Valmieras Ziņas

Valmiera kļūst par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsētu

Lasīšanas laiks: 2 min

9. augustā Valmierā norisinājās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas organizētā kopsapulce, kuras laikā Valmiera kā viena no Latvijas 10 valstspilsētām pārņēma prezidējošās pilsētas pienākumus no 2023. gada augusta līdz 2024. gada jūlijam. Iepriekšējā prezidējošā valstspilsēta ir Rēzekne.

Attiecīgajā prezidēšanas termiņā par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidentu kļuvis attiecīgā LLPA biedra pašvaldības domes priekšsēdētājs – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Jānis Baiks pieņemot LLPA prezidenta pienākumus uzsvēra: ’’Valstspilsētas ir ekonomiskais dzinējspēks. Jo labāk ies valstspilsētām, jo lielāki ieguvēji būs Latvijas reģioni. Ģeogrāfiski esam labi izvietojušies pa visiem šiem reģioniem, tātad ieguvējiem ir jābūt visiem valsts iedzīvotājiem un pie tā es arī esmu gatavs strādāt ar visus savu pieredzi un iespējām. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidenta amatā apņemos darboties aktīvi.’’

Katrai valstspilsētai šāda iespēja ir reizi 10 gados. Nākamajai pēc Rēzeknes prezidējošās pilsētas pienākumus bija jāpārņem Rīgai, bet balstoties uz faktu, ka Rīgas dome pašlaik palikusi bez priekšsēdētāja, Valmiera pieņēmusi piedāvājumu uzņemties šos pienākumus.

Kopsapulcē Valmierā piedalījās LLPA biedri: Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņs, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora pienākumu izpildītājs Normunds Audzišs, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedri kopsapulcē pārrunāja arī darba plānu nākamajam gadam. Tajā ietilps darbs pie tā, lai varētu nodrošināt pedagogiem solīto atalgojuma celšanu, tāpat arī dzīvojamā fonda nodrošināšanu lielajās pilsētās, papildus finansējuma piesaistīšanu lielajām slimnīcām, Eiropas fondu līdzekļu piesaistīšanu, kā arī citiem pilsētas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai svarīgiem darbiem.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri