Valmieras Ziņas

Valmieras novada vadība ar iedzīvotājiem apspriež aktualitātes pilsētā un novadā

Lasīšanas laiks: 4 min

Vismaz reizi gadā valmieriešiem un Valmieras novada iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar Valmieras novada domes priekšsēdētāju Jāni Baiku un domes deputātiem, lai uzzinātu svarīgākos jaunumus saistībā ar pašvaldības darbu, kā arī uzdotu sev interesējošus jautājumus par pilsētas un novada attīstību. Šoreiz tikšanās notika laikmetīgās mākslas telpā KURTUVE, kur uz Valmieras teātra rekonstrukcijas laiku ievācies teātra kolektīvs.

Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti gan ar 2022. gadā paveikto, gan 2023. plāniem, tajā skaitā budžetu. Pasākuma interesantākā daļa gan sekoja pēc Valmieras novada domes priekšsēdētāja prezentācijas, kad klātesošajiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt arī atbildes par pilsētas un novada aktualitātēm.

Kā jau pavasarim pienākas, izskanēja jautājumi par pilsētas ielu uzturēšanu, bedru labošanu, kā arī grantēto ielu brauktuvju virsmu divkāršo apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju.

Saistībā ar ”bedrīšu” remontu Baika kungs atklāj, ka iepirkums ir noslēdzies un darbi sāksies uzreiz kā to atļaus laika apstākļi.

Saskaņā ar sākotnējo Valmieras novada pašvaldības informāciju, ielu brauktuvju virsmu divkāršā apstrāde tiks veikta Straupes, Pārgaujas, Kāpu, Mērnieku, Ziedu, tāpat arī Ošu un Sedas ielu posmos. 

Nu jau gandrīz desmit gadus pašvaldība risina jautājumu par bijušās Valmieras naftas bāzes Gaides ielā teritorijas sakārtošanu, taču vēl aizvien nav izdevies panākt progresu. Teritorija pieder uzņēmumam “Latvijas nafta”, kuram pasludināts maksātnespējas process. 

Pēc uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanas tādus objektus kā bijusī Valmieras naftas bāze pārņēmis privāts uzņēmums, kurš gatavs gadu no gada maksāt paaugstinātu nodokli un par teritorijas sakopšanu neliekties ne zinis. 

Būtiski, ka jau 2019. gadā speciālisti konstatējuši piesārņojumu, kas jau ir izplatījies ārpus naftas bāzes teritorijas, un secinājuši – ja netiks veikta teritorijas attīrīšana, piesārņojums caur gruntsūdeņiem noteiktā laikā varētu sasniegt Gauju. Atliek vien cerēt, ka pašvaldībai drīzumā izdosies pārvarēt birokrātijas līkločus, kas traucē sakopt šo teritoriju.

Izskanēja arī jautājums par stāvvietas paplašināšanu vai jaunas stāvvietas izbūvēšanu pie Vidzemes slimnīcas. Valmieras novada domes priekšsēdētājs atklāj, ka slimnīca atrodas uz privātīpašuma. Gan pašvaldība, gan slimnīcas vadība iesaistījusies sarunās par iespēju šo teritoriju iegūt savā īpašumā, diemžēl, sarunas līdz šim nav bijušas veiksmīgas, jo teritorijas īpašniece dzīvo ārpus Latvijas, ir sasniegusi jau cienījamu vecumu un viņas pilnvarotie pārstāvji nav ieinteresēti iziet uz sadarbību.

Arvien aktuāla ir Valmieras tirgus teritorijas labiekārtošana. Pašvaldības pārstāvji atklāj, ka notiek sarunas ar teritorijas īpašnieku, kurš no savas puses gatavo tirgus labiekārtošanas projektu. Baika kungs atklāj, ka labiekārtošanas darbu sākšanos varam gaidīt 2024. gada vasarā.

Valmieras novada pašvaldība 2024. Gadā startēs konkursā uz finansējumu, ko novirzīt Valmieras Kultūras centra rekonstrukcijai. Ņemot vērā šī brīža izmaksas būvniecības nozarē un arī Valmieras teātra rekonstrukcijas piemēru, pašvaldība pašlaik ir izvēles priekšā – rekonstruēt ēku, kā tas bija plānots sākotnēji, vai nojaukt to un būvēt no jauna.

Izskanēja arī viens no aizvadītās nedēļas aktuālākajiem tematiem – plānotā vairāku Valmieras pilsētas ielu nosaukumu maiņa.

Ar mērķi izvērtēt Valmieras novadā esošo ielu nosaukumus un ņemot vērā arī sabiedrības viedokli, Valmieras novada pašvaldībā ir izveidota “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”, kurā aktualizēts jautājums par Pleskavas, Andreja Upīša, Leona Paegles, Linarda Laicena un Riharda Gredzena ielu Valmierā nosaukumu maiņu vai seno nosaukumu atjaunošanu. Tāpat diskutē par Jāņa Vintēna ielas nosaukuma nomaiņu Burtniekos, Pionieru ielas nosaukuma nomaiņu Valmiermuižā, bet Matīšos ir ierosinājums nomainīt Oktobra ielas, savukārt Sedā – Uzvaras ielas nosaukumus.

Saprotams, ka saistībā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā pašlaik dzīvojam tādā kā ”atmodas” periodā, kurā ir iespēja atbrīvoties no padomju savienības atstātajām rētām un liecībām. Taisnība arī, ka visu minēto ielu nosaukumiem un personām, kuru vārdi doti ielām ir bijusi kāda saistība ar padomju režīmu. Tomēr klātesošo vidū izskanēja viedoklis, ka tā ir mūsu vēsture un, lai arī kāda tā būtu, to nevaram vienkārši izdzēst no vēstures lappusēm.

Diskusijas laikā tika uzsvērts arī finansiālais aspekts, kuru jāņem vērā mainot ielu nosaukumus. 

Ar spēcīgu argumentu par labu ielu nosaukumu saglabāšanai dalījās bijušais augstākās padomes deputāts, ilggadējs Valmieras Viestura vidusskolas direktors un skolotājs, Goda valmierietis – Ivars Briedis. Viņš atzina, ka padomju okupācijas laikā arī viņam kā skolotājam nācies mācīt padomju savienības vēsturi un padomju režīmam raksturīgās vērtības. Ja gribam iznīcināt visu, kas saistās ar padomju režīmu, tad arī viņam būtu jāatņem Goda valmierieša tituls.

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties diskusijā un līdz 20. aprīlim iesniegt savus priekšlikumus ielu nosaukumu maiņa sūtot e-pastu uz info@valmierasnovads.lv vai savu priekšlikumu iesniedzot klātienē, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2.

Šādas tikšanās ar Valmieras novada vadību šajā pavasarī norisināsies arī citviet Valmieras novadā. Kā atzina Jānis Baiks, Valmieras novada iedzīvotājiem nav jāgaida ikgadējā tikšanās, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus. Ar pašvaldību iespējams sazināties gan telefoniski un rakstiski, gan elektroniski un, protams, klātienē.

 

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri