Valmieras Ziņas

Valmieras pilsētas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020.gada 14.aprīlim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām primāri izmantot elektronisku un telefonisku saziņu.

Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde

Sociālo lietu pārvaldes speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā. Kontaktinformācija saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi šeit. Iesniegumu pieņemšana, atstājot iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai nepieciešamības gadījuma klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā, piemēram, mājas aprūpe tiks nodrošināti kā ierasts. Biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” Dienas centrs bērniem būs slēgts, lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai par tā darbības atjaunošanu.

Valmieras bāriņtiesa

Lai saņemtu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar Valmieras bāriņtiesu zvanot: 64207159 klientu apkalpošanas speciālistei Zanei Kapačai, 29107921 Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilzei Polkai vai 26459158 priekšsēdētājas vietniekam Andrim Alpeum. Atgādinām, ka ārpus Valmieras bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju iespējams, zvanot 8484. Valmieras bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2. Valmieras bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc 2020.gada 14.aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Valmieras bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā, tajā skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdarbinieki un dežuranti. Darba kārtība nemainīga arī Operatīvās informācijas centram. Tāpat atgādinām, ka valmieriešu ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Valmieras Izglītības pārvalde

Ņemot vērā aicinājumu savu darbu organizēt iespēju robežās attālināti, Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti savu darbu plāno organizēt gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot pakalpojumu pilnā apmērā un kvalitātē. Aicinām iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējumu nepieciešamību, lūgums sazināties gan telefoniski, gan e-pastā.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi, iestādes vadītājam izvērtējot katru situāciju individuāli,  tiks nodrošināti tikai tiem 12.klases skolēniem, kas piedalās centralizēto eksāmenu kārtošanā. Kontaktinformācija saziņai ar Valmieras Izglītības pārvaldi šeit.

Finanšu dienests

Jautājumu gadījumā par nekustamā īpašuma nodokli pirms ierasties klātienē, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Finanšu dienesta nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem telefoniski vai e-pastā, rakstot ilze.kirse@valmiera.lv, inga.markava@valmiera.lv vai zvanot 64207128, 64207856.

Valmieras pilsētas Būvvalde

Valmieras pilsētas Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras pilsētas Būvvaldi, kontaktinformācija pieejama šeit, tomēr nepieciešamības gadījumā Valmieras pilsētas Būvvalde pieņems apmeklētājus arī klātienē.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sūtīt dokumentus pa pastu, klātienē atstāt iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības. Pārvalde konsultācijas sniedz elektroniski vai telefoniski, arī klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Kontaktinformācija šeit.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Nodrošinās:

  • dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi.
  • laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams arī reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Papildu informācija laulības reģistrācijai:

  • ja nepieciešams, laulības reģistrēšanas laiku un vietu iespējams pārcelt (laulības var reģistrēt ne ātrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā), par to iepriekš informējot Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu;
  • pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
  • sniegti citi pakalpojumi: vārda, uzvārda un tautības maiņa, arhīva pakalpojumi (atkārtotu apliecību, izziņu, izrakstu izsniegšana) un citi. Aicinām izvērtēt jautājuma aktualitāti un iespējamību atlikt tā risināšanu.
  • sniegtas konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Aicinām iedzīvotājiem izvērtēt klātienes konsultāciju nepieciešamību, un sazināties ar iestādes darbiniekiem attālināti, t.i., izmantojot tālruni, e-pastu, latvija.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrs no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi, neatkarīgi no apmeklētāju skaita. Atcelti arī publiskie pasākumi, kuru norise bija plānota ārpus Valmieras Kultūras centra telpām.

Atsevišķi ieplānotie koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku vai atcelti. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Biļešu atgriešanas gadījumā jārīkojas šādi: ja biļetes iegādātas kādā no “Biļešu Paradīze” kasēm, tur arī biļetes ir iespēja atgriezt, pretī saņemot skaidru naudu. Ja biļete iegādāta “Biļešu Paradīze” interneta veikalā, jāsazinās ar “Biļešu Paradīzi”, rakstot uz info@bilesuparadize.lv. Nauda tiks atgriezta pircēja kontā. Plašāka informācija Valmieras Kultūras centra kasē, tālrunis 64207207 un www.vkc.lv.

Valmieras Kultūras centra darba laiks darba dienās ir no plkst.8.00 līdz 20.00 (dežurants), iestādes kases darba laiks šajās dienās ir no plkst.12.00 līdz 19.00. Nedēļas nogalēs Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līdz 14.aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas centrs būs slēgts klientu apkalpošanai klātienē. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, aicinām rakstīt e-pastu tic@valmiera.lv, zvanīt pa tālruni 26332213 vai meklēt informāciju http://www.visit.valmiera.lv/lv/.

Valmieras integrētā bibliotēka

No 13.marta Valmieras integrētā bibliotēka ir slēgta, tas nozīmē, ka līdz 14.aprīlim atcelti visi bibliotēkā plānotie pasākumi un telpu rezervācijas, tāpat uz mājām netiek izsniegti jauni un saņemti līdz šim izsniegtie lasītavas materiāli. Ir pārtraukta iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina lasīt e-grāmatas:

  • latviešu valodā https://www.3td.lv/;
  • angļu valodā http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/piedavajam-iepazities-ar-plasu-e-gramatu-kolekciju-anglu-valoda.

Ja bibliotēkas klientam nav autorizācijas dati, lūgums rakstīt e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv, lai tos saņemtu elektroniski.

  • izmantot datubāzes.

Plašāka informācija šeit.

Valmieras muzejs

Valmieras muzeja Izstāžu nams un pastāvīgā ekspozīcija apmeklētājiem ir slēgta. Muzejs turpina nodrošināt pētniecisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Aicinām iedzīvotājus par interesējošiem jautājumiem sazināties, zvanot pa tālruni 26514633, 64223620, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv. Klātienes apmeklējums Krājuma, Vēstures, Izstāžu un pasākuma nodaļās iespējams, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku. Kontaktinformācija pieejama šeit.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 no 13.marta ir noteikta karantīna, ierobežojot apmeklējumu trešajām personām.

Sabiedriskā pirts

Publiskā pirts ir slēgta uz nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kapitālsabiedrības:

Lai mazinātu savstarpējos kontaktus, aicinām izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā vai pa tālruni.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu vai kapitālsabiedrību darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.

Lūgums iedzīvotājiem izrādīt sapratni, ja zvana laikā kādam no speciālistiem telefona līnija ir aizņemta un zvanīt atkārtoti vai nosūtītā e-pasta atbilde nav saņemta tik ātri, cik cerēts!

Aktualitātes par Covid-19 pieejamas šeit.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai Tevi satrauc koronavīrusa izplatība?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā GRĀMATVEDI Galvenie amata pienākumi: grāmatvedības procesu un finanšu operāciju kārtošana atbilstoši LR likumdošanai un uzņēmuma standartiem; grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde un kontēšana; debitoru uzskaite un kontrole; krājumu uzskaites veikšana, kontrole un analīze; pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaites veikšana, kontrole un analīze; statistikas atskaišu sagatavošana, VID atskaišu sagatavošana; analītisko aprēķinu un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; piedalīties Slimnīcas līdzekļu un bilances posteņu inventarizācijās un norakstīšanas procesos; · citu grāmatveža ikdienas pienākumu veikšana atbilstoši darba uzdevumiem. Prasības kandidātiem: augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā; darba pieredze grāmatveža amatā vismaz 3 gadi; zināšanas LR normatīvajos aktos grāmatvedības jomā, zināšanas LR nodokļu likumdošanā; valsts valodas zināšanas atbilstoši Valodu likuma prasībām; labas datora lietošanas prasmes ar MS Office programmām; analītiska domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta; prasme strādāt komandā un individuāli, labas komunikācijas prasmes; · pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Horizon tiks uzskatīta par priekšrocību. Jaunā kolēģa ieguvumi: darba līgums uz nenoteiktu laiku; normālais darba laiks; atbildīgs, dinamisks un interesants darbs komandā; stabils atalgojums vienmēr laikā un sociālās garantijas (mēnešalga 1050 līdz 1210 EUR); papildus piemaksas un kompensācijas; darba devēja apmaksātas apmācības; veselības apdrošināšanas polise (pēc viena nostrādāta gada); stabila, droša un sakārtota darba vide; Darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 Ja Jūsu kompetence un pieredze atbilst mūsu prasībām, gaidīsim CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 9.aprīlim uz e-pastu: darbs@vidzemesslimnica.lv vai uz adresi: SIA„Vidzemes slimnīca”, Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201. Sīkāka informācija pie Personāla vadības daļas vadītājas S.Kandeles pa tālr.: 29443898. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, SIA“Vidzemes slimnīca” informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi; 2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA“Vidzemes slimnīca”, kontaktinformācija: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tālrunis 29443898. Sīkāka informācija: https://vidzemesslimnica.lv/par-slimnicu/privatuma-politika/informacija-par-personala-atlases-funkcijas-nodrosinasanu/ Profesija: GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-04-09 Kontaktpersona: CV sūtīt uz e-pastu: darbs@vidzemesslimnica.lv

SIA „Firma Madara’89”- viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā, piedāvā darbu pārdevējam (-ai) veikalā “top!” A.Upīša iela 10, Valmierā. Galvenie darba pienākumi: Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība; Pircēju apkalpošana pie kases; Preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecības zālē; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības kandidātiem: Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība; Vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā; Precizitāte, augsta atbildības sajūta. Piedāvājam: Interesantu darbu stabilā uzņēmumā; Mūsdienīgu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas; Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas. Darba alga no EUR 470-700 (bruto) Darba laiks maiņās no plkst. 8.00-22.00 CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv, ar norādi – pārdevējs VALMIERĀ, A.Upīša ielā. Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Andreja Upīša iela 10, Valmiera Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-04-30 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv ar amata un vietas norādi. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri