Valmieras Ziņas

Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par licencēto rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā pašpatēriņa vajadzībām

Lasīšanas laiks: 3 min

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra mainīsies zvejas žurnālu iesniegšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka privātpersonām būs jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā, lai zvejas žurnāla aizpildīšanu veiktu individuāli. Šis nosacījums attieksies arī uz iedzīvotājiem, kas Burtnieka ezerā veic licencēto rūpniecisko zveju. Pašvaldība gatavojas atteikties no licencētās rūpnieciskās zvejas Burtniekā, nododot šim mērķiem nodalīto viena murda limitu (proporcionāli 30 metru tīkla garuma) komerczvejas veicējiem. Saistošo noteikumu projekta apspriešanas laikā aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par licencēto rūpniecisko zveju un tās saglabāšanu Burtnieka ezerā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vides komunikācijas projektu vadītāja Elizabete Ločmele.

Pašreiz licencētā rūpnieciskā zveja Burtniekā paredz, ka jebkurš iedzīvotājs, kuram ir noteikumiem atbilstošs zivju murds, var veikt rūpniecisko zveju pašpatēriņam, iegādājoties licenci Burtnieku pagasta bibliotēkā, turpat saņemot un pēc zvejas nododot murda marķējumus un zvejas licenci papīra formātā. Pašvaldība šos zvejas žurnālus iesniedza Valsts vides dienestā.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka turpmāk zvejas žurnālu iesniegšana no 2024. gada 1. janvāra veicama tikai elektroniski Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS). Tas nozīmē, ka, saglabājot licencēto rūpniecisko zveju Burtniekā:

1) zvejniekam būtu elektroniski jāpiesaka jaunu lietotāju LZIKIS sistēmai;

2) Zemkopības ministrijai šis pieteikums jāapstrādā, jāizveido lietotājs, jānosūta zvejniekam piekļuves informācija (1-2 dienu laikā);

3) zvejniekam jāapgūst LZIKIS, lai varētu veikt zvejas žurnāla aizpildīšanu;

4) kad pirmie četri soļi veikti, zvejniekam pirms zvejas jādodas uz Burtnieku pagasta bibliotēku, lai, kā ierasts, iegādātos zvejas licenci un saņemtu murda marķējumus;

5) pēc zvejas zvejniekam jānodod Burtnieku pagasta bibliotēkā murdu marķējumi, LZIKIS jāiesniedz zvejas žurnāls.

Jāņem vērā, ka ar 2022. gada sākumu būtiski tika samazināti rūpnieciskās zvejas limiti (tīklu garuma limits tika samazināts no 2500 m uz 1000 m). Tā kā pašvaldībai ir tiesības licencētās rūpnieciskās zvejas veikšanai nodalīt tikai 5% no rūpnieciskās zvejas rīku limita, arī licencētās rūpnieciskās zvejas veikšanai iepriekšējo desmit murdu limita vietā palika viena murda limits. Lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk privātpersonām veikt licencēto rūpniecisko zveju, pašvaldība ir noteikusi limitu – mēnesī viens cilvēks var zvejot trīs diennaktis.

Izvērtējot, cik šī būs sarežģīta un arī laikietilpīga procedūra privātpersonai, kas Burtniekā vēlas zvejot līdz trim diennaktīm mēnesī pie esošā rūpnieciskās zvejas limita, pašvaldība ar  2024. gadu gatavojas atteikties no licencētās rūpnieciskās zvejas Burtniekā, nododot šim mērķiem nodalīto viena murda (proporcionāli 30 metru tīkla garuma) limitu komerczvejas veicējiem.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Ja vēlaties, lai licencētā rūpnieciskā zveja Burtniekā tiktu saglabāta, esat gatavi apgūt LZIKIS un patstāvīgi veikt datu ievadi tajā, aicinām paust savu viedokli līdz 14. decembrim uz e-pastu evija.ozola@valmierasnovads.lv ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.

Licencētās makšķerēšanas kārtību Burtniekā šīs izmaiņas neskar – zivis pašpatēriņam arvien būs iespējams noķert, iegādājoties makšķerēšanas licenci vietnē manacope.lv. Lomu atskaites iesniegšana, pat ja nekas nav noķerts, obligāti veicama piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri