Valmieras Ziņas

Septembrī Kocēnos norisināsies starptautiskas apmācības “Move, Connect and Engage!”

Lasīšanas laiks: 2 min

No 10. līdz 18. septembrim Kocēnos norisināsies starptautiskas apmācībām par mācīšanos caur kustību un deju darbā ar jauniešiem. Tajās piedalīsies 24 jaunatnes darbinieki un laikmetīgās dejas, improvizācijas praktizētāji no Latvijas, Igaunijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Turcijas. Apmācības organizē biedrība “Vitamīns K[kustība]”, portālu “Valmieras Ziņas” informēja apmācību organizatori.

Projekta mērķis ir ļaut satikties jaunatnes darbiniekiem un laikmetīgās dejas/improvizācijas praktizētājiem, lai attīstītu un popularizētu kinestētiskās mācīšanās metodes darbā ar jauniešiem. Projekta laikā tiks meklētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem: “Kāpēc mācīšanās caur ķermeni parasti ir tik spēcīgs instruments? Kā tas palīdz izveidot savienojumu ar sevi un būt autentiskiem? Kā kinestētiskā mācīšanās rada saikni grupā un var celt radošumu un grupas attiecības pilnīgi citā līmenī? Kā savienot visu šo pieredzi ar reālo dzīvi un izmantot kinestētisko mācīšanos kā instrumentu jauniešu iespēju palielināšanai?”

Mācību ietvaros norisināsies kustības un neformālās mācīšanās nodarbības Kocēnu kultūras namā. Izejot ārpus mācību “burbuļa”, dažas aktivitātes iedzīvināsim arī Kocēnu un Valmieras pilsētvidē, kā arī veidosim kopīgas aktivitātes vietējiem jauniešiem (sadarbojoties ar Valmieras laikmetīgās dejas horeogrāfiem un jaunatnes darbiniekiem).

Apmācības vadīs Ieva Grundšteine un Ilze Zīriņa. Ieva strādā jaunatnes lietu jomā kopš 2001.gada būdama lokāla un Eiropas mēroga projektu iniciatore un koordinatore, kā neformālās izglītības eksperte, Ieva darbojas jau 13gadus. . Ilze Zīriņa ir laikmetīgās dejas darbojas kopš 1997.gada un kopš 2019.gada ir arī jaunatnes darbiniece. Kopā Ieva un Ilze vadījušas 7 apmācības programmas jaunatnes jomā tādās valstīs, kā Igaunija, Polija, Slovēnija, Turcija, Horvātija, Latvija.

Biedrība “Vitamīns K[ustība]” ir jaunatnes darbinieču un horeogrāfu Ilzes Zīriņas un Evijas Bišeres apvienība, kas organizē dažādas starpdisciplinārus kustību pasākumus kā bērniem, tā pieaugušajiem. Vairāk informācijas biedrības Facebook kontā: Vitamīns K[kustība].

Projekts “Move, Connect and Engage!” Nr.2023-1-LV02- KA153-YOU- 000138257 tiek līdzfinansēts ar ES programmas “Erasmus+” atbalstu. Šo programmu Latvijā administrē “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri