Valmieras Ziņas

Valmieras novada izglītības iestādes gatavojas jaunajam mācību gadam

Lasīšanas laiks: 10 min

Vasarā, kamēr mācību duna Valmieras novada izglītības iestādēs ir norimusi, tajās notiek lielāki un mazāki labiekārtošanas darbi, lai jaunajā mācību gadā, atgriežoties bērniem un pedagogiem, viņus sagaidītu skaista un sakārtota vide, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Pinne.

Pirmsskolas izglītības iestādes

VALMIERĀ

PII “Sprīdītis”

Ir atjaunoti vairāki bojāti āra laukuma elementi, bet viens āra rotaļu elements ir demontēts un drīzumā tiks veikta jauna uzstādīšana. Veikts vairāku bojāto logu remonts. 

PII “Vālodzīte”

Turpinās remonts 1. jaunākajā vecuma grupiņā, kā arī notiek izglītības iestādes saimniecības ēkas pārbūve.

PII “Varavīksne”

Lielākais darbs, kas turpinājās visu vasaru, ir Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības PII “Varavīksne” pārbūve, iegūstot 100 vietas. Telpu atklāšana pēc pārbūves notiks 30. augustā plkst. 10.00.

PII “Buratino”

Iestādes teritorijā daļēji nobruģēti gājēju celiņi, uzstādītas trīs āra rotaļu ierīces, tiek veikts kapitālais remonts vienai grupai.

PII “Pienenīte”

Vispacietīgāk un ilgāk remontu bija gaidījuši metodiskais, vadītājas, lietvedes/saimniecības vadītājas darba kabineti. Projektu veidoja SIA “FR Studio” dizainere J.Frosta. Bet SIA WOLTEC, remontējot trīs telpu grīdas, līdzinot, krāsojot sienas un griestus, mainot elektroinstalāciju, pilnveidojot ventilācijas sistēmu, strādāja tā, ka netika traucēts audzēkņu dienas režīms. Ar praktiskām mēbelēm darba telpas nodrošina SIA “KORE AG”.

PII “Ābelīte”

PII “Ābelīte” ir uzsākusi iepirkuma procedūru teritorijas labiekārtošanai – sporta laukuma celiņa seguma ieklāšana, bruģēta celiņa ieklāšana uz grupu rotaļu laukumiem, kā arī tiek veikta iepirkuma procedūra žoga nomaiņai 117 m garumā. Šobrīd atjaunojam / nomainām atsevišķu rotaļu laukumu elementus.

PII “Kārliena”

Labiekārtots metodiskais kabinets, lai pedagogiem būtu iespēja gan iepazīties ar jaunākajiem metodiskajiem materiāliem, gan arī savstarpēji sadarboties un sagatavoties nodarbībām ar bērniem, atjaunotas ieejas kāpnes jaunākajās grupās, uzstādīts sensorais gaismas apgaismojums kāpņu telpā, nomainītas ārdurvis, atjaunots zāliena segums grupu laukumā, veikti elektroinstalācijas remonta darbi. 

PII “Ezītis”

Plānoti fasādes jumta remontdarbi, 5. grupā “Pelēni” nomainīts grīdas segums un veikts  sienu kosmētiskais remonts, 6. grupā “Vāverēni” daļēji nomainītas mēbeles, veikts sienu  kosmētiskais remonts, metodiskajam  kabinetam, veselības punktam nomainīti grīdas segumi, metodiskajam  kabinetam pilnībā nomainītas mēbeles, lietvedes  un saimniecības vadītājas  kabinetam daļēji nomainītas mēbeles, tiks papildināti rotaļu laukumi un sporta laukums ar jauniem elementiem.

PII “Krācītes”

Veikti grupu remontdarbi. Tuvākajā laikā sola kāpņu remontu (divām kāpnēm) ieejām uz mazajām grupām.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra PII Jumaras ielā 9

Iestādē veikts ieeju, paaugstinājumu un pandusa sienu remonts, āra rotaļu laukumam tiek izgatavota un uzstādīs lielo nojumi, kura paredzēta mācību un atpūtas procesu pilnveidošanai, divu grupu mācību / darba telpās uzstādītas kasešu tipa žalūzijas, mūzikas / aktu zālē nomainīta skaņu aparatūra un aizkari.

NOVADĀ

Mūrmuižas PII “Pasaciņa”

Šīs vasaras lielākie un sen gaidītie darbi notika iestādes pārtikas blokā. Darbi vēl turpinās. No 1. septembri izglītojamo ēdināšanu nodrošinās SIA “GLAZŪRA”. Iestādes sporta laukums ir kļuvis lielāks, līdzenāks, drošāks, jo tika demontēts “baseins”. Turpmāk varēsim papildināt sporta laukumu ar jauniem sporta un rotaļu elementiem.

Kocēnu PII “Auseklītis”

Noslēgts līgums ar firmu par remontdarbu uzsākšanu no 15. augusta. Tiks veikts Kocēnu  3. grupas un kāpņu remonts. Kocēnu 3. grupas un trepju remonts paredzēts divus mēnešus no uzsākšanas brīža. Bērniem grupas telpas mācībām, rotaļām iestādē tiks nodrošinātas.

Valmiermuižas PII “Burtiņš”

Pabeigta lietus notekūdeņu izbūve, pamatiem uzlikta hidroizolācija, nomainītas virsgaismas šahtas pagrabam, pārbruģēts iebraucamais ceļš 50 m2 platībā un pārbruģēta viena mazā pastaigu taka, nomainīti bojātie rotaļlaukumu elementi (2 slidkalniņi, atsperšūpoles, karuselis), rotaļlaukumu elementu atjaunošana (pārkrāsošana), uzstādīti septiņi jauni āra soli un pārējie atjaunoti, veikts kosmētiskais remonts pagraba sienām zem baseina; veikti mazie remontdarbi grupās (A, D, G, H, I), pārkrāsoti āra fasādes koka dēļi.

Mazsalacas PII “Dārziņš”

Ir uzsākts process pie teritorijas labiekārtošanas. Septembra laikā plānots uzstādīt jaunas rotaļu konstrukcijas.

Rūjienas PII “Vārpiņa”

Vasarā tika izpildīts plānotais ēdamzāles kosmētiskais remonts, ko veica SIA “Aiva Plus”. Vēl plānots bērnu āra rotaļu namiņa remonts, jumta seguma nomaiņa, līgums noslēgts un darbus veiks SIA “RG Meistars”. Pateicoties skolēnu vasaras nodarbinātības iespējām, veikta āra rotaļu elementu uzlabošana, krāsas atjaunošanas darbi. 

Burtnieku PII “Sienāzītis”

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, iegādāti mācību līdzekļi un materiāli, papildināts inventārs tehnoloģiju mācību jomas organizēšanai. Izglītības iestādes rotaļu laukumiem iegādātas un uzstādītas divas jaunas šūpoles, drošai iekārtu lietošanai zem dažām konstrukcijām ieklāts gumijots mulčas segums. Rūpējoties  par drošu un ērtu vidi, uzlabota vecākās grupas ieejas zona, uzstādītas kāpņu margas, jaunākās grupas tualetes telpā nomainīts grīdas segums uz neslīdošu. Mācību procesa dažādošanai, kā arī sapulču organizēšanai iestādes pasākumu zālē uzstādīts projektors.

Matīšu PII “Namiņš”

Mācību procesa nodrošināšanai iegādāti mācību līdzekļi un materiāli, inventārs veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomai – vingrošanas paklāji, grīdas spilvenu komplekti un tehnoloģiju mācību jomai – mini cepeškrāsns. Papildināts inventārs – iegādāts bezvadu skaļrunis,  bērnu gultas, garderobes skapis, kā arī mīkstais inventārs – gultas veļa, dvieļi, sēžammaisi.

Strenču PII “Minkāns”

PII “Minkāns” Strenču pamatskolas programmu realizācijas vietā Sedā rudens pirmajā pusē plāno vienas grupiņas vietā atvērt divas jaukta vecuma grupas: 1. grupa – bērni vecumā no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānots uzņemt  21 izglītojamo); 2. grupa – bērni vecumā no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānots uzņemt 20 izglītojamos). Veikta pirmsskolas vajadzībām nepieciešamo telpu, tajā skaitā sanitārā mezgla, sakārtošana un remontēšana.

Vispārizglītojošās izglītības iestādes

VALMIERĀ

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Skolas telpas: trīs mācību klasēs nomainīts grīdas segums, 1.–3. klašu otrā stāva foajē nomainīti visi grīdas segumi, uzsākta skolas gaiteņu sienu pārkrāsošana jaunā dizianā, iekļaujot jaukus, mīļus elementus, atsvaidzināta un labiekārtota skolas teātra zālīte, trīs klašu telpas saņēmušas jaunas mēbeles – modernus skolēnu solus, skolas sporta hallei pasākumiem iegādāti saliekamie soli (400 sēdvietas), uzlaboti un nomainīti apgaismes ķermeņi klasēs un gaiteņos, 4.–6. klašu korpusā iegādāti un uzstādīti jauna tipa foajē mēbeļu komplekti, labiekārtota 1.–3. klašu korpusa dežurantu darba vide.

Skolas ārvide: pārbūvēts 4.–6. klašu korpusa jumts – nomainīts paramets, atjaunots soliņu krāsojums un skolas sētas krāsojums gar Meža ielu, uzbūvēti jauni puķu statīvi, sakārtoti dzīvžogi un apaugums pie skolas sienas, nofrēzēti visi daudzgadīgie apstādījumi un renovēta dabas taka gar sila ielu, uzlabota ugunskura vieta, turpinās darbs pie seguma maiņas laukumos un ietvēs.

Mācību līdzekļi: izveidota un pastāvīgi tiek papildināta kompetenču izglītības mācību līdzekļu bāze, procesā ir jaunu digitālo tāfeļu iegāde un izveidota otra datorklase, papildināta robotikas klase.

Valmieras sākumskola         

Šogad pēc atkārtotā iepirkuma tiks uzsākts jumta karnīzes remonts. Atjaunoti lielā amfiteātra soli – nomainīti bojātie un pārkrāsoti esošie. Uzsākts darbs pie mazā amfiteātra – bojāto solu nomaiņas un krāsošanas. Nokrāsota amfiteātra iekšējā siena un ēkas fasādes siena sporta galā. Veikts kosmētiskais remonts piecās klasēs – atjaunots sienas krāsojums. Uzsākti flīzēšanas darbi divās tualetēs. Iegādāti jauni skolēnu galdi vienai klasei. Atjaunoti ārējie soliņi. Divos korpusos pie ārdurvīm nomainītas bojātās flīzes.

Valmieras 2. vidusskola

Rudens pirmajā pusē plānots uzsākt apjomīgus mazās sporta zāles pārbūves darbus. Vasarā skolai tika iegādātas mēbeles mācību telpām, gaiteņiem un foajē telpām, paplašināts informāciju tehnoloģiju un inventāra klāsts, uzlabota sporta zāles infrastruktūra.

Valmieras 5. vidusskola

Remonts 103. kabinetā (ģeogrāfijas stundas), skolas 2. un 3. stāva remonts, 401. kabineta remonts skolas 4. stāvā. Šī gada septembra sākumā tiks veikta grīdas atjaunošana sporta zālē.

Valmieras Viestura vidusskola

Skolas mazā zāle aprīkota ar atpūtas soliem skolēnu labsajūtai, skolas pagalmā izvietoti āra tenisa galdi, izveidots tīklu frīzbija parks skolas teritorijā, skolas sarīkojumu zāle tiks aprīkota ar jauniem, ergonomiskiem krēsliem, sākumskolas korpusa klases tiek modernizētas ar jaunām interaktīvajām tāfelēm un jauniem skolas solu un galdu komplektiem, lai skolēniem būtu patīkama atmosfēra, ērta darba vieta. Jaunā sporta halle tiek aprīkota ar nepieciešamo infrastruktūru (izveidoti tablo, aprīkota zāle ar skatītāju tribīnēm).

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Veikts psihologa kabineta kosmētiskais remonts, galvenās ieejas fasādes krāsošana virs skolas logo, iekšpagalma labiekārtošana – zālāja atjaunošana, topošā tehnoloģiju kabineta logu nomaiņa un elektroinstalācijas pārbūve, sporta zāles sienu kosmētiskais remonts.

Valmieras Valsts ģimnāzija

Lielākie šogad plānotie darbi skolā noslēdzās 2023. gada maijā, kad tika atklāts Valmieras Valsts ģimnāzijas pārbūvētais mācību korpuss un jaunuzceltā sporta zāle. Šobrīd vienai mācību klasei tiek veikts neliels kosmētiskais remonts. Savukārt septembrī plānots uzsākt skolas jumta remontdarbus.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Izglītības iestādē norit ļoti apjomīgi  āra teritorijas labiekārtošanas darbi, kas tiek veikti kopā ar sporta zāles celtniecību. Ir atjaunotas pazemes komunikācijas, ieklāts bruģa segums. Līdz mācību gada sākumam plānots pabeigt apzaļumošanu. Pabeigts sākumskolas korpusa ēkas pamatu hidroizolācijas un siltināšanas process. Veikts kosmētiskais remonts divās klašu telpās sākumskolas korpusā.

NOVADĀ

Kocēnu pamatskola

Saskaņošanā ir jaunu mēbeļu iegāde latviešu valodas un vizuālās mākslas kabinetiem. Vairāk nekā 10 tūkstoši EUR izlietots jaunu mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādei. 2/3 jaunu datoru būs skolas datorklasē. Interaktīvo ekrānu gaida viena no sākumskolas klasēm. Dizaina un tehnoloģiju stundām un savu suvenīru izgatavošanai iegādāta sublimācijas drukas iekārta. Savukārt profesionāļiem – skolas pavāriem – iepirkuma procesā ir kartupeļu mizojamā mašīna skolas virtuvei un pēc vecāku iniciatīvas arī jauna velonovietne visiem, kuri uz skolu dodas ar velosipēdu. Noslēdzies iepirkums par vairāku telpu, tostarp muižas 1. stāva foajē un kāpņu telpu, remontu. Aizvadītajā mācību gadā izdarīts vērienīgs darbs – uzklāts jauns jumts. Jau otro gadu skolas ēkas tiks arī apdrošinātas, vasarā skolēnu un telpu drošībai uzstādītas 12 videokameras, sava telpa, skolā ienākot, būs dežurantam – tāda amata vēl pirms pāris gadiem nebija.

Dikļu pamatskola

Labiekārtota mācību telpa logopēdiskajām nodarbībām, kā arī svešvalodu mācību telpa. Pirmsskolas grupās Dikļos un Zilākalnā notiek ugunsaizsardzības sistēmas remontdarbi.

Strenču pamatskola

Strenču pamatskolas ēkā Strenčos veikti kosmētiskie remonti atbilstoši budžeta plānam – veikts gaiteņu un kāpņu telpas remonts sporta korpusā, augustā tiks pabeigts ēkas pamatu un bojāto fasādes daļu remonts un krāsošana, nomainītas durvis četrām klašu telpām (notiek pāreja uz daļējām stikla durvīm visā ēkā). Ar absolventu klases vecāku atbalstu labiekārtots gaitenis vienā no korpusiem – uzstādītas pašu gatavotas koka mēbeles, iekārtots atpūtas stūrītis. Augustā ar vecāku biedrības atbalstu plānots labiekārtot vēl divas atpūtas zonas skolas centrālajā korpusā. Strenču pamatskolas ēkā Sedā remontus neveic, telpas atbrīvo PII “Minkāns” izmantošanai, tajā skaitā remontiem.

J.Endzelīna Kauguru pamatskola

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā šovasar veikts 2. un 3. stāva kāpņu telpu remonts.

Rubenes pamatskola

Rubenes pamatskolā turpinās vides uzlabošanas un mācību telpu atjaunošanas darbi. Remontdarbi gan vēl nav uzsākti, bet tikko noslēdzies atkārtotais iepirkums tiem. Tiks atjaunotas virtuves daļas Rubenes pirmskolā, uzstādot trauku mazgājamās mašīnas, skolā veiks remontu sākumskolas klasei, uzstādīs arī jauno interaktīvo paneli mūsdienīgam darbam klasē, kā arī notiks gaidītie darbi ēdnīcas stāva ārsienu hidroizolācijai. Vasarā Rubenes sporta laukums tika pie jaunām nestandarta iekārtām sportam un brīvam laikam, savukārt pirmskolas teritorijā ir pasūtītas jaunas iekārtas bērnu laukumam, kas piemērotas mazākajiem bērniem. Jūnijā tika uzstādīta  un jau sāka darboties siltumnīca, kurā bērni kopā ar pedagogiem audzē dažādus  dārza labumus. 

Burtnieku Ausekļa pamatskola

No jaunā mācību gada skola apvienojusi savas telpas, pārejot no divām ēkām uz vienu. Vēl gaidāmi  pārbūves darbi, lai pielāgotu vidi skolēnam ar kustību traucējumiem un iegūtu dizaina un tehnoloģiju darbnīcas, kā arī logopēda kabinetu.

Rencēnu pamatskola

Ir veikti labiekārtošanas darbi pirmsskolas teritorijā, veikts kosmētiskais remonts skolas telpās.

Matīšu pamatskola

Ir uzsākts sporta kompleksa (sporta ģērbtuvju un sporta zāles) remonts un vizuālās mākslas (kulinārijas klases) telpu remonts.

Trikātas pamatskola

Trikātas pamatskolā izremontēta kāpņu telpa, kāpnes uz pagrabstāvu un pagrabstāva gaitenis līdz katlu telpai. 

Rūjienas vidusskola

Rūjienas vidusskolā Skolas ielā 24 ierīkotas divas jaunas durvis 3. stāva aktu zālē, no jauna iekārtota 1.C klase (skolēnu galdi, krēsli, tāfele), Rīgas ielā 30 veikts kosmētiskais remonts divos kabinetos un 1. stāva vestibilā, trīs mācību kabinetos iegādāti jauni skolēnu krēsli un galdi, trīs darbinieku kabinetos iegādāti skapji un plaukti, veikta galvenā ienākošā elektrības sadales skapja nomaiņa. Sporta hallē (Rīgas iela 30) notikusi āra ventilācijas apšūšana ar skārdu, jumta seguma nomaiņa virs aerobikas un trenažieru zālēm, sporta stadionā atjaunoti, nokrāsoti soliņi un pārvietojamās sētas.

Naukšēnu vidusskola

Veikts bioloģijas klases remonts un sakārtota lietusūdeņu kanalizācijas novadīšanas sistēma. Nomainīta puse jumta internāta ēkai.

Mazsalacas vidusskola

Veikts ēdamzāles remonts, pārkrāsota sporta zāles ārējā gala siena, četros kabinetos veikti kosmētiskie remonti, viena klases telpa labiekārtota ar ergonomiskām mēbelēm.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri