Valmieras Ziņas

Portāla Valmieras Ziņas ’’Nedēļas viesis’’ – Artis Jansons

Lasīšanas laiks: 2 min

Portāls “Valmieras Ziņas” uzsāk jaunu rubriku – ’’Nedēļas viesis’’. Šajā rubrikā uz sarunu aicināsim Valmieras un Valmieras novada iedzīvotājus no dažādākajām nozarēm. 

Valmiera daudziem saistās ar sportu, ne velti bieži dzirdam, ka Valmiera tiek dēvēta par Latvijas sporta galvaspilsētu. Ja runājam par sporta dzīves organizēšanu un sporta bāzēm, tad noteikti jāpiemin Valmieras Olimpiskais centrs, kura paspārnē darbojas Jāņa Daliņa stadions, Valmieras peldbaseins, ledus un sporta halles, Māra Štromberga BMX trase un cita sporta infrastruktūra pilsētā.

Šajā nedēļā uz sarunu esam aicinājuši Valmieras Olimpiskā centra valdes priekšsēdētāju Arti Jansonu.

Kas, jūsuprāt, ir lielākais plus dzīvošanai Valmierā/Valmieras novadā?

Drošība un dažādu pakalpojumu ērta pieejamība. Ir iespēja ātri nokļūt jebkurā vietā pilsētā, nav rindu, sastrēgumu. Valmierā ir attīstīta sociālo pakalpojumu, izglītības, kultūras, sporta infrastruktūra.

Kas pietrūkst Valmierā/Valmieras novadā, kas būtu jādara, lai dzīves kvalitāte šeit uzlabotos?

Vienmēr var uzlabot jau esošās lietas. Ne tuvu neesam izmantojuši Valmieras vecpilsētas un Atpūtas parka potenciālu, beidzot jārealizē Gaujas promenādes iecere. Pilsētas akcentu veidolā trūkst arī mūsdienīgi vides objekti parkos un atpūtas zonās

Valmieras Olimpiskais centrs 2021. gadā mainīja savu nosaukumu un vizuālo identitāti, kas notika gandrīz reizē ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas Valmieru vēl vairāk nostiprināja kā reģionālo centru. Vai reformas un nosaukuma maiņas rezultātā Valmieras Olimpiskais centrs kļuvis atpazīstamāks? Un kādi ir uzņēmuma turpmākie attīstības plāni?

Jūsu jautājumā jau ir ietverta arī atbilde – stiprināt Valmieras, kā Vidzemes reģiona centra identitāti. Tāds arī bija nosaukuma maiņas mērķis. Domāju Valmieras centrs, līdzīgi kā pārējie Olimpiskie centri Latvijā, ir stabilas sporta infrastruktūras vērtības!

Valmieras Olimpiskajā centrā esam pabeiguši visus lielos infrastruktūras attīstības projektus, tā kā pašlaik strādājam lai uzlabotu to kvalitatīvos radītājus, lai apmeklētāji un sportisti pie mums vienmēr justos labi. Šajā gadā plānojam uzsākt darbu pie ledus halles un sporta spēļu zāļu sporta kompleksa energoefektivitātes projekta izstrādes. Jaunu ieceru un izaicinājumu centra darbā netrūkst, ir interesanti darboties, jo savā darbā vienmēr esam vērsti uz attīstību!

Ja arī Tu vēlies kļūt par portāla Valmieras Ziņas “Nedēļas viesi” vai zini kādu, kuru mums noteikti nepieciešams uzrunāt – raksti mums uz redakcija@valmieraszinas.lv

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri