Valmieras Ziņas

SIA „Valmieras Namsaimnieks vadītājs Ilmārs Skādulis: Mums jābūt redzamākiem un vairāk jākomunicē ar klientiem (6)

Nesen SIA „Valmieras Namsaimnieks” ilggadējo valdes priekšsēdētāju Valdi Jēgeru amatā nomainīja jauns uzņēmuma vadītājs ILMĀRS SKĀDULIS. Intervijā „Valmieras Ziņām” viņš iepazīstināja valmieriešus ar sevi, kā arī pastāstīja par savām iecerēm, ko gribētu īstenot jaunajā amatā.

Uzņēmuma lielākā vērtība – komanda

Ilmārs Skādulis ir dzimis un audzis Valmierā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā viņš ieguvis inženiera izglītību un papildus izglītojies uzņēmējdarbības vadībā augstskolā „Turība”. Līdz šim pirmā un vienīgā darbavieta bija “Latvenergo” koncerns, kur viņš 23 gadus darbojās nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. Pēdējos sešus gadus Ilmāra Skāduļa pārziņā bija uzņēmuma nekustamie īpašumi ne tikai AS “Sadales tīkls”, bet visā “Latvenergo” koncernā. Viņš nolēmis mainīt darbavietu, jo ik dienu nācies doties uz darbu Rīgā un daudz ceļot pa Latviju, tādēļ maz laika palicis ģimenei. Tāpat viņš vēlējies savas zināšanas un pieredzi vairāk veltīt dzimtajai pilsētai.

Ilmārs Skādulis uzskata, ka uzņēmuma lielākā vērtība ir motivēti darbinieki.

„Neviens vadītājs nevarēs neko izdarīt, ja viņam nebūs labu darbinieku. Valdis Jēgers ir izveidojis stipru un profesionālu komandu. Man atliek to vadīt tālāk un virzīt uz augstākām virsotnēm.”

Ielas un zaļā zona

Ilmārs Skādulis uzskata, ka daudzi pat nezina, ar ko tieši nodarbojas SIA „Valmieras Namsaimnieks”, tādēļ viena no prioritātēm būtu iedzīvotāju informēšana, jo bez dzīvojamo ēku apsaimniekošanas, laika gaitā uzticēts veikt vairākas citas funkcijas. 2011.gadā uzņēmumam tika pievienota Valmieras pašvaldības komunālā saimniecība, līdz ar to pārņemot visu pilsētas ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanu. Tāpat tiek uzturēta Valmieras dzīvnieku patversme, pilsētas kapi un kopš pagājušā gada arī jaunuzbūvētie 2 īres nami.

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vadītājs skaidroja, ka gan pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki, gan uzņēmuma darbinieki ikdienā apseko pilsētu un par nepieciešamajiem darbiem informē pašvaldību. Tās darbinieki izvērtē, vai šos darbus iespējams finansēt no pašvaldības budžeta.

„Bieži vien cilvēki domā, ka „Valmieras namsaimnieks” nav kaut ko izdarījis. Mēs, protams, gribētu izdarīt daudz vairāk, nekā pašlaik darām, bet uzņēmums darbojas tā finansējuma ietvaros, cik pašvaldība var atvēlēt no pilsētas budžeta. Ja neesam saņēmuši pasūtījumu, paši pēc savas iniciatīvas darbus nevaram veikt. Tā kā uzņēmuma statuss ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tad viens no mūsu mērķiem ir strādāt ar pozitīvu bilanci. Uzņēmums nedrīkst veikt darbus, nesaņemot par to taisnīgu samaksu.”

Kā piemēru Ilmārs Skādulis minēja ielu mehanizēto slaucīšanu, kas pašlaik Valmierā notiek pavasarī un pirms pilsētas svētkiem, kā arī atsevišķās ielās rudenī, kas ir nepietiekami. Ielu slaucīšana pavasarī būtu jāveic vismaz divas reizes, tāpat pirms pilsētas svētkiem, kā arī visā pilsētā rudenī vismaz divas reizes, jo kokiem lapas nokrīt pakāpeniski.

Dzīvnieku patversme un kapu apsaimniekošana

SIA „Valmieras Namsaimnieks” vēl viena darbības joma ir dzīvnieku patversme. Diemžēl tās izvietojums un tehniskais stāvoklis liedz iespēju lielākā apmērā pieņemt apmeklētājus un darboties brīvprātīgajiem palīgiem. Kā skaidroja Ilmārs Skādulis, pašlaik patversme atrodas uzņēmuma saimnieciskās bāzes teritorijā, kas ir izvietota uz nomātas zemes.

“Tādēļ nevaram patversmes labiekārtošanā ieguldīt būtiskus līdzekļus. Uzņēmums apsver iespējas jaunas patversmes būvniecībai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, taču pagaidām nav konkrētu plānu nedz par tās atrašanās vietu, nedz projektu, nedz iespējamo termiņu. Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, jaunas patversmes izbūve varētu izmaksāt vairākus simtus tūkstošus eiro.”

Tāpat SIA „Valmieras Namsaimnieks” funkcijām ir kapu apsaimniekošana. Uzņēmuma darbinieki rūpējas par visiem pilsētas kapiem, tostarp arī par Kocēnu kapiem.

Namu apsaimniekošana

Taču uzņēmuma galvenā joma ir daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana. Kopumā SIA „Valmieras Namsaimnieks” apsaimnieko 110 daudzdzīvokļu namus, tostarp divus jaunuzceltos īres Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8. Abos namos visi dzīvokļi ātri vien pēc nodošanas ekspluatācijā tika izīrēti. Tiklīdz kāds no dzīvokļiem atbrīvojas, iemītniekiem mainot darba un dzīves vietu, tiek rīkotas jaunas īres tiesību izsoles, uz kurām piesakās liels skaits interesentu.

Ilmārs Skādulis pastāstīja, ka ir izstrādāts projekts vēl četru īres namu būvniecībai, bet pašlaik nav pieejams finansējums ieceres īstenošanai.

“Latvijas komercbankas nevēlas finansēt projektus ārpus Rīgas un Pierīgas, valsts atbalsts nav pieejams, savukārt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka aizdevuma saņemšanai nepieciešams lielāka apjoma projekts, ko SIA „Valmieras Namsaimnieks” pašlaik nevar pacelt.”

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi īres namu būvniecībā un ekspluatācijā, secināts, ka projekts un būvniecības kvalitāte kopumā ir laba. Ēkas ir energoefektīvas. Vairāk pieprasīti ir dzīvokļi ar divām un trim istabām. Pārsvarā īres namos vēlas dzīvo jaunās ģimenes ar bērniem. Mūsdienu jaunieši ir daudz mobilāki, tādēļ viņi ir ieinteresēti īrēt, lai nebūtu piesaistīti vienam mājoklim, mainot darbu un dzīvesvietu. Tāpat secināts, ka viena auto stāvvieta uz dzīvokli nav pietiekama, jo bieži vien ģimenei pieder vairākas automašīnas. Arī vietas telpā, kur var novietot bērnu ratiņus un velosipēdus, pietrūkst, tādēļ nākamajos īres namos ir jādomā par izmaiņām projektā.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti plānots īres namos īstenot pilotprojektu, kura ietvaros tiks uzstādītas augstskolā izstrādātās iekārtas, kas nodrošina pilnīgi automātisku visu skaitītāju rādījumu nolasīšanu un iespēju sekot tiem līdzi tiešsaistē. Tādējādi tiks nodrošināta precīzāka datu nolasīšana un iespēja operatīvi konstatēt bojājumus komunikāciju tīklos. Ja RTU izstrādātais risinājums veiksmīgi darbosies, tiks izstrādāts tipveida risinājums, ko varēs piedāvāt citām daudzdzīvokļu mājām. Jāatzīmē, ka šis risinājums plānojas būt lētāks, nekā pašlaik tirgū pieejamie.

Vienā no uzņēmuma apsaimniekotajām mājām Rīgas ielā 18 pēc iedzīvotāju iniciatīvas uz jumta uzstādīti saules kolektori. SIA „Valmieras Namsaimnieks” kopā ar mājas iedzīvotājiem izvērtēs šo iekārtu lietošanas pieredzi. Ja tā būs pozitīva, uzņēmums aicinās arī citu apsaimniekoto māju īpašniekus piesaistīt līdzekļus saules kolektoru uzstādīšanai, tostarp arī apsvērs iespēju uzstādīt tos jaunajos īres namos.

Vairāk informācijas – zinošāki un apmierinātāki klienti

SIA „Valmieras Namsaimnieks” jaunais vadītājs atzīst, ka daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jomai ir sava specifika, kas prasa ciešu komunikāciju ar klientiem.

„Nepietiek izdarīt labi savu darbu. Šajā informācijas laikmetā par labiem darbiem ir vairāk jāstāsta. Nākot šeit strādāt, par uzņēmumu es dzirdēju pārsvarā neitrālas vai negatīvas atsauksmes. Taču daudzas labas lietas, ko dara „Valmieras namsaimnieks”, nav publiski izskanējušas. Mans mērķis ir celt darbinieku pašapziņu un veidot sabiedrībā pozitīvu uzņēmuma tēlu.”

 Turpināsies darbs ar māju vecākajiem, regulāri informējot par uzņēmuma aktualitātēm. Lai uzrunātu vidējo un jaunāko paaudzi, uzņēmums ir izveidojis lapu sociālo tīklu vietnē „Facebook”. Tur būs pieejama informācija par uzņēmuma ikdienas darbību, kā arī operatīvā informācija par ārkārtas situācijām. Ilmārs Skādulis cer, ka tādējādi tiks uzlabota komunikācija starp uzņēmumu un klientiem.

No pagājušā gada vidus SIA „Valmieras Namsaimnieks” klienti var baudīt mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas un priekšrocības, ko piedāvā uzņēmums Bill.me.  Jaunajā sistēmā dzīvokļu īpašnieki var saņemt un apskatīt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus un sekot tiem līdzi, uzdot jautājumus un saņemt uzņēmuma speciālistu atbildes. Platformu var izmantot arī viedierīcēs, jo katram lietotājam ir pieejama Bill.me lietotne.

Ieviešot jauno sistēmu, ir iespēja ietaupīt līdzekļus, jo manuālā rādījumu ievadīšana, vecās sistēmas uzturēšana un papīra rēķinu sagatavošana ir dārga. Turklāt atteikšanās no papīra rēķiniem ir videi draudzīga. To akcentējot, Bill.me kopā ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” un citiem sadarbības partneriem ir apņēmušies šogad iestādīt 2020 egles.

“Pašlaik apmēram puse no mūsu vairāk nekā četrarpus tūkstošiem klientiem jau lieto jauno sistēmu. Domājot par vecākā gadagājuma cilvēkiem, kuriem nav sava datora, klientu centrā Semināra iela 2A ir uzstādīts dators, kurā viņi ar mūsu darbinieku palīdzību varēs nodot skaitītāju rādījumus, kā arī apskatīties un izdrukāt rēķinus Bill.me kontā. Tiem, kuri joprojām nav pieteikušies Bill.me kontā, rēķinu piegāde nākamgad varētu kļūt par maksas pakalpojumu,” pastāstīja Ilmārs Skādulis, piebilstot, ka SIA „Valmieras Namsaimnieks” plāno vairāk akcentēt savu vizuālo identitāti, lai uzņēmuma darbinieki un transports būtu labāk atpazīstami un pamanāmi pilsētā un iedzīvotāji varētu novērtēt viņu darbu.

“Visiem darbiniekiem, kas strādā pilsētā, būs atpazīstams darba apģērbs, lai viņi būtu identificējami. Tas mazinās situācijas, kad iedzīvotāji nezina, kuram ir jāgādā par konkrētās teritorijas apsaimniekošanu, un dažkārt vaino SIA „Valmieras Namsaimnieks” par neizdarību, lai gan uzņēmums nav nemaz par to atbildīgs.”

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

  zanda - 14.01.2020 Atbildēt

  Labvkar. Ir japadoma pa cilvekuem ar invaliditati. Darba negrib nem cilvekus ksm ir grupa. Tsas ir zel.

  Juris - 15.01.2020 Atbildēt

  Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji?
  Atbildiet!

   endim - 16.01.2020 Atbildēt

   Kad beidzot tiks uzstādīti pa distanci nolasāmi ūdens skaitītāji? -Tad, kad vairākums mājas dzīvokļu īpašnieku pieņems lēmumu to darīt, izmaksas sedzot no mājas bilances. Kad jūs beidzot pieņemsiet to lēmumu? Atbildiet!

   Aira - 17.01.2020 Atbildēt

   Mùsu màjà uzlika -samaksàjàm un rezultàtà neprecìzi nolasija un beigàs atkal viss pa vecam,paśiem jànodod ràdìjumi😭

  …. - 12.02.2020 Atbildēt

  Labdien ari stacijas iela 26 vareja katram dzivoklim uzstaisit lai pats var elektribu parvaldit nevis likt pie ires reikina klat …cik majas zinu ka visam ir ta tikai stacijas ielas 26 iedzivotajiem ta nav un ja ir pa iri mazakais paradins tad bla elektribu nost uz reiz kaut cilveki nepatere tik daudz elektribas bet Namsaimnieks jau sak ka tik varot ta izdarit elektribu atslekt jo parejais ir kopejais.neskatoties kuriem gimene aug mazi berni un ari ar invaliditati un pensonari un t.t.citi nak preti bet Valmieras Namsaimnieks gan nenak pretim gimenem iet ludzas bet bestolka neviens pat normali neuzsklausa .

  Ivo no Ķieģeļu ielas - 24.02.2020 Atbildēt

  Tie pipari ir ielikuši līguma numurā garo Ī, un bankā neiet automatiskā rēķina apmaksa īres līgumam. Tas jāmaksā manuāli.

"Valmieras ziņas" jautā

Kā Covid-19 ietekmējis jūsu darbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (reģ.nr. 40008029381) ir nevalstiska, sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Asociācija īsteno preventīvu, bērnu interešu aizstāvības, izglītošanas un sociālās rehabilitācijas darbu ar ģimenēm Latvijā, kā arī sniedz atbalstu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem. SOS Bērnu ciemats VALMIERĀ aicina atsaukties SOS AUDŽUMAMMAS ASISTENTI/U (aukli) Mēs Jums uzticēsim: Aizvietot SOS audžumammu un uzņemties atbildību par bērnu aprūpi (var būt līdz 6 bērni ģimenē), drošību un veselību SOS mammas prombūtnes laikā (atvaļinājums, brīvdienas, darba nespēja, vai citos apstākļos, kad SOS mamma nevar pildīt savus pienākumus). Audžu mammas asistents/e paliek kopā ar bērniem gan dienu, gan nakti ģimenes mājā SOS bērnu ciematā. Uzturēt un rūpēties par ģimeniskas vides un atmosfēras radīšanu, kā arī SOS audžumammas prombūtnē organizēt mājas saimniecisko dzīvi. Bērnu aprūpes jautājumos sadarboties ar SOS mammu un citiem profesionāļiem, kas strādā bērnu labā (SOS bērnu ciematā un ārpus tā). Aicinām atsaukties: Cilvēkus ar vēlmi un spēju veidot ilgtermiņa attiecības un uzņemties rūpes par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un pieņemt ikdienas izaicinājumus, kas saistīti ar šo darbu. Atvērtu, iejūtīgu un dzīves gudru personību, kas gatava nepārtraukti attīstīt savas iemaņas, zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē.  Pieredzi darbā ar dažāda vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.  Priekšroka kandidātiem ar izglītību pedagoģijas, sociālā darba, medicīnas un/vai psiholoģijas jomā. Ko mēs varam piedāvāt? Iespēju darīt savu sirdsdarbu un uzņemties rūpes par bērniem. Mēs nodrošinām visu sadzīvei nepieciešamo (pilnībā aprīkota ģimenes māja, ģimenes budžets, u.tml.) kā arī ikdienas atbalstu no ārpusģimenes aprūpes speciālistu komandas (sociālā darbinieka, psihologa, pusaudžu atbalsta personas u.c. speciālistiem). Profesionālu apmācību darbu uzsākot. Labus darba apstākļus. Darbu pēc grafika ar iespēju pašam/ai plānot darbu un iespēju apvienot šo ar citu darbu. Atalgojumu par nepilnas slodzes darbu - 440,00 (bruto) un veselības apdrošināšanu   Darba slodze: Nepilns darba laiks Darba vieta: Ganību iela 3, Valmiera Pieteikšanās termiņš: 26.07.2020 Sīkākai informācija Valmieras SOS Bērnu ciemata sociālā darbiniece Zeltīte Millere 25660434 zeltite.millere@sosbca.lv Pieteikumu ar norādi SOS mammas asistente/s (aukle/is) sūtiet: Personāla vadītājai Elīnai Niemiro elina.niemiro@sosbca.lv. Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts/e brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai. Kandidāta/es dati tiks uzglabāti uz personāla atlases laiku un dzēsti sešus mēnešus pēc atlases konkursa beigām. Personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu veic Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija reģ.nr. 40008029381. Garantējam, ka nodrošināsim Jūsu personas datu konfidencialitāti. Profesija: AUKLIS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Ganību iela 3, Valmiera Darba laika veids: Nepilnais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-07-26 Kontaktpersona: Elīna Niemiro elina.nemiro@sosbca.lv Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2359 01) (amats uz nenoteiktu laiku) Mēs piedāvājam: 1. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā; 2. profesionālo zināšanu izaugsmi; 3. mēnešalgu atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"; 4. modernu darba vidi un labus darba apstākļus; Prasības pretendentiem/-ēm: 1. augstākā pedagoģiskā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstākā izglītība ar sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistītie studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā. Profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi; 2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām; 3. teicamas latviešu valodas zināšanas; 4. prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei; 5. spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem; Galvenie amata pienākumi: Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības un analizēt sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā; plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā (plānot un vadīt atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem); sniegt sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem; atklāt un analizēt problēmas saistībā ar izglītojamo stundu apmeklējumu, konfliktiem, mācību vērtējumiem u.c. veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām. Projekta Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" dokumentācijas sagatavošana. Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi personals@valmierastehnikums.lv (ar norādi “Konkursam uz sociālā pedagoga amatu”) līdz 2020.gada 24.jūlijam plkst. 12.00. Papildu informācija pa tālruni: 29194941. Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-07-24 Kontaktpersona: Piet.,CV un izgl.apliec.dok.kopijas sūtīt uz personals@valmierastehnikums.lv, 29194941.

Mūsu partneri