Valmieras Ziņas

Valmierā tiks veikti garantijas labojumi divkārtu apstrādes ielām

Lai uzlabotu pilsētas ielu stāvokli, 2020.gadā 5,145 km pilsētas grantēto ielu tika veikta divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju. Šī gada pavasarī visi apstrādātie ielu posmi tika apsekoti, atsevišķās vietās konstatējot brauktuves virskārtas bojājumus. Pašvaldība par defektiem ir vērsusies pie darbu izpildītājiem. Konstatētie defekti tiks novērsti darbu izpildes garantijas ietvaros, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Ielu virsmas divkārtu apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju kā tehnoloģiju iesaka izmantot līdz augusta vidum. Taču, tā kā cietais segums būtiski uzlabo ielas virsmas kvalitāti, pagājušajā gadā tika pieliktas visas pūles, lai to ieklātu pēc iespējas visās sākotnēji plānotajās ielās. Pagājušā gada rudenī laikapstākļi bija ļoti labvēlīgi darbu veikšanai arī pēc rekomendētā darbu veikšanas termiņa beigām. Tādēļ ielu apstrāde noslēdzās oktobra sākumā, paspējot apstrādāt visas plānotās ielas, gūstot tomēr arī pieredzi par lielāku virsmas defektu varbūtību drīz pēc tam sekojošajā ziemā.

Darbu veikšanas defekti tika konstatēti Ezera ielas vidusposmā, Sporta ielā starp Straupes un Dikļu ielu, Skolas ielā pie Rīgas ielas. Seguma izdrupumi konstatēti arī pie komunikāciju akām Pilātu un Lazdu ielā. Šos virsmas seguma garantijas remonta darbus lūgts izpildīt darbu veicējam SIA “Imbertech”. Seguma izdrupumi un komunikāciju aku iesēdumi konstatēti arī Ausekļa un Straupes ielā. Šos garantijas remonta darbus lūgts izpildīt darbu veicējiem SIA “Valkas ceļi”.

Cietā seguma ieklāšana, veicot divkāršu apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju, iespējama tām zemas satiksmes intensitātes grantētajām ielām, kam ir laba lietus ūdens notece. Cietais virsmas segums pagājušajā gadā tika ieklāts Ezera, Dauguļu, Dikļu, Krasta, Parka, Ūdru, Upes ielā, Vienības ielas posmā no Austrumu līdz Brīvības ielai, Lazdu, Pilātu, Jāņa Ziemeļnieka ielā, Sporta un Skolas ielā, kā arī Ausekļa, Straupes un Ūdens ielā. Ielām bez izteikta reljefa – Sporta un Skolas ielām – lietus ūdens noteces nodrošināšanai pirms cietā seguma ieklāšanas tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un drenāža.

Atbilstoši atklāta konkursa “Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā” un iepirkuma “Ielu divkārtu virsmu apstrāde Valmierā” rezultātiem Sporta un Skolas ielas virsmas divkārtu apstrādi, kā arī Ezera, Dikļu, Dauguļu, Parka, Upes, Ūdru, Krasta, Vienības, Jāņa Ziemeļnieka, Pilātu un Lazdu ielas apstrādi veica SIA “Imberteh” par kopējām līgumsummām 371 294,95 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta konkursa “Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā” rezultātiem Ausekļa, Straupes un Ūdens ielas apstrādi veica SIA “Valkas ceļi” par kopējo līgumsummu 83 085,40 EUR ar PVN.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā uz nenoteiktu laiku Valmieras novada Izglītības pārvaldes METODISKĀ DIENESTA VADĪTĀJU! Ja Tev ir vēlme:   nodrošināt Metodiskā dienesta darbu: konsultēt, informēt un sniegt metodisko atbalstu Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogiem, skolu vadības komandām, jomu koordinatoriem, mācīšanās konsultantiem; plānot un organizēt pētījumus, datu ievākšanu un analīzi par mācīšanas darba kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām Pašvaldības izglītības iestādēs; · apkopot un publiskot metodiskos materiālus un labās prakses piemērus izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, veicināt zināšanu pārnesi; · rosināt metodisko materiālu izstrādi un savstarpējo mācīšanos; · piedalīties ar izglītību saistītu inovāciju un investīciju projektu izstrādāšanā un ieviešanā; · veidot aptaujas par izglītības jautājumiem, analizēt aptauju rezultātus un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes celšanai;  un ja Tev ir: · otrā līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā; · darba pieredze pedagoģijā, metodiskajā darbā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi; · valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; · zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā; · labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; · kompetences: labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes; prasme analizēt situācijas, atrast piemērotākos risinājumus; spēja analizēt liela apjoma datus; precizitāte un augsta atbildības sajūta; vēlme strādāt komandā; izvirzīt un sasniegt mērķus; mēs piedāvājam: labus darba apstākļus sakārtotā darba vidē; stabilu atalgojumu (atbilstoši 12.mēnešalgu grupai no 1195 EUR līdz 1400 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); profesionālās pilnveidošanās iespējas; sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī redzējumu par Metodiskā dienesta darbības principiem un attīstības vīziju līdz divām A4 lapām datorrakstā, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Metodiskā centra vadītāja/-as amatam”, līdz 2021.gada 4.oktobrim plkst.12:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 26121155. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: GALVENAIS SPECIĀLISTS METODIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2021-10-04

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.nr.4418000073), sākot ar 2021./2022. mācību gadu piedāvā darbu IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGAM Darba slodze: 15 stundas nedēļā. Mēnešalga 540,00 EUR. Pretendentiem izvirzītās prasības: Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Galvenie amata pienākumi: Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem Veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā Analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus Darba vietas adrese: Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, „Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads. Pieteikumu un CV uz sūtīt uz e-pastu info@skiinaukseni.lv vai pieteikties personīgi pie direktora (tālrunis 29293630) līdz 2021.gada 15.oktobrim Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Akordalga Darba vietas adrese: LATVIJA, Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov. Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2021-10-15 Kontaktpersona: Pieteikumu un CV sūtīt uz info@skiinaukseni.lv vai iesniegt personīgi, t. 29293630 (direktors). Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri