Valmieras Ziņas

Pēc divu dienu meklēšanas pasākumiem veiksmīgi atrasts mežā apmaldījies vīrietis, kurš nodots mediķu aprūpē

Lasīšanas laiks: 2 min

Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policija ciešā sadarbībā ar brīvprātīgajiem, zemessargiem un citiem operatīvajiem dienestiem izvērsa plašus meklēšanas pasākumus, Vidzemes reģionā, Saklaura purva apvidū meklējot kopš piektdienas pazudušu vīrieti. Divu dienu laikā vīrietis veiksmīgi tika atrasts purvā, sūnās, vēl esot pie samaņas un tika nodots mediķu aprūpē. Valsts policija izsaka pateicību visiem meklēšanas pasākumos iesaistītajiem, vienlaikus vērš līdzcilvēku uzmanību, lai rūpīgi pārrunā drošības jautājumus ar saviem tuviniekiem pirms došanās mežā, īpaši, ja personām ir kādas veselības problēmas, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs Rūta Smilga.

Piektdien, 7. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija, ka Valmieras novadā, Ramatas pagastā kāds 1953. gadā dzimis vīrietis ar veselības problēmām izgājis no savas dzīvesvietas un ar automašīnu devies nezināmā virzienā un kopš tā brīža atrodas bezvēsts prombūtnē. Saņemot šo informāciju, Valsts policijas amatpersonas nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus, turpmāko dienu laikā pārmeklējot gan tuvējās apkārtnes, gan arī meža apvidu tuvākās apkārtnes, kur tika atrasta pamesta automašīna, ar kuru vīrietis bija devies ceļā. Turpmākie meklēšanas pasākumi tika izvērsti meža apvidū līdz 9. augustā vīrietis tika veiksmīgi atrasts.

Izvēršot vīrieša meklēšanas pasākumus, kopumā no 7. līdz 9. augustam, pārmeklējot meža masīvu, vīrieša meklēšanas pasākumos līdztekus policijas spēkiem iesaistījās kopumā ap 130 cilvēku gan no zemessardzes, gan brīvprātīgajiem. Tostarp pielietots bezpilota lidaparāts, lai veiktu meklēšanas pasākumus, pārmeklējot meža apvidu no gaisa un arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona kareivju speciālās skaņas signāla auto.

Pēc divu dienu aktīviem meklēšanas pasākumiem, 9. augustā, seši iedzīvotāji, kuri bija devušies pārmeklēt Saklaura purvu, atrada pazudušo purvā, guļot sūnās aptuveni 2 kilometru attālumā no atrastās automašīnas. Vīrietis bija novārdzis, bet pie samaņas.

Iedzīvotāji mežā uz vietas izveidoja paštaisītas nestuves un ar to palīdzību iznesa vīrieti no purva, vienlaikus informējot operatīvos dienestus un norādot precīzu pārvietošanās maršrutu. Pēc sniegtajām  norādēm, ugunsdzēsēji – glābēji pa meža stigu sasniedza viņus un palīdzēja iznest atrasto vīrieti un viņu nodot mediķu aprūpē. Vīrietis tika nogādāts medicīnas iestādē atlabšanai.

Valsts policija pateicas visiem iesaistītajiem personas meklēšanas pasākumā un īpašu pateicību izsaka visiem brīvprātīgajiem un Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljonam.

Valsts policija aicina sabiedrību rūpēties par līdzcilvēku drošību, it īpaši pievēršot uzmanību personām ar veselības traucējumiem. Personu pazušanas gadījumā aicinām nekavējoties informēt policiju, zvanot pa tālruni 110.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri