Valmieras Ziņas

Valmieras novada pašvaldībā iecienītas izbraukuma domes sēdes

Lasīšanas laiks: 2 min

Kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā, Valmieras novadā apvienojot 8 pašvaldības – 5 pilsētas un 26 pagastus, Valmieras novada pašvaldības domes komiteju un domes sēdes 1 reizi  mēnesī tiek organizētas kādā citā novada administratīvajā teritorijā. Tas ir ļoti labs veids, kā deputāti  pēc domes sēdes iepazīstas ar novada teritorijām, paveiktajiem darbiem vai vēl risināmiem jautājumiem, objektus, teritorijas, ēkas apskatot klātienē. Bieži vien izbraukuma domes sēdes tiek plānotas kopā ar tikšanos ar pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotāju tikšanām tās pašas dienas vakarā., portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Pēc domes sēdes 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti pulcējās Burtnieku pagastā uz domes izbraukuma sēdi, kas novada deputātiem ir ierasta prakse- pulcēties dažādās novada vietās, lai ne tikai noturētu savu ikmēneša sēdi, bet arī iepazītu apkārtni un aprunātos ar iedzīvotājiem atklātā sanāksmē. 

Šī domes sēde bija pēdējā četriem Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem – Jānim Skrastiņam, Jānim Grasbergam, Harijam Rokpelnim un Jurim Jakovinam, kuri ir ievēli 14. Saeimā un ar 1. novembri uzsāks darba gaitas Rīgā. 

Pulcējoties Burtniekos, Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs atzina: “Ir liels prieks, ka Burtnieku apvienības pārvalde ir atgriezusies Burtniekos, jo tas ir apvienības centrs un iespēja būt tuvāk saviem iedzīvotājiem”.

Pēc domes sēdes deputāti Burtnieku apvienības pārvaldes vadītājas Kristīnes Auziņas pavadībā devās apskatīties Burtnieku muižas parku, tālāk jau dodoties uz Matīšiem, apsekoja pašvaldības īpašumā esošu ēku Valmieras ielā 5, jo pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par ēkas nākotni. Domes deputāti apskatīja arī Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luterisko baznīcu, kā arī vēsturisko Bauņu parku Matīšu pagastā, ko tikko pašvaldība pārņēma savā īpašumā. Parkam ir nozīmīga kultūrvēsturiskā un bioloģiskā vērtība. Deputāti diskutēja, ka nākotnē parks varētu kļūt par teritoriju, kur vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem doties pastaigās, piknikā un iepazīt novada vēsturi un dabas daudzveidību.

Dienas otrajā pusē deputāti tikās ar Burtnieku Ausekļa pamatskolas personālu, lai runātu par izglītības iestādes nākotnes perspektīvu, kopīgi vienojoties, ka skola jāpārceļ uz Burtnieku centru. Vēl šī iecere tiks apspriesta ar bērnu vecākiem. Dienas noslēgumā Jānis Baiks kopā ar deputātiem tikās ar Burtnieku apvienības iedzīvotājiem, pulcējot gandrīz 50 interesentus, kuri konstruktīvā sarunā diskutēja par teritorijas attīstību un saimnieciskiem jautājumiem.

Nākamā Valmieras novada pašvaldības domes deputātu izbraukuma sēde plānota Naukšēnos, Naukšēnu muižā. Kā ierasts, plānota teritorijas apskate un tikšanās ar iedzīvotājiem.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri