Valmieras Ziņas

SIA „Valmieras Namsaimnieks vadītājs Ilmārs Skādulis: Mums jābūt redzamākiem un vairāk jākomunicē ar klientiem (6)

Lasīšanas laiks: 7 min

Nesen SIA „Valmieras Namsaimnieks” ilggadējo valdes priekšsēdētāju Valdi Jēgeru amatā nomainīja jauns uzņēmuma vadītājs ILMĀRS SKĀDULIS. Intervijā „Valmieras Ziņām” viņš iepazīstināja valmieriešus ar sevi, kā arī pastāstīja par savām iecerēm, ko gribētu īstenot jaunajā amatā.

Uzņēmuma lielākā vērtība – komanda

Ilmārs Skādulis ir dzimis un audzis Valmierā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā viņš ieguvis inženiera izglītību un papildus izglītojies uzņēmējdarbības vadībā augstskolā „Turība”. Līdz šim pirmā un vienīgā darbavieta bija “Latvenergo” koncerns, kur viņš 23 gadus darbojās nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. Pēdējos sešus gadus Ilmāra Skāduļa pārziņā bija uzņēmuma nekustamie īpašumi ne tikai AS “Sadales tīkls”, bet visā “Latvenergo” koncernā. Viņš nolēmis mainīt darbavietu, jo ik dienu nācies doties uz darbu Rīgā un daudz ceļot pa Latviju, tādēļ maz laika palicis ģimenei. Tāpat viņš vēlējies savas zināšanas un pieredzi vairāk veltīt dzimtajai pilsētai.

Ilmārs Skādulis uzskata, ka uzņēmuma lielākā vērtība ir motivēti darbinieki.

„Neviens vadītājs nevarēs neko izdarīt, ja viņam nebūs labu darbinieku. Valdis Jēgers ir izveidojis stipru un profesionālu komandu. Man atliek to vadīt tālāk un virzīt uz augstākām virsotnēm.”

Ielas un zaļā zona

Ilmārs Skādulis uzskata, ka daudzi pat nezina, ar ko tieši nodarbojas SIA „Valmieras Namsaimnieks”, tādēļ viena no prioritātēm būtu iedzīvotāju informēšana, jo bez dzīvojamo ēku apsaimniekošanas, laika gaitā uzticēts veikt vairākas citas funkcijas. 2011.gadā uzņēmumam tika pievienota Valmieras pašvaldības komunālā saimniecība, līdz ar to pārņemot visu pilsētas ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanu. Tāpat tiek uzturēta Valmieras dzīvnieku patversme, pilsētas kapi un kopš pagājušā gada arī jaunuzbūvētie 2 īres nami.

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vadītājs skaidroja, ka gan pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki, gan uzņēmuma darbinieki ikdienā apseko pilsētu un par nepieciešamajiem darbiem informē pašvaldību. Tās darbinieki izvērtē, vai šos darbus iespējams finansēt no pašvaldības budžeta.

„Bieži vien cilvēki domā, ka „Valmieras namsaimnieks” nav kaut ko izdarījis. Mēs, protams, gribētu izdarīt daudz vairāk, nekā pašlaik darām, bet uzņēmums darbojas tā finansējuma ietvaros, cik pašvaldība var atvēlēt no pilsētas budžeta. Ja neesam saņēmuši pasūtījumu, paši pēc savas iniciatīvas darbus nevaram veikt. Tā kā uzņēmuma statuss ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tad viens no mūsu mērķiem ir strādāt ar pozitīvu bilanci. Uzņēmums nedrīkst veikt darbus, nesaņemot par to taisnīgu samaksu.”

Kā piemēru Ilmārs Skādulis minēja ielu mehanizēto slaucīšanu, kas pašlaik Valmierā notiek pavasarī un pirms pilsētas svētkiem, kā arī atsevišķās ielās rudenī, kas ir nepietiekami. Ielu slaucīšana pavasarī būtu jāveic vismaz divas reizes, tāpat pirms pilsētas svētkiem, kā arī visā pilsētā rudenī vismaz divas reizes, jo kokiem lapas nokrīt pakāpeniski.

Dzīvnieku patversme un kapu apsaimniekošana

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vēl viena darbības joma ir dzīvnieku patversme. Diemžēl tās izvietojums un tehniskais stāvoklis liedz iespēju lielākā apmērā pieņemt apmeklētājus un darboties brīvprātīgajiem palīgiem. Kā skaidroja Ilmārs Skādulis, pašlaik patversme atrodas uzņēmuma saimnieciskās bāzes teritorijā, kas ir izvietota uz nomātas zemes.

“Tādēļ nevaram patversmes labiekārtošanā ieguldīt būtiskus līdzekļus. Uzņēmums apsver iespējas jaunas patversmes būvniecībai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, taču pagaidām nav konkrētu plānu nedz par tās atrašanās vietu, nedz projektu, nedz iespējamo termiņu. Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, jaunas patversmes izbūve varētu izmaksāt vairākus simtus tūkstošus eiro.”

Tāpat SIA „Valmieras Namsaimnieks” funkcijām ir kapu apsaimniekošana. Uzņēmuma darbinieki rūpējas par visiem pilsētas kapiem, tostarp arī par Kocēnu kapiem.

Namu apsaimniekošana

Taču uzņēmuma galvenā joma ir daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana. Kopumā SIA „Valmieras Namsaimnieks” apsaimnieko 110 daudzdzīvokļu namus, tostarp divus jaunuzceltos īres Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8. Abos namos visi dzīvokļi ātri vien pēc nodošanas ekspluatācijā tika izīrēti. Tiklīdz kāds no dzīvokļiem atbrīvojas, iemītniekiem mainot darba un dzīves vietu, tiek rīkotas jaunas īres tiesību izsoles, uz kurām piesakās liels skaits interesentu.

Ilmārs Skādulis pastāstīja, ka ir izstrādāts projekts vēl četru īres namu būvniecībai, bet pašlaik nav pieejams finansējums ieceres īstenošanai.

“Latvijas komercbankas nevēlas finansēt projektus ārpus Rīgas un Pierīgas, valsts atbalsts nav pieejams, savukārt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka aizdevuma saņemšanai nepieciešams lielāka apjoma projekts, ko SIA „Valmieras Namsaimnieks” pašlaik nevar pacelt.”

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi īres namu būvniecībā un ekspluatācijā, secināts, ka projekts un būvniecības kvalitāte kopumā ir laba. Ēkas ir energoefektīvas. Vairāk pieprasīti ir dzīvokļi ar divām un trim istabām. Pārsvarā īres namos vēlas dzīvo jaunās ģimenes ar bērniem. Mūsdienu jaunieši ir daudz mobilāki, tādēļ viņi ir ieinteresēti īrēt, lai nebūtu piesaistīti vienam mājoklim, mainot darbu un dzīvesvietu. Tāpat secināts, ka viena auto stāvvieta uz dzīvokli nav pietiekama, jo bieži vien ģimenei pieder vairākas automašīnas. Arī vietas telpā, kur var novietot bērnu ratiņus un velosipēdus, pietrūkst, tādēļ nākamajos īres namos ir jādomā par izmaiņām projektā.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti plānots īres namos īstenot pilotprojektu, kura ietvaros tiks uzstādītas augstskolā izstrādātās iekārtas, kas nodrošina pilnīgi automātisku visu skaitītāju rādījumu nolasīšanu un iespēju sekot tiem līdzi tiešsaistē. Tādējādi tiks nodrošināta precīzāka datu nolasīšana un iespēja operatīvi konstatēt bojājumus komunikāciju tīklos. Ja RTU izstrādātais risinājums veiksmīgi darbosies, tiks izstrādāts tipveida risinājums, ko varēs piedāvāt citām daudzdzīvokļu mājām. Jāatzīmē, ka šis risinājums plānojas būt lētāks, nekā pašlaik tirgū pieejamie.

Vienā no uzņēmuma apsaimniekotajām mājām Rīgas ielā 18 pēc iedzīvotāju iniciatīvas uz jumta uzstādīti saules kolektori. SIA „Valmieras Namsaimnieks” kopā ar mājas iedzīvotājiem izvērtēs šo iekārtu lietošanas pieredzi. Ja tā būs pozitīva, uzņēmums aicinās arī citu apsaimniekoto māju īpašniekus piesaistīt līdzekļus saules kolektoru uzstādīšanai, tostarp arī apsvērs iespēju uzstādīt tos jaunajos īres namos.

Vairāk informācijas – zinošāki un apmierinātāki klienti

SIA „Valmieras Namsaimnieks” jaunais vadītājs atzīst, ka daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jomai ir sava specifika, kas prasa ciešu komunikāciju ar klientiem.

„Nepietiek izdarīt labi savu darbu. Šajā informācijas laikmetā par labiem darbiem ir vairāk jāstāsta. Nākot šeit strādāt, par uzņēmumu es dzirdēju pārsvarā neitrālas vai negatīvas atsauksmes. Taču daudzas labas lietas, ko dara „Valmieras namsaimnieks”, nav publiski izskanējušas. Mans mērķis ir celt darbinieku pašapziņu un veidot sabiedrībā pozitīvu uzņēmuma tēlu.”

 Turpināsies darbs ar māju vecākajiem, regulāri informējot par uzņēmuma aktualitātēm. Lai uzrunātu vidējo un jaunāko paaudzi, uzņēmums ir izveidojis lapu sociālo tīklu vietnē „Facebook”. Tur būs pieejama informācija par uzņēmuma ikdienas darbību, kā arī operatīvā informācija par ārkārtas situācijām. Ilmārs Skādulis cer, ka tādējādi tiks uzlabota komunikācija starp uzņēmumu un klientiem.

No pagājušā gada vidus SIA „Valmieras Namsaimnieks” klienti var baudīt mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas un priekšrocības, ko piedāvā uzņēmums Bill.me.  Jaunajā sistēmā dzīvokļu īpašnieki var saņemt un apskatīt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus un sekot tiem līdzi, uzdot jautājumus un saņemt uzņēmuma speciālistu atbildes. Platformu var izmantot arī viedierīcēs, jo katram lietotājam ir pieejama Bill.me lietotne.

Ieviešot jauno sistēmu, ir iespēja ietaupīt līdzekļus, jo manuālā rādījumu ievadīšana, vecās sistēmas uzturēšana un papīra rēķinu sagatavošana ir dārga. Turklāt atteikšanās no papīra rēķiniem ir videi draudzīga. To akcentējot, Bill.me kopā ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” un citiem sadarbības partneriem ir apņēmušies šogad iestādīt 2020 egles.

“Pašlaik apmēram puse no mūsu vairāk nekā četrarpus tūkstošiem klientiem jau lieto jauno sistēmu. Domājot par vecākā gadagājuma cilvēkiem, kuriem nav sava datora, klientu centrā Semināra iela 2A ir uzstādīts dators, kurā viņi ar mūsu darbinieku palīdzību varēs nodot skaitītāju rādījumus, kā arī apskatīties un izdrukāt rēķinus Bill.me kontā. Tiem, kuri joprojām nav pieteikušies Bill.me kontā, rēķinu piegāde nākamgad varētu kļūt par maksas pakalpojumu,” pastāstīja Ilmārs Skādulis, piebilstot, ka SIA „Valmieras Namsaimnieks” plāno vairāk akcentēt savu vizuālo identitāti, lai uzņēmuma darbinieki un transports būtu labāk atpazīstami un pamanāmi pilsētā un iedzīvotāji varētu novērtēt viņu darbu.

“Visiem darbiniekiem, kas strādā pilsētā, būs atpazīstams darba apģērbs, lai viņi būtu identificējami. Tas mazinās situācijas, kad iedzīvotāji nezina, kuram ir jāgādā par konkrētās teritorijas apsaimniekošanu, un dažkārt vaino SIA „Valmieras Namsaimnieks” par neizdarību, lai gan uzņēmums nav nemaz par to atbildīgs.”

  zanda - 14.01.2020

  Labvkar. Ir japadoma pa cilvekuem ar invaliditati. Darba negrib nem cilvekus ksm ir grupa. Tsas ir zel.

  Juris - 15.01.2020

  Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji?
  Atbildiet!

   endim - 16.01.2020

   Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji? -Tad, kad vairākums mājas dzīvokļu īpašnieku pieņems lēmumu to darīt, izmaksas sedzot no mājas bilances. Kad jūs beidzot pieņemsiet to lēmumu? Atbildiet!

   Aira - 17.01.2020

   Mùsu màjà uzlika -samaksàjàm un rezultàtà neprecìzi nolasija un beigàs atkal viss pa vecam,paśiem jànodod ràdìjumi😭

  …. - 12.02.2020

  Labdien ari stacijas iela 26 vareja katram dzivoklim uzstaisit lai pats var elektribu parvaldit nevis likt pie ires reikina klat …cik majas zinu ka visam ir ta tikai stacijas ielas 26 iedzivotajiem ta nav un ja ir pa iri mazakais paradins tad bla elektribu nost uz reiz kaut cilveki nepatere tik daudz elektribas bet Namsaimnieks jau sak ka tik varot ta izdarit elektribu atslekt jo parejais ir kopejais.neskatoties kuriem gimene aug mazi berni un ari ar invaliditati un pensonari un t.t.citi nak preti bet Valmieras Namsaimnieks gan nenak pretim gimenem iet ludzas bet bestolka neviens pat normali neuzsklausa .

  Ivo no Ķieģeļu ielas - 24.02.2020

  Tie pipari ir ielikuši līguma numurā garo Ī, un bankā neiet automatiskā rēķina apmaksa īres līgumam. Tas jāmaksā manuāli.

Aktuālais jautājums

Vai jūs apmierina ietvju un ceļu tīrība Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

  SIA „VTU Valmiera” aicina darbā Telpu un teritorijas uzkopēju (Valmieras AO) uz noteiktu laiku DARBA PIENĀKUMI: · uzkopt darba, palīgtelpas un autoostas teritoriju PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · pamatizglītība · vēlama iepriekšēja darba pieredze uzkopšanas un tīrīšanas darbos · iemaņas darbā ar sadzīves tehniku · vēlamas zināšanas telpaugu kopšanā UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: · darbu stabilā uzņēmumā · sociālās garantijas · darba algu – valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi CV vēstuli ar norādi vakancei „Telpu un teritorijas uzkopējs” lūdzam līdz 2023. gada 06.decembrim iesniegt: · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi Valmieras autoostas kasē Stacijas ielā 1, Valmierā vai SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajai atlases kārtai, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām. * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Informācija 26558027 Profesija: APKOPĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Stacijas iela 1, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-06 Kontaktpersona: CV ar norādi vakancei sūtīt uz e-pastu info@vtu-valmiera.lv, tālr. 26558027.

Aicinām darbā TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU DARBA PIENĀKUMI: · tehniskās palīdzības sniegšana · transportlīdzekļu evakuācija · transportlīdzekļu remonts · transportlīdzekļu sagatavošana tehniskai apskatei PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība · DE, CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība · vēlama D, CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja pieredze vismaz 2 gadi · labas saskarsmes un komunikācijas prasmes · pieredze transportlīdzekļu remontu veikšanā UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: darbu stabilā uzņēmumā darba samaksu no 1300 EUR (bruto) darba laiku pēc grafika: 1.dežūra 0800 - 1700, 2.dežūra 1630 - 0100, 7.dežūra 0800 - 2100. pilnas sociālās garantijas veselības apdrošināšanas iespējas dinamisku un profesionālu darba vidi CV ar norādi vakancei „Tehniskās palīdzības automobiļu vadītājs” iesniegt līdz 15.decembrim (ieskaitot): · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 („Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads) · 1 nedēļas laikā pēc konkursa termiņa beigām sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē. * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-15

Aicinām darbā AUTOVIRSBŪVJU REMONTATSLĒDZNIEKU (uz nenoteiktu laiku) DARBA PIENĀKUMI: · transportlīdzekļu remonts · transportlīdzekļu tehniskās apkopes PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība · vēlama pieredze transportlīdzekļu remontu veikšanā · labas saskarsmes un komunikācijas prasmes UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: darbu stabilā uzņēmumā darba samaksu 1000 - 1400 EUR (bruto) motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem normālu darba laiku – piecu dienu darba nedēļa, 40 stundas nedēļā pilnas sociālās garantijas veselības apdrošināšanas iespējas dinamisku un profesionālu darba vidi CV ar norādi vakancei „Autoatslēdznieks” iesniegt līdz š.g. 15. decembrim: · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 („Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads) * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: AUTOVIRSBŪVJU REMONTATSLĒDZNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-15

Mūsu partneri