Valmieras Ziņas

Valmieras novadā viesojās delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā, noslēdzot Rūjienas un Šteinhāgenas sadarbības līgumu

Lasīšanas laiks: 6 min

No 15. maija līdz 17. maijam Valmieras novada pašvaldība un biedrība “Valmieras novada-Giterslo reģionu sadarbībai” uzņēma delegāciju no Giterslo apriņķa. Stiprinot Valmieras un Giterslo apriņķa 30 gadu sadarbību, Valmieras novadu apmeklēja 44 delegāti no Giterslo apriņķa Šteinhāgenas pašvaldības un Rēdas-Vīdenbrikas, Verteres, Halles, Borgholchauzenas un Harzevinkelas pilsētām, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Rūjienas apvienībā tika silti uzņemta Šteinhāgenas pašvaldības delegācija pilsētas birģermeistares Sāras Sisas (Sarah Süß) vadībā, kura pati pirmo reizi viesojās Latvijā. Šīs vizītes centrālais notikums bija Rūjienas pilsētas un Šteinhāgenas pašvaldības sadarbības līguma parakstīšana. Sadraudzības līgums starp abām pusēm noslēgts jau 2019. gadā, nosakot vēlmi rosināt un veicināt sadarbību visos līmeņos starp vietējām pašpārvaldēm un citām administratīvajām struktūrām, īpaši atbalstot sadarbības projektus izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, sporta un sociālajās jomās. Trešdien, 17. maijā, Rūjienas Kultūras namā notika svinīgā sadarbības nostiprināšana, parakstot sadarbības līgumu, kas apliecina noslēgto sadraudzību arī pēc 2021. gadā Latvijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas. Rūjienas Kultūras nams par godu sadarbības nostiprināšanai bija sagatavojis īpašu kultūras programmu, iesaistot vietējos amatiermākslas kolektīvus.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Man ir liels prieks, ka 30 gadu draudzība starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi ir izturējusi laika pārbaudījumu un kļūst arvien ciešāka un stiprāka. Lielas lietas var notikt, ja saliek kopā daudz mazu lietu. Valmieras novadu un Giterslo apriņķi vieno kopīgs sadraudzības līgums, taču ir būtiski, lai sadarbība tiek stiprināta vietējā mērogā, starp mūsu pilsētām, kopienām un iedzīvotājiem. Rūjienas un Šteinhāgenas sadarbības līguma parakstīšana apliecina mūsu apņēmību turpināt un padziļināt draudzības saites dažādās jomās, iekļaujot visas novada teritorijas.”

Svens Georgs Adenauers (Sven Georg Adenauer), Giterslo apriņka landrāts: “Sadarbības koks, ko pirms daudziem gadiem mēs iestādījām, aug arvien lielāks. Taču ir svarīgi, lai tas augtu ne tikai garāks, bet arī kuplāks, lai tam būtu arvien jauni zari, kas stiprina mūsu sadarbību. Esmu pārliecināts, ka sadarbības līgums starp Rūjienu un Šteinhāgenu stiprinās mūsu sadraudzības koku. Es priecājos, ka līdztekus formālajiem sadarbības līgumiem, starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi jau gadu desmitiem izveidojusies patiesa un cieša draudzība. Patiecos visiem, kuri ir izveidojuši un stiprinājuši šo draudzību un turpina to darīt ar pašlaik!”

Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks: “Šodien mēs noslēdzam Partnerības līgumu starp Rūjienu un Šteinhāgenu. Tas ir liels un nozīmīgs notikums, bet patiesībā tas ir tāds formāls akts, jo draudzība starp šīm abām pilsētām ir ļoti sena, un ir gājusi roku rokā kā draudzība starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi. Lielu darbu daudzu gadu garumā mūsu attiecību veidošanā ir ieguldījuši mūsu līdzcilvēki. Gribētos īpaši pateikties Udo un Ursulai Boltēm, Goldbekera kungam.

Laiks iet uz priekšu, cilvēki mainās, bet draudzība turpinās. Draudzība pašvaldību starpā ir kā garants – tas ir pamats draudzībai starp dažādām sociālām un interešu grupām, tas ir pamats, lai varētu attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, mākslas, sporta un citās jomās.

Pats galvenais ir cilvēks un ļoti svarīga ir draudzība starp mūsu novadu un pilsētu iedzīvotājiem. Mums jau ir izveidojušās labas iestrādes, labi piemēri kopējai draudzībai – Ziemassvētku tirdziņi, koru sadarbība, skolēnu apmaiņa, speciālistu pieredzes vizītes… Ir izveidojušies savstarpēji kontakti, gūta pieredze un neaizmirstami atmiņu mirkļi.

Mums jāturpina iesāktais, jāstrādā pie jauniem kopējiem radošiem projektiem, kas vēl vairāk satuvinātu mūsu iedzīvotājus un iestādes, aktivitātēs vairāk jāiesaista bērni un jaunieši, lai draudzība turpinātos. Es ticu – mums viss izdosies! Lai mīlestība un savstarpējā sapratne vairo mūsu draudzību!”

Sāra Sisa (Sarah Süß), Šteinhāgenas pilsētas birģermeistare: “Rūjienas kontūra atgādina putnu. Tas ir simbols, ka šī pilsēta ir allaž lidojumā uz jaunām virsotnēm. Tas, kas putnam ir pacelšanās spēks, cilvēkiem ir draudzība. Tā paceļ mūs virs zemes putekļiem. Laikā, kad Eiropā arvien spēcīgāki kļūst nacionālistiskie spēki, cenšoties sašķelt tautas un valstis, laikā, kad Krievija īsteno brutālo karu Ukrainā, ir ļoti svarīgi veidot un stiprināt partnerības un draudzības saites starp valstīm, pašvaldībām un iedzīvotājiem. Mēs Rūjienā un Šteinhāgenā nevaram pārbīdīt kalnus, ietekmēt globālos procesus un paredzēt kara beigas, bet mēs ikviens ar saviem darbiem varam dot savu ieguldījumu miermīlīgas, tolerantas un vienotas Eiropas attīstībā. Pašreizējā situācija Eiropā mudināja Šteinhāgenas pašvaldības deputātus vienbalsīgi vienoties par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rūjienu, kas oficiāli nostiprinās ilgo draudzību starp mūsu pilsētām un dos iespēju attīstīt jaunus sadarbības virzienus. Mūsu ilgstošā partnerība ir veiksmes stāsts visas Eiropas mērogā, tā ir draudzība, kas paceļ mūs spārnos.”

Dienu iepriekš Šteinhāgenas pilsētas delegācija viesojās arī vēsturiskajā Rūjienas pilsētas valdes namā, kur ar Rūjienas apvienības pārstāvjiem pārrunāja līdzšinējo sadarbību un ieskicēja nākotnes plānus. Viesi apmeklēja arī pirmsskolas izglītības iestādi “Vārpiņa” un Rūjienas vidusskolu. Abās iestādēs partneri vienojās par sadarbības iespējām, piemēram, organizēt pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņu. Vācu viesi tika uzņemti Rūjienas Izstāžu zālē, apmeklēja Rūjienas Tautskolu, kā arī apskatīja un iegādājās mājražotāju un amatnieku produkciju Mājražotāju veikaliņā.

Sadarbības vizītes laikā delegācijai no Giterslo apriņķa arī citās Valmieras novada apvienībās bija sagatavotas vairākas programmas, lai veidotu pieredzes un viedokļu apmaiņu par aktuālo Valmieras novadā, Latvijā un Vācijā.

Valmierā delegācija uzzināja par aktualitātēm kultūras, mākslas, sporta un sociālajās jomās, apmeklējot Valmieras muzeju, topošo mākslas telpu “Kurtuve”, sporta un aktīvās atpūtas parku “Mežs”, pansionātu “Valmiera” un topošo daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra ēku. Valmieras sākumskolā vācieši piedalījās arī diskusijā “Digitalizācija izglītības procesā”. Atsevišķa vizītes programma bija sagatavota pārstāvjiem no Valmieras sadraudzības pilsētas Halles. Viesi guva ieskatu izglītības sistēmā Valmierā, apmeklējot Valmieras Valsts ģimnāziju. Ar lielu interesi vācieši iepazina arī Valmieras Attīstības aģentūru un koprades darbnīcas “DARE” piedāvātās iespējas. Tāpat viesi apskatīja topošā Valmieras Industriālā parka teritoriju, uzzināja par tā attīstības iecerēm un apmeklēja uzņēmumu SIA „Padtex Insulation”. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā 16. maijā notika koncerts “Hanzas gars”, kurā uzstājās mūziķi no Vācijas – ērģelnieks Haralds Gokus un altists Semjons Kalinovskis.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā viesi apmeklēja Trikātas pilskalnu, kur baudīja Trikātas Kultūras centra pašdarbības kolektīvu koncertu, bet Brenguļos iepazina Freivaldu ģimenes stāstu par alus brūvēšanu. Delegāciju iepazīstināja arī ar vietējiem mazajiem ražotājiem: šokolādes gardumu ražotni “R Chocolate” un SIA “Abula ābols” Beverīnas dzērieniem.

Burtnieku apvienībā delegācija iepazina Burtnieku muižas parku un Burtnieku Kultūras centrā viesus priecēja Burtnieku un Matīšu pagastu bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts ar dejām, dziesmām un mākslas vingrošanas priekšnesumiem.

Kocēnu apvienībā tikšanās iesākās ar PII “Auseklītis” apmeklējumu, kur viesus ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja bērni. Pateicoties savstarpējai draudzībai ar Giterslo, bijusi iespēja iegūt praktisku atbalstu pirmsskolas pilnveidošanā, to tikšanās reizē atzinīgi novērtēja arī vācu draugi. Dienas turpinājumā apskatīta Rubenes baznīcas interaktīvā ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām”.

Mazsalacas apvienībā viesojās delegācija no Mazsalacas sadraudzības pilsētas Harzevinkelas. Viesi iepazinās ar saimniecību “Vidusmežu keramika”, sociālo pakalpojumu centru “Laiva”, Mazsalacas Jauniešu centru, kā arī pāri ielai esošo “Āža krogu”, lai tā jaunie saimnieki Ēriks un Danija Pudniki-Lindes pastāstītu par nākotnes iecerēm par šīs vietas attīstību.

Naukšēnu apvienībā viesojās ilggadējie sadarbības partneri no Borgholchauzenas pilsētas. Viesi iepazinās ar SIA “Rūjakmens” darbību un akmens apstrādes procesu, interesējās, kāda ir vēsture Baltijas ceļa piemiņas vietai Unguriņos. Tāpat vācieši apmeklēja Udzēnu zivju dīķus, “Mazaldarus” un Naukšēnu muižu. Noslēgumā kāda aktīvāka atpūta – iepazīšanās ar kornhola spēli.

Strenču apvienībā viesi no Giterslo apriņķa guva unikālu pieredzējumu, vērojot kā biedrības “Gaujas plostnieki” vīri un citi plosta siešanas entuziasti darināja baļķu plostu. Apmeklēja arī AS “Latvijas valsts meži” Strenču kokaudzētavu un Vijciema čiekurkalti.

Vizītes laikā  pie ceļiem uz jaunā Valmieras novada robežām Valmieras novada pašvaldība atjaunoja informatīvās zīmes “Partneri Eiropā” ar Ģiterslo apriņķa un Valmieras novada jauno ģerboni.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Rūjienas apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku (Ipiķu pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā esošo Pašvaldības īpašumu un dzīvojamo māju, to teritoriju vispārējo saimniecisko uzturēšanu un remontdarbus; • veikt ikdienas saimnieciskos darbus Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā; • veikt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus t.sk. pļaušanas un sniega attīrīšanas darbus; • uzraudzīt un apkopt apkures iekārtas; un ja Tev ir: • vismaz pamata izglītība; • labas latviešu valodas zināšanas; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu EUR 620 pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas. CV un izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz rujienasapvieniba@valmierasnovads.lv vai personīgi Rūjienas apvienības valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka amatam”, līdz 2023.gada 4.oktobrim. Tālrunis papildu informācijai: 25662217. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-10-04

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos; • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; • kārtot dokumentāciju atbilstoši Iestādes noteiktajām prasībām; un ja Tev ir: • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci. mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilnu darba likmi; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā “Varavīksne”; Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Psihologa/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskola aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (profesijas kods 2359 15) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese; Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu; • konsultēt, informēt un izglītot izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos; • nodrošināt informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei; • meklēt un sadarboties ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos; • veikt pētniecisko un metodisko darbu; • koordinēt, organizēt un vadīt karjeras attīstības atbalsta pasākumus dažādām mērķa grupām; • veidot dokumentāciju karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai; • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos; un ja Tev ir: • bakalaura vai maģistra grāds karjeras konsultanta profesionālajā kvalifikācijā, vai augstākā pedagoģiskā izglītība un profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants ar individuālās konsultēšanas tiesībām” (karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā); • tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (maģistra grāds karjeras konsultēšanā vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts); • vēlama pieredze karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un vadīšanā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: augsta saskarsmes kultūra, pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilna vai pilna darba slodze – 1.-12.klasēm; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā. Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi skolā (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Pedagoga karjeras konsultanta/-es vakancei”. Tālrunis informācijai: 64207543 (direktora vietnieks), 64207163 (direktors). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Mūsu partneri