Valmieras Ziņas

Rūjienā atklāta sociālo pakalpojumu centra ēka

Lasīšanas laiks: 3 min

Īstenojot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”, 28. oktobrī Rūjienā, Valdemāra ielā 26, Valmieras novada pašvaldība svinīgi atklāja atjaunoto vēsturisko slimnīcas koka ēku. Tās infrastruktūra pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai, lai šeit turpmāk darbotos dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Kleimane.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Valmieras novada pašvaldības finansējumu,  koka ēka  atjaunota, saglabājot vēsturisko izskatu. Pēc divus gadus ilgā ēkas atjaunošanas procesa un sekojošajiem iekštelpu un piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbiem, jau novembrī šeit darbību sāks sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, nodrošinot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem individuāli piemērotu aprūpi un atbalstu.

“Rūjienas senā slimnīcas ēka ir atdzimusi tās vēsturiskajā veidolā. Kā viens no pilsētas lepnumiem, šis vietējās nozīmes kultūras piemineklis bagātina Rūjienas pilsētvidi ar koka arhitektūras mantojumu. Projekta īstenošana ir nozīmīgs solis gan Valmieras novada, gan arī visa Vidzemes reģiona attīstībā – ēkai pildot sociālo pakalpojuma centra funkciju, mēs veidojam iekļaujošu sabiedrību, lai ikviens iedzīvotājs, kurš savā dzīves ceļā saskaras ar garīga rakstura traucējumiem, var justies pieņemts un būt pārliecināts par sociālās palīdzības un aprūpes pieejamību savā pašvaldībā,” norāda Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

“Cilvēkiem piemīt atšķirīgas spējas piepildīt savas vajadzības. Citam viss padodas viegli, citam jāpieliek krietni daudz pūļu, lai sasniegtu vēlamo. Vēl kādam vajadzīgs līdzcilvēku atbalsts, lai spētu elementāri parūpēties par sevi. Ceru, ka kopīgiem spēkiem mums ir izdevies radīt vēl vienu lielisku sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu novadā – estētisku vidi, kurā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām justies gaidītiem, piederīgiem, saņemt cieņpilnu attieksmi, atbalstu un aprūpi,” sociālo pakalpojumu nozīmi uzsver Kaija Muceniece, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā izveidota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas vēsturiskajā slimnīcas koka ēkā izveidoti grupu dzīvokļi 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Tāpat ēkā darbosies arī dienas aprūpes centrs ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes veiktās tirgus izpētes rezultātā grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšana Rūjienā no šī gada 1. novembra ir deleģēta biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.

Atbilstoši iepirkuma rezultātam, ēkas atjaunošanas darbus veica SIA “EKERS”, būvuzraugs SIA “RIB Unit”, savukārt sociālā pakalpojuma centra telpas iekārtotas saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu, bet mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu atbilstoši līgumam īstenoja SIA “KORE AG”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 104 158,43 euro, kas ir pašvaldības finansējums.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri