Valmieras Ziņas

Publicēts jauns skolu reitings; uzzini, kur atrodas Valmieras skolas!

Lasīšanas laiks: 8 min

Ziemeļvalstīs lielākā biznesa IT kompānija Visma ir publicējusi Latvijas vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.-12.klasei. Rezultāti liecina, ka reģionu skolas ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs – no 481 skolas, kas piedalījās, 80% bija no reģioniem, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Skolu indeksa autori.

Visma aicina vecākus nevērtēt skolas tikai pēc olimpiāžu uzvarētāju skaita vai centralizēto eksāmenu rezultātiem. Olimpiāžu rezultāti nav tik svarīgi, cik svarīga ir skolu aktivitāte, iesaistot bērnus konkursos un citos ārpusskolas pasākumos, kur ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem un rosināt interesi par IT un algoritmisko domāšanu.

Konkursa rezultāti liecina, ka reģionu skolas vairāk nekā Rīgas skolas iesaista savus skolēnus – 80% skolas bija tieši no reģioniem. Aktīvākais reģions bija Vidzemes reģions. Arī Skolu indeksa desmitniekā redzams, ka 9 no 10 ir reģionu, nevis Rīgas skolas. Kopumā Latvijā skolas aktīvi iesaistās – konkursā piedalījās 65% no visām skolām Latvijā. Jāatzīmē, ka sadalījums starp meitenēm un puišiem konkursā Latvijā ir ļoti līdzīgs visās vecuma grupās. Apmēram 47% no visiem dalībniekiem bija meitenes, bet 53% – puiši. 

Iespējamā misija direktors Kārlis Kravis:

“Izvēloties skolu savam bērnam, vecākiem ir iespēja vadīties pēc citu ieteikumiem, skolas rezultātiem olimpiādēs vai eksāmenos. Tie ir subjektīvi rādītāji, kas var nedot skaidru vīziju, vai skolēni skolā piedzīvo izaugsmi savās prasmēs un zināšanās un vai skola veicina skolēna konkurētspēju pēc skolas absolvēšanas. Visma radītais Skolu indekss un skolu dalība citos konkursos būtu vēl viens papildus kritērijs, kas palīdzētu ieraudzīt skolas, kas iegulda skolēnos vairāk nekā standarta mācību process.

Mēs aicinām novērtēt visu Skolu indeksā iekļuvušo skolu pūliņus, attīstot bērnos loģisko un algoritmisko domāšanu, kā arī skolu dalību citās aktivitātēs ar skolotāju atbalstu. Tas būtu viens solis objektīvākā skolu novērtējumā, kas būtu papildināms ar visaptverošām aptaujām un citiem papildu risinājumiem”.

Skolas jāvērtē pēc skolotāju individuāla darba ar visiem skolēniem – skolēnu iesaistīšana ārpusskolas konkursos

Šajā mācību gadā starptautiskajā konkursā Bebr[a]s piedalījās gandrīz 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm visā pasaulē un tas ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Visma Latvijā konkursu organizēja jau 3. reizi un tajā piedalījās 17 574 skolēnu. Konkursa dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas – piedalīšanās tajā bieži palīdz noticēt savām spējām padziļinātāk apgūt informātiku.

Konkursi no olimpiādēm un līdzīgām sacensībām atšķiras ar to, ka visiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties, izaicināt sevi un atklāt savu spēju potenciālu. Konkursos arī pārbauda nevis to, cik daudz formulu kāds zina, bet cik attīstīta ir loģiskā, radošā vai matemātiskā domāšana.

Uzņēmuma Visma mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Brīvība-Dzenuška:

“Ir pieņemts uzskatīt par labākajām skolām tās, kuru audzēkņiem ir labākie rezultāti olimpiādēs. Šīs skolas nereti arī saņem lielāku finansējumu, tomēr, investējot tikai izcilniekos, rodas apburtais loks – visiem skolēniem netiek dotas vienlīdzīgas iespējas pārbaudīt sevi un attīstīt savas vērtības apziņu. Mūsu Latvijā ir pārāk maz, lai varētu atstāt neievērotus tos, kas nav izvirzīti uzmirdzēšanai olimpiādēs. Tāpēc mēs nolēmām izveidot alternatīvu Skolu indeksu.

Tajā skolas saranžētas nevis pēc audzēkņu sasniegumiem, bet pēc bērnu skaita, ko skola pieteikusi konkursā Bebr[a]s, jo labai skolai ir jāpalīdz attīstīt katra bērna spējas. Tāpēc Visma aicina vecākus un oficiālo Skolu indeksu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas mudina ikvienu bērnu izaicināt sevi, piedaloties Bebr[a]s un tam līdzīgos konkursos”.

Starptautiskajā konkursā Bebr[a]s piedalās gandrīz 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm un tas ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Lai piedalītos, dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas, taču piedalīšanās tajā bieži palīdz noticēt savām spējām, padziļinātāk apgūt informātiku, ieinteresēties par nākotnes profesijām.

Visma Skolu indekss

Latvijā no 744 skolām, pērnajā rudenī, 481 skola jeb 65% visu skolu Latvijā piedalījās starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.-12.klašu grupās. Kopumā konkursā piedalījās 17 tūkstoši 574 skolēni. Zemāk apkopots saraksts ar 100 aktīvākajām skolām un to, cik procenti no visiem skolēniem, kas varēja piedalīties no skolas, piedalījās. Pārskatāmībai starp reģionu un Rīgas skolām, Rīgas skolas nav pieskaitītas Rīgas reģionam, kur ietilpst Jūrmalas, Siguldas un citu pilsētu skolas.

Nr. p.k. Izglītības iestādes nosaukums Reģions Cik piedalījās Bebr[a]s? Cik % no skolas piedalījās?
1 Ata Kronvalda Durbes pamatskola Kurzemes reģions 73 93.59%
2 Virgas pamatskola Kurzemes reģions 29 93.55%
3 RTU Inženierzinātņu vidusskola Rīga 65 90.28%
4 Jūrmalas sākumskola “Atvase” Rīgas reģions, Jūrmala 101 90.18%
5 Cēsu 1. pamatskola Vidzemes reģions 157 89.20%
6 Jūrmalas Alternatīvā skola Rīgas reģions, Jūrmala 82 89.13%
7 Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” Rīgas reģions 47 87.04%
8 Limbažu sākumskola Rīgas reģions 111 79.29%
9 Mērsraga vidusskola Kurzemes reģions 79 76.70%
10 Silenes pamatskola Latgales reģions 23 76.67%
11 Ventspils 1. pamatskola Kurzemes reģions, Ventspils 148 74.37%
12 Rīgas 25. vidusskola Rīga 361 73.82%
13 Ventspils 4. vidusskola Kurzemes reģions, Ventspils 349 73.47%
14 Riebiņu vidusskola Latgales reģions 83 69.75%
15 Līgatnes Novada vidusskola Vidzemes reģions 58 68.24%
16 Cēres pamatskola Rīgas reģions 27 67.50%
17 Rīgas Hanzas vidusskola Rīga 423 67.14%
18 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Kurzemes reģions 262 66.50%
19 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola Latgales reģions, Rēzekne 62 65.96%
20 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Latgales reģions 121 65.41%
21 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Zemgales reģions 176 64.71%
22 Rīgas 22. vidusskola Rīga 274 64.47%
23 Mārupes pamatskola Rīgas reģions 126 64.29%
24 Saldus vidusskola Kurzemes reģions 233 64.19%
25 Rugāju novada vidusskola Latgales reģions 74 60.66%
26 Kārsavas vidusskola Latgales reģions 100 59.88%
27 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola Vidzemes reģions 25 59.52%
28 Valmieras sākumskola Vidzemes reģions, Valmiera 103 57.22%
29 Ogres Valsts ģimnāzija Rīgas reģions 262 57.21%
30 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola Zemgales reģions 24 57.14%
31 Gulbenes sākumskola Vidzemes reģions 60 56.07%
32 Tumes vidusskola Rīgas reģions 49 55.68%
33 Vaiņodes vidusskola Kurzemes reģions 86 54.78%
34 Seces pagasta pamatskola Zemgales reģions 24 54.55%
35 Aizkraukles Novada vidusskola Zemgales reģions 304 54.09%
36 Friča Brīvzemnieka pamatskola Rīga 67 54.03%
37 Rīgas Lietuviešu vidusskola Rīga 126 53.85%
38 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas reģions 268 53.49%
39 Trikātas pamatskola Vidzemes reģions 18 52.94%
40 Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola Kurzemes reģions 164 52.56%
41 Rīgas 13. vidusskola Rīga 217 52.42%
42 Salas vidusskola Zemgales reģions 87 51.79%
43 Majoru vidusskola Rīgas reģions, Jūrmala 133 51.75%
44 Kandavas novada Zantes pamatskola Rīgas reģions 25 51.02%
45 Mazsalacas vidusskola Vidzemes reģions 76 51.01%
46 Cēsu Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions 193 50.66%
47 Iecavas vidusskola Zemgales reģions 224 50.56%
48 Dekšāru pamatskola Latgales reģions 20 50.00%
49 Stalbes vidusskola Vidzemes reģions 32 50.00%
50 Valmieras Pārgaujas sākumskola Vidzemes reģions, Valmiera 112 50.00%
51 Rūjienas vidusskola Vidzemes reģions 141 49.82%
52 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Rīgas reģions 88 49.16%
53 Krotes Kronvalda Ata pamatskola Kurzemes reģions 21 48.84%
54 Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola Kurzemes reģions 29 48.33%
55 Krāslavas pamatskola Latgales reģions 94 48.21%
56 Matīšu pamatskola Vidzemes reģions 24 48.00%
57 Privātā vidusskola “RIMS” Rīga 20 47.62%
58 Laurenču sākumskola Rīgas reģions 52 46.85%
59 Pāles pamatskola Rīgas reģions 22 46.81%
60 Pūņu pamatskola Kurzemes reģions 21 45.65%
61 Lielvārdes pamatskola Rīgas reģions 74 45.40%
62 Alūksnes novada vidusskola Vidzemes reģions 82 44.32%
63 Gulbenes Novada Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions 84 43.98%
64 Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola Kurzemes reģions 10 43.48%
65 Madonas pilsētas vidusskola Vidzemes reģions 250 43.40%
66 Cēsu Pilsētas vidusskola Vidzemes reģions 198 42.49%
67 Lēdmanes pamatskola Rīgas reģions 28 42.42%
68 Limbažu Novada ģimnāzija Rīgas reģions 118 42.29%
69 Liepājas Centra sākumskola Kurzemes reģions, Liepāja 76 42.22%
70 Vaivaru pamatskola Rīgas reģions, Jūrmala 37 42.05%
71 Siguldas pilsētas vidusskola Rīgas reģions 166 42.03%
72 Lazdonas pamatskola Vidzemes reģions 18 41.86%
73 Priekuļu vidusskola Vidzemes reģions 111 40.66%
74 Salgales pamatskola Zemgales reģions 17 40.48%
75 Engures vidusskola Rīgas reģions 61 40.40%
76 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Vidzemes reģions, Valmiera 230 40.14%
77 Dignājas pamatskola Zemgales reģions 10 40.00%
78 Liepājas Katoļu pamatskola Kurzemes reģions, Liepāja 30 40.00%
79 Tukuma Raiņa ģimnāzija Rīgas reģions 119 39.67%
80 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Zemgales reģions, Jelgava 191 39.06%
81 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions 87 38.67%
82 Valmieras Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions, Valmiera 147 38.18%
83 Blīdenes pamatskola Kurzemes reģions 22 37.93%
84 Madonas Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions 100 37.74%
85 Alojas Ausekļa vidusskola Rīgas reģions 58 37.42%
86 Vecpiebalgas vidusskola Vidzemes reģions 56 37.09%
87 Pāvilostas vidusskola Kurzemes reģions 25 36.76%
88 Daugmales pamatskola Rīgas reģions 30 36.59%
89 Staiceles pamatskola Rīgas reģions 27 36.49%
90 Valdemārpils vidusskola Kurzemes reģions 63 35.39%
91 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola Kurzemes reģions, Liepāja 248 35.28%
92 Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola Kurzemes reģions 14 34.15%
93 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Vidzemes reģions 99 33.79%
94 Ulbrokas vidusskola Rīgas reģions 165 33.74%
95 Rīgas 49. vidusskola Rīga 214 33.59%
96 Aglonas Katoļu ģimnāzija Latgales reģions 7 33.33%
97 Dobeles 1. vidusskola Zemgales reģions 156 33.33%
98 Rīgas Juglas vidusskola Rīga 265 33.13%
99 Turlavas pamatskola Kurzemes reģions 13 32.50%
100 Liezēres pamatskola Vidzemes reģions 12 31.58%

"Valmieras ziņas" jautā

Kā jūs ietekmējis energoresursu cenu kāpums?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Kafejnīca “Panda Sushi” Valmierā aicina pievienoties komandai kārtīgu, strādīgu un atbildīgu VIRTUVES PALĪGSTRĀDNIEKU - TRAUKU MAZGĀTĀJU Darba vieta: Dārza iela 4, Valmiera, Valmieras novads. Darbs laika veids un režīms: 3-4 dienas nedēļā – piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.11:30-12:00 līdz plkst. 21:00-22:00 un pēc vajadzības ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 21:00-22:00. Darba samaksa: stundas tarifa likme 4.00 EUR/h (bruto). PIENĀKUMI: veikt trauku mazgāšanu (darbs ar trauku mazgājamo mašīnu) un savas darba vietas uzkopšanu atbilstoši sanitārajām un higiēnas prasībāM. PRASĪBAS: Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; Iespēja uzsākt darbu nekavējoties. CV ar norādi “Virtuves palīgstrādnieks Valmierā” sūtīt uz e-pastu vitalijs@pandasushi.lv Kontakttālrunis uzziņām 26070811. Priecāsimies savā komandā redzēt studentus un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām. Profesija: VIRTUVES DARBINIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Dārza iela 4, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-24 Kontaktpersona: CV ar vakances norādi sūtīt uz e-pastu vitalijs@pandasushi.lv, tālr.uzziņām 26070811.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (turpmāk – Iestāde) aicina darbā PSIHOLOGU uz nenoteiktu laiku pilnai darba likmei (30 stundas nedēļā). Ja Tev ir vēlme un Tu spēj: • sniegt psiholoģisku palīdzību izglītojamiem (individuāli un grupā); • veikt izglītojamo psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu; • aktīvi iesaistīties Iestādes Atbalsta komandas darbā; • konsultēt un izglītot par psiholoģijas jautājumiem Iestādes darbiniekus un izglītojamo vecākus; • kā arī veikt citus pienākumus psihologa amata ietvaros; un ja Tev ir: • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam; • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; • prasmes darbā ar datoru; • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; mēs piedāvājam: • atalgojumu 1032,70 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; • sociālās garantija, darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli, izglītības dokumenta un citu dokumentu, kas apliecina tiesības veikt psihologa profesionālo darbību, kopijas lūdzam līdz 2022.gada 4.februārim iesniegt e-pastā: vgv@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai: 28388112. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-04

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (turpmāk – Iestāde) (adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras novads) aicina darbā ANGĻU VALODAS skolotāju 7.-9.klašu skolēniem uz nenoteiktu laiku 7 stundas nedēļā. Ja Tev ir vēlme: īstenot izglītības programmas apguvi skolēniem ar speciālajām vajadzībām (izglītības programmas kods 21015811) atbilstoši Valsts izglītības standartam; plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; un ja Tev ir: izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; mēs piedāvājam: atalgojumu 219 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Pretendentiem profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 4.februārim e-pastā vgv@valmiera.edu.lv. Tālrunis uzziņai: 26564092. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-02-04

Mūsu partneri