Valmieras Ziņas

Valmierā 2017.gadā reģistrētas 242 laulības

2017.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 242 laulības. Savukārt atzīme par laulības šķiršanu pērn izdarīta 88 laulības reģistros.

Reģistrētās laulības

2017.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 242 laulības (tai skaitā 22 reģistrētas baznīcā). Visvairāk laulības reģistrētas septembrī – 41 un augustā – 39, bet vismazāk janvārī – trīs un martā – četras.

Jaunākajā pārī, kas reģistrējuši laulību, līgavai un līgavainim bijuši attiecīgi 20 un 19 gadi, vecākajā pārī – 76 un 70 gadi. 2017.gadā reģistrētas trīs laulības, kad līgava bijusi nepilngadīga (16 un 17 gadi). Katru gadu palielinās līgavas un līgavaiņa laulībā stāšanās vecums. 74,8% līgavaiņi bijuši vecāki par līgavām. Vislielākā vecuma starpība bijusi 34 gadi. Līgavas bijušas vecākas par līgavaiņiem – 15,7% gadījumu, lielākā vecuma starpība – 13 gadi. Līgavainis un līgava bijuši vienaudži – 9,5% gadījumu.

No visām 2017.gadā Valmierā reģistrētajām laulībām 83 gadījumos (34,3%) abi laulātie ir valmierieši. 52 laulībās (21,5%) viens no jaunlaulātajiem ir valmierietis, savukārt 107 laulībās (44,2%) neviens no laulātajiem nav Valmieras pilsētas iedzīvotājs. Valmierā laulību bieži izvēlas reģistrēt iedzīvotāji ne tikai no apkārējiem novadiem, bet arī no visas Vidzemes.

2017.gadā laulībā stājušies pirmo reizi 167 pāri (69%), bet otro reizi – 16 pāri (6,6%).

220 pāri izvēlējušies svinīgu laulības reģistrāciju, 22 pāri – juridisku laulības reģistrāciju. 2017.gadā turpinājās tendence palielināties laulību svinīgās reģistrācijas skaitam, bet samazināties juridisko laulību reģistrācijas (sarakstīšanās) skaitam. Likums paredz, ka laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām pašvaldības teritorijā ir iespējams reģistrēt, ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti apstākļi. 2017.gadā laulību ārpus Valmieras Dzimtsarakstu nodaļas telpām izvēlējās reģistrēt trīs pāri, salaulājoties Valmieras muzeja teritorijā pie dižozola. 2017.gadā laulības reģistrāciju atteica vai uz to neieradās astoņi pāri.

“Laulība ir drosmīgs solis, izvēloties turpmāk rūpēties un godāt sevi, mīļoto un kopīgo nākotni. Vēlu, lai laulības ir pārdomāts un atbildīgs solis divu mīlošu cilvēku dzīvē,” uzsver Valmieras Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Viļumsone

Ja personas vēlas reģistrēt laulību, jādodas uz jebkuru dzimtsarakstu nodaļu valstī, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), uzrakstot iesniegumu un samaksājot valsts nodevu 14 EUR.

Jāpiemin, ka Valmieras pilsētas pašvaldība apmaksā laulības svinīgās reģistrācijas ceremonijas maksu tām personām, kuras ir Valmierā deklarētas ne mazāk kā vienu gadu. Šādu lēmumu Valmieras pilsētas pašvaldība pieņēma 2016.gadā, lai stiprinātu ģimenes institūcijas lomu un nozīmi, kā arī ģimenes vērtību sabiedrībā un atbalstītu tās ģimenes, kas Valmieru ir izvēlējušās par savu dzīvesvietu.

Šķirtās laulības

2017.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 88 gadījumos. Pie notāra, labprātīgi abām pusēm vienojoties, šķirtas 68 laulības, bet tiesā – 20 laulības. “2017.gadā pieauga tendence šķirt laulības ar tiesas palīdzību, tas nozīmē, ka abas puses nespēj savstarpēji vienoties. Tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā bija vērojams 2-3 gadu laulības krīzes posms, pērn šķīrās vairāki pāri, kuri laulības reģistrējuši 2014.gadā. Ja šos kritiskos gadus iztur, tad šķiršanās skaits sarūk. Vairāk šķiras gados jauni cilvēki, īpaši tādi, kuri dzimuši 20.gadsimta deviņdesmito gadu pirmajā pusē, tomēr ir arī gadījumi, ka šķiras jau dzīves pieredzējuši un nobrieduši cilvēki. Analizējot laulības šķiršanas pa gadiem, var secināt, ka laulības vairāk tiek šķirtas, ja tās noslēgtas, sākot no 2007.gada līdz šim brīdim, laulībā nenodzīvojot pat 10 gadus. Aicinu pārus būt tālredzīgiem un apdomāt savstarpējās attiecības pirms laulības reģistrācijas, jo šis ir tikpat atbildīgs solis kā laulības šķiršana,” norāda R.Viļumsone.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā PROJEKTU DAĻAS VADĪTĀJU (darbinieka amats uz noteiktu laiku līdz 2022.gada martam) Mēs piedāvājam: interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā; profesionālās izaugsmes iespējas: mēnešalgu (atbilstoši profesionālajai pieredzei) – 1367 - 1500 EUR (bruto); modernu darba vidi un labus darba apstākļus; darba līgumu uz 2 gadiem ar iespēju pagarināt darba attiecības. Prasības pretendentiem/-ēm: 1. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitāro, komunikāciju vai sociālo zinātņu jomā; 2. teicamas latviešu valodas zināšanas; 3. teicamas angļu un krievu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos; 4. vismaz 2 gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē; 5. vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā; 6. zināšanas par profesionālās izglītības sistēmu; 7. pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā vai administrēšanā; 8. pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, t.sk., iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā; 9. prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei un prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi; 10. spēja strādāt saspringtās situācijās, ierobežotā laikā un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem; 11. autovadītāja apliecība B kategorija un pieredze auto vadīšanā. Galvenie amata pienākumi: 1. Izstrādāt izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģiju, veicināt tās ieviešanu un veikt ieviešanas kontroli; 2. izstrādāt izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģiju, atbilstoši ieviest mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus, veicināt ārvalstu izglītojamo apmācības izglītības iestādē; 3. informēt izglītības iestādes administrāciju par pieejamiem finanšu avotiem, analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas; 4. izstrādāt projekta pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei; 5. izvērtēt projekta līdzfinansēšanas iespējas, veikt nepieciešamās darbības līdzfinansējuma saņemšanai; 6. pārraudzīt un koordinēt projektu daļas darbu, kontrolēt mērķu un budžeta izpildi; 7. dibināt un uzturēt regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem; 8. pārstāvēt īstenotos projektus un komunicēt ar projektu īstenošanu uzraugošajām institūcijām un sadarbības partneriem; 9. piedalīties, uzstāties starptautiskos semināros un konferencēs; 10. nodrošināt projekta lietvedības dokumentu atbilstošu noformēšanu, uzskaiti un glabāšanu, sakārtošanu nodošanai arhīvā; 11. plānot piegādes un līgumus projektā, koordinēt līgumu sagatavošanu un noslēgšanu. Kontrolēt noslēgto līgumu izpildi; 12. nodrošināt projekta ietvaros paredzēto iepirkumu procedūru organizēšanu. Izstrādāt iepirkumu specifikācijas aprīkojuma un iekārtu iegādei izglītības programmu modernizēšanai. Piedalīties uz projektiem attiecināmo iepirkumu komisijās; 13. nodrošināt sabiedrības informēšanu par izglītības iestādē ieviestajiem un sagatavotajiem attīstības, investīciju, izglītības un stratēģiskās partnerības projektiem (sagatavot preses relīzes, organizēt publicitātes pasākumus). Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt uz e-pasta adresi personals@valmierastehnikums.lv (ar norādi “Konkursam uz projekta daļas vadītāja amatu”) līdz 2020. gada 3.februārim plkst. 16.00. Papildu informācija pa tālruni: 27803235. Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS (VALSTS PĀRVALDES JOMĀ) Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-02-03 Kontaktpersona: Piet.,CV un izgl.apliec.dok.kopijas sūtīt uz personals@valmierastehnikums.lv, 27803235. Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Valmieras tehnikums  aicina darbā IZGLĪTĪBAS METODIĶI mūžizglītības un izglītības kvalitātes attīstības jomā (uz nenoteiktu laiku) Mēs piedāvājam: Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā Profesionālo pilnveidi Modernu darba vidi un labus darba apstākļus Mēnešalgu (atbilstoši profesionālajai pieredzei) no 913 EUR (bruto) Prasības pretendentam: Izglītība saskaņā ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Pieredze izglītības iestādes administrācijas darbā vai metodiskā darba pieredze ne mazāk kā 2 gadi Teicamas latviešu valodas zināšanas Angļu valodas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī Teicamas datorprasmes – Ms Excel, Ms Word, Ms PowerPoint Pozitīva un radoša attieksme pret darbu Labas saskarsmes iemaņas Autovadītāja apliecība B kategorija un pieredze auto vadīšanā Galvenie darba pienākumi: Izglītības iestādes metodiskā darba un izglītības programmu kvalitātes attīstības procesa vadība, izglītības programmu izstrāde un pilnveide Sadarbības veidošana ar uzņēmējiem individualizētu mūžizglītības programmu izstrādē Jaunu mūžizglītības programmu satura izstrāde, licencēšana, akreditācija, izglītības programmu tāmēšana Mūžizglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu satura sagatavošana un eksāmenu organizēšana Mūžizglītības projektu finanšu plūsmas plānošana un izpildes kontrole Pieejamo un plānoto ESF projektu apzināšana mūžizglītības projektu jomā Mūžizglītības programmu publicitātes un reklāmas pasākumu plānošana Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana izglītības iestādē Atbalsta sniegšana un pedagogu konsultēšana metodisko izstrādņu sagatavošanā Atbalsta sniegšana pedagogiem jauno tehnoloģiju ieviešanā mācību procesā CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e pastu: personals@valmierastehnikums.lv (ar norādi “Konkursam uz izglītības metodiķa amatu”) līdz 2020.gada 7.februārim plkst.15:00. Tālrunis informācijai: 29194941. Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: IZGLĪTĪBAS METODIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-02-07 Kontaktpersona: CV un izgl.apliec.dok.kopijas sūtīt uz personals@valmierastehnikums.lv, t. 29194941.

Mūsu partneri