Valmieras Ziņas

Valmieras novada pašvaldība lemj par rūpnieciskās zvejas limitu būtisku samazināšanu Burtnieku ezerā

Lasīšanas laiks: 5 min

Valmieras novada pašvaldība, kas kopš šī gada 1.jūlija organizē zvejas tiesību izmantošanu Burtniekā, 29.jūlija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu samazināšanu Burtnieku ezerā. Tādējādi pašvaldība turpina bijušās Burtnieku novada pašvaldības uzsākto virzību uz ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu ilgtermiņā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Virzība uz ilgtspējīgu zivju resursu ilgtermiņa apsaimniekošanu paredz lielāku Burtnieku ezera pievienotās vērtības un rekreācijas potenciāla izmantošanu, veicot:

  • kompleksus pasākumus ezera ekoloģiskā stāvokļa un ūdens kvalitātes uzlabošanai, tostarp ezera aizaugšanu veicinošo vielu (fosfora un slāpekļa) ieplūšanas ierobežošanu Burtnieku ezera pietekās;
  • komerciālās un perspektīvā arī pašpatēriņa zvejas apjoma samazināšanu, nozvejoto lomu pozicionējot kā produktu ar augstāku pievienot vērtību, paaugstinot tā konkurētspēju, atpazīstamību un pieprasījumu viesmīlības nozarē;
  • makšķerēšanai pieejamo resursu palielināšanos Burtnieku ezerā un apkārtnē, lai Burtnieku ezers kļūtu par vienu no populārākajiem makšķernieku tūrisma galamērķiem Baltijā, veicinātu tūrisma uzņēmēju konkurētspēju un atpūtas piedāvājuma pilnveidi.

“Burtnieks ir Latvijai nozīmīgs dabas un rekreācijas resurss. Zīmols “Burtnieka zandarts” šobrīd veido nepilnu desmito daļu no Burtnieku ezerā rūpnieciski nozvejotā zivju apjoma. Taču tas jau ir kļuvis par atpazīstamu Burtnieku puses lepnumu. Burtnieka zandarta vērtība vienlaikus ceļ arī citu ezera savvaļas zivju nozīmīgumu restorānu tirgū. To ir svarīgi virzīt iekļaušanai aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai citā līdzīgā Eiropas Savienības mēroga reģistrā. Nepieciešama arī Burtnieka zandarta vērtības izcelšana restorānu ēdienkartēs, pretstatā bezpersoniskam zemas cenas zivju masas eksportam uz ārvalstu tirgiem. Jaunās Valmieras novada pašvaldības pienākums un prioritāte tādēļ ir uzņemties aktīvu iniciatīvu un virzīt esošo Burtnieka zvejniecību uz uzņēmējdarbības modeļu pārorientāciju. Tai būtu jābūt ar “mazāku apgrozījumu par augstāku cenu”, nevis, kā lielākoties ir šobrīd, ar “lielu apgrozījumu par zemu cenu”. Tā rezultātā būsim spēruši nozīmīgu soli vietējās uzņēmējdarbības prestiža celšanā, veicinājuši šīs zvejniecības ilgtspēju, kā arī turpinājuši iepriekš uzsākto, pētījumos balstīto ezera zivju resursu apsaimniekošanu,” skaidro Dr.geogr. Andris Klepers, Valmieras novada domes deputāts, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas loceklis.  

Jau 2018.gadā, Vides risinājumu institūtam izstrādājot Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, tika uzsvērts, ka Burtniekā ir vidēju un mazu līdaku un zandartu procentuālā dominance. Tas liecina par pārāk intensīvu šo zivju nozveju. Tās rezultātā līdakas un zandarti nespēj pietiekamā daudzumā izēst ezerā savairojušās karpveidīgās zivis. Lauksaimniecībā augsnes bagātināšanā izmantotā fosfora un slāpekļa šī brīža ietekme, kas Burtniekā ar lietus un gruntsūdeņiem iekļūst no ezera sateces baseina, rada labvēlīgu vidi karpveidīgu zivju attīstībai. Savukārt augsts karpveidīgo zivju blīvums, līdztekus fosfora un slāpekļa ietekmei, atstāj negatīvu ietekmi uz ezera ūdens kvalitāti. Vienlaikus secināts, ka līdaku un zandartu dabiskais nārsts ir efektīvs. Tādēļ mākslīga zivju resursu papildināšana uzskatāma par nelietderīgu.

2020.gadā SIA “Saldūdeņu risinājumi” Burtnieku ezerā veica atkārtotu zivsaimniecisko izpēti, liekot secināt, ka zivju sabiedrības struktūra kopš iepriekšējās datu ievākšanas 2013.-2014.gadā nav uzlabojusies. Pētījuma eksperti atkārtoti uzsver nepieciešamību samazināt karpveidīgo zivju un palielināt plēsīgo zivju īpatsvaru.

2020.gada 19.novembrī bijusī Burtnieku novada pašvaldība, lai saglabātu zivju resursus, kā arī attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos, pieņēma lēmumu veikt nepieciešamās darbības rūpnieciskās zvejas aizliegšanai Burtnieku ezerā. Taču, saņemot lēmuma negatīvu novērtējumu no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” ekspertiem un Zemkopības ministrijas, 2021.gada jūnijā bijušā Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu rosināt rūpnieciskās zvejas nozvejas limitu mazināšanu plēsīgajām zivīm. Jaunā Valmieras novada pašvaldības dome, pārskatot šo lēmumu, secinājusi, ka ir pamats vēl lielākam plēsīgo zivju limita un kopējā pieļaujamā tīklu garuma samazinājumam.

Būtiski, ka atbilstoši Eiropas Padomes Regulai Nr.1224/2009 atpūtas zvejā iegūtu nozveju tirdzniecība ir aizliegta. Taču Burtniekā noķertie lomi, īpaši zandarts un līdaka, būtiski dažādo viesmīlības jomas piedāvājumu, tādēļ rūpnieciskās zvejas pilnīga aizliegšana nav racionāla. Īstermiņā zivju resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai nepieciešama ne tikai zvejas apjoma samazināšana plēsīgajām zivīm, bet arī pašpatēriņa zvejas apjoma pielīdzināšana makšķernieku pieļautajiem lomiem. Būtiski ir arī vismaz divu sezonu garumā samazināt makšķernieku lomu pieļaujamo lielumu, kā arī nepieciešama stingrāka lomu kontrole. Būs nepieciešams turpināt arī melioratīvo zveju lielāka apjoma karpveidīgo zivju izķeršanai, ja līdz šim īstenotā eksperimentālā melioratīvā zveja izrādīsies efektīva.

Lai jau ar 2022.gadu rūpnieciskā zveja noritētu ar pārskatītiem rūpnieciskās zvejas limitiem, Valmieras novada pašvaldības dome 29.jūlijā nolēma:

  • ierosināt Burtnieku ezera līdaku rūpnieciskās nozvejas apjoma limitu samazināt no 12 tonnām uz četrām tonnām, zandarta limitu – no 26 tonnām uz sešām tonnām, nemainot kopējo 49 tonnu nozvejas apjomu;
  • turpināt paredzēt lielāka apjoma karpveidīgo zivju melioratīvo zveju, ja 2021.gadā veiktā eksperimentālā melioratīvā zveja tiks atzīta par efektīvu;
  • ierosināt samazināt zivju tīklu limitu Burtnieku ezerā no 2500 metriem līdz 1000 metriem;
  • kā arī pastiprināt nozvejas un makšķerēšanas lomu kontroli.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” mēneša laikā jāveic pašvaldības priekšlikuma izvērtēšana, jāapkopo iepriekšējā gada nozvejas dati, kā arī jāsagatavo zinātnisks pamatojums ar secinājumiem un ieteikumiem. Tas jāiesniedz izvērtēšanai Zemkopības ministrijā, kas to jau kā atbilstoši tiesību akta projektu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

“Pašvaldības ierosinātajiem Burtnieku ezera rūpnieciskās zvejas ierobežojumiem stājoties spēkā, būtiska loma būs savstarpējai solidaritātei un skaidriem noteikumiem, kā arī zvejnieku izpratnei un vēlmei mainīties. Arī pašvaldība izprot šo izmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbību un būs gatava iesaistīties ar atbalstu, palīdzot stiprināt Burtnieka zandarta zīmolu,” piebilst Andris Klepers.

40,07 km2 Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Ezers atrodas Valmieras novada Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastā. 

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat jauno "Valmiera 2027" vides objektu pilsētas centrā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas Ainavu arhitektu/-i uz nenoteiktu laiku Ja Tev ir vēlme: - nodrošināt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; - piedalīties publiskās ārtelpas labiekārtojumu un apstādījumu attīstības koncepcijas izstrādē un uzraudzīt tās īstenošanu; - piedalīties Pašvaldības būvprojektu, labiekārtojumu un apzaļumošanas projektu izstrādes darba uzdevumu sagatavošanā un īstenošanas uzraudzībā; - Izstrādāt un nodrošināt ainaviskās kvalitātes principu īstenošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā; - izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; - konsultēt izskatīt un sniegt vērtējumus projektētājiem, būvniecības procesa dalībniekiem un iedzīvotājiem ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos; un ja Tev ir: - otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība ainavu arhitektūrā, teritorijas plānošanas jomā; - pieredze pilsētvides un teritorijas plānošanā ne mazāka kā trīs gadi; - valsts valodas prasme augstākā līmenī; - labas angļu valodas prasmes; - kompetences: prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiskās spējas, labas komunikācijas un saskarsmes spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, radošums; spēja strādāt komandā, korektums attiecībās ar cilvēkiem; - labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku; - vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. mēs piedāvājam: - darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; - stabilu atalgojumu (atbilstoši 11.mēnešalgu grupai no 1065 EUR līdz 1230 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; - profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi. CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi „Ainavu arhitekta/-es amatam”, līdz 2022.gada 31.maijam. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: AINAVU ARHITEKTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-05-31 Kontaktpersona: Mot.vēst., CV un augst.izgl.dok.kopiju ar vakances norādi sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas arhitekta palīgu uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • būt daļai no Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas komandas un līdzdarboties Valmieras novada līdzsvarotas pilsētvides un teritorijas veidošanā; • identificēt problēmjautājumus novada telpiskajā attīstībā un sniegt priekšlikumus to risināšanā; • sagatavot projektēšanas uzdevumus Pašvaldības ēku un labiekārtojuma projektēšanai; • izskatīt un sniegt vērtējumus Pašvaldības būvprojektiem; • organizēt plenērus, metu un citus ar telpisko attīstību saistītus konkursus; un ja Tev ir: • pirmā līmeņa augstākā izglītība arhitektūrā (otrā līmeņa profesionālā vai augstākā izglītība arhitektūrā, vai pietuvinātā specialitātē, arhitekta prakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību); • darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz divus gadus (zināšanas un pieredze pilsētplānošanā un būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana; • valsts valodas prasme augstākā līmenī un labas svešvalodu zināšanas; • kompetences: radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus; labas saskarsmes prasmes, precizitāte un spēja strādāt komandā, korektums attiecībās ar cilvēkiem; • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku un CAD programmatūru (ZwCAD, AutoCAD vai citas). Prasmes darbā ar grafiskajām programmām (Adobe), 3d modelēšanas programmām un GIS programmatūru tiks uzskatītas par priekšrocību; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (atbilstoši 11. mēnešalgu grupai no 1065 EUR līdz 1230 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Arhitekta palīga amatam”, līdz 2022.gada 31.maijam. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: ARHITEKTA PALĪGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-05-31 Kontaktpersona: Mot.vēst., CV un augst.izgl.dok.kopiju ar vakances norādi sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv

Mūsu partneri