtīt dokumentus pa pastu, klātienē atstāt iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības. Pārvalde konsultācijas sniedz elektroniski vai telefoniski, arī klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Kontaktinformācija šeit.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Nodrošinās:

  • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi.
  • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams arī reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Papildu informācija laulības reģistrācijai:

  • ja nepieciešams, laulības reģistrēšanas laiku un vietu iespējams pārcelt (laulības var reģistrēt ne ātrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā), par to iepriekš informējot Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu;
  • pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
  • sniegti citi pakalpojumi: vārda, uzvārda un tautības maiņa, arhīva pakalpojumi (atkārtotu apliecību, izziņu, izrakstu izsniegšana) un citi. Aicinām izvērtēt jautājuma aktualitāti un iespējamību atlikt tā risināšanu.
  • sniegtas konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Aicinām iedzīvotājiem izvērtēt klātienes konsultāciju nepieciešamību, un sazināties ar iestādes darbiniekiem attālināti, t.i., izmantojot tālruni, e-pastu, latvija.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrs no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi, neatkarīgi no apmeklētāju skaita. Atcelti arī publiskie pasākumi, kuru norise bija plānota ārpus Valmieras Kultūras centra telpām.

Atsevišķi ieplānotie koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku vai atcelti. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Biļešu atgriešanas gadījumā jārīkojas šādi: ja biļetes iegādātas kādā no “Biļešu Paradīze” kasēm, tur arī biļetes ir iespēja atgriezt, pretī saņemot skaidru naudu. Ja biļete iegādāta “Biļešu Paradīze” interneta veikalā, jāsazinās ar “Biļešu Paradīzi”, rakstot uz info@bilesuparadize.lv. Nauda tiks atgriezta pircēja kontā. Plašāka informācija Valmieras Kultūras centra kasē, tālrunis 64207207 un www.vkc.lv.

Valmieras Kultūras centra darba laiks darba dienās ir no plkst.8.00 līdz 20.00 (dežurants), iestādes kases darba laiks šajās dienās ir no plkst.12.00 līdz 19.00. Nedēļas nogalēs Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līdz 14.aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas centrs būs slēgts klientu apkalpošanai klātienē. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, aicinām rakstīt e-pastu tic@valmiera.lv, zvanīt pa tālruni 26332213 vai meklēt informāciju http://www.visit.valmiera.lv/lv/.

Valmieras integrētā bibliotēka

No 13.marta Valmieras integrētā bibliotēka ir slēgta, tas nozīmē, ka līdz 14.aprīlim atcelti visi bibliotēkā plānotie pasākumi un telpu rezervācijas, tāpat uz mājām netiek izsniegti jauni un saņemti līdz šim izsniegtie lasītavas materiāli. Ir pārtraukta iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina lasīt e-grāmatas:

  • latviešu valodā https://www.3td.lv/;
  • angļu valodā http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/piedavajam-iepazities-ar-plasu-e-gramatu-kolekciju-anglu-valoda.

Ja bibliotēkas klientam nav autorizācijas dati, lūgums rakstīt e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv, lai tos saņemtu elektroniski.

  • izmantot datubāzes.

Plašāka informācija šeit.

Valmieras muzejs

Valmieras muzeja Izstāžu nams un pastāvīgā ekspozīcija apmeklētājiem ir slēgta. Muzejs turpina nodrošināt pētniecisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Aicinām iedzīvotājus par interesējošiem jautājumiem sazināties, zvanot pa tālruni 26514633, 64223620, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv. Klātienes apmeklējums Krājuma, Vēstures, Izstāžu un pasākuma nodaļās iespējams, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku. Kontaktinformācija pieejama šeit.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 no 13.marta ir noteikta karantīna, ierobežojot apmeklējumu trešajām personām.

Sabiedriskā pirts

Publiskā pirts ir slēgta uz nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kapitālsabiedrības:

Lai mazinātu savstarpējos kontaktus, aicinām izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā vai pa tālruni.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu vai kapitālsabiedrību darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.

Lūgums iedzīvotājiem izrādīt sapratni, ja zvana laikā kādam no speciālistiem telefona līnija ir aizņemta un zvanīt atkārtoti vai nosūtītā e-pasta atbilde nav saņemta tik ātri, cik cerēts!

Aktualitātes par Covid-19 pieejamas šeit.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Kā Covid-19 ietekmējis jūsu darbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina darbā Valmieras Izglītības pārvaldes SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS (iekļaujošās izglītības atbalsta jomas koordinatoru logopēdiem) uz nenoteiktu laiku (0.1 likme) Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai!   Ja Tev ir vēlme: · sadarboties ar Valmieras Izglītības pārvaldi jomas un starpjomu metodiskās darbības plānošanā un īstenošanā; · konsultēt logopēdus par iekļaujošās izglītības atbalsta jomas mācību satura un procesa plānošanas jautājumiem pašvaldības līmenī; · apzināt un apkopot iekļaujošās izglītības atbalsta jomas logopēdu mācīšanās un metodiskās vajadzības; · iesaistīties logopēdu tālākizglītības un pieredzes apmaiņas pasākumu plānošanā un īstenošanas nodrošināšanā; · sadarboties ar logopēdu profesionālajām organizācijām, augstskolām un citiem partneriem logopēdu profesionālo kompetenču pilnveides nodrošināšanai; · izstrādāt priekšlikumus ar izglītības jomu saistītu jautājumu pilnveidošanai Valmieras pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība); un ja Tev ir: · izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta 2008.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569); · valsts valodas prasme augstākajā līmenī; · pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; · psiholoģiska noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: · darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; · stabilu atalgojumu (10.mēnešalgu grupa no 990 līdz 1020 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu likmi, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); · darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas; · profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas. Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu personals@valmiera.lv, vai pa pastu, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Pieteikums speciālista izglītības jautājumos amatam”, līdz 2020.gada 16.jūlijam plkst.17.00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 29448574   Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: IZGLĪTĪBAS METODIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2020-07-16

Pievienojies! Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai! Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” aicina darbā INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU, profesijas kods 235906 (darba vietas adrese: Rūpniecības ielā 16A, Valmiera) uz nenoteiktu laiku 24 stundas slodzi nedēļā (0.8 likmes). Ja Tev ir vēlme: organizēt un vadīt “Bēbīšu skolas “ nodarbības bērniem (no 4 mēnešu līdz 2 gadu vecumam) kopā ar vecākiem;  īstenot interešu izglītības programmu;  veidot rezultatīvu sadarbību ar “Bēbīšu skolas “vecākiem , sniedzot konsultācijas un atbalstu bērnu izglītošanā un viņu pamat prasmju veidošanā; sadarboties ar pirmsskolas iestādes  pedagogiem;  pilnveidot savas prasmes un kompetences . un ja Tev ir: Izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569); pozitīvas saskarsmes iemaņas; atbildības un augsta pienākuma sajūta; vēlama iegūta izglītība mūzikas skolā vai pieredze dalībā folkloras kopā un/vai korī. mēs piedāvājam: atalgojumu no 600 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas; darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas; radošu un interesantu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā; profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas; drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu karliena@valmiera.edu.lv vai personīgi Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena“ Rūpniecības ielā 16A, Valmierā ar norādi „Interešu izglītības pedagogs”, līdz 2020.gada 15.jūlijam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 29339045; 29417075 Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 16A, Valmiera Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-07-15

Mūsu partneri