Valmieras Ziņas

Rūjienā atklāta sociālo pakalpojumu centra ēka

Lasīšanas laiks: 3 min

Īstenojot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”, 28. oktobrī Rūjienā, Valdemāra ielā 26, Valmieras novada pašvaldība svinīgi atklāja atjaunoto vēsturisko slimnīcas koka ēku. Tās infrastruktūra pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai, lai šeit turpmāk darbotos dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Kleimane.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Valmieras novada pašvaldības finansējumu,  koka ēka  atjaunota, saglabājot vēsturisko izskatu. Pēc divus gadus ilgā ēkas atjaunošanas procesa un sekojošajiem iekštelpu un piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbiem, jau novembrī šeit darbību sāks sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, nodrošinot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem individuāli piemērotu aprūpi un atbalstu.

“Rūjienas senā slimnīcas ēka ir atdzimusi tās vēsturiskajā veidolā. Kā viens no pilsētas lepnumiem, šis vietējās nozīmes kultūras piemineklis bagātina Rūjienas pilsētvidi ar koka arhitektūras mantojumu. Projekta īstenošana ir nozīmīgs solis gan Valmieras novada, gan arī visa Vidzemes reģiona attīstībā – ēkai pildot sociālo pakalpojuma centra funkciju, mēs veidojam iekļaujošu sabiedrību, lai ikviens iedzīvotājs, kurš savā dzīves ceļā saskaras ar garīga rakstura traucējumiem, var justies pieņemts un būt pārliecināts par sociālās palīdzības un aprūpes pieejamību savā pašvaldībā,” norāda Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

“Cilvēkiem piemīt atšķirīgas spējas piepildīt savas vajadzības. Citam viss padodas viegli, citam jāpieliek krietni daudz pūļu, lai sasniegtu vēlamo. Vēl kādam vajadzīgs līdzcilvēku atbalsts, lai spētu elementāri parūpēties par sevi. Ceru, ka kopīgiem spēkiem mums ir izdevies radīt vēl vienu lielisku sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu novadā – estētisku vidi, kurā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām justies gaidītiem, piederīgiem, saņemt cieņpilnu attieksmi, atbalstu un aprūpi,” sociālo pakalpojumu nozīmi uzsver Kaija Muceniece, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā izveidota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas vēsturiskajā slimnīcas koka ēkā izveidoti grupu dzīvokļi 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Tāpat ēkā darbosies arī dienas aprūpes centrs ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes veiktās tirgus izpētes rezultātā grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšana Rūjienā no šī gada 1. novembra ir deleģēta biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.

Atbilstoši iepirkuma rezultātam, ēkas atjaunošanas darbus veica SIA “EKERS”, būvuzraugs SIA “RIB Unit”, savukārt sociālā pakalpojuma centra telpas iekārtotas saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu, bet mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu atbilstoši līgumam īstenoja SIA “KORE AG”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 104 158,43 euro, kas ir pašvaldības finansējums.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri