Valmieras Ziņas

SIA „Valmieras Namsaimnieks vadītājs Ilmārs Skādulis: Mums jābūt redzamākiem un vairāk jākomunicē ar klientiem (4)

Nesen SIA „Valmieras Namsaimnieks” ilggadējo valdes priekšsēdētāju Valdi Jēgeru amatā nomainīja jauns uzņēmuma vadītājs ILMĀRS SKĀDULIS. Intervijā „Valmieras Ziņām” viņš iepazīstināja valmieriešus ar sevi, kā arī pastāstīja par savām iecerēm, ko gribētu īstenot jaunajā amatā.

Uzņēmuma lielākā vērtība – komanda

Ilmārs Skādulis ir dzimis un audzis Valmierā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā viņš ieguvis inženiera izglītību un papildus izglītojies uzņēmējdarbības vadībā augstskolā „Turība”. Līdz šim pirmā un vienīgā darbavieta bija “Latvenergo” koncerns, kur viņš 23 gadus darbojās nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. Pēdējos sešus gadus Ilmāra Skāduļa pārziņā bija uzņēmuma nekustamie īpašumi ne tikai AS “Sadales tīkls”, bet visā “Latvenergo” koncernā. Viņš nolēmis mainīt darbavietu, jo ik dienu nācies doties uz darbu Rīgā un daudz ceļot pa Latviju, tādēļ maz laika palicis ģimenei. Tāpat viņš vēlējies savas zināšanas un pieredzi vairāk veltīt dzimtajai pilsētai.

Ilmārs Skādulis uzskata, ka uzņēmuma lielākā vērtība ir motivēti darbinieki.

„Neviens vadītājs nevarēs neko izdarīt, ja viņam nebūs labu darbinieku. Valdis Jēgers ir izveidojis stipru un profesionālu komandu. Man atliek to vadīt tālāk un virzīt uz augstākām virsotnēm.”

Ielas un zaļā zona

Ilmārs Skādulis uzskata, ka daudzi pat nezina, ar ko tieši nodarbojas SIA „Valmieras Namsaimnieks”, tādēļ viena no prioritātēm būtu iedzīvotāju informēšana, jo bez dzīvojamo ēku apsaimniekošanas, laika gaitā uzticēts veikt vairākas citas funkcijas. 2011.gadā uzņēmumam tika pievienota Valmieras pašvaldības komunālā saimniecība, līdz ar to pārņemot visu pilsētas ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanu. Tāpat tiek uzturēta Valmieras dzīvnieku patversme, pilsētas kapi un kopš pagājušā gada arī jaunuzbūvētie 2 īres nami.

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vadītājs skaidroja, ka gan pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki, gan uzņēmuma darbinieki ikdienā apseko pilsētu un par nepieciešamajiem darbiem informē pašvaldību. Tās darbinieki izvērtē, vai šos darbus iespējams finansēt no pašvaldības budžeta.

„Bieži vien cilvēki domā, ka „Valmieras namsaimnieks” nav kaut ko izdarījis. Mēs, protams, gribētu izdarīt daudz vairāk, nekā pašlaik darām, bet uzņēmums darbojas tā finansējuma ietvaros, cik pašvaldība var atvēlēt no pilsētas budžeta. Ja neesam saņēmuši pasūtījumu, paši pēc savas iniciatīvas darbus nevaram veikt. Tā kā uzņēmuma statuss ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tad viens no mūsu mērķiem ir strādāt ar pozitīvu bilanci. Uzņēmums nedrīkst veikt darbus, nesaņemot par to taisnīgu samaksu.”

Kā piemēru Ilmārs Skādulis minēja ielu mehanizēto slaucīšanu, kas pašlaik Valmierā notiek pavasarī un pirms pilsētas svētkiem, kā arī atsevišķās ielās rudenī, kas ir nepietiekami. Ielu slaucīšana pavasarī būtu jāveic vismaz divas reizes, tāpat pirms pilsētas svētkiem, kā arī visā pilsētā rudenī vismaz divas reizes, jo kokiem lapas nokrīt pakāpeniski.

Dzīvnieku patversme un kapu apsaimniekošana

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vēl viena darbības joma ir dzīvnieku patversme. Diemžēl tās izvietojums un tehniskais stāvoklis liedz iespēju lielākā apmērā pieņemt apmeklētājus un darboties brīvprātīgajiem palīgiem. Kā skaidroja Ilmārs Skādulis, pašlaik patversme atrodas uzņēmuma saimnieciskās bāzes teritorijā, kas ir izvietota uz nomātas zemes.

“Tādēļ nevaram patversmes labiekārtošanā ieguldīt būtiskus līdzekļus. Uzņēmums apsver iespējas jaunas patversmes būvniecībai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, taču pagaidām nav konkrētu plānu nedz par tās atrašanās vietu, nedz projektu, nedz iespējamo termiņu. Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, jaunas patversmes izbūve varētu izmaksāt vairākus simtus tūkstošus eiro.”

Tāpat SIA „Valmieras Namsaimnieks” funkcijām ir kapu apsaimniekošana. Uzņēmuma darbinieki rūpējas par visiem pilsētas kapiem, tostarp arī par Kocēnu kapiem.

Namu apsaimniekošana

Taču uzņēmuma galvenā joma ir daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana. Kopumā SIA „Valmieras Namsaimnieks” apsaimnieko 110 daudzdzīvokļu namus, tostarp divus jaunuzceltos īres Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8. Abos namos visi dzīvokļi ātri vien pēc nodošanas ekspluatācijā tika izīrēti. Tiklīdz kāds no dzīvokļiem atbrīvojas, iemītniekiem mainot darba un dzīves vietu, tiek rīkotas jaunas īres tiesību izsoles, uz kurām piesakās liels skaits interesentu.

Ilmārs Skādulis pastāstīja, ka ir izstrādāts projekts vēl četru īres namu būvniecībai, bet pašlaik nav pieejams finansējums ieceres īstenošanai.

“Latvijas komercbankas nevēlas finansēt projektus ārpus Rīgas un Pierīgas, valsts atbalsts nav pieejams, savukārt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka aizdevuma saņemšanai nepieciešams lielāka apjoma projekts, ko SIA „Valmieras Namsaimnieks” pašlaik nevar pacelt.”

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi īres namu būvniecībā un ekspluatācijā, secināts, ka projekts un būvniecības kvalitāte kopumā ir laba. Ēkas ir energoefektīvas. Vairāk pieprasīti ir dzīvokļi ar divām un trim istabām. Pārsvarā īres namos vēlas dzīvo jaunās ģimenes ar bērniem. Mūsdienu jaunieši ir daudz mobilāki, tādēļ viņi ir ieinteresēti īrēt, lai nebūtu piesaistīti vienam mājoklim, mainot darbu un dzīvesvietu. Tāpat secināts, ka viena auto stāvvieta uz dzīvokli nav pietiekama, jo bieži vien ģimenei pieder vairākas automašīnas. Arī vietas telpā, kur var novietot bērnu ratiņus un velosipēdus, pietrūkst, tādēļ nākamajos īres namos ir jādomā par izmaiņām projektā.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti plānots īres namos īstenot pilotprojektu, kura ietvaros tiks uzstādītas augstskolā izstrādātās iekārtas, kas nodrošina pilnīgi automātisku visu skaitītāju rādījumu nolasīšanu un iespēju sekot tiem līdzi tiešsaistē. Tādējādi tiks nodrošināta precīzāka datu nolasīšana un iespēja operatīvi konstatēt bojājumus komunikāciju tīklos. Ja RTU izstrādātais risinājums veiksmīgi darbosies, tiks izstrādāts tipveida risinājums, ko varēs piedāvāt citām daudzdzīvokļu mājām. Jāatzīmē, ka šis risinājums plānojas būt lētāks, nekā pašlaik tirgū pieejamie.

Vienā no uzņēmuma apsaimniekotajām mājām Rīgas ielā 18 pēc iedzīvotāju iniciatīvas uz jumta uzstādīti saules kolektori. SIA „Valmieras Namsaimnieks” kopā ar mājas iedzīvotājiem izvērtēs šo iekārtu lietošanas pieredzi. Ja tā būs pozitīva, uzņēmums aicinās arī citu apsaimniekoto māju īpašniekus piesaistīt līdzekļus saules kolektoru uzstādīšanai, tostarp arī apsvērs iespēju uzstādīt tos jaunajos īres namos.

Vairāk informācijas – zinošāki un apmierinātāki klienti

SIA „Valmieras Namsaimnieks” jaunais vadītājs atzīst, ka daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jomai ir sava specifika, kas prasa ciešu komunikāciju ar klientiem.

„Nepietiek izdarīt labi savu darbu. Šajā informācijas laikmetā par labiem darbiem ir vairāk jāstāsta. Nākot šeit strādāt, par uzņēmumu es dzirdēju pārsvarā neitrālas vai negatīvas atsauksmes. Taču daudzas labas lietas, ko dara „Valmieras namsaimnieks”, nav publiski izskanējušas. Mans mērķis ir celt darbinieku pašapziņu un veidot sabiedrībā pozitīvu uzņēmuma tēlu.”

 Turpināsies darbs ar māju vecākajiem, regulāri informējot par uzņēmuma aktualitātēm. Lai uzrunātu vidējo un jaunāko paaudzi, uzņēmums ir izveidojis lapu sociālo tīklu vietnē „Facebook”. Tur būs pieejama informācija par uzņēmuma ikdienas darbību, kā arī operatīvā informācija par ārkārtas situācijām. Ilmārs Skādulis cer, ka tādējādi tiks uzlabota komunikācija starp uzņēmumu un klientiem.

No pagājušā gada vidus SIA „Valmieras Namsaimnieks” klienti var baudīt mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas un priekšrocības, ko piedāvā uzņēmums Bill.me.  Jaunajā sistēmā dzīvokļu īpašnieki var saņemt un apskatīt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus un sekot tiem līdzi, uzdot jautājumus un saņemt uzņēmuma speciālistu atbildes. Platformu var izmantot arī viedierīcēs, jo katram lietotājam ir pieejama Bill.me lietotne.

Ieviešot jauno sistēmu, ir iespēja ietaupīt līdzekļus, jo manuālā rādījumu ievadīšana, vecās sistēmas uzturēšana un papīra rēķinu sagatavošana ir dārga. Turklāt atteikšanās no papīra rēķiniem ir videi draudzīga. To akcentējot, Bill.me kopā ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” un citiem sadarbības partneriem ir apņēmušies šogad iestādīt 2020 egles.

“Pašlaik apmēram puse no mūsu vairāk nekā četrarpus tūkstošiem klientiem jau lieto jauno sistēmu. Domājot par vecākā gadagājuma cilvēkiem, kuriem nav sava datora, klientu centrā Semināra iela 2A ir uzstādīts dators, kurā viņi ar mūsu darbinieku palīdzību varēs nodot skaitītāju rādījumus, kā arī apskatīties un izdrukāt rēķinus Bill.me kontā. Tiem, kuri joprojām nav pieteikušies Bill.me kontā, rēķinu piegāde nākamgad varētu kļūt par maksas pakalpojumu,” pastāstīja Ilmārs Skādulis, piebilstot, ka SIA „Valmieras Namsaimnieks” plāno vairāk akcentēt savu vizuālo identitāti, lai uzņēmuma darbinieki un transports būtu labāk atpazīstami un pamanāmi pilsētā un iedzīvotāji varētu novērtēt viņu darbu.

“Visiem darbiniekiem, kas strādā pilsētā, būs atpazīstams darba apģērbs, lai viņi būtu identificējami. Tas mazinās situācijas, kad iedzīvotāji nezina, kuram ir jāgādā par konkrētās teritorijas apsaimniekošanu, un dažkārt vaino SIA „Valmieras Namsaimnieks” par neizdarību, lai gan uzņēmums nav nemaz par to atbildīgs.”

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

  zanda - 14.01.2020 Atbildēt

  Labvkar. Ir japadoma pa cilvekuem ar invaliditati. Darba negrib nem cilvekus ksm ir grupa. Tsas ir zel.

  Juris - 15.01.2020 Atbildēt

  Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji?
  Atbildiet!

   endim - 16.01.2020 Atbildēt

   Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji? -Tad, kad vairākums mājas dzīvokļu īpašnieku pieņems lēmumu to darīt, izmaksas sedzot no mājas bilances. Kad jūs beidzot pieņemsiet to lēmumu? Atbildiet!

   Aira - 17.01.2020 Atbildēt

   Mùsu màjà uzlika -samaksàjàm un rezultàtà neprecìzi nolasija un beigàs atkal viss pa vecam,paśiem jànodod ràdìjumi😭

"Valmieras ziņas" jautā

Vai jūsu mājoklī ir dūmu detektors?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu VETERINĀRĀRSTS ZIEMEĻVIDZEMES PĀRVALDĒ  (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)  JA TEV IR: • augstākā izglītība veterinārmedicīnā vai saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma pārejas noteikumu 2.punktu vidējā speciālā izglītība, kas iegūta līdz 1992.gadam, vai pielīdzināma izglītība, kas iegūta citā akreditētā augstskolā; • vēlama pieredze gaļas veterinārās ekspertīzes veikšanā; • labas datorlietotāja prasmes (MS Office); • svešvalodu (krievu, angļu valodas) pamatzināšanas; • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību; • vēlme darboties komandā un prasme sadarboties; • prasme pieņemt atbildīgus lēmumus. JA VĒLIES IEGULDĪT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES ATBILDĪGĀ UN DINAMISKĀ DARBĀ, VEICOT: • dzīvnieku pirmskaušanas izmeklēšanu kautuvē; • pastāvīgu veterināro un higiēnas uzraudzību kautuvē; • pēckaušanas veterināro ekspertīzi kautuvē. PIEVIENOJIES MŪSU KOMANDAI UN IEGŪSI: • neatsveramu profesionālu pieredzi; • mācību iespējas profesionālajai pilnveidei; • summēto darba laiku un atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai, no 5,63 EUR/stundā līdz 7,71 EUR/stundā pirms nodokļu nomaksas; • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas; • nepilna noslogojuma gadījumā, amatu savienošanas kārtībā, veikt blakusdarbu (piem. privātprakse); • veselības apdrošināšanas polisi, pēc nostrādātiem 3 mēnešiem. Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050 vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi: konkursi@pvd.gov.lv ar norādi – Ziemeļvidzemes pārvaldes veterinārārsts. Pieteikumus gadīsim līdz 2020.gada 16.februārim. Tālrunis uzziņām 67027529. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka: 1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050. Profesija: VETERINĀRĀRSTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 21, Valmiera Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-02-16 Kontaktpersona: Zane Mūrniece

Mūsu partneri