Valmieras Ziņas

Valmieras novadā septiņām ielām mainīs nosaukumus

Lasīšanas laiks: 2 min

Šodien, 29. jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums septiņām ielām Valmieras novadā mainīt nosaukumus, jo tie ietver padomju un nacistiskā režīma slavinošus simbolus. Savus priekšlikumus jauniem ielu nosaukumiem piedāvā kultūras un vēstures eksperti, aicināti iesaistīties un pašvaldībai savus priekšlikumus sniegt arī iedzīvotāji, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Lai noteiktu, kurām ielām ir jāmaina nosaukumi, Valmieras novada pašvaldībā tika izveidota  “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”. Tās eksperti ir izvērtējuši Valmieras novadā esošo ielu nosaukumu atbilstību mūsdienu politiskajai iekārtai un situācijai, un snieguši pamatojumu maiņai, kā arī priekšlikumus/ rekomendācijas jauniem ielu nosaukumiem atbilstoši “Vietvārdu informācijas noteikumu” 37. punktu, kā arī likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 3. pantu.

Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus divu mēnešu laikā – līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt savus priekšlikumus par ielu nosaukumiem vai izvēlēties “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupas” priekšlikumus/ rekomendācijas ielu nosaukumu maiņai. Aptauja būs pieejama Valmieras novada tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, pašvaldības un apvienību Facebook lapās, lietotnē “Valmiera”, kā arī aptaujas anketa publicēta pašvaldības informatīvā izdevuma jūlija numurā, kas iedzīvotājiem tiks izplatīts no 17. līdz 21. jūlijam. Aptauja būs anonīma un priekšlikumi tiks prezentēti publiskajā apspriešanā apkopotā veidā.

Pēc priekšlikumu saņemšanas, apkopošanas un izvērtēšanas tiks izsludināta sabiedriskā apspriešana par ielu nosaukumu maiņas priekšlikumiem. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks virzīti izskatīšanai pašvaldības pastāvīgajās komitejās un apstiprināšanai pašvaldības domes sēdē, ne vēlāk kā mēnesi pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām.

Septiņas ielas, kurām Valmieras novadā mainīs nosaukumus, ir:

  1. Andreja Upīša iela Valmierā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Pāvila Rozīša ielu.
  2. Riharda Gredzena iela Valmierā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Hermaņa Enzeliņa ielu.
  3. Leona Paegles iela Valmierā.  Darba grupa vēl strādā pie priekšlikuma ielas nosaukuma maiņai.
  4. Jāņa Vintēna iela Burtniekos, Burtnieku pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Zandarta ielu.
  5. Oktobra iela Matīšos, Matīšu pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Kārļa Ābeles ielu.
  6. Uzvaras iela Sedā. Darba grupas priekšlikumus pārsaukt par Saules ielu.
  7. Pionieru iela Valmiermuižā, Valmieras pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Ķīša Pētera ielu.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties un ieteikt pašvaldībai savus priekšlikumus!

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri