Valmieras Ziņas

Rubenes baznīcā norisināsies Livonijas Indriķa dienas dievkalpojums

Lasīšanas laiks: 3 min

Svētdien, 14. jūlijā, plkst. 10.00 Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Rubenes draudzē, godinot Imeras katoļu priesteri Indriķi (Henricus de Lettis), kurš sarakstīja bagātīgāko no vēsturiskajiem pirmavotiem par tagadējās Latvijas un Igaunijas teritoriju – Indriķa Livonijas hroniku, notiks kristību un iesvētību dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma aicinām apmeklēt multimediju ekspozīciju “Pa Hronikas pēdām”, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Pinne.

Par Livonijas Indriķi

“1208. gadā bīskaps Alberts iesvēta Indriķi par priesteri un nosūta pie jaunkristītajiem Imeras latgaļiem, kuriem viņš uzcēlis baznīcu. Imera vāciem tobrīd ir stratēģiski nozīmīga gan kā autonoma daļa no vēl neatkarīgās Tālavas, kurā tie cenšas gūt ietekmi, gan arī tādēļ, ka Imerai cauri ved tirdzniecības ceļš, kas pie Valmieras pagriežas uz Igauniju”. Plašāk šeit

“Alebrands kristīja dažus ciemus, atgriezās Rīgā un sniedza ziņojumu bīskapam. Tas, priecādamies kopā ar viņu un allaž cenzdamies rūpēties par baznīcu, aizsūtīja savu audzēkni Heinrihu, kas bija saņēmis svēto ordināciju, ar šo pašu Alebrandu atpakaļ uz turieni. Pabeidzis šajā novadā kristīšanu, Alebrands atgriezās, bet otrs, uzcēlis baznīcu un saņēmis to par beneficiju, apmetās turpat pie viņiem uz dzīvi un, par spīti jo daudzām briesmām, nemitējās izklāstīt nākamās dzīves svētlaimi” (Indriķa hronika XI: 7).

LELB Rubenes draudze ir viena no pirmajām un senākajām kristiešu kopienām tagadējā Latvijas teritorijā. Indriķa kā misionāra LELB draudzē aizsāktā kristīgā kalpošana šajā vietā bez pārtraukuma turpinās jau 816 gadus. 

Par multimediju ekspozīciju “Pa Hronikas pēdām” un baznīcas atjaunošanu

Lai veicinātu vēsturisko notikumu izpratni un kristīgo vērtību saglabāšanu mūsdienās, 2021. gadā Rubenes baznīcā īstenots projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”.  Projekta ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā veikti vērienīgi pārbūves darbi – atjaunotas gan iekštelpas, gan ēkas fasāde un jumts. Baznīca kļuvusi ērti apsildāma un piekļūstama, tāpat baznīcā izveidota interaktīva multimediju ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām”. Ekspozīcija sniedz apmeklētājiem iespēju iepazīties ar svarīgiem kultūrvēsturiskiem notikumiem gan plašākā reģiona kontekstā, gan arī detalizēti izpētīt Rubenes baznīcas vēsturi un tās divu priesteru – Livonijas Indriķa un Kristofa Hardera – darbību. Ekspozīcija ir integrēta atjaunotajā interjerā un ar interaktīvi vadāmu video projekciju palīdzību ataino apkārtnes vēsturi no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Ekspozīcija pieejama apmeklētājiem 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Interaktīvās multimediju ekspozīcijas “Pa Hronikas pēdām” dizainu izstrādātāja DD Studio.

Ar Valmieras novada pašvaldības finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai šobrīd Rubenes baznīcā  tiek atsegti unikāli, Vidzemē, iespējams, vienīgie tā laika figurālie manierisma vai vēlās gotikas altārdaļas iekšsienas gleznojumi.

Informācijas avots: LELB Rubenes draudze.

Pievienojies mūsu komandai! Naukšēnu vidusskola (ar 01.08.2024. – Naukšēnu pamatskola) (turpmāk – Iestāde) 2024./2025.m.g. aicina darbā fizikas skolotāju 8.-9.klasēm (4 kontaktstundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot fizikas programmu pamatskolā (izglītības programma 21011111) atbilstoši Valsts izglītības standartam; • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; un ja Tev ir: • izglītība, kvalifikācija un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītības dokumenta kopiju/-as lūdzam iesniegt personīgi (adrese: Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads) vai e-pastā nauksenu.vidusskola@valmiera.edu.lv līdz 2024.gada 12.augustam. Tālrunis informācijai: 28677285. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-12 Kontaktpersona: nauksenu.vidusskola@valmiera.edu.lv 28677285

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde) ar 2024.gada 1.septembri aicina darbā speciālo pedagogu (1,0 likme jeb 30 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot pirmsskolas izglītības programmas apguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam; • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem; • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; • aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālas garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 23.augustam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 64231434. Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SPECIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-23 Kontaktpersona: spriditis@valmiera.edu.lv 64231434

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ar 2024.gada 1.septembri aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju (1,0 likme jeb 40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme:  plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;  veikt bērna attīstības traucējuma korekciju, konsultēt bērnu vecākus bērnu fiziskās attīstības jautājumos, apmācīt vienkāršu vingrinājumu veikšanai mājās;  radīt labvēlīgu vidi un apstākļus katra bērna vispusīgai personības attīstībai, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas, veselības stāvokli un sniegt īpašu atbalstu bērniem, kuriem ir valodas traucējumi;  plānot savu darbību, sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju e-vidē; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālas garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 23.augustam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 64231434. Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-23 Kontaktpersona: spriditis@valmiera.edu.lv 64231434

Mūsu partneri